Одоб чист: Муоширати хуб

Муоширати хуб

Аз ҳусну ҷамол боло истода, ҷавҳари ақлу хирадро ташкил медиҳад!

Барҳақ, инсон аз дигар махлуқот маҳз бо ақлу хирадаш фарқ мекунад. Ҳар инсоне, ки аз ақлу хирад маҳрум бошад, зоҳиран инсон асту ботинан аз ин сифат маҳрум. Албатта, ақлу хирад модарзод буда, он ба хилқати инсон вобастааст. Аммо дигар хосиятҳои муҳимро инсон барои ташаккули дуруст дар рафти ҳаёт ба даст меорад. Ба мисли тарбияи комил, донишу заковат, муоширату муомила ва ғайра. Дар ҷомеа зиёд ба назар мерасад, ки бисёр нафарон дорои ақли солим ҳастанд, аммо аз он ки тарбияи дуруст надидаанду аз илму фарҳанг бебаҳра мондаанд, он чиро ки ҳаёти имрӯза аз онҳо талаб мекунад, дар худ надоранд.

Одоб, рафтору гуфтори нек, аз ҷумлаи асоситарин хислатҳое мебошанд, ки дар ҳама давру замон барои инсонҳо муҳиму аввалиндараҷа ба шумор мерафтанду мераванд. Одоб ҷамъи калимаи адаб аст. Он ба маънии хулқу атвор ва рафтору гуфтори нек низ ба кор меравад. Ҳамчунин, одоб ин рафтори одамон дар ҷомеа нисбати якдигар мебошад.

Одобу ахлоқ омили муҳими танзимгари рафтору кирдори фард ба шумор меравад. Ҳамаи он хислатҳое, ки дар инсон дида мешавад, маҳз аз одоб сарчашма мегирад: ростқавлӣ, хушгуфторӣ, вафодорӣ, поктинатӣ, нексириштӣ ва монанди ин. Муошират яке хислатҳоест, ки маншааш одоб аст. Чунин ҳам ҳаст, ки муоширати хуб аз ҳусну ҷамол боло меистад ва зебоиву ҳусну ҷамоли инсон аз ахлоқ ва одоби муошират вобаста аст. Муошират бошад, аз муносибати байни одамон ба миён меояд ва ин муносибатро маҳз тариқи сухан ба роҳ мемонанд.

Костагӣ дар муоширати ҷавонон маҳз зимни суханронии онҳо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба назар мерасад. Муҳаққиқи ҷавон Хушдил Раҳимҷонов мегӯяд, мутаассифона, ҷавонон байни якдигар бо овози баланд, алфози қабеҳ ва бидуни андешаи он ки дар ҷойи ҷамъиятӣ ҳастанд, суҳбат мекунанд, ки касро дилгир месозад. “Бо ҳам баланду қабеҳ ҳарф мезананд. Дар муоширати ҷавонони имрӯз ифодаҳое, чун эҳтиром, самимият, меҳрубонӣ ниҳоят камёфт гардидааст, ки ин ҳолат нигаронкунанда аст. Парваридани чунин эҳсосот аз муҳити оила сарчашма мегирад.

Зеро ҳар нафаре, ки чунин муносибатро дар оила мебинад, бо тамоми ҳастӣ барои худ қабул менамояд, ки муоширати инсонӣ маҳз ҳамин аст. Гузашта аз ин, муносибати бидуни илтифот ва дағалона, ҳатто дар баъзе ҳолат, берун аз доираи одоби ҳамсинфон – писарон ва духтарони синфҳои болоии мактабҳои миёна касро ба шигифт меорад. Як ҳолати дигари аҷибу хилоф ба назар мерасад, ки ҷавонони имрӯз савод доранд, аз навгониҳои техникаи муосир огоҳанд, вале сатҳи одобу маданияти бисёрашон паст аст. Ҳол он ки дар ҷомеаи суннатии мо одоб мақомаш болотар аз саводу дороист”. — мегӯяд Х. Раҳимҷонов.

Амрохон Дӯстов, мудири кафедраи забони адабии муосири тоҷики ДМТ бар он назар аст, ки чи гуна муошират кардани ҷавонон омилҳои зиёд дорад. Агар яке аз онҳо оила бошад, дигар муҳити берун аз оила — ҷомеа аст, ки ҷавонон барои худ интихоб мекунанд: “Аз тариқи ВАО мешунавему мехонем ва худ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ шоҳидем, ки ҷавонон бо алфози бисёр қабеҳ, ба монанди “ҳайвонай”, “девонашай” ва ғайра муошират мекунанд.

Баъди таҳлилҳо ба чунин хулоса омадем, ки ягона ислоҳгар ва тарбияткунандаи чунин ҷавонон, ки бо чунин лафз суҳбат карда, салосату нафосати забони адабии тоҷикиро коста мегардонанд, пеш аз ҳама муҳит мебошад — муҳите, ки ҷавонон дар он ба воя мерасанд. Мо наметавонем, онро ба сари ҷавонон таҳмил диҳем. Гуфта ҳам наметавонем, ки “Фалонӣ, ту бояд ин тарз сухан ронӣ!” Муҳит ки солим набошад, албатта, ҷавон ҳам носолим ба воя мерасаду дурушт муошират мекунад. Мо дар донишгоҳ, дар ҳама дарсҳо аз тозагии забон ёдовар шуда таъкид мекунем, ки бояд донишҷӯ бо кадом лафзу забон сухан кунад, аммо ҳамаи ҷавонон дар донишгоҳ нестанд, ки инро омӯзанд. Муҳит солим шуд, бо боварӣ метавон гуфт, ки муоширати ҷавонон низ хуб мешавад”,- мегӯяд Амрохон Дӯстов.

А. Дӯстов ҳамчунин афзуд, ки вақтҳои охир сару садоҳо дар мавриди ҳусну қубҳи муоширати ҷавонон зиёд ба назар мерасад ва хуб ҳам ҳаст, ки онро мавриди омӯзиш қарор дода, аз паи ислоҳи он ҳастанд. Ӯ мегӯяд, розӣ шуда наметавонам вақте баъзеҳо ба ин назаранд, ки гӯё муоширати ҷавонони мо имрӯз бисёр дар сатҳи паст қарор дошта бошад. Агар назар андозем, дар воқеъ, солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ муоширати ҷавонон бисёр дар сатҳи паст буд. Ҳоло ҳам ҳастанд ҷавононе, ки аз доираи одоби инсонӣ дуранд. Бо суханҳои қабеҳ ва гӯшхароши худ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ моро озурда месозанд. Аммо дар муқоиса бо чанд соли пеш, имрӯз донишҷӯёни мо ҷавонони хеле ҷаҳондидаву пешрафтаанд ва тафаккури созанда доранд: “Мо — омӯзгорон дар навбати худ ҳамарӯза бо ҷавонони зиёд кор мекунем ва нисбати ҳаллу фасли ин масъала бетараф нестем. Муоширати ҷавонон, ки мо ҳамарӯза дар ҷараёни дарсҳо шоҳид мешавем, нисбат ба солҳои пешин хеле хуб шудааст. Бовар дорам, ки баъди чанд сол мо ба сари ин мавзуъ дигар барнамегардем. Яъне муҳите, ки имрӯз давлату Ҳукумат барои ҷавонон муҳайё кардааст ва ҷавононе, ки дар оғӯши ин муҳит умр ба сар мебаранд, худ аз худ барои ислоҳи камбудиҳояшон мепардозанд – афзуд, мудири кафедраи забони адабии муосири тоҷики ДМТ.

Хушдил Раҳимҷонов низ андеша дорад: “Сатҳи муоширати ҷавононро ба он дараҷае, ки қобили қабул нест ворид намудан, шояд дуруст набошад. Зеро мо шоҳиди муносибати хуби онҳо нисбат ба калонсолон дар нақлиёти ҷамъиятӣ ҳастем. Онҳо боодобона ҷойи худро ба калонсолон медиҳанд, ки ин ҳол хушбинкунанда аст”.
Бузургонамон дар китобҳои пурарзиши худ моро ҳамеша барои муоширати дуруст иршод месозанд. Аз ҷумла Имоми Аъзам дар пандномаҳои хеш, Муҳаммад Ғазолӣ дар «Кимиёи саодат», Насриддини Тӯсӣ дар «Ахлоқи носирӣ”, Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар «Футувватномаи султонӣ», Унсурулмаолии Кайковус дар «Қобуснома» роҷеъ ба ахлоқ ва оину шатрҳои одоби муошират моро таълим медиҳанд. Ҷавонони моро месазад, ки бо истифода аз панднома ва гуфтаҳои пурҳикмати бузургонамон костагиҳои муоширати худро бартараф кунанд.

Хуршед МАВЛОНОВ, “ҶТ”

И. Сайёдов Сардори раёсати таълими ДДЗТ ба номи С Улуғзода Одоб ҷавҳари ақлу хирад. Бузургон одобро ҷавҳари ақлу хирад гуфтаанд. Инсон аз махлуқоти дигар бо ақлу хиради худ фарқ мекунад. Кассе, ки онро надорад, зоҳиран намуди инсонӣ дошта ботинан аз ин сифат маҳрум аст. Дар воқеъ, касс рафтору кирдори баъзе афроди беодобро дида, ба дурустии ин нуқта бовар мекунад.

Ақлу хирад модарзод бошад, ҳам дар ташаккули он аҳамияти тарбия ниҳоят калон аст. Шахсе, ки ақли солим дораду вале тарбия надида, аз илму фарҳанг бебаҳра монда, ба насиҳати пирони рӯзгордида гӯш надодааст, одобу фаросатеро нахоҳад дошт, ки онро ҳаёти имрӯзаи ҷомеа, муносибату муоширати одамон такозо менамояд. Воқеан, ақлу хирад қобилияти андешаронии мантиқӣ , эҷодкоронаи фард, асосу дараҷаи олии идрок ва ояндабинии ӯ мебошад. Одоб, рафтору кирдори нек бошад, махсули ақлу хирад муфлис аст, барои фикру андешаи оқилонаву шоиста қобилият надорад. Ин гуна шахс моҳияти одоб, рафтору кирдори боадабонаро намефаҳмад. Дар хусуси чунин афрод Мавлоно Ҷомӣ гуфтаанд: Чашми мушаббаҳ, зи ҷамоли ту кӯр, Ақли муназзаҳ, зи камоли ту дур. Одоб ҷамъи калимаи ададб буда, маънии он хулқу атвор ва рафтору гуфтори нек аст. Вай мачмӯи меъёру қоидаҳои рафтори одамон дар ҷомеа ва нисбати якдигар, яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ мебошад. Одобу ахлоқ омили муҳими танзимгари рафтору кирдори фард дар ҳаёти ҷомеа ба шумор меравад.
Хислатҳои беҳтарини инсон Хирад афсарӣ шаҳриёрон бувад, Хирад зевари номдорон бувад. Одоб ҳамеша маънои мусбат дорад. Вале инсон баодоб ё беодоб шуда метавонад. Шахси баодоб нексиришт аст. Вай ба худписандӣ, ҳавобаландӣ, бадахлоқӣ роҳ намедиҳад. Ҳар калому ҳар иқдоми худро ҳамаҷониба ва амиқ андеша мекунад, мекӯшад, ки бо рафтору кирдори беэҳтиётона ва нопокаш дили дигаронро наранҷонда ба касе зарари моддиву маънавӣ нарасонад, обрӯю эътибори худ ва каси некхоҳи дигарро нарезонад,номи некашро доғдор накунад. Баръакс шахси беодобу бехирад одатан бадахлоқ Буда, сифатҳои хуби мавсуфро надорад ва онхоро пианд намекунад, вайронкунандаи тартибу интизом, нооромгари хаёти на фақат наздиконаш, балки умуман ҷомеа мебошад. Ин гуна ашхос аксар якраву худсар, гапнодарою рӯинатан мебошанд, насиҳату маслиҳати хурду калонро гӯш намекунанд. Ба мардум бо чашми ғараз нигариста, нисбаташон бадкинагӣ зоҳир менамоянд. Дар ҷомеаамон афроди тарбиянадидае низ ҳастанд, ки ҳангоми суханрониашон калимаю ибораҳои қабеҳро бе ягон сабабу асос, чун калимаю ибораҳои одатӣ, ба кор мебаранд ва аз гуфтаҳои хеш шарм хам намедоранд.
Фикр намекунанд, ки аз даҳонашон гоҳо чӣ гапҳои гӯшхарошу фаҳш мебароянд. Аз рӯйи ҳақиқат гӯем, чунин ашхос, агарчи калонсол бошанд ҳам аз фаросот дуранд, ба маслиҳату насиҳати одамони бохирад cар намефароранд, якравию худсарӣ, бадлафзиашонро давом медиханд. Саволе ба миён меояд, Ки фарзандони чунин афрод бокадом одоб камол меёбанд. Барои ҷавоб додан ба ин савол мисоле меоварем. Боре дар роҳ сӯҳбати ду бачаи тақрибан ҳашт Дар ин бобат тарзи амалу суханрониҳои муррабиёни кудакистон, мактабу донишгоҳҳо низ аҳамияти ниҳоят калон дорад. Онҳо набояд ба дағалӣ, суханҳои беодобона роҳ диханд, дар рафтору кирдор ва гуфтор намуна бошанд, нисбати тарбиягирандагони худ меҳрубонӣ зоҳир намуда пеши роҳи содир шудани хар як ҳодисаи ношоямро сари вакт гиранд. Мутааасифона, на ҳамаи онҳо хамин тавр амал мекунанд. Муррабиёну омӯзгороне ҳастанд, ки ба иҷрои вазифаи асосиашон аз ҳад зиёд бепарво буда, дар бораи он бештар фикр мекунанд, ки чӣ тавр вақти муайяншудаи дарсро паси сар намуда, ҳарчи зудтар ба кори аввалиндараҷаи худ баргарданд.
Ин гунна ба ном омӯзгорон дӯстдори сохтаи бачагон Муррабӣ, омӯзгор, қабл аз ҳама, бояд дустдори самими бачагон бошад, барои тарбияи онҳо вақт, донишу қобилияти худро дареғ надорад, ба рафтору кирдор ва гуфтори хар яки онҳо диққат дода, онҳоро аз роҳи бад баргардонад ва ба роҳи нек ҳидоят намояд, хирадмандӣ Яке аз омилхои муҳими таълиму тарбияи кудакону ҷавонон, на фақат оила, мураббию омӯзгорон балки радио, хусусан телевизион мебошад. Телевизиону радиои Тоҷикистон дар мавзӯи тарбия ба андозае маводи зарурӣ пахш менамоянд. Вале таъсири мусбати онҳобо сабаби намоиши видеофилмҳо, кинофилмҳои фоҷиангезу беодоби хориҷӣ дар кинотеатрҳо ва тавассути телевизиони марказӣ гоҳо ҷумҳурӣ, ки онҳоро мардуми мо хусусан ҷавонон, бештар тамошо мекунанд, ҳеҷ мегардад. Аксари ин филмҳо, бахусус видеофилмҳои ошкорю пинҳонӣ, пур аз наворхои боедобию фосиқӣ буда, ғайр аз шаҳвату бадкирдорӣ дигар чизеро намеомӯзанд. Бояд қайд кард, ки ҳар як миллату халқият расму таоммул, хулқу атвор ва одобу маишати хешро дорад.
Вай ба қонуну қоида ва суннатҳои навишатву нонавиштаи худи онҳо асос меёбад. Дар ҳамин замина рафтору кирдори аъзоёни ҷамъият низ одоби худро дорост: одоби Сухан, одоби шиштухез, одоби либоспӯшӣ, одоби муносибатҳои байни зану шавҳар, марду зан, волидайну фарзандон, калонсолону ҷавонон (хурдсолон), одоби мулоқоти шиносону дӯстон, хешу ақрабо ва ғайра. Риояи онҳо барои ҳамаи азъоёни ҷомеа бояд ҳатмӣ бошад. Танҳо бадин васила тартибу интизом дар ҷамъият, муносибатҳои байни одамон, ҳаёти оилавӣ ва ғайра маҳфуз дошта хоҳад шуш. Одоб худ аз худ ташаккул намеёбад. Баъзан одамон оқилу доно ҳам агар аз кӯдакӣ тарбияи хуб нагирифта бошад, ба маънои пурраи калима, баодоб ва хирадманд шуда наметавонад. Аз ин рӯ, таълиму тарбияи хуб омили муҳими ташаккули одоб… — Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода

И. Сайёдов
Сардори раёсати таълими
ДДЗТ ба номи С Улуғзода
Одоб ҷавҳари ақлу хирад.
Бузургон одобро ҷавҳари ақлу хирад гуфтаанд. Инсон аз махлуқоти дигар бо ақлу хиради худ фарқ мекунад. Кассе, ки онро надорад, зоҳиран намуди инсонӣ дошта ботинан аз ин сифат маҳрум аст. Дар воқеъ, касс рафтору кирдори баъзе афроди беодобро дида, ба дурустии ин нуқта бовар мекунад.
Ақлу хирад модарзод бошад, ҳам дар ташаккули он аҳамияти тарбия ниҳоят калон аст. Шахсе, ки ақли солим дораду вале тарбия надида, аз илму фарҳанг бебаҳра монда, ба насиҳати пирони рӯзгордида гӯш надодааст, одобу фаросатеро нахоҳад дошт, ки онро ҳаёти имрӯзаи ҷомеа, муносибату муоширати одамон такозо менамояд.
Воқеан, ақлу хирад қобилияти андешаронии мантиқӣ , эҷодкоронаи фард, асосу дараҷаи олии идрок ва ояндабинии ӯ мебошад. Одоб, рафтору кирдори нек бошад, махсули ақлу хирад муфлис аст, барои фикру андешаи оқилонаву шоиста қобилият надорад. Ин гуна шахс моҳияти одоб, рафтору кирдори боадабонаро намефаҳмад. Дар хусуси чунин афрод Мавлоно Ҷомӣ гуфтаанд:
Чашми мушаббаҳ, зи ҷамоли ту кӯр,
Ақли муназзаҳ, зи камоли ту дур.
Одоб ҷамъи калимаи ададб буда, маънии он хулқу атвор ва рафтору гуфтори нек аст. Вай мачмӯи меъёру қоидаҳои рафтори одамон дар ҷомеа ва нисбати якдигар, яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ мебошад. Одобу ахлоқ омили муҳими танзимгари рафтору кирдори фард дар ҳаёти ҷомеа ба шумор меравад. Хислатҳои беҳтарини инсон- софдилӣ, вафодорӣ, поктиннатӣ, ҳакгӯйӣ, некиродагӣ ва амсоли инҳо маҳз аз чашмаи ақлу хирад ва фаҳму фаросат об мехӯранд. Одам дар заминаи ақлу хирад виҷдони пок ва одоб беҳтарин ва накӯтарин амалҳои инсонии хешро зоҳир месозад. Фирдавсии бузург чунин оварда:
Хирад афсарӣ шаҳриёрон бувад,
Хирад зевари номдорон бувад.
Одоб ҳамеша маънои мусбат дорад. Вале инсон баодоб ё беодоб шуда метавонад. Шахси баодоб нексиришт аст. Вай ба худписандӣ, ҳавобаландӣ, бадахлоқӣ роҳ намедиҳад. Ҳар калому ҳар иқдоми худро ҳамаҷониба ва амиқ андеша мекунад, мекӯшад, ки бо рафтору кирдори беэҳтиётона ва нопокаш дили дигаронро наранҷонда ба касе зарари моддиву маънавӣ нарасонад, обрӯю эътибори худ ва каси некхоҳи дигарро нарезонад,номи некашро доғдор накунад. Баръакс шахси беодобу бехирад одатан бадахлоқ Буда, сифатҳои хуби мавсуфро надорад ва онхоро пианд намекунад, вайронкунандаи тартибу интизом, нооромгари хаёти на фақат наздиконаш, балки умуман ҷомеа мебошад.
Ин гуна ашхос аксар якраву худсар, гапнодарою рӯинатан мебошанд, насиҳату маслиҳати хурду калонро гӯш намекунанд. Ба мардум бо чашми ғараз нигариста, нисбаташон бадкинагӣ зоҳир менамоянд.
Дар ҷомеаамон афроди тарбиянадидае низ ҳастанд, ки ҳангоми суханрониашон калимаю ибораҳои қабеҳро бе ягон сабабу асос, чун калимаю ибораҳои одатӣ, ба кор мебаранд ва аз гуфтаҳои хеш шарм хам намедоранд. Фикр намекунанд, ки аз даҳонашон гоҳо чӣ гапҳои гӯшхарошу фаҳш мебароянд. Аз рӯйи ҳақиқат гӯем, чунин ашхос, агарчи калонсол бошанд ҳам аз фаросот дуранд, ба маслиҳату насиҳати одамони бохирад cар намефароранд, якравию худсарӣ, бадлафзиашонро давом медиханд.
Саволе ба миён меояд, Ки фарзандони чунин афрод бокадом одоб камол меёбанд. Барои ҷавоб додан ба ин савол мисоле меоварем.
Боре дар роҳ сӯҳбати ду бачаи тақрибан ҳашт- даҳсоларо шунида ба ҳайрат мондам. Яке сухани оддии бомаънӣ мегуфт, дигаре ҳангоми гапзаниаш баҳудаю беҳуда калимаҳои қабеҳи ҳақоратомезро ба кор мебурд. Камина маҷбур шудам ба сӯҳбати онҳо дахл намоям. Аввал ба бачаи бадгуфтор муроҷиат кардам:
— Эй бача, ту писари хуб будӣ, падар дорӣ?
— Дорам ҷавоб дод ӯ.
— Номаш чист?
— Фалонӣ.
— Чаро мавриди гапзанӣ, ҳақоратмекунӣ?
— Киро ҳақорат кардам?
— Охир дар суханҳоят калимаҳои ҳақоратомез бисёранд.
— Онҳоро аз ки омухтӣ.
— Хама ҳамин хел гап мезанад, гуфт ин дафъа.
— Ана ин ҳамдарсат ту барин суханҳои қабеҳ намегӯяд.
Дар ин бобат тарзи амалу суханрониҳои муррабиёни кудакистон, мактабу донишгоҳҳо низ аҳамияти ниҳоят калон дорад. Онҳо набояд ба дағалӣ, суханҳои беодобона роҳ диханд, дар рафтору кирдор ва гуфтор намуна бошанд, нисбати тарбиягирандагони худ меҳрубонӣ зоҳир намуда пеши роҳи содир шудани хар як ҳодисаи ношоямро сари вакт гиранд.
Мутааасифона, на ҳамаи онҳо хамин тавр амал мекунанд. Муррабиёну омӯзгороне ҳастанд, ки ба иҷрои вазифаи асосиашон аз ҳад зиёд бепарво буда, дар бораи он бештар фикр мекунанд, ки чӣ тавр вақти муайяншудаи дарсро паси сар намуда, ҳарчи зудтар ба кори аввалиндараҷаи худ баргарданд. Ин гунна ба ном омӯзгорон дӯстдори сохтаи бачагон- тарбиягирандагони хеш мебошанд.
Муррабӣ, омӯзгор, қабл аз ҳама, бояд дустдори самими бачагон бошад, барои тарбияи онҳо вақт, донишу қобилияти худро дареғ надорад, ба рафтору кирдор ва гуфтори хар яки онҳо диққат дода, онҳоро аз роҳи бад баргардонад ва ба роҳи нек ҳидоят намояд, хирадмандӣ- ақлу фаросат ва одобро омӯзонад.
Яке аз омилхои муҳими таълиму тарбияи кудакону ҷавонон, на фақат оила, мураббию омӯзгорон балки радио, хусусан телевизион мебошад. Телевизиону радиои Тоҷикистон дар мавзӯи тарбия ба андозае маводи зарурӣ пахш менамоянд. Вале таъсири мусбати онҳобо сабаби намоиши видеофилмҳо, кинофилмҳои фоҷиангезу беодоби хориҷӣ дар кинотеатрҳо ва тавассути телевизиони марказӣ гоҳо ҷумҳурӣ, ки онҳоро мардуми мо хусусан ҷавонон, бештар тамошо мекунанд, ҳеҷ мегардад. Аксари ин филмҳо, бахусус видеофилмҳои ошкорю пинҳонӣ, пур аз наворхои боедобию фосиқӣ буда, ғайр аз шаҳвату бадкирдорӣ дигар чизеро намеомӯзанд.
Бояд қайд кард, ки ҳар як миллату халқият расму таоммул, хулқу атвор ва одобу маишати хешро дорад. Вай ба қонуну қоида ва суннатҳои навишатву нонавиштаи худи онҳо асос меёбад. Дар ҳамин замина рафтору кирдори аъзоёни ҷамъият низ одоби худро дорост: одоби Сухан, одоби шиштухез, одоби либоспӯшӣ, одоби муносибатҳои байни зану шавҳар, марду зан, волидайну фарзандон, калонсолону ҷавонон (хурдсолон), одоби мулоқоти шиносону дӯстон, хешу ақрабо ва ғайра. Риояи онҳо барои ҳамаи азъоёни ҷомеа бояд ҳатмӣ бошад. Танҳо бадин васила тартибу интизом дар ҷамъият, муносибатҳои байни одамон, ҳаёти оилавӣ ва ғайра маҳфуз дошта хоҳад шуш.
Одоб худ аз худ ташаккул намеёбад. Баъзан одамон оқилу доно ҳам агар аз кӯдакӣ тарбияи хуб нагирифта бошад, ба маънои пурраи калима, баодоб ва хирадманд шуда наметавонад. Аз ин рӯ, таълиму тарбияи хуб омили муҳими ташаккули одоб мебошад.

Мушовири чой ё одоб — Таъом

Бештар аз мақолаҳо ва рецептҳои Tea Travel ™ -и Эллен Истонро санҷед.Дар бораи таърихи чойи баланди англисӣ ва хӯрокҳои болаззаттари чойи нисфирӯзӣ маълумот гиред. Ин тобистон аст ва бисёриҳо барои ист

Мундариҷа

Tea Travels ™… .Чой ва мушовир оид ба одоб чист?

аз ҷониби Эллен Истон 2010 — Ҳама ҳуқуқҳо ҳифз карда шудаанд

Бештар аз мақолаҳо ва рецептҳои Tea Travels ™ -и Эллен Истонро санҷед.

Дар бораи таърихи чойи баланди англисӣ ва хӯрокҳои болаззаттари чойи нисфирӯзӣ маълумот гиред.

Мушовири чой ё одоб чист?

Ин тобистон аст ва бисёриҳо барои истироҳат ё фикр дар бораи тағйири касб вақти бештари фароғат доранд. Дар тӯли ду даҳсолаи охир, бисёриҳо пурсиданд, ки «чӣ гуна ман метавонам мушовири чой ё одоб шавам?» ё изҳор доштанд, ки онҳо ё аз Интернет, фармоиши почта ва ё мактабҳо курсҳоро хондаанд ва ҳоло дипломҳои эътимоднок, мушовирони тасдиқшуда доранд, аммо ба ҳар ҳол маслиҳати «чӣ гуна» -и маро меҷустанд, зеро онҳо ҳис мекарданд, ки курсҳо қаноатманд нестанд.

Дидани одамони меҳнатдӯст ва ҷойҳои меҳмоннавозӣ барои ман дард мекунад, ки барои барномаҳои пуркардашудаи протоколҳои пулӣ пул сарф мекунанд, зеро ин на танҳо барои муштарӣ, балки барои тамоми соҳа дар маҷмӯъ зиёновар аст.

Харидор — Ҳазар кунед!

Азбаски шахс ё муассиса дорои эътибори баланд, ҳузури телевизион, китобҳои дорои расмҳои зебо, ширкат дар намоишгоҳҳои тиҷорӣ ё маъракаи таблиғотии ҷолиб маънои онро надорад, ки онҳо маълумоти дақиқ медиҳанд ё муаллимони беҳтарин мебошанд. Баъзан ҳатто аз онҳое, ки худро коршиносони одоб меноманд, кинаю адоватеро, ки баъзеҳо нисбати онҳое, ки ахлоқи хуб доранд, шоҳидӣ медиҳам, ҳамеша ба ҳайрат меорам, то рафтори хушмуомиларо ба худнамоӣ баробар кунанд. Протоколҳои иҷтимоӣ барои ҳама ройгон нестанд. Дар бораи рафтори хуб ё боэҳтиромона нисбат ба дигарон ҳеҷ чизи худсарона вуҷуд надорад.

Ман аз дидани истинодҳои таърихӣ ба қоидаҳои одоб ва хӯрокхӯрӣ, ки дарвоқеъ ба таҳаввулоти ҷадвал ҳеҷ иртиботе надоранд, ба ҳайрат меоям. Қоидаҳо аз мулоҳизаҳои амалӣ ба даст оварда мешаванд, на бо дилхушӣ ва на барои он ки дигарон худро ором ҳис кунанд. Сабабҳои воқеӣ вуҷуд доранд, ки чаро миз бо услуби мушаххас гузошта мешавад ва хидмат бо услуби мушаххас гузаронида мешавад.

Ман аз он тааҷҷуб мекунам, ки бисёре аз муассисаҳои хуби хӯрокворӣ барои барқарор кардани ҷойгиркунии мизҳо кӯшиш карданд. Вақте ки ман ба наздикӣ аз як меҳмонхонаи панҷситола пурсидам, ки чаро асбобҳо дар рӯи миз ҳама корношоям шудаанд, ба ман роҳбарият гуфтанд, ки онҳо чунин рафтор мекунандд«имрӯз, ин қадар хӯрокхӯрон чӣ гуна истифода бурдани зарфҳоро намедонанд.» Мо онҳоро танҳо дар ҷое ҷойгир мекунем, ки онҳо бигиранд. « Оҳ, ҳа, ба ман каме намаки бӯй биёр!

Пеш аз ворид шудан ба барномаи гаронбаҳо, вазифаи хонагии худро иҷро кунед, манбаъро ба назар гиред ва замина ва эътимодномаҳоро аз куҷо пешниҳод шудани маълумотро пурсед. Нисбат ба онҳое, ки унвонҳои аврупоиро истифода мебаранд, эҳтиёт бошед, зеро шумораи ками амрикоиҳо унвонҳо доранд ва ба қадри дониши ман, ягон нафар одоби таълим намедиҳанд. Барои доштани эътиборномаи воқеӣ аз як то се рӯз, малакаҳои маркетинг ва як коғаз лозим аст.

Масъулияти мушовири касбӣ бе мушкилот нест, зеро он танҳо аз гуфтани дигарон ба кор иборат аст. Маълумоте, ки як мушовир мерасонад, ин ҷамъоварии дониш ва дониш аст ва дар якҷоягӣ бо таҷрибаи ҳаёт.

Вақте ки муассиса аз рӯи дастурот ва муаммо амал мекунад, вақте ки он аз ҷониби стандартҳои беасоси роҳбарият нодида гирифта мешавад, хеле аҷиб аст. Рости гап, ман як муштарии боҳашамат дорам, ки дар табақ косаи шӯрбо нахӯрад, зеро табақ пули зиёдатӣ дорад.

Вақте ки муштарӣ маслиҳати додашударо иҷро мекунад, мушовир метавонад фахр кунад. Аммо, пас аз он ки як мушовир аз бино барояд ва дигар чашми ҳушёр набошад, сарфи назар аз набудани назорати сифат, хатари гунаҳкорӣ зиёд аст. Кас метавонад аспро ба об барад, аммо наметавонад онро нӯшонад.


Бузургтарин хатогиҳо барои пешгирӣ:

Ҷойгиркунии салфетка — Рӯймолчаҳо ҳеҷ гоҳ ба тарафи рости ҷойгиркунӣ гузошта намешаванд. Рӯймолҳоро ҳеҷ гоҳ ба курсӣ намегузоред ~ на пештар, на дар давоми ва на пас аз таҷрибаи хӯрокхӯрӣ.

Корд нон ва равған — Корди B & B бо теғе, ки ба поён нигаронида шудааст, дар болои лавҳаи B & B ба таври уфуқӣ ҷойгир аст. Ягона истисно, вақте ки корди B & B метавонад ба таври амудӣ дар тарафи рости табақ гузошта шавад, дар утоқи банкетии сахт танзомёфта аст, аммо ҳеҷ гоҳ дар ҷойгоҳе, ки ба таври уфуқӣ ҷойгир карда шавад, ҷойгоҳи кофӣ набошад.

Юѓу — Қошуқ ҳеҷ гоҳ дар як шиша намемонад. Қошуқҳоро пас аз истифода, дар канори табақ ё табақ мегузоранд. Агар табақ ё табақ дода нашуда бошад, хоҳиш намоед, ки онро ба мизи корӣ оваред.

Косаҳо аз ҳар навъ — Ҳеҷ гоҳ мустақиман рӯи миз ҷойгир нашавед. Косаҳо ҳамеша дар табақ гузошта мешаванд. Косаҳои хидматӣ дар болои тривет гузошта мешаванд. Сабаб: гигиена. Дасти сервер набояд ҳеҷ гоҳ ба коса даст расонад.

Хадамоти ҷадвал — Яке аз тарафи чап хидмат мекунад ва аз рост пок мешавад. Нӯшокиҳо ба тарафи рост дода ва тоза карда мешаванд. Агар кормандон бинобар ташкили ҷисмонии миз наметавонанд аз чап хидмат кунанд ва ё аз рост хидмат кунанд, бигӯед, «бубахшед» ва ба тарзи ғайримуқаррарӣ идома диҳед. Тамоми хидматрасонии ҳама хӯрокҳо ва нӯшокиҳо дар вақти мувофиқ барои ҳар як курси пешкашшуда гузаронида мешавад, на дар байни курсҳо.


Барои маслиҳатҳои одоби минбаъда ба Etiquette Faux Pas ва дигар тасаввуроти нодуруст дар бораи чойи нисфирӯзӣ нигаред

Новобаста аз он ки касе мехоҳад даромади худро илова кунад, мансаби нав оғоз кунад ё малакаҳои шахсии худро сарфи назар кунад, маълумоти худро бо эҳтиёт ҷамъ кунед.

TEA TRAVELS ™ — Ба шумо хушбахтӣ мехоҳам TEA TRAVELS! ™ Чой боҳашаматест, ки ҳама метавонанд ба даст оранд! ™ ва Good $ ense for $ uccess моликияти молии Эллен Истон / PRESS WAGON PRESS мебошанд

Эллен Истон, муаллифи китоби чойи нисфирӯзӣ ~ Маслиҳатҳо, истилоҳот ва анъанаҳо (RED WAGON PRESS), пешвоёни соҳаи зиндагӣ ва одоби муаррифӣ, сухангӯи асосӣ ва сухангӯи маҳсулот, як меҳмоннавозӣ, тарроҳӣ ва мушовири чакана мебошад, ки муштариёнаш Waldorf = Astoria ва Plaza Hotels. Оилаи Истон решаҳои чойи худро аз ибтидои солҳои 1800, вақте ки гузаштагон бори аввал гиёҳҳои чойро аз Ҳиндустон ва Чин ба Колонияи Цейлон ворид карданд, ба ин васила яке аз бузургтарин ва беҳтарин чойҳои парваришёфта дар ҷазира мебошад.

Китобҳои чойи Эллен Истонро харид кунед:

Ҳар як китоби 5 x 7 танҳо 20 доллари ИМА мебошад. Ҳисобҳои яклухт ва фандрайзинг хуш омадед. Ном, суроға, индекс ва рақами телефон барои интиқолро дохил кунед. Чек ё фармоиши MO-ро пардохт кунед ба: RAG WAGON PRESS, 45 East 89th Street, STE. 20A, Ню-Йорк, NY 10128-1256. Ҳама дархостҳо ба [email protected]

ЧОЙИ нисфирӯзӣ … маслиҳатҳо, шартҳо ва анъанаҳо
72 саҳифа, ки чӣ тавр кард, 27 акс, таърих, одоб ва саволҳо дар бораи чойи нисфирӯзӣ, тарзи хидмат ва ғайра. «Чой боҳашаматест, ки ҳама метавонанд ба даст оранд! ™»

TEA TRAVELS ™ — БАРОИ ИД
64 саҳифа, 21 акси ранга. Менюи пурраи ид 25 дастурхони осон омода мекунад; чойҳои мавзӯъӣ, идеяҳои ороишӣ ва тӯҳфаҳо; шаблон даъватнома ва манбаъҳои махфӣ.

КОДЕКСИ ОДОБИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Лоиҳаи

                                                ФАРМОНИ

                     ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар бораи Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мутобиқи қисми 2 моддаи 71 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва қисми 1 моддаи 42 Қонуни   Ҷумҳурии Тоҷикистон      «Дар   бораи  санадҳои  меъёрии  ҳуқуқӣ»  ф а р м о н           м е д и ҳ а м:

1. Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар таҳрири нав) тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Роҳбарони мақомоти  марказӣ ва  маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот:

-ҷиҳати татбиқи Кодекс тадбирҳои зарурӣ андешанд;

-матни Кодексро дар  ҷойҳои барои ҷомеа дастраси биноҳои  маъмурии мақомоти марказӣ ва  маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот  ҷойгир  намоянд;

           -дар асоси Кодекси мазкур кодексҳои соҳавиро таҳия ва тасдиқ намоянд.

3. Назорати иҷрои Фармони мазкур ва  ҳамоҳангсозии фаъолияти комиссияҳо оид ба одоби мақомоти давлатӣ  ба зиммаи  Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шавад.

          4.Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 сентябри соли 2010 №932 «Дар бораи  Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит дониста шавад. 

          Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                            

ш.Душанбе

«         »  ______  20____

№____

 

                     Лоиҳа

 Бо Фармони Президенти

           Ҷумҳурии Тоҷикистон 

                                                                             аз «    »  ______  20____

      №______тасдиқ  шудааст

КОДЕКСИ ОДОБИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

          Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд-Кодекс) маҷмӯи меъёрҳо, принсипҳо ва қоидаҳои рафтори хизматӣ ва ғайрихизматии хизматчии давлатиро, ки сифатҳои ахлоқии  фаъолияти касбӣ ва рафтори ӯро дар кор ва ҷомеа таҷассум намуда, ифодагари арзишҳои эътирофшудаи ахлоқи инсонӣ, талаботи маънавии ҷамъият нисбат ба хизматчии давлатӣ  мебошанд, танзим менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӣ

      1. Амали Кодекс нисбат ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва маъмурӣ, ки мансабҳои давлатии хизмати давлатиро дар мақомоти давлатии низоми хизмати давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ  ишғол менамоянд, паҳн мегардад.

                 БОБИ 2. ПРИНСИПҲОИ  ОДОБИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӣ

2. Кодекс ба принсипҳои зерини одоби хизматчии давлатӣ, ки аз принсипҳои хизмати давлатӣ бармеоянд, асос меёбад:

         —қонуният, яъне риояи дуруст ва иҷрои пурраи меъёрҳои Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ;

         -афзалияти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, яъне таъмини ҳифз ва мусоидат ба татбиқи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки арзиши олӣ мебошанд;

         -устувории ҳайати шахсии мақоми давлатӣ, яъне таъмини доимии иқтидори кадрӣ аз ҳисоби мутахассисони дорои сатҳи баланди тайёрии касбӣ,  қобилияти ташкилотчигӣ, малакаи кор бо технологияи иттилоотӣ ва забондон, бо ин мақсад фароҳам овардани  шароит ва фазои мусоид барои анҷом додани фаъолият, ҳамдигарфаҳмии кормандон, дастгирии моддию маънавии кормандон  аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ;

-садоқат ба Ватан ва  ба халқи Тоҷикистон, яъне ҳисси баланди муҳаббат  ба Ватан ва халқи Тоҷикистон, садоқат ба сиёсати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,  вазифаи муқаддас донистани ҳифзи Ватан, хизмати содиқона  ба Ватан ва ҷомеаи Тоҷикистон;

-инсондӯстӣ ва адолати иҷтимоӣ, яъне одилона, бовиҷдонона амал намудан, таъмини риояи адолати иҷтимоӣ зимни қабули қарорҳо;

-шаффофият дар хизмати давлатӣ, яъне фаъолияти ошкорои хизматчии давлатӣ ва пешниҳоди  маълумот  дар бораи он ба ҷомеа, аз ҷумла тавассути воситаҳои ахбори омма,   ба  ҷуз фаъолияте, ки сирри давлатӣ ва дигар сирри бо қонун ҳифзшавандаро ташкил медиҳад;

          —таҳаммулпазирӣ, яъне эҳтиром ва дуруст дарк намудани фарҳангҳои мухталиф, рафтор, одат,  ақида,  динҳо, дар  муносибат бо ҳамкорон, муроҷиаткунандагон, тобеон  ва дигарон таҳаммул зоҳир намудан;

-поквиҷдонӣ ва беғаразӣ, яъне татбиқи идоракунии самаранок, роҳ надодан ба бархурди  манфиатҳо, амалҳои коррупсионӣ, аз рӯи таъинот ва ба нафъи умум истифода кардани воситаҳои пулию моддӣ, беғараз будан дар қабули қарорҳо;

         -қатъият, яъне муносибати сахтгирона доштани хизматчии давлатӣ ба иҷрои вазифаҳои хизматӣ, уҳдадориҳои мансабӣ, масъулият зоҳир кардан дар татбиқи функсия ва вазифаҳои мақоми давлатӣ;

          -касбият ва салоҳиятнокии хизматчии давлатӣ, яъне доштани донишҳои мушаххаси  касбӣ, тахассус, маҳорат, малака,  сифатҳои  ташкилотчигӣ, ташаббускорӣ, масъулиятшиносӣ, қобилияти идоракунӣ, маҳорати роҳбарӣ ва  таҷриба, ки   асоси иҷрои   муваффақонаи вазифаҳои хизматӣ ва уҳдадориҳои мансабӣ мегарданд;           

          -ҳисоботдиҳанда будани хизматчии давлатӣ, яъне бо тартиби  муқарраргардида  оид ба натиҷаҳои фаъолият ҳисобот додан ба роҳбари бевосита;

     -баландравии мансабии  хизматчии давлатӣ  дар асоси қобилият, истеъдод, тайёрии касбӣ ва талаботи тахассусӣ, яъне таъин ё интихоб гардидан ба мансаби дигар ё  мансаби  баланд бе  пуштибонӣ, хешутаборчигӣ ва маҳалгароӣ,

-баҳодиҳӣ ба фаъолияти хизматчии давлатӣ, яъне арзёбии шаффоф ва холисона ба натиҷаи иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ, сатҳи дониш, малака ва тайёрии касбӣ.

         3.  Кодекс ба принсипҳои дигари пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва меъёрҳои муқарраргардидаи  рафтор  низ асос меёбад.

          БОБИ 3. ҚОИДАҲОИ  РАФТОРИ ХИЗМАТӣ ВА ҒАЙРИХИЗМАТИИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӣ

4. Хизматчии давлатӣ бояд  адолатнок амал намояд. Ҳангоми қабули қарор ва амалӣ  намудани ваколатҳои худ хизматчии давлатӣ ҳуқуқ надорад, ки дар асоси мансубияти сиёсӣ, динӣ, ҷинсӣ, забонӣ, нажодӣ ва дигар сабабҳо ба шахсе хилофи қонунгузорӣ бартарият ва имтиёз диҳад.

5. Хизматчии давлатӣ бояд ба урфу одатҳои миллатҳо таҳаммулпазирӣ ва арҷгузорӣ намуда, хусусиятҳои фарҳангӣ ё дигар хусусиятҳои гурӯҳҳои этникӣ ва иҷтимоиро  ба инобат гирифта, ба созиши  байни миллатҳо мусоидат намояд.

6. Хизматчии давлатӣ бояд фаъолияти касбии худро поквиҷдонона ва беғаразона амалӣ карда, ба шаъну шараф ва обрӯю эътибори хизматчии  давлатӣ иснод наоварад.

7. Хизматчии давлатӣ бояд танҳо воситаҳои қонунии пешравӣ дар хизматро истифода барад.

8. Хизматчии давлатӣ, ки вазифаи намояндаи ҳокимияти давлатӣ ё вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ, маъмурию хоҷагидориро  анҷом медиҳад, набояд  ба амалҳои  коррупсионӣ роҳ диҳад ва уҳдадор аст ҳангоми интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо дар мақомоти давлатӣ ба зуҳуроти маҳалчигӣ, хешутаборӣ, маҳбуб донистан ва таъиноти кадрҳо аз рӯи аломати садоқатмандии шахсӣ роҳ надиҳад.

     9. Хизматчии давлатӣ, ки мансаби роҳбарикунандаро ишғол менамояд, бояд дар миёни тобеони худ ҷиҳати риояи одоб ва ташкили шароити мувофиқ барои кор мусоидат намояд.

     10. Хизматчии давлатӣ набояд барои гирифтани иттилооти хизматӣ, ки ба ваколати ӯ дохил намешавад, кӯшиш кунад ва набояд иттилооти  нопурра ва дурӯғро паҳн намояд.

     11. Хизматчии давлатӣ бояд ба фаъолияти воситаҳои ахбори омма оид ба иттилоотонии ҷомеа дар бораи кори мақоми давлатӣ барои гирифтани иттилооти дуруст, ки қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст,  кӯмак расонад.

12. Хизматчии давлатӣ набояд пешниҳоди  шаҳрвандон, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ташкилотҳои касбӣ ва ҷамъиятиро, ки ба талаботи Конститутсия  (Сарқонун) ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифанд, иҷро намояд.

13. Хизматчии давлатӣ бояд ҷиҳати роҳ надодан ба бархурди манфиатҳо,  танзими ҳолатҳои пайдо шудани бархурди манфиатҳо мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чора  андешад ва ҳаракатҳоеро, ки ба таъсири манфиатҳои шахсӣ, молумулкӣ (молиявӣ), тиҷоратӣ ва дигар манфиатҳо алоқаманд мебошанд ва барои бовиҷдонона иҷро кардани уҳдадориҳои мансабӣ монеа мешаванд, истисно намояд.

14. Хизматчии давлатӣ бояд ба амалҳои  коррупсионӣ  муқовимат намояд ва ҷиҳати рафъи онҳо тадбирҳо андешад, ба гирифтани ҳар гуна тӯҳфаҳо барои иҷрои вазифаҳои (уҳдадориҳои) мансабии худ дар шакли моддӣ (пул, тӯҳфа) ва дар шакли ғайримоддӣ (хизматрасонӣ) ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ роҳ надиҳад.

15. Хизматчии давлатӣ бояд  ба роҳбари худ ё мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар бораи  муроҷиати ин ё он шахс бо мақсади моил кардани ӯ барои содир намудани амалҳои коррупсионӣ маълумот диҳад,  аз иштирок дар амале, ки беғаразии ӯ зери шубҳа қарор мегирад, ё  аз ҷой доштани ҳолатҳое, ки аз бевосита ё бавосита аз манфиатдор будани ӯ дар амали ғайриқонунӣ гувоҳӣ медиҳад, даст кашад.

      16. Хизматчии давлатӣ набояд  вазифаи хизматӣ ва уҳдадориҳои мансабии худро барои таъсир расонидан ба фаъолияти мақоми давлатӣ,  корхона, муассиса ва ташкилотҳо, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва моликият, шахсони мансабдор, хизматчиёни давлатӣ ва шаҳрвандон ҷиҳати ҳалли масъалаҳое, ки берун аз доираи салоҳияти мақоми давлатӣ мебошанд, ҳамчунин набояд  аз вазъи хизматии худ суйистифода карда, дар аҳдҳо ва вазъияти ихтилофнок, ки ба амали хизматии ӯ мутобиқат намекунанд, иштирок намояд.

      17. Хизматчии давлатӣ бояд манбаъҳо ва воситаҳои давлатии (технологияи иттилоотии шабакаи интернет, шабакаи дохилӣ, почтаи электронӣ, телефон, ксерокс, факсҳо, дигар таҷҳизот, воситаҳои нақлиёти хизматӣ,  арзишҳои моддию ғайримоддӣ) ба ӯ пешниҳодшударо самаранок ва бовиҷдонона истифода намояд.

            18. Хизматчии давлатӣ уҳдадор аст  интизоми давлатӣ ва хизматиро риоя намояд.

             19. Хизматчии давлатӣ бояд аз баҳодиҳӣ нисбат ба мақоми давлатӣ, ки дар он  адои хизмат мекунад, агар ин амалҳо ба доираи вазифаҳои хизматӣ, уҳдадориҳои мансабӣ дохил нашаванд, худдорӣ намояд.

            20.Хизматчии давлатӣ бояд дар муносибатҳои хизматӣ ва ғайрихизматӣ хоксору хушмуомила бошад ва ба  дағалӣ  роҳ надиҳад.

  21. Намуди зоҳирии хизматчии давлатӣ вобаста аз шароити хизмат ва шакли чорабиниҳои хизматӣ  бояд ба муносибати эҳтиромона ба шаҳрванд, мақоми давлатӣ мусоидат намуда, ба расмиёти одоби корӣ мутобиқ бошад.

*Эзоҳи 1: Рафтори хизматӣ- рафтору амали хизматчии давлатӣ, ки ҳангоми ба кор омадан, аз кор рафтан, иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ, дар маҷлису машваратҳо, сафарҳои хизматӣ ва дигар чорабиниҳои ҳукуматӣ   зоҳир мегардад.

**Эзоҳи 2: Рафтори ғайрихизматӣ- рафтору амали хизматчии давлатӣ, ки  ба иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ алоқаманд набуда, берун аз ҷои кор дар ҷомеа зоҳир мегардад.

БОБИ 4. НАЗОРАТИ  РИОЯИ КОДЕКСИ ОДОБ, ТАРТИБИ ТАШКИЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ КОМИССИЯ ОИД БА ОДОБ

     22. Назорати риояи Кодекс дар мақоми давлатӣ  аз тарафи комиссия оид ба одоб  (минбаъд-комиссия)  амалӣ карда мешавад.

          23. Комиссия бо фармоиши (қарори) роҳбари мақоми давлатӣ дар ҳайати раис, котиб, аъзои комиссия иборат аз 3-7 нафар аз ҳисоби хизматчиёни давлатӣ,  аъзои кумитаи иттифоқи касаба, кормандони ташкилотҳои      системаи    мақоми давлатӣ, ки хизматчии давлатӣ нестанд, вакилони Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқи дахлдор, вакилони ҷамоатҳо, дигар шахсони мансабдор  таъсис дода мешавад ва дар асоси тартиби муқаррарнамудаи Кодекс ва Низомномаи  комиссия, ки аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ  тасдиқ карда мешавад, фаъолият менамояд.

24.Номзадҳо ба ҳайати комиссия аз ҷониби кумитаи иттифоқи касаба ва хадамоти кадрӣ ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод карда мешаванд.

25.Роҳбари мақоми давлатӣ раиси комиссия буда наметавонад.

          26. Комиссия  аз рӯи зарурат ҷаласа доир менамояд. Ҷаласаи комиссия ҳамон вақт салоҳиятнок ҳисобида мешавад, ки дар кори он аз се ду қисми ҳайати он иштирок дошта бошанд.

27. Рафти ҷаласаи комиссия дар протокол  ба расмият дароварда мешавад. Комиссия метавонад сабти аудиоӣ ва видеоии рафти маҷлисро анҷом диҳад.

28. Қарори комиссия дар ғоиби хизматчии давлатӣ бо овоздиҳии аксарияти иштироккунандагони ҷаласа қабул карда мешавад. Ҳангоми баробар будани овозҳо овози раиси комиссия ҳалкунанда ҳисоб меёбад.

29. Қарор дар шакли протокол бо имзои раис ва котиби комиссия ба расмият дароварда шуда,  ба он  ҳуҷҷатҳои дахлдор замима карда мешаванд.

30. Аз  натиҷаи баррасии парвандаи интизомӣ комиссия яке аз қарорҳои зайлро қабул мекунад:

-ба роҳбари мақоми давлатӣ дар хусуси ба ҷавобгарии интизомӣ кашидани хизматчиёни давлатӣ тавсия медиҳад;

-маводи парвандаи интизомиро барои баррасӣ ба мақоми ваколатдори давлатӣ ё   шахси мансабдор барои моҳиятан қабул намудани қарор мефиристад;

— санҷиши маводро оид ба истеҳсолоти интизомӣ қатъ менамояд.

 31. Қарори комиссия барои татбиқ ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод карда мешавад ва барои татбиқи муҷозоти интизомӣ асос мегардад.

32. Роҳбари мақоми давлатӣ дар мавриди ошкор намудани ҳолатҳои  вайрон кардани  талаботи Кодекс   ҷиҳати гузаронидани санҷиши такрорӣ ба комиссия пешниҳод манзур менамояд.

33. Дар вақти татбиқи қарори комиссия бояд талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон риоя карда шавад.

          34.Котиби комиссия хизматчии давлатиро бо натиҷаи санҷиши хизматӣ, қарори комиссия  ва қарори роҳбари мақоми давлатӣ дар давоми  5 рӯзи корӣ шинос  менамояд.  Аз қарори комиссия  ё қарори роҳбари мақоми давлатӣ дар муҳлати  як  моҳ  аз рӯзи шинос шудан бо қарор ба комиссия, роҳбари мақоми давлатӣ, мақомоти  болоӣ,  мақоми ваколатдори соҳаи  хизмати давлатӣ ё ба суд шикоят кардан мумкин аст.

35. Шикоятро мақоми дахлдор аз болои қарори комиссия ва ё роҳбари  мақоми давлатӣ  баррасӣ намуда:

— дар сурати ошкор шудани ҳолати риоя нагардидани тартиби муқарраргардидаи санҷиши хизматӣ ба комиссия ва роҳбари мақоми давлатӣ дар бораи бекор кардани қарори қабулшуда пешниҳод манзур менамояд;

— дар сурати тасдиқ нагардидани далелҳои шикоят ба хизматчии давлатӣ хаттӣ хабар медиҳад.

36. Ба вазифаҳои  комиссия  дохил мешаванд:

— омӯзиш ва пешниҳоди таклифҳо оид ба такмил додани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки масъалаи одоб ва бархӯрди манфиатҳоро танзим менамоянд;

— амалӣ намудани назорати иҷрои муқаррароти Кодекс дар мақоми давлатӣ;

-машварат додан ба хизматчиёни давлатӣ барои масъалаҳои марбут ба одоб;

-дар мақоми дахлдори давлатӣ  оид ба одоб гузаронидани чорабиниҳои таҳсилотӣ ва иттилоотӣ;

-барои муайян кардани ҳолатҳои вайрон шудани Кодекс ва бархурди манфиатҳо гузаронидани санҷиши хизматӣ;

-таҳияи тавсияҳо барои муҳокима дар маҷлиси коллективи кормандони мақоми давлатӣ,  дарҷ намудан дар варақаи аттестатсионии хизматчии давлатӣ оид ба  ҳолатҳои риоя нагардидани Кодекс ва  ба эътибор гирифтан ҳангоми таъинот ба дигар мансаби хизмати давлатӣ ё барои татбиқи муҷозоти интизомӣ;

-пешниҳоди тавсия барои баррасии роҳбари мақоми давлатӣ дар бораи ба ҷавобгарии интизомӣ ҷалб намудани  хизматчиёни давлатие, ки  талаботи Кодекс вайрон кардаанд;

— тавассути воситаҳои ахбори омма  ташвиқу тарғиб намудани одоб.

37. Салоҳияти комиссия  иборат мебошад аз:

— банақшагирӣ ва ҳамоҳангсозии барномаҳои таълимии одоб;

-таъминоти мақоми давлатӣ  бо воситаҳои аёнӣ оид ба масъалаҳои идораи одоб;

         — оид ба вайрон намудани одоб ва бархурди манфиатҳо аз ҷониби хизматчии давлатӣ аз шаҳрвандон ва дигар хизматчиёни давлатӣ гирифтани иттилоот ва ба роҳбари мақоми давлатӣ хабар додан;

-баррасии мавод оид ба ҳолатҳои вайрон намудани Кодекс ва бархурди манфиатҳо аз ҷониби хизматчиёни давлатӣ; 

-баррасии шикоятҳои хизматчиёни давлатӣ нисбат ба қарорҳои комиссияи  мақоми давлатӣ;

-баррасии пешниҳоди мақоми мубориза бо коррупсия ва дигар мақоми ҳифзи ҳуқуқ;

-гузаронидани санҷиши хизматии ҳолатҳои вайрон намудани Кодекс;

-шарҳ додани ҳолатҳои бархурди манфиатҳо ҳангоми  пайдо шудани  ихтилофҳо;

          -барои иҷрои вазифаҳои худ талаб намудани ҳуҷҷатҳо, мавод ва иттилоот аз мақоми давлатӣ, инчунин аз дигар ташкилоти дахлдор;

         -гирифтани баёноти шифоҳӣ ва хаттӣ аз хизматчиёни давлатӣ;

         -пешниҳоди таклиф ба роҳбарони мақоми давлатӣ  ва ташкилот дар хусуси гузаронидани санҷиш ва тафтишоти хизматӣ оид ба далелҳои вайрон гардидани меъёрҳои Кодекс;

         -ҷалб намудани ташхисгарон, мутахассисон ва кормандони дахлдори  мақоми давлатӣ барои додани хулоса;

— бекор  намудани (тағйир додани) қарорҳои худ.

        38. Раиси комиссия:

         -фаъолияти комиссияро ташкил менамояд ва онро роҳбарӣ мекунад;

         — рӯзномаи ҷаласаи комиссияро муайян мекунад;

         — ҷаласаи комиссияро даъват менамояд ва ба он раисӣ мекунад;

         — аз ҳисоби аъзои комиссия оид ба масъалаи дар маҷлиси комиссия баррасишаванда маърӯзачиро муайян менамояд;

         -дар хусуси ҳайати комиссия ё иваз намудани аъзои он таклиф пешниҳод менамояд.

         39. Котиби   комиссия:

         -таъминоти таҳлилию иттилоотӣ, ташкилию ҳуқуқии фаъолияти комиссияро анҷом медиҳад;

         — маводро барои баррасии парвандаҳои интизомӣ омода менамояд;

         -маълумотро дар бораи ҳолатҳои вайрон гардидани меъёрҳои Кодекс мураттаб ва  таҳлил   менамояд;

         -таҳияи тавсия оид ба такмили  Кодексро анҷом медиҳад;

         -дар таълими  шаҳрвандон ҷиҳати  риояи Кодекс иштирок менамояд;

         -ҷиҳати хабардор намудани шахсоне, ки ба ҷавобгарии интизомӣ кашида мешаванд, дар бораи ҷой ва вақти гузаронидани  маҷлиси комиссия тадбирҳо меандешад;

         -аз шахсони мансабдор ва дигар субъектҳо мавод ва иттилооти дахлдорро, ки барои санҷиш заруранд, талаб менамояд;

         -кормандони мақоми давлатиеро, ки  баррасии масъалаи санҷишшаванда ба ваколати онҳо мансуб аст, ҷалб менамояд;

            -ба баррасии комиссия таклифро ҷиҳати такмил додани  Кодекс манзур менамояд.

 40. Ҳайати комиссия дар ҷаласа бе ҳуқуқи ивазшавӣ иштирок мекунад.

41. Ҳайати  комиссия  дар асоси  пешниҳоди раиси комиссия, овоздиҳии аксарияти аъзои комиссия бо қарори роҳбари мақоми давлатӣ иваз карда мешавад.

42. Комиссия  аз рӯи асосҳои зерин парвандаи интизомиро оғоз менамояд:

— бо пешниҳоди роҳбари  мақоми давлатӣ;

— бо аризаи хизматчии давлатӣ;

— аз рӯи муроҷиати хаттии шаҳрвандон.

43. Парвандаи интизомии оғознамудаи раиси комиссия  бояд дар муҳлати се ҳафта аз рӯзи ба истеҳсолот қабул намудан баррасӣ карда шавад.

44. То баррасии парвандаи интизомӣ дар маҷлиси комиссия аз ҷониби комиссия мутобиқи тартиби  муқарраргардида санҷиш гузаронида,  ҳолатҳо ва маълумоти марбут ба парвандаро баррасӣ менамояд, аз шахсоне, ки ба ҷавобгарии интизомӣ кашида мешаванд, баёнот мегирад.

45. Комиссия санҷиши ҳолатҳои вайрон намудани Кодексро тибқи тартибе, ки барои гузаронидани санҷиши хизматӣ муқаррар гардидааст, мегузаронад.

 46. Мавод нисбат ба аъзои комиссия, ба истиснои хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва категорияи олӣ, ки меъёри одобро вайрон мекунанд, аз ҷониби мушовараи мақоми давлатӣ, машварати назди раиси вилоят, шаҳр, ноҳия ё комиссия оид ба одоби мақоми болоӣ ё мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ  баррасӣ карда мешавад.

          47. Мавод оид ба вайрон кардани қоидаҳои одоб ва роҳ додан ба бархӯрди манфиатҳо нисбат ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва категорияи  олӣ,  аъзои комиссия, ки хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва категорияи олӣ мебошанд, аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии  Тоҷикистон баррасӣ карда мешаванд.

БОБИ 5. ҶАВОБГАРӣ БАРОИ РИОЯ  НАКАРДАНИ КОДЕКС

     48. Дастури амал қарор додани қоидаҳои Кодекс уҳдадории хизматчии давлатӣ буда, риоя накардани он боиси ҷавобгарии муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад.

49. Таҳлил ва баҳодиҳии риояи меъёрҳои одоби рафтори хизматӣ ҳангоми гузаронидани аттестатсия, баҳодиҳии фаъолият, иштирок дар озмун, таъин кардани хизматчии давлатӣ ба мансаб, ҳангоми мукофотонидан, тайёр кардани тавсифнома ё тавсиянома ҳатмӣ мебошад.  

50. Роҳбари мақоми давлатӣ дар асоси тавсияи комиссия бояд барои бартараф намудани рафтори беодобонаи тобеон чораҳои зеринро андешад:

-гузаронидани чораҳои иттилоотонӣ, ки ба паҳн намудани муқаррароти Кодекс равона карда шудааст;

     -бо тартиби муқарраркардаи  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» татбиқ намудани муҷозоти интизомӣ;

     -бо рафтори шахсии худ  намунаи поквиҷдонӣ, беғаразӣ ва адолатнокӣ будан;

     -андешидани дигар чораҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст.

БОБИ 6. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӣ

          51.  Ҳангоми дар амалҳои хизматчии давлатӣ мавҷуд будани аломатҳои ҷиноят, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё интизомӣ  маводи дахлдор бо тартиби муқарраргардида  ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷиҳати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва ё ба мақомоти ваколатдори давлатӣ ҷиҳати кашидан ба ҷавобгарии маъмурӣ ё интизомӣ  фиристода мешаванд.

          52. Ба ҷавогарии ҷиноятӣ ва  маъмурӣ  кашида шудани хизматчии давлатӣ боиси аз ҷавобгарии интизомӣ озод шудани ӯ намегардад.

%d1%82%d0%b0%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b8%20%d1%85%d0%be%d0%b1%d0%b8%20%d0%bc%d0%b0%d0%bd%20%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82.%20%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0 — со всех языков на все языки

Все языкиАбхазскийАдыгейскийАфрикаансАйнский языкАканАлтайскийАрагонскийАрабскийАстурийскийАймараАзербайджанскийБашкирскийБагобоБелорусскийБолгарскийТибетскийБурятскийКаталанскийЧеченскийШорскийЧерокиШайенскогоКриЧешскийКрымскотатарскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧувашскийВаллийскийДатскийНемецкийДолганскийГреческийАнглийскийЭсперантоИспанскийЭстонскийБаскскийЭвенкийскийПерсидскийФинскийФарерскийФранцузскийИрландскийГэльскийГуараниКлингонскийЭльзасскийИвритХиндиХорватскийВерхнелужицкийГаитянскийВенгерскийАрмянскийИндонезийскийИнупиакИнгушскийИсландскийИтальянскийЯпонскийГрузинскийКарачаевскийЧеркесскийКазахскийКхмерскийКорейскийКумыкскийКурдскийКомиКиргизскийЛатинскийЛюксембургскийСефардскийЛингалаЛитовскийЛатышскийМаньчжурскийМикенскийМокшанскийМаориМарийскийМакедонскийКомиМонгольскийМалайскийМайяЭрзянскийНидерландскийНорвежскийНауатльОрокскийНогайскийОсетинскийОсманскийПенджабскийПалиПольскийПапьяментоДревнерусский языкПортугальскийКечуаКвеньяРумынский, МолдавскийАрумынскийРусскийСанскритСеверносаамскийЯкутскийСловацкийСловенскийАлбанскийСербскийШведскийСуахилиШумерскийСилезскийТофаларскийТаджикскийТайскийТуркменскийТагальскийТурецкийТатарскийТувинскийТвиУдмурдскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийУзбекскийВьетнамскийВепсскийВарайскийЮпийскийИдишЙорубаКитайский

 

Все языкиАбхазскийАдыгейскийАфрикаансАйнский языкАлтайскийАрабскийАварскийАймараАзербайджанскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийКаталанскийЧеченскийЧаморроШорскийЧерокиЧешскийКрымскотатарскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧувашскийДатскийНемецкийГреческийАнглийскийЭсперантоИспанскийЭстонскийБаскскийЭвенкийскийПерсидскийФинскийФарерскийФранцузскийИрландскийГалисийскийКлингонскийЭльзасскийИвритХиндиХорватскийГаитянскийВенгерскийАрмянскийИндонезийскийИнгушскийИсландскийИтальянскийИжорскийЯпонскийЛожбанГрузинскийКарачаевскийКазахскийКхмерскийКорейскийКумыкскийКурдскийЛатинскийЛингалаЛитовскийЛатышскийМокшанскийМаориМарийскийМакедонскийМонгольскийМалайскийМальтийскийМайяЭрзянскийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПенджабскийПалиПольскийПапьяментоДревнерусский языкПуштуПортугальскийКечуаКвеньяРумынский, МолдавскийРусскийЯкутскийСловацкийСловенскийАлбанскийСербскийШведскийСуахилиТамильскийТаджикскийТайскийТуркменскийТагальскийТурецкийТатарскийУдмурдскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийУзбекскийВодскийВьетнамскийВепсскийИдишЙорубаКитайский

§56. ПЕШГИРИИ КОРРУПСИЯ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

1.САМТҲОИ АСОСИИ ПЕШГИРИИ КОРРУПСИЯ. Фаъолияти давлат дар соҳаи пешгирӣ ва мубориза бар зидди коррупсия (сиёсати зиддикоррупсионии давлатӣ) дар шароитҳои ҳозира ба самти мустакили сиёсати давлатӣ табдил меёбад.

Сиёсати зиддикоррупсионӣ таҳия ва мунтазам амалисозии чорабиниҳои давлатӣ оид ба решакан кардани сабабҳо ва шароитҳоест, ки ба паҳншавии коррупсия мусоидат мекунанд.

Дар параграфҳои қаблӣ қайд карда шуд, ки коррупсия решаҳо ва сабабҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ташкилӣ-идоракунӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ дорад, бинобар ин пешгирии самарабахш ва маҳдудсозии масоҳатҳои коррупсия коркарду амалисозии маҷмӯи чорабиниҳои айнан чунин характер доштаро тақозо мекунад.

Самтҳои асосии ин чорабиниҳои давлатӣ инҳоянд:

а) банақшагирии чораҳои зиддиамали коррупсия дар сатҳи умумидавлатӣ;

б) такмили қонунгузории миллӣ;

в) бунёди низоми пурсамар, боадолатона ва шаффофи қабул ба хизмати давлатӣ ва ба ҷо овардани хизмати давлатӣ;

г) фароҳам овардани шароитҳо барои назорати пурсамари ҷамъиятӣ ва давлатӣ ба тақсимот ва сарфи маблағҳои буҷет;

ғ) таҳкими ҳокимияти судӣ;

д) баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба ошкорсозӣ, пешгирӣ ва тафтиши далелҳои коррупсия;

е) таҳкими низоми институтҳои давлатӣ аз нигоҳи самаранокии фаъолияти онҳо дар зиддиамали коррупсия;

ё) таҳқиқи вазъи коррупсия тавассути методикаи оморӣ, иҷтимоӣ ва усулҳои дигар;

ж) вусъати дастрасӣ ба иттилоот, таъмини шаффофияти қабули қарорҳо, ҷалби аҳли ҷомеа ба зиддиамали фаъолона бар зидци коррупсия;

з) таълим ва тарбияи зиддикоррупсионии ашхоси мансабдор ва шаҳрвандон.

Фикр кунед, ба андешаи Шумо, боз кадом самтҳои иловагии пеииирии коррупсия мавцуданд?

2.БАНАҚШАГИРИИ ЗИДДИ АМАЛИ КОРРУПСИЯ. Муваффақияти сиёсати зиддикоррупсионӣ чи дар сатҳи умумидавлатӣ ва чи дар сатҳи идоравй аз бисёр ҷиҳат вобастаи банақшагирии дурусту босифати ин сиёсат аст.

Банақшагирии умумидавлатии сиёсати зиддикоррупсионӣ таҳия ва қабули Барномаи (стратегияи) давлатии мубориза бар зидди коррупсия дар давраи муайянро дар назар дорад. Қабл аз таҳияи чунин барнома бояд таҳқиқоти амиқи иҷтимоӣ, оморй ва дигар шаклҳои таҳқиқи ҳолат, сабабҳо ва хусусиятҳои зуҳури коррупсия дар соҳаҳои гуногун сурат бигирад.

Барномабандии умумидавлатӣ имконият медиҳад, ки самтҳои асосии пешгирии*коррупсия, мундариҷаи чорабиниҳои зиддикоррупсионӣ, давраҳои гузаронидани онҳо, сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятии сафарбаршаванда, манбаъҳои маблағгузорй ва механизмҳои назорати амалисозии барнома муайян карда шаванд.

Шарти муҳимтарини муваффақият дар таҳияи барномаи давлатӣ ба

коркарди ои ҷалб намудани намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, доираҳои соҳибкорон. созмонҳои байналмилалӣ ва воситаҳои ахбори омма мебошад.

Бо дар назардошти махсусиятҳои вазифаҳо ва накши ҳар як идора дар амалисозии чораҳои зиддикоррупсионӣ дар асоси барномаи умумидавлатӣ ҳамчунин чорабиниҳои идоравиро таҳия ва амалӣ гардондан мумкин аст.

Назорат ба амалисозии барномаи умумидавлатӣ ба зиммаи мақомоти умумидавлатии зиддикоррупсионӣ вогузошта мешавад. Ҳамчунин ҷорӣ намудани амалияи ҳисоботдиҳии мақомоти давлатӣ бо мақсади арзёбии самаранокии фаъолияти зиддикоррупсионии онҳо мувофиқи максад аст.

3.ТАКМИЛИ ҚОНУНГУЗОРӢ. Номукаммалии қонунгузорӣ барои ба амал омадани ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ заминаи мусоид фароҳам оварда метавонад. Аз ҷумла ба ин, масалан, мавҷудияти холигихо (нокисиҳо), номуайянӣ ва ихтилофоти санадҳои қонунгузорӣ ё меъёрҳои алоҳидаи онҳо мусоидат мекунанд. Онҳо ба ашхоси мансабдори коррупсияписанд имконият медиҳанд, ки бо тамаъҷӯии инъомҳои ғайриқонунӣ бо роҳи сохтани монеаҳои сунъӣ дар роҳи амалишавии озодонаи ҳуқуқҳои шаҳрвандон машғул шаванд.

Дар худи қонунҳо ё меъёрҳои алоҳида мавҷуд будани монеаҳои беасос дар роҳи амалисозии ниятхои фоиданоки ҷамъиятӣ (равандҳои мураккабгардонидашуда, ӯҳдадориҳои серхарҷ ва ё бо душворӣ иҷрошаванда) шаҳрвандон ва ё соҳибкоронро ба харида гирифтани ашхоси мансабдор ё рафтан ба сӯи «иқтисодиёти пасипардагӣ» маҷбур месозанд. Чунин меъёрхо дар соҳаи қонунгузории андоз ва гумрук хеле зиёданд.

Бисёр вақт меъёрҳои ҳуқуқ низ ба ашхоси мансабдор баҳри амал кардан бо салоҳдиди худ имкониягҳои аз ҳад зиёд медиҳанд, ки ин ҳам савдои озодро дар интихоби тарзи ҳалли масъалаҳо осон мегардонад.

Бинобар ин яке аз самтҳои муҳими пешгирии коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон экспертизаи доимию бонизоми қонунгузорӣ ва лоиҳаи қонунҳо бо мақсади дар онҳо бартараф кардани «холигоҳҳо» барои коррупсия мебошад. Ҳамчунин такмили худи қонунгузории зиддикоррупсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади криминаликунонии (эътироф кардан ба сифати ҷазои ҷиноятӣ) ҳамаи шаклҳои имконпазирии зоҳиршавии коррупсия ва фарогирии кирдорҳои коррупсионии ҳамаи категорияҳои ашхоси мансабдор зарур аст.

4.ОДОБ, ТАНЗИМИ ИХТИЛОФОТИ МАНФИАТҲО, ИНКИШОФИ ҲИСОБОТДИҲИ ВА ШАФФОФИЯТ ДАР ХИДМАТИ ДАВЛАТӢ. Ташаккули асосҳои одоби, ҳавасмандгардонии росткорию беғаразӣ, таъмини шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ шартҳои муҳимтарини пешгирии коррупсия дар хидмати давлатӣ ба шумор мераванд.

Фикр кунед, ҳар як хизматчии давлатӣ бояд чи гуна сифатҳо дошта бошад?

Одоб (дар забони юнониӣ ethikos- маънавияти марбут, ифодакунандаи ақидаҳои маънавӣ) низоми меъёрҳои рафтори маънавии инсон ягон гурӯҳ ё ҷомеаи касбӣ аст.

Талабҳои одобӣ ба хизматчиёни давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Кодекси одоби хизматчии давлатӣ, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 июни соли 2004 тасдиқ карда шудааст, баён гардидаанд.

Кодекси одоб муқаррар кардааст, ки хизматчии давлатӣ бояд:

1)ба амалисозии стандартҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи хидмату рафтори бенуқс кӯшад, ҳангоми иҷрои вазифаҳои хидматӣ ва вақти фориғ аз хизмат ба онҳо содиқона ва бегузашт пайравӣ намояд;

2)аз ҳамаи он чи ки обрӯи мақомоти давлатиро паст мезанад, барканор бошад. Вай ба фоидаи манфиатҳои шахсӣ ё манфиатҳои дигар одамон набояд ба обрӯи касби худ зарар расонад;

3)фаъолияти худро тавре амалӣ созад, ки ба лаёқати амал кардани худ чун шахси фурӯхтанашаванда ва бегараз ягон зарца шубҳа наафтад;

4)аз таъсири шаҳрвандон, ғурӯҳҳои иҷгимоӣ, ташкилотҳои касбию ҷамъиятӣ озоду мустақил бошад, ба ашхос ва ташкилотҳои алоҳида эътибори хоса надиҳад;

5)аз гирифтани пардохти (подоши) муқаррарнашуда барои иҷрои вазифаҳои худ дар шакли чи моддӣ (пул, инъомҳо) ва чи ғайримоддӣ (хизматҳо) канораҷӯй кунад;

6)иштирокро дар корҳое, ки ба онҳо хешовандонаш ҷалб шудаанд ё ҳолатҳои дигар, ки баҳри бевосита ё бавосита манфиатдор будани ӯ ба натиҷаи ниҳоӣ асос шуда метавонанд ва ин ҳама метавонад, ки бегаразии вайро зери шубҳа гузорад, рад кунад.

Ҳолати охирин вазъи ихтилофдори манфиатҳо номида мешавад.

Ихтилофи манфиатҳо зиддияти байни вазифаҳои ҷамъиятӣ-ҳуқуқӣ ва манфиатҳои хусусии шахсони мансабдор аст, ки дар ин маврид манфиатҳои хусусӣ кодиранд 6а тарзи ғайриҳуқуқӣ 6а иҷрои вазифаҳо ва функсияҳои расмӣ аз ҷониби онҳо таъсир расонанд.

Яке аз гуногуннавъиҳои ихтилофи манфиатҳо дар хизмати давлатӣ непотизм мебошад.

Непотизм (аз -лот.nepotis — набера, ҷиян) вазъиятест, ки дар он як хешованд ба кор хешованди дигарро қабул намуда, дар ин маврид салоҳияти ба ӯ назорат карданро дорад.

Протексионизм (ҷӯрабозӣ)-ро низ ба нусхаи дигари ихтилофи манфиатҳо дар хизмати давлатӣ мансуб донистан мумкин аст.

Протексионизм (аз лот.protectio — ҳимоя, сарпарастӣ) вазъиятест, ки вақти интихоби кадрҳо афзалият ё бартарият ба дӯстон (ҳамсинфон, ҳамсабақони солҳои донишҷуӣ, ҳамхизматҳо ва ғайра), сарфи назар аз он ки онҳо барои кор дар вазифаи муайян лоиқ ҳастанд, ё не, дода мешавад.

Бо мақсади барҳам додани ихтилофи манфиатқо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба депутатҳо, аъзои Хукумат, судяҳо, прокурорҳо ва дигар ашхоси мансабдор ишғол кардани вазифаи дигар ва шуглварзиро бо фаъолияти соҳибкорӣ манъ кардааст. Хизмати якҷояи хизматчиёни давлатии ба якдигар хеш, агар хизмати онҳо бо тобеияти бевосита ё зери назорати яке будани дигаре алоқаманд бошад, манъ аст.

Бо мақсади таъмини назорат ва ҳисоботдиҳандагии хизматчиёни давлатӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» аз 25 июли соли 2005 хизматчиёни давлатиро вазифадор намудааст, ки ҳамасола дар бораи даромадҳо ва вазъи амволиашон декларатсия пешниҳод кунанд.

Ба пешгирии коррупсия ҳамчунин таъмини шаффофияти равандҳои харидҳои давлатӣ, хусусигардонии амволи давлатӣ, додани иҷозатномаҳои (литсензияҳои) давлатӣ, вомбаргҳои Бонки миллӣ, вомбаргҳои кафолатноки ҳукуматй, маблағҳои буҷетӣ ва равандҳои озодсозӣ аз пардохти андозҳо мусоидат мекунанд.

5.ТАЪЛИМИ ЗИДДИКОРРУПСИОНИИ АШХОСИ МАНСАБДОР ВА ШАҲРВАНДОН. Воситаи муҳими пешгирии коррупсия вусъату тарғиби донишҳо дар бораи коррупсия, ихтилофоти манфиатҳо, меъёрҳои одоб, ҷазодиҳӣ барои ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ, фароҳам овардани вазъи оштинопазирӣ ба коррупсия дар ҷомеа мебошад.

Ҳалли ин вазифа ташкили таълими доимии ашхоси мансабдори мақомоти андоз, гумрук ва мақомоти дигарро дар ҷойҳои корашон дар назар дорад. Ташкили курсҳои махсуси таълимӣ оид ба масъалаҳои одоб ва чорабиниҳои зиддиамали коррупсия барои ашхоси мансабдори мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимият дар Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии назди Раёсати хизмати давлатӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон басо муҳим аст.

Ба соҳибкорон омӯзондани усулҳои зиддиамали фаъолона ба коррупсия ва фошсозии ходимони коррупсияписанд, ҳамчунин баланд бардоштани сатҳи донишҳои ҳуқуқии журналистон ва ба онҳо омӯзонидани усулҳои таҳқиқоти журналистии ҳодисаҳои коррупсионӣ нақши махсус мебозанд.

Гузаронидани чорабиниҳои маърифатӣ ва мубоҳисаҳои ҷамъиятӣ оид ба масъалаҳои мубориза бар зидди коррупсия ва интишори ҳисоботҳои мақомоти давлатӣ дар бораи вазъи иҷрои барномаҳои зиддикоррупсионӣ хеле муҳим мебошанд.

Вале омили аз ҳама муқими пешгирии коррупсия ташаккули ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ дар аҳолӣ, махсусан дар насли наврас, тавассути амалисозии барномаҳои таълими оммавӣ бо дохил кардани барномаҳои давлатӣ дар мактабҳо ва донишгоҳҳо мебошад.

Мафҳумҳои зеринро ба хотир гиред: ихтилофи манфиатҳо, непотизм, протексионизм, одоб.

Савол ва супоришҳо:

1. Маънии сиёсати зиддикоррупсионии давлат чист? Самтҳои асосии пешгирии коррупсияро тавсиф бахшед.

2. Қонунгузории номукаммал ба кадом тарз ба инкишофи коррупсия мусоидат мекунад?

3. Одоб чист? Нақши одоб дар пешгирии коррупсия чӣ гуна аст?

4. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизматчиёни давлатӣ чӣ гуна талаботи одобӣ пешниҳод мешавад?

5. Зери мафҳуми ихтилофи манфиатҳо чиро мефаҳманд?

6. Ба нақши таълиму тарбияи зиддикоррупсионӣ дар пешгирии коррупсия тавсиф бахшед.

Одоб ва одоби мизи ҳангоми хӯрдани хӯроки ҷопонӣ

Ман эҷоди мундариҷаи ройгони пур аз маслиҳатҳоро барои хонандагони худ дӯст медорам, шумо. Ман сарпарастии пулакиро қабул намекунам, андешаи ман аз они худам аст, аммо агар шумо тавсияҳои маро муфид ҳисобед ва шумо тавассути яке аз истиноди ман чизҳои писандидаатонро харидорӣ кунед, ман метавонистам ба шумо бе ягон маблағи иловагӣ комиссия бигирам. Бисёр омӯхтан

Фарҳанги ғизои Ҷопон беҳамтост ва он одатан бисёр одамонро ба иштибоҳ меорад.

Хӯроки анъанавии Ҷопон аз Гохан (косаи биринҷ), мисо ширу (косаи шӯрбо мисо), цукемоно (сабзавоти бодиринг) ва гӯшт ё моҳӣ иборат аст.

Гарчанде ки биринҷ хӯроки асосии япониҳост, намудҳои гуногуни угро мавҷуданд, ки арзон ҳастанд ва алтернативаи беҳтарро ба биринҷ пешниҳод мекунанд.

Азбаски Ҷопон як кишвари ҷазиравӣ аст, мардуми он аз маҳсулоти баҳрӣ нарх мегиранд. Дар натиҷа, фарҳанги озуқавории Ҷопон дорои як қатор калмар, моҳӣ, уқоб, ҳаштпо, моллюскҳо ва дигар намудҳои маҳсулоти баҳриро дар бар мегирад.

Инчунин қайд кардан муҳим аст, ки ҳар як тарабхонаи шӯрбо угро дар Япония одоби беназир дорад ва ин ба тарабхонаҳои суши низ дахл дорад.

Ҳар як таҷрибаи ошхона дар Ҷопон гуногун аст ва ин фарҳанги хӯрокхӯриро ба мисли маззаҳои ғизо ҳаловатбахштар ва ҷолибтар мекунад.

Ҳамин тавр, дафъаи дигар, ки шумо ба Ҷопон ташриф овардан мехоҳед, боварӣ ҳосил кунед, ки шумо ба курси пухтупаз дохил мешавед, зеро ин ба шумо барои беҳтар фаҳмидани фарҳанги таомҳои Ҷопон, инчунин санъати пухтупаз мусоидат мекунад.

Дар зер баъзе чизҳои муҳиме ҳастанд, ки шумо бояд дар бораи фарҳанги хӯроки Ҷопон фаҳмед.

* Агар шумо хӯрокҳои осиёиро дӯст доред, ман дар Youtube якчанд видеоҳои олӣ бо дастурҳо ва шарҳи компонентҳо омода кардам, ки шумо аз онҳо лаззат мебаред: Дар YouTube обуна шавед

Дар ин паём мо фаро мегирем:

Фарҳанг ва одоби ғизои Ҷопон

Биёед ба маъмултарин хӯрокҳои Ҷопон назар андозем ва ман инчунин дар бораи анъанаҳои онҳо як маслиҳат дорам.

Чӣ тавр шумо шӯрбо мисо мехӯред?

Қайд кардан муҳим аст, ки шӯрбо мисо як хӯроки маъмул ва маъмулест, ки қариб дар ҳама тарабхонаҳои Ҷопон пешкаш карда мешавад. Шӯрбо шўрбои абрнок, баҳрӣ ва инчунин донаҳои хурди tofu дорад.

Гарчанде ки бисёриҳо одатан барои гирифтани шӯрбо мисои худ қошуқро истифода мебаранд, ҳамеша тавсия мешавад, ки шӯрбо мисои худро аз коса нӯшед.

Пас аз ба итмом расидани шўрбои баҳрӣ ва тофу дар поёни коса мемонанд. Барои хӯрдани онҳо шумо бояд чӯбдастҳоро истифода баред.

Оё шумо суширо дар чошнии лубиё меандозед?

Агар шумо ҳеҷ гоҳ суши нахӯрда бошед, лутфан таваҷҷӯҳ намоед, ки биринҷ дорои сохтори часпак аст, ки ин сабаб дорад.

Вақте ки шумо суширо ба чошнии лубиё меандозед, биринҷ хеле мулоим мешавад ва ҳамин тариқ таркиби худро гум мекунад, ки ин хеле муҳим аст.

Илова бар ин, шумо набояд ҳеҷ гоҳ дар табақи чошнии худ ягон дона биринҷ нагузоред. Агар ба шумо каме чошнӣ лозим шавад, боварӣ ҳосил кунед, ки шумо қисми моҳии ролл суширо меандозед, аммо биринҷро не.

Ҳамчунин хонед: дастури шурӯъкунандагон оид ба оғоз ба сохтани суши

Ҳеҷ гоҳ табақи бетартибро тарк накунед, ин дағалӣ аст

Пас аз он ки шумо хӯроки худро ба анҷом расонед, ҳама рӯймолҳои худро печонед ва сипас дар табақе, ки истифода мекардед, тарк накунед. Бисёре аз мардуми Ҷопон инро рафтори дағалона ва аломати беэҳтиромӣ ба кормандони тарабхона мешуморанд.

Баръакс, шумо интизор ҳастед, ки рӯймолҳоро бодиққат пӯшед ва сипас дар паҳлӯи табақатон гузоред ё танҳо дар сурати мавҷуд будани қуттии тарабхона онҳоро партоед.

Аҳамияти одоби мизи Ҷопон

Ҳар дафъае, ки шумо ба тарабхонаи японӣ меравед, боварӣ ҳосил кунед, ки одоби мизро риоя кунед. Ҳеҷ гоҳ чӯбҳоро рост ба косаи биринҷии худ часпонед ё ҳатто дар болои косаи угро ҷойгир накунед.

Ҳамеша, боварӣ ҳосил кунед, ки шумо дорандаи чӯбро истифода мебаред, ки асосан дар ҳар миз мавҷуд аст.

Агар дар мизи шумо ягон доранда набошад, тавсия дода мешавад, ки рӯймолатонро ба секунҷаи амудӣ печонед ва сипас чӯбчаҳои худро ба он рӯймолча гузоред.

Оё шумо бояд ба кормандон дар як тарабхонаи ҷопонӣ маслиҳат диҳед?

Гарчанде ки ин амал дар кишварҳои ғарбӣ маъмул аст, аммо дар тарабхонаҳои Ҷопон тавсия дода намешавад, зеро он дағалӣ ҳисобида мешавад.

Кормандон дар аксари тарабхонаҳои Ҷопон омӯзиши хуб доранд ва маоши баланд мегиранд. Ҳамин тариқ, сарпӯши ошпазҳои суши ботаҷриба онҳоро эҳсос мекунад.

Ошпази ҷопонӣ ва шогирди ӯ

Тарабхонаҳои анъанавии Ҷопон аз ҷониби шеф ва шогирди ӯ идора карда мешаванд.

Чун анъана, ба шефҳои таҷрибаомӯз ҳеҷ гоҳ иҷозат дода намешавад, ки гӯшт ё моҳиро дар тӯли якчанд сол кор кунанд, то он даме ки онҳо мутахассис шаванд.

Сартарош дар як тарабхонаи анъанавии Ҷопон барои омода кардани хӯрок масъул аст, дар ҳоле ки шогирд плитаҳои дигарро ба мисли омодагӣ, адои мизҳо ва тоза кардан иҷро мекунад.

Тарабхонаи ҳақиқии анъанавии Ҷопон як корманди хидматрасон надорад, зеро шогирд барои ин вазифаҳо масъул аст.

CNN ҳатто дар ин мавзӯъ фош кард, ҳаёти як шогирди суши ҷопонӣ ҷолиб нест:

Ҳар як табақ дорои аҳамияти худ мебошад

Ҳамчун як ҷузъи фарҳанги хӯрокворӣ, ҳар як хӯроки ҷопонӣ аҳамияти худро дорад, ба монанди хӯрокҳои ин хӯрокҳо. Шефҳо мехоҳанд намунаҳо ва рангҳои дурусти хӯроки пешинаро, ки мехоҳанд омода кунанд, интихоб кунанд.

Косаҳо ва табақҳо асосан мавсимӣ буда, дастӣ ранг карда шудаанд ва ҳар як таърихи муҳим доранд. Фаҳмидани он муҳим аст, ки шогирд ва ошпаз одатан пеш аз хӯрокхӯрӣ пеш аз хӯрок хӯрдан дар бораи ин хӯрокҳо мепурсанд.

Хӯрокҳои гуногун ва услубҳои пухтупаз

Суши ва сашими

Ин яке аз хӯрокҳои машҳури Ҷопон аст, ки ҳама метавонанд бо он шарик шаванд. Суши як хӯроки маъмул дар ҳама қисматҳои ҷаҳон аст ва аз ҷиҳати офаридани он беназир аст.

Сабаби асосии ин дар он аст, ки ҳар як пораи биринҷ аввал бо намак пошида мешавад сиркои биринҷва сипас бо дигар компонентҳо ба монанди маҳсулоти гуногуни баҳрӣ, нори ё баҳрӣ, сабзавот ва дигарон омехта карда мешавад.

Ба шумо лозим аст, ки танҳо бо истифода аз чӯбча як порча суши гиред ва сипас онро ба чошнии васаби ё лубиё ё ҳар ду ғарқ кунед. Ин ба шумо омехтаи ҳақиқии мазза медиҳад.

Суши бо номҳои гуногун меояд, аммо ин аз компонентҳои истифодашуда вобаста аст. Баъзе аз ин номҳо дар байни номҳои дигар суши Маки, Суши Нигири, Темаки Суши ва Оши мебошанд.

Сашими, аз тарафи дигар, асосан маҳсулоти баҳрӣ ё моҳии хом аст, ки бо чошнии лубиж ва васаби хизмат карда мешавад — ин як маззаи ҷолибу ҷопонӣ аст. Ин табақ бештар бо табақи канори буридаи шалғам хизмат карда мешавад. Номи он аз думи моҳӣ гирифта шудааст, ки барои тайёр кардани ин лазиз истифода мешавад.

Рамен

Вақте ки шумо ба Ҷопон ташриф меоред, шумо мефаҳмед, ки рамен яке аз имконоти маъмултаринест, ки шумо ҳангоми интихоби хӯрок барои хӯрдан доред.

Хӯрок аз як косаи угро иборат аст, ки дар якҷоягӣ бо шӯрбо мисо ё чошнии лубиж бо омехтаи дигар компонентҳо омехта карда мешавад. Ба таркиби маъмултарин пиёзҳои сабз, буридаи гӯшти хук, тухм ва баҳр дохил мешаванд.

Таъми табақро бо дигар хӯрокҳо муқоиса кардан мумкин нест, зеро он хеле махсус аст. Қисми ҷолибтарин ва махсуси табақ ин аст шӯрбо miso.

Ин шӯрбои хушбӯйтарин ҷопонӣ аст, ки шумо ҳаргиз нахоҳед чашид ва вобаста аз тарабхонае, ки шумо шӯрбо фармоиш медиҳед, аз қавӣ то мулоим фарқ мекунад.

Гӯшти хук ба тавре тарзе пухта мешавад, ки онро чунон мулоим мекунад, ки он лаҳзае, ки шумо онро бо чӯбча доред, шикастани онро оғоз мекунад.

Барои хӯроки пурра ба шумо лозим аст, ки рамен ва як табақи биринҷро фармоиш диҳед, ки ҳангоми ба охир расидани хӯрок шуморо қаноатманд мекунад — танҳо агар шумо метавонед.

Темпура

Ин хӯроки пухташудаи Ҷопон аст, ки асосан аз сабзавот ва маҳсулоти баҳрӣ тайёр карда мешавад. Аммо, шумо инчунин метавонед темпураро аз моҳӣ ва паррандаҳо пайдо кунед ва сипас бо чошнии аз шакар, чошнии лубиж ва занҷабил.

Ин хӯриш метавонад бо истифода аз қариб ҳама сабзавоти дастрас омода карда шавад. Андозаи ин газакро танҳо бо як луқма хӯрдан лозим аст, сарфи назар аз он, ки пухта пухта шудааст ва дорои таркиби равғании зарурӣ нест.

Аксар вақт, темпура дар паҳлӯи тетсую, ки омехтаи хотири ширин, консме, чошнии лубиж, ҳанут, шалғам ва занҷабил аст, дода мешавад.

Бештар: биомӯзед, ки чӣ гуна ин соусҳои ҷолибу ҷопониро ҷӯед

Каре-Райсу (биринҷи карри)

Ин як табақи хеле содда, лазиз ва машҳури Ҷопон аст, ки қариб дар ҳама тарабхонаҳои Ҷопон пешкаш карда мешавад.

Каре-Райсу биринҷ бо карри аст, аммо он аз дигар хӯрокҳои каррие, ки шумо ҳамеша бичашед, таъми комилан фарқ мекунад. Барои тайёр кардани карри ҷопонӣ ба шумо лозим аст, ки аз сабзавот ва гӯшти гуногун истифода баред.

Сабзавотҳои асосӣ сабзӣ, пиёз ва картошкаи ширинро дар бар мегиранд ва шумо метавонед барои гӯшт мурғ, гӯшти гов, хук ва мурғро истифода баред. Илова бар ин, карри дорои сатҳҳои гуногуни хушбӯйӣ мебошад, ки мунтазам, мулоим ва гармро дар бар мегиранд.

Аммо, сатҳи гармии карри аз сатҳи интихобкардаи шумо вобаста хоҳад буд.

Салтанати Карри яке аз беҳтарин дӯконҳои карри дар Токиои Ҷопон аст. Дар мағоза яке аз васеътарин навъҳои карри мавҷуд аст, ки шумо метавонед интихоб кунед.

Ин карри мурғ, карри моҳӣ, карри хук ва ҳатто карри мева ба монанди карри тарбузро дар бар мегирад.

Ҳамчунин хонед: беҳтарин паровозҳои биринҷии қаҳваранг ва суши

Окономияки

Ин ба pancakes шабоҳат дорад, хусусан бо тарзи пахш кардани он дар грил, аммо компонентҳои истифодашуда комилан фарқ мекунанд ва он инчунин як табақи болаззат ҳисобида мешавад.

Одатан, окономияки аз тухм, ям ва орд сохта мешавад ва шумо озодии илова кардани ҳар чизи дилхоҳро доред — агар шумо мехоҳед онро ҷолибтар кунед.

Баъзе аз иловаҳои маъмул ба ин табақ гӯшти гов, пиёз, калмар, майгу, панир, сабзавот ва моча мебошанд.

Дар баъзе тарабхонаҳои Ҷопон, ошпаз таҷрибаи окономиякиро ҷолибтар ва интерактивӣ мекунад, зеро онҳо хӯрокро пеш аз мизоҷон омода мекунанд, зеро онҳо ба шеф барои илова кардани компонентҳои иловагӣ кӯмак мекунанд.

Шабу Шабу

Ин асосан як табақи Ҷопони Hot Pot аст. Чизи ҷолибтарин дар бораи ин табақ дар он аст, ки он намудҳои гуногуни маҳсулоти баҳрӣ ва гӯшт, хусусан гӯшти мулоим, инчунин паҳлӯҳои сабзавот, угро ва тофуро истифода мебарад.

Тарзи кори шабу шабу дар он аст, ки шумо як порча гӯшт мегиред ва шумо инчунин метавонед баъзе сабзавотро чида гиред ва сипас онро дар як деги оби гарм ё консерм тар кунед.

Пас аз пухтани гӯшт, шумо метавонед онро дар чошнии кунҷид, бо як табақи биринҷ тар кунед. Ин як хӯроки болаззат ва бебозгашт аст.

Якитори

Ин як ротссерияи Ҷопон аст, ки онро шӯрбо низ меноманд. Одатан, гӯшти мурғро барои сохтани якитори истифода мебурданд ва ин номи «торӣ» -ро дар калимаи «якитори», ки маънояш «парранда» аст, мефаҳмонад.

Аммо, имрӯз, шумо метавонед хук, моҳӣ ва гӯшти говро барои тайёр кардани якитори истифода баред. Ин шишаҳо/брошетҳо омехтаи гӯшт ва сабзавот мебошанд, ки дар грил пухта мешаванд ва сипас ба чошнӣ тар карда мешаванд (терияки).

Якитори як хӯроки маъмулии фастфудҳои японӣ аст, ҳамчун табақе, ки беҳтараш бо машрубот истеъмол карда мешавад.

Якитори барои хориҷиён як варианти маъмул ҳисобида мешавад, зеро аксари онҳо дар озмудани он бароҳатанд.

Табақ маззаи ғарбиро дорад — аз ин рӯ, агар шумо дар бораи он табақе, ки аввал чашидан мехоҳед, боварӣ надошта бошед, ё шумо маззаҳои Ҷопонро дӯст намедоред, пас якитори беҳтарин хӯроки ҷопонӣ барои оғоз аст.

Ин ба шумо ошхонаи хуби ҷопониро медиҳад ва ба шумо барои ошно шудан бо таомҳои ҷопонӣ мусоидат мекунад.

Онигири

Онигири яке аз газакҳои маъмултарин ва маъмултарини Ҷопон аст. Новобаста аз вақт ва макони шумо, шумо метавонед як onigiri гиред, то агар шумо гурусна бошед ва шумо барои омода кардани хӯрок вақт надоред.

Ин газаки Ҷопон аз тӯбҳои биринҷ иборат аст, ки бо роҳҳои гуногун пухта шудаанд. Баъзе аз ин тӯбҳои биринҷ бо хук, моҳӣ ва мурғ пур карда шудаанд, дар ҳоле ки дигарон бо як буридаи тухм ё баҳр пӯшонида шудаанд.

Дигарон аз биринҷ иборатанд, ки бо сабзавот, баъзе чошнӣ, фурикаке ва сабзавот омехта карда мешаванд.

Хуб, ин возеҳ нест, ки намудҳои гуногуни мазза мавҷуданд, ки шумо метавонед онҳоро интихоб кунед ва ин яке аз сабабҳои он аст, ки ин газак дар Ҷопон хеле маъмул аст.

Дӯконҳои гуногун мавҷуданд, ки ин газаки Ҷопонро месозанд, аммо шумо инчунин метавонед яке аз ин газакҳоро аз супермаркет ё мағозаи хӯрокворӣ гиред.

Удон

Инҳо угроҳои ғафси Ҷопон мебошанд, ки аз онҳо сохта шудаанд орди гандум. Онҳо асосан бо онҳо хизмат мекунанд мирин ва чошнии лубиё дар як consommé.

Баъзе тарабхонаҳо ҳангоми хидмат ба угро удон низ неги (пиёз) илова мекунанд. Ҳаҷм ва шакли ин угро аз минтақае, ки аз он меояд, вобаста аст. Шумо метавонед угро ҳам гарм ё хунук бихӯред.

Гӯшти удонӣ дар Ҷопон хеле маъмул ва маъмул аст ва онҳоро асосан коргарон ва донишҷӯён мехӯранд, ки барои хӯроки нисфирӯзӣ ба чизе зуд лозим аст. Вақте ки шумо ба Ҷопон ташриф меоред, шумо хоҳед дид, ки қариб дар ҳар кунҷ стони удон мавҷуд аст ва онҳо ҳамеша серодаманд. Аммо, шумо набояд хавотир шавед, зеро вақти зиёдро дар навбат намегиред.

Ҷюдон

Ин як косаи биринҷ бо гӯшти гов аст ва он дар боло бо ҳанут ва компонентҳои гуногун мечакад.

Сукия яке аз ҷойҳои машҳури Ҷопон аст, ки дар он шумо метавонед аз ин лаззат лаззат баред. Ҳарчанд аксари одамон Гюдонро як табақи оддӣ ва арзон ҳисоб кунед, хеле болаззат аст.

Вақте ки шумо дар баъзе ҷойҳо Gydon фармоиш медиҳед, он ҳамчун маҷмӯа меояд, ки бо шӯрбо мисо ва хӯриши хурд ҳамроҳӣ карда мешавад. Аммо як чизро, ки бештари мардум аз ин табақа дӯст медоранд, ин аст, ки он хеле зуд пешкаш мешавад.

Умуман, вақте ки шумо ин табақро фармоиш медиҳед, он дар давоми 5 дақиқа омода ва хизмат мекунад. Инчунин, андозаи ин табақ вобаста аст, зеро шумо метавонед вобаста ба афзалияти худ ба осонӣ як Гюдонҳои хурд, миёна ва калонро ба даст оред.

Гузашта аз ин, ин хӯрокест, ки шумо метавонед онро барои хӯроки нисфирӯзӣ дошта бошед, зеро барои омода кардани он вақти зиёд лозим намешавад.

Гёза

Инҳо кулолгарон ё самбӯсаҳои машҳури Ҷопон мебошанд, ки дар се намуд меоянд:

 • Суигёоза (судак)
 • Якигёоза (пухта)
 • ва Агегоза (пухта)

Пуркуниҳои дарунӣ чизҳоеро ба монанди занбурӯғҳо, карам (буридаи тунук), пиёз, инчунин мурғи майда ё гӯшти хук дар бар мегиранд.

Гёзаи ҷопонӣ одатан бо истифода аз парпечҳои борик сохта мешавад, баръакси версияи чинии гёза, ки бо бастаи хамир ва ғафс сохта шудааст.

Вақте ки шумо барои гиоза фармоиш медиҳед, он дар баробари соусҳои тарошида, аз ҷумла сирко, чошнии лубиё, равғани кунҷит, чошнии понзу ё равғани чили дода мешавад.

Вақте ки шумо ба Ҷопон ташриф меоред, шумо бояд джозаро бисанҷед, алахусус аз Утсуномия, шаҳре, ки барои истеъмоли гиоза машҳур аст.

Илова ба ҳамаи ин хӯрокҳо, фаҳмидани он муҳим аст, ки аксари хӯрокҳои Ҷопон дар баробари чойи сабзи ҷопонӣ пешкаш карда мешаванд.

Шумо набояд ҳеҷ гоҳ бе нӯшидани чой аз мизи худ берун равед, зеро ин нишонаи миннатдорӣ аст ва он инчунин нишон медиҳад, ки шумо ба фарҳанги таомҳои Ҷопон эҳтиром мегузоред.

Ҷопонҳо чойи сабзро дӯст медоранд ва ҳатто менӯшанд ин косаи биринҷи чойи сабз Ochazuke!

Дорухатҳои гуногуни хӯрокҳои Ҷопон

Оякодон (косаи мурғ ва тухм)

Оякодон хӯроки классикии ҷонҳои ҷопонӣ буда, бо тарҷумаи аслии косаи биринҷи волидайн ва кӯдак мебошад. Чӯҷа падару модар аст ва тухм кӯдак аст.

Ин табақи ҷопонӣ дар як табақ пухта мешавад, ки дар он мурғ, пиёз ва тухмро дар як табақ бо чошнии аз умами бойи даши пухта мепазанд. Сипас хӯрок ба як косаи биринҷи буғии пухта рехта мешавад.

Оякодон як хӯроки оддӣ, болаззат ва комилан тасаллибахш аст, ки шумо метавонед онро дар давоми 30 дақиқа омода кунед.

Ин як табақи маъмулӣ дар бисёр тарабхонаҳои Ҷопон аст ва шумо инчунин метавонед онро дар хона омода кунед. Тавре ки номи он маънои онро дорад, ҳама чиз дар бораи ин хӯрок гармӣ ва тасаллӣ меорад.

Инҳоянд чанд далел, ки чаро шумо бояд ин нозукиро дар хона омода кунед:

 • Ин як хӯроки як табақ аст — агар шумо дар ҷустуҷӯи хӯроки оддӣ барои хаста шудан бошед, пас оякодон хӯроки беҳтарин барои шумост. Ин як табақчаи камондор маънои онро дорад, ки шумо камтар асбобҳо истифода мебаред, ки ин маънои тоза кардани пас аз хӯрокро дорад.
 • Хӯроки зуд ва оддӣ барои тайёр кардан — шумо метавонед ин табақҳоро дар муддати кӯтоҳтарин ва бо кӯшиши камтар тоза кунед. Агар шумо дар хонаи шумо наврасон дошта бошед, пас ин яке аз осонтарин хӯрокҳоест, ки онҳо метавонанд тарзи тайёр карданро омӯзанд. Илова бар ин, шумо набояд дар бораи бесарусомонӣ пас аз пухтупаз дар ташвиш монед, зеро онҳо танҳо ду чизро истифода мебаранд — табақ ва коса. Гузашта аз ин, ин метавонад хӯроки зинда мондан барои кудакони шумо бошад, ки лаҳзаи ба коллеҷ рафтанашон муфид буда метавонад.
 • Ин хӯроки солим аст — Барои тайёр кардани ин хӯрок ба шумо равған лозим нест. Илова бар ин, шумо ҳамеша компонентҳои тару тозаро истифода мебаред, ки ин деликати Ҷопонро солимтар мекунад. Ба шумо танҳо лозим аст, ки тобистон мурғ ва пиёзро дар чошнии лубиё ва чошнии даши пазед.
 • Шумо ҳама компонентҳои заруриро дар хонаи худ доред — тавре ки қаблан таъкид шуда буд, оякодон дорухои оддӣ дорад, ки се компонентро талаб мекунад — пиёз, тухм ва мурғ, ки қариб дар ҳар хона дастрас аст. Ин маънои онро дорад, ки шумо набояд аз ҳама душвориҳои ҷустуҷӯи компонентҳо гузаред.
 • Барои чошнии даши, шумо метавонед онро ба миқдори зиёд тайёр кунед ва баъд дар яхдонатон то ҳафт рӯз нигоҳ доред. Ин чошнӣ вақти зиёдеро барои омода кардани шумо намегирад. Ин маънои онро дорад, ки қисми зиёди чошниро тайёр кардан имкон медиҳад, ки бо он таомҳои гуногуни оякодон лаззат баранд.
 • Ин хӯроки қаноатбахшест, ки шумо метавонед аз бароҳати хонаатон тайёр кунед — Оё шумо ягон бор дар бораи лаззат бурдан аз мурғи нарм ва тухми мулоим дар болои як косаи яклухти биринҷ фикр кардаед? Агар ин тавр бошад, пас оякодон хӯрокест, ки ба шумо имкон медиҳад, ки аз ин ҳама дар бароҳати хонаи худ лаззат баред. Биринҷ чошнии даширо ҷаббида мегирад, ки ҳар луқмаро ширин, шӯр ва болаззат мегардонад. Ин як хӯроки болаззат ва пур аз шикам хоҳад буд, ки шумо бе мушкилӣ лаззат мебаред.

Пас, оякодонро чӣ тавр месозед?

Ин як дорухои оддӣ аст, ки шумо метавонед онро дар давоми 30 дақиқа омода кунед.

компонентњо:

 • Рони мурғи бе пӯст ва устухон — 2
 • Пиёз — пиёз
 • Тухм — 2 адад (калон)

Хӯришҳо

Шумо метавонед онро ба миқдори кофӣ омода кунед, аммо ба шумо лозим нест, ки ҳама мавсимро якбора истифода баред.

 • Даши — 2/3 коса
 • Мирин — 1 ½ қошуқи
 • Соке — 1 ½ қошуқи
 • Чошнии соя — 1 ½ қошуқи
 • Шакар — 1 ½ қошуқи

Шумо бо ин табақ хизмат хоҳед кард

 • 3 пиёла пухта биринҷи кӯтоҳи ғалладона (Ҷопонӣ)
 • Митсуба (петрушки Ҷопон) — як хӯшаи хурд. Шумо инчунин метавонед пиёз ё пиёз сабзро истифода баред
 • Шичими Тогараши (ҳафт зиравори ҷопонӣ)

Directions

 1. Аввалан, шумо бояд ҳамаи компонентҳои худро якҷоя кунед. Сипас, таркиби худро якҷоя кунед ба шумор меравад, мирин, даши ва чошнии лубиё дар як коса.
 2. Сипас, каме шакар илова кунед ва то омехтани шакар хуб омехта кунед.
 3. Пиёзро ба мукаабҳои тунук буред ва сипас пиёз сабзро буред. Пас аз анҷом додан, як тухмро дар як коса латукӯб кунед ва тухми дигарро барои партияи оянда нигоҳ доред.
 4. Ҳоло, рони мурғро ба таври диагоналӣ бурида, сипас ба қисмҳои 1.5 «ё 4 см буред. Шумо метавонед усули буридани согигириро истифода баред, ки ба шумо имкон медиҳад мурғро ба қисмҳои ғафсии баробар буред ва инчунин барои тезтар пухтан ба шумо сатҳи иловагии рӯи заминро диҳед.
 5. Агар шумо як табақчаи хурдро истифода баред, шумо метавонед дар як вақт як порция омода кунед. Агар ин тавр бошад, компонентҳои худро ба қисмҳои аввал тақсим кунед ва сипас онро ба табақи худ резед. Барои пӯшонидани мурғ ва пиёз ба шумо чошнии кофӣ лозим аст.
 6. Ҳоло, нисфи мурғи худро ба болои пиёз илова кунед ва сипас боварӣ ҳосил кунед, ки мурғ ва пиёз хуб тақсим карда шудааст. Оташро фурӯзон кунед ва онро дар миёна гузоред ва сипас компонентҳоро ҷӯшонед.
 7. Пас аз ҷӯшидан, гармиро то гармии миёна кам кунед ва сипас ҳама гуна кафк ё кафкро тоза кунед, агар он пайдо шавад. Ҳоло, табақро пӯшед ва иҷозат диҳед, ки тақрибан 5 дақиқа пухта шавад ё то он даме, ки мурғ ранги гулобии худро тағйир диҳад.
 8. Сипас, тухми латшударо оҳиста ва баробар ба болои пиёз ва мурғ пошед. Табақро пӯшед ва дар оташи пасти миёна пазед, то даме ки тухм бо хоҳиши шумо пухта шавад. Аксар вақт, ин таом дар Ҷопон ҳангоми расидани тухм тақрибан рехта мешавад, аммо рехта мешавад.
 9. Дарҳол пиёз сабз ё мисуба илова кунед, ки шумо хӯрокро аз гармӣ дур мекунед. Акнун, хӯрокро ба болои биринҷи буғӣ бирезед ва сипас миқдори дилхоҳи чошнии боқимондаро пошед.

Якитори рецепт — мурғ ва пиёз

Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо мурғи худро дар чошнии ширин ва болаззат маринат мекунед — ба онҳо муқовимат кардан душвор хоҳад буд. Ин дорухои якитори оддӣ аст ва он барои гриллинг дар беруни бино бузург аст. Пеш аз он ки ба гӯшзад оғоз кунед, боварӣ ҳосил кунед, ки шишаҳоро ҳадди аққал ним соат дар об тар кунед. Ин имкон медиҳад, ки бамбук обро ҷаббида гирад, ки он сӯзиши сӯзанҳоро пешгирӣ мекунад.

Илова бар ин, барои пӯшидани нӯгҳои кушодаи ин шишаҳо фолгаи алюминийро истифода баред, хусусан вақте ки шумо барои тар кардани онҳо вақт надоред ва ё агар шумо шишаҳои борикро истифода баред.

компонентњо:

 • Рони мурғи устухон ва пӯст — 1 фунт (дар ҳарорати хонагӣ)
 • Пиёз/пиёз сабз — 9
 • Равғани бетараф (сабзавот, рапс ва ғайра)
 • Чошнии Якитори (Тариқа):
 • Чошнии соя — ½ пиёла
 • Мирин — ½ пиёла
 • Саке — ¼ пиёла
 • Об — ¼ пиёла
 • Шакари қаҳваранг — 2 tsp

Directions

 1. Ҳамаи компонентҳои худро якҷоя кунед
 2. Шишаҳои бамбуки худро дар об на камтар аз 30 дақиқа тар кунед
 3. Дар як дег, чошнии лубиё, мирин, об, саке, шакар қаҳваранг ва 1 пиёз (қисми сабз) илова кунед ва сипас ба ин компонентҳо ҷӯшонед — боварӣ ҳосил кунед, ки гармӣ дар ҳолати баланд қарор дорад. Вақте ки ҷӯшон сар мешавад, гармиро кам кунед ва иҷозат диҳед, ки компонентҳо ҳангоми пӯшида напазанд ва то он даме ки моеъ нисф кам шавад. Ин ба шумо тақрибан 30 дақиқа лозим аст. Ҳоло, чошнии шумо дурахшон ва ғафс хоҳад буд. Пеш аз оғози истифода чошниро дар ҳарорати хонагӣ хунук кунед. Шумо метавонед 1/3 чошнии худро дар як коса захира кунед ва онро барои қабати охирини худ истифода баред.
 4. Ҳоло, қисми сабзи сабзи сабзи пиёзи сабзро ба мукаабҳои хурд буред — 1 дюйм.
 5. Рони мурғи худро ба мукаабҳои 1 дюйм реза кунед.
 6. Сипас, ҳар як буридаи мурғро ба ду қисм печонед ва сипас шишаро ба кунҷи мурғ дар кунҷи 45 дараҷа ворид кунед ва пас кӯзаро зер кунед, то аз маркази он сӯрох кунед.
 7. Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо ҳар як буридаи мурғро бо як пораи пиёз иваз мекунед ва онҳо бояд ба штангҳо перпендикуляр бошанд. Ҳар як шиша бояд тақрибан 3 дона пиёз ва 4 буридаи мурғ дошта бошад.
 8. Пас аз анҷом ёфтан, панели худро равған молед, зеро ин ҳангоми ҷӯшидани мурғ ба часпидан монеъ мешавад. Шишаҳои худро ҷойгир кунед дар болои тор вақте ки шумо молидани онро ба охир мерасонед.
 9. Грилро ба баландӣ гузоред ва ҳоло мунтазир бошед, то ки унсурҳои гармидиҳӣ гарм шаванд — тақрибан 6 дақиқа гӯшзад кунед.
 10. Пас аз 6 дақиқа, чошниро ба гӯшт молед ва сипас грилро барои 3-4 дақиқа иловагӣ идома диҳед, то чошн карамелизатсия карда шавад.
 11. Пас аз омода шудани шишаҳо, онҳоро ба табақи хизматӣ интиқол диҳед ва сипас чошнии захирашударо дар болои мурғ тоза кунед — боварӣ ҳосил кунед, ки шумо хасу тоза истифода мекунед.

Дорухати бонус:

Чӯҷаи лубижи асал

Агар шумо мурғро дӯст доред, пас бешубҳа ба шумо дастурҳои мухталиф лозиманд, ки ба шумо имкон медиҳанд, ки ҳангоми пухтан аз навъҳои гуногуни мурғ лаззат баред. Дорухати мурғи лубиёи асал як дорухои ҷолиб ва соддаест, ки чанд компонент ва омодагӣ талаб мекунад. Ин як дорухатест, ки шумо метавонед онро барои дигар дастурҳои мурғи худ иваз кунед.

Инҳо компонентҳое мебошанд, ки ба шумо барои ин дорухат лозиманд.

 • Барабанҳои мурғ — 12 дона (1.5 фунт ё 680 г). Агар хоҳед, шумо инчунин метавонед дигар қисмҳои мурғро истифода баред.
 • Намак — намаки баҳрӣ ё кошерӣ (агар бо истифода аз намаки ош нисфи истифода баред)
 • Қаламфури сиёҳ (хоки нав)

Мавсимҳо:

 • Асал — 4 tbsp ё ¼ пиёла
 • Чошнии соя — 4 tbsp ё ¼ пиёла
 • Sake — 2 tbsp (шумо метавонед онро бо шери хушк иваз кунед)

Directions

 1. Ҳамаи компонентҳои худро якҷоя кунед
 2. Гӯшти мурғро дар зери оби хунук бишӯед ва сипас бо дастмоле коғазӣ хушк кунед
 3. Сипас, ҳама мавсимҳоро дар як халтаи Ziploc омехта кунед
 4. Ҳоло, чангакро истифода бурда, барабанҳои мурғро пошед ва сипас бо қаламфури ва намак мавсим кунед
 5. Пас аз анҷом ёфтан, ҳоло барабанҳоро ба халта илова кунед ва ҳоло тамоми ҳаворо берун кунед ва сипас халтаро пӯшед. Дар атрофи барабанҳои мурғ молед, то шумо онҳоро бо маринад пӯшонед. Пас аз он ки маринад пурра пӯшонида мешавад, иҷозат диҳед, ки гӯшт тақрибан 30 то 60 дақиқа маринат карда шавад, аммо шумо инчунин метавонед онро дар як шаб нишинед.
 6. Ҳоло, танӯрро то 218 дараҷа гарм кунед (425 дараҷа F). Сипас, барабанҳои маринадшударо дар як табақи нонпазӣ ҷойгир кунед ва сипас боварӣ ҳосил кунед, ки онҳо бо ҳам мувофиқат намекунанд. Қисми пӯсти гӯшт бояд ба боло нигаронида шавад. Ҳоло омехтаи маринадро ба болои гӯшт бирезед ва сипас тақрибан 20-30 дақиқа оҷур кунед.
 7. Шумо метавонед гӯштро ҳангоми пухтан чанд маротиба тар кунед. Дар сурате, ки гӯшт пухта шавад, аммо болояш қаҳваранг набошад, шумо метавонед танзимоти танӯрро то ҷӯшидани қабати болоии гӯшт иваз кунед. Вақте ки шумо мебинед, ки боло хеле зуд қаҳваранг аст, шумо метавонед онро бо фолгаи алюминӣ пӯшед, зеро ин сӯхтани барабанҳоро пешгирӣ мекунад.
 8. Пас аз анҷом ёфтан, хизмат кунед.

Саволҳои иловагӣ дар бораи хӯроки Ҷопон, ки шумо бачаҳо додед

Ин аст ҷавоби мо ба саволҳои маъмултарин, ки шумо бачаҳо дар васоити ахбори омма дар атрофи ғизои Ҷопон аз мо пурсидаед:

Оё анҷом додани табақи худ дар Ҷопон дағалӣ аст?

Шумо бешубҳа бояд аз зиёфати худ лаззат баред, ҳатто бо овози баланд. Слиринг таърифи олӣ ба ошпаз ҳисобида мешавад, аз ин рӯ худро дареғ надоред.

Ҳангоми лаззат бурдан аз табақи хӯроки ҷопонӣ, каме пас монед.

Дар Ҷопон ва Чин, тамом кардани табақи худ дағалӣ ҳисобида мешавад, зеро ин нишон медиҳад, ки шумо ғизои кофӣ нагирифтаед.

Оё японҳо авокадо мехӯранд?

Мардуми Ҷопон авокадо мехӯранд, гарчанде ки онҳо ин корро ба наздикӣ оғоз кардаанд.

Авокадо дар дохили кишвар парвариш карда намешавад, аз ин рӯ қисми зиёди сабзавоти истеъмолшудаи ин навъ аз Мексика ворид карда мешавад.

Аз ин рӯ, авокадо нисбат ба таркиби японӣ бештар таркиби Мексика аст.

Оё Ҷопон пас аз хӯрок дард мекунад?

Дар Ҷопон чанд чизро одоби бади миз ҳисобидаанд ва буридани яке аз онҳост:

 1. буридан
 2. дамидани бинӣ
 3. садоҳои хомӯшшаванда
 4. ҳаракат дар атрофи хӯрок бо тарафи хӯрдани чӯбҳои худ

Ҳамин тавр, не, японҳо пас аз хӯрок хӯрдан намехӯранд.

Парҳези маъмулии Ҷопон чист?

Парҳези маъмулии Ҷопон аз хӯрокҳои зиёди биринҷ иборат аст, гарчанде ки онҳо назар ба ҳамсоягони хитоии худ хеле бештар угро, ба мисли рамен мехӯранд.

Ба монанди Корея, ки дар байни ду миллат ҷойгир аст.

Онҳо инчунин бисёр моҳӣ мехӯранд, ки асосан дар хӯрокҳои суши ва сашими хом мебошанд ё мисли кацуобуши хамир карда мешавад ва нисбат ба аксари кишварҳои ғарбӣ хеле камтар гӯшт.

Онҳо дар Ҷопон чӣ гуна хӯрок мехӯранд?

Якчанд намудҳои гуногуни хӯрок мавҷуданд, ки аксари японҳо дар тӯли як ҳафта дар хона мехӯранд:

 • Ранги сафед
 • Макарон ба монанди рамен, удон, сомен ва соба
 • Сабзавот ба монанди пиёз сабз ва карам
 • Маҳсулоти сояӣ ба монанди чошнии лубиж, edamame, miso ва tofu
 • Моҳӣ ба монанди тунеци fermented ё лососии тару тоза
 • Намудҳои гуногуни чой ба монанди чойи сабз
 • Мева ба монанди мандарин ё ангур

Оё хӯроки ҷопонӣ солим аст?

Ҳангоми рафтан ба тарабхонаи амрикоии ҷопонӣ, шумо наметавонед хӯроки хеле солим ба даст оред. Гарчанде ки суши сабук ва солим аст, дар аксари ҷойҳои теппаняки бисёр гӯшти сурх истифода мешавад.

Дар Ҷопон парҳези онҳо хуб мутавозин аст, аз моҳӣ бештар аз гӯшт ва сабзавоти зиёде, ки дар шӯрбо пухта мешаванд.

Азбаски онҳо ҳама чизро тару тоза месозанд, ғизои коркардшуда чандон зиёд нест, хӯрокҳо калорияашон паст ва пур аз маводи ғизоӣ мебошанд.

Мардуми Ҷопон барои хӯроки нисфирӯзӣ чӣ доранд?

Парҳези Ҷопон асосан аз биринҷ ва угро иборат аст, аз ин рӯ онҳо барои хӯроки нисфирӯзӣ аксар вақт биринҷ ё косаи угро бо сабзавоти пухта мехӯранд.

Ин метавонад як шўрбои даши бо угро ё шўрбои хуби рамен бошад.

Оё японҳо нон мехӯранд?

Ҷопонҳо мисли мо нон намехӯранд. Ба ҷои ин, онҳо бо ҳар хӯрок биринҷ мехӯранд ё угро барои хӯроки асосӣ.

Ҳатто ҳангоми наҳорӣ, ки муҳимтарин хӯроки рӯз дар Ҷопон ба ҳисоб меравад, биринҷ дода мешавад. Не нон, гарчанде ки он дар ҳар як минтақа фарқ мекунад.

Бисёре аз мардуми Ҷопон тост мехӯранд ва нон, мисли ҳама дигарон. Нонпазии Ҷопон дар давоми ҳуҷуми португалӣ зиёда аз 350 сол пеш ҷорӣ шуда буд.

Оё японҳо ҳар рӯз моҳӣ мехӯранд?

Ҷопонҳо аслан ҳар рӯз моҳӣ намехӯранд, зеро онҳо дар як вақт метавонад хук ё гӯшти гов бихӯранд, аммо ба ҳисоби миёна дар як рӯз тақрибан 3 унсия моҳӣ мехӯранд.

Ин истеъмоли моҳӣ нисбат ба як одами миёнаи Амрико тақрибан 6 маротиба зиёд аст.

Субҳонаи маъмулии Ҷопон чист?

Ҷопонҳо наҳорӣ муҳимтарин хӯроки рӯз мешуморанд, аз ин рӯ, барои оғози рӯз онҳо одатан хӯроки пурра мехӯранд:

Ҷопони бечора чӣ мехӯрад?

Ҷомеаи камбизоатон дар Ҷопон низ бояд хӯрок бихӯрад ва дар ҳоле ки хӯроки маъмулии Ҷопон метавонад моҳиро дар бар гирад, камбизоатон аксар вақт гӯшти арзон ба монанди хук ва мурғро барои иваз кардани манбаи сафеда интихоб мекунанд.

Хӯрок биринҷи пухта, баъзе мурғ ва сабзавоти арзонтар ё аксар вақт дар хона парвариш карда мешавад.

Касе қайд кард, ки онҳо як банка макреларо дар соуси соус низ бисёр мехӯранд. Онҳо дар саросари Ҷопон ҳастанд ва ба осонӣ дар Супермаркетҳои Осиё дастрасанд.

Ба шумо танҳо як косаи хурди Райс ва як ҷуфт чӯбча лозим аст. Скумбрия ё лососҳо одатан хеле серғизо буда, метавонанд то 5 маротиба сафедаи гӯшти гов дошта бошанд.

Макрелҳои консервшуда доранд маззаҳои дигар ба монанди Мисо, Намакоб ва ғайра, ва хеле болаззатанд ва онҳо ҳам барои сарватмандон ва ҳам камбағалон дастрасанд. Шумо ҳатто метавонед онҳоро бе биринҷ бихӯред.

поёни Хати

Оё шумо мехоҳед таҷрибаи беҳтарин ва хотирмон дар бораи таомҳои Ҷопон дошта бошед?

Хуб, доштани таҷрибаи беҳтарин ва хотирмон дар бораи хӯроки ҷопонӣ метавонад душвор бошад, хусусан вақте ки шумо ин забони японӣ ва фарҳанги ғизоиро намефаҳмед.

Вақте ки шумо ба Ҷопон ташриф меоред, шумо мефаҳмед, ки аксари тарабхонаҳо меню доранд, ки танҳо як забон доранд — японӣ.

Аммо, ин набояд ба шумо аз лаззат бурдан аз яке аз хӯрокҳои болаззат дар Ҷопон халал расонад.

Шумо метавонед киро кардани як роҳнамои сайёҳии хусусиро интихоб кунед, ки метавонад дар тарҷума ва инчунин дар интихоби хӯроки беҳтарини Ҷопон кӯмак кунад.

Илова бар ин, онҳо фармоишҳои шуморо бидуни мушкилот пешкаш мекунанд, зеро онҳо фарҳанги ғизои Ҷопонро мефаҳманд.

Ҳамчунин хонед мақолаи мо дар бораи кордҳои ошпазҳои суши

Joost Nusselder, муассиси Bite My Bun як фурӯшандаи мундариҷа аст, падар ва дӯст доштани озуқавории нав бо ғизои ҷопонӣ дар қалби ҳавасмандии ӯст ва дар якҷоягӣ бо дастаи худ ӯ аз соли 2016 инҷониб мақолаҳои амиқи блог эҷод мекунад, то ба хонандагони содиқ кумак кунад. бо дастурҳо ва маслиҳатҳои пухтупаз.

Чистая вода SRF | Совет по водным ресурсам Оклахомы


Государственный оборотный фонд чистой воды (CWSRF) — это программа ссуд под низкие проценты, предназначенная для помощи общинам в реализации проектов строительства инфраструктуры муниципальных сточных вод / ливневых вод и других проектов по борьбе с загрязнением.

Правомочные организации


 • Округа
 • Города и муниципалитеты
 • Управление общественных работ
 • Школьных округов
 • округов, образованных в соответствии с разделом 82 статутов штата, следующим образом:
  • Районы водного хозяйства
  • Сельская канализация
  • Ирригационных участков

Приемлемые проекты


 • Вторичное и расширенное лечение
 • Коррекция притока / инфильтрации
 • Замена / восстановление канализации
 • Новые коллекторно-перехватывающие коллекторы
 • Реализация неточечного источника
 • Отвод земель, необходимых для обработки
 • Децентрализованные системы сточных вод
 • Системы безопасности объекта
 • Восстановление недр
 • Городские проекты Браунфилд
 • Ливневые проекты
 • Проекты зеленой инфраструктуры
 • Проекты по повышению эффективности использования воды
  • Проекты повторного использования воды
  • Автоматические считыватели счетчиков
 • Проекты энергоэффективности для государственных очистных сооружений
 • Экологические инновационные проекты
 • Практика защиты и восстановления среды обитания
 • Практика планирования / оценки и мониторинга

Требования к ссуде

Кандидаты должны подать заявки на ссуду, технический отчет / документы планирования и любые необходимые документы с экологической информацией.Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону (405) 530-8800 для получения дополнительной информации или посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов.

Положение о черной металлургии в США

В соответствии с Законом об ассигнованиях на 2014 финансовый год в отношении продукции из чугуна и стали применяются положения о приобретении американской продукции. Подробнее о требованиях к AIS.

Требования к ранжированию

Проекты ранжируются и заносятся в список приоритетов финансируемых проектов (PPL). Проекты, готовые приступить к строительству / закрытию ссуды, выполнить цели инициативы «Вода на 2060 год» по сохранению и повторному использованию, восстановлению и защите водоемов, не отвечающих полезным потребностям, и другим подобным факторам, получают дополнительные баллы.

Отчеты по годам


Коалиция

Сокращение бензинового эквивалента в 2019 году

О компании Central OK Clean Cities

Ассоциация правительств Центральной Оклахомы (ACOG), расположенная в центре Оклахома-Сити, является домом для 48-й официальной национальной программы и коалиции Министерства энергетики США по чистым городам. 29 мая 1996 года ACOG получил статус «Чистые города» и стал первой региональной программой «Чистые города» в стране. Наша программа в первую очередь представляет столичный регион Центральной Оклахомы с четырьмя округами, но членство распространяется на весь штат.У нас есть несколько заинтересованных сторон на уровне штата и нескольких штатов, общих с нашей родственной программой «Чистые города Талсы», расположенной в Национальном правительственном совете Индии.

На местном уровне заинтересованные стороны программы «Чистые города Центральной Оклахомы» представляют более 75 предприятий и правительственных агентств, их представители являются членами, а еще 250 заинтересованных сторон присутствуют на встречах. В национальном масштабе почти 13000 участников программы «Чистые города» привержены целям программы «Чистые города» по снижению зависимости от нефти в транспортном секторе, улучшению качества воздуха, расширению использования альтернативных видов топлива внутри страны, ускорению внедрения передовых технологий транспортных средств, низкоуровневых альтернативных топливных смесей, гибридных транспортных средств и т. Д. экономичные автомобили, политика экономии топлива, а также технологии и политика сокращения простоев.

Чистые города Центральной Оклахомы и заинтересованные стороны — это динамичная организация и коалиция. Мы являемся катализаторами создания новых рабочих мест и производства в нашем регионе и по всему штату. Наши заинтересованные стороны и автопарк эксплуатируют около 6000 автомобилей с альтернативным топливом и передовыми технологиями в Оклахоме, что напрямую соответствует сокращению выбросов бензина в год на 13,6 млн. Галлонов бензина.

Наша коалиция состоит из предприятий, государственных и местных органов власти, парков государственных школ, производителей и дилеров транспортных средств, энергетических компаний, коммунальных предприятий, продавцов топлива, поставщиков и установщиков топливозаправочного оборудования, компаний по переработке альтернативного топлива, некоммерческих организаций и государственные органы.

Программа «Чистые города Центральной Оклахомы» спонсируется Ассоциацией правительств Центральной Оклахомы, Министерством энергетики США и Министерством торговли Оклахомы, а также заинтересованными сторонами в ее коалиции.

Держите Овассо в чистоте | Овассо, ОК

Как жители нашего сообщества, мы обязаны собраться вместе, чтобы обучать и поощрять поведение не мусорить.

Keep Owasso Clean был разработан в рамках партнерства с Owasso Strong Neighborhood Initiative ( OSNI ) и Owasso Girl Scout Troop 661.Девочки-скауты увидели возможность работать с OSNI , чтобы информировать жителей о негативном влиянии мусора на наше сообщество и продвигать Овассо как сообщество, свободное от мусора.

Keep Owasso Clean — это волонтерская программа, которая позволяет соседям, семьям и группам объединять наши усилия по поддержанию чистоты в нашем сообществе, помогая собирать мусор и поощряя поведение, не оставляющее мусора в нашем сообществе.

Keep Owasso Clean — мероприятие для волонтеров, которое проводится по определенным субботам (если позволяет погода ).Добровольцы собираются в 8:30 у мэрии, чтобы получить отведенное им место и материалы для уборки мусора. Области проекта обычно завершаются за два часа.


2021 Запланированные даты Keep Owasso Clean (суббота)

10 апреля 5 июня

* В свете текущих случаев COVID-19 в нашем регионе будущие мероприятия Keep Owasso Clean на 2021 год отложены .


Эффекты помета
Помёт вредит всем и вся, от людей до животных; от земли к окружающей среде; от воды до небес.Нашему здоровью и безопасности может угрожать мусор, будь то опасность пожара, открытые контейнеры со стоячей водой для комаров или битое стекло на пути людей или животных. Удаление мусора, оставленного в результате неосторожного поведения, стоило всем нам времени и денег, чтобы его правильно подобрать и утилизировать. Подстилка влияет на гордость сообщества и снижает стоимость имущества. У чистых сообществ больше шансов привлечь новых жителей и предприятий, чем у тех, где мусор является обычным явлением.

Наиболее распространенные предметы мусора

 • Окурки / контейнеры для табака
 • Пластиковые бутылки
 • Банки для напитков
 • Банановая кожура / сердцевина яблока / апельсиновая корка

Время разложения помета

 • Окурки сигарет — от 18 месяцев до 10 лет
 • Пластиковые бутылки — 450 лет
 • Банки для напитков — 200+ лет
 • Банановая кожура — 3-4 недели

Изменение поведения помета — что ВЫ можете сделать

 • Выбрали не мусорить; подавать пример для других
 • Научите детей ценить чистую окружающую среду
 • Смотрите на мусор, собирайте его и утилизируйте должным образом
 • Носите мешок для мусора в автомобиле или на велосипеде
 • Позаботьтесь о вашем районе, улице , Блокировать и оберегать
 • Если вы курите, никогда не бросайте окурки на землю
 • Убедитесь, что крышки мусорных баков плотно прилегают, чтобы не сдуло мусор
 • Закрепите грузы или уберите мусор с кузова вашего грузовика
 • Будьте сообществом мыслящий; принять участие в общественной уборке

Давайте держать Owasso Clean

Keep Owasso Clean Фотогалерея

Как чистить, дезинфицировать и хранить предметы для кормления грудных детей | Здоровый уход за детьми | Гигиена | Здоровая вода

В чем разница между очисткой и дезинфекцией бутылок?

Очистка использует мыло и воду для физического удаления микробов из бутылки.Дезинфекция — это дополнительный шаг к уничтожению большего количества микробов на очищенных предметах. Дезинфекция предметов для кормления обеспечивает лучшую защиту от всех инфекций.

Как часто следует мыть бутылки?

Бутылочки необходимо мыть после каждого кормления. Если ваш ребенок не допил бутылку в течение 2 часов, выбросьте недоеденную смесь. Микробы могут быстро расти, если в частично использованную бутылку добавить грудное молоко или смесь, или если использованную бутылку только сполоснуть, а не чистить.

Как часто следует дезинфицировать бутылки?

Если вашему ребенку меньше 3 месяцев, он родился преждевременно или у него ослаблена иммунная система из-за болезни (например, ВИЧ) или медицинского лечения (например, химиотерапии от рака), дезинфекция предметов для кормления ежедневно (или чаще) является Особенно важно. Для здоровых младенцев старшего возраста может не потребоваться ежедневная дезинфекция предметов кормления, если эти предметы тщательно очищать после каждого использования.

Как чистить щетки и таз для мытья бутылок?

Щетки и раковины можно мыть в посудомоечной машине, если их можно мыть в посудомоечной машине, или вручную мыть горячей водой с мылом.Их можно продезинфицировать одним из описанных выше методов (кипячение, пар или замачивание в отбеливающем растворе), если это рекомендовано производителем. Если вы готовите продукт на пару, убедитесь, что он умещается в пароварке целиком.

Почему я должен сушить предметы для грудного вскармливания на чистом полотенце, а не на сушилке?

Сушка на воздухе предметов грудного вскармливания на чистом кухонном или бумажном полотенце, вероятно, более гигиенична, чем использование сушилки. Стеллажи для сушки могут задерживать влагу, способствовать росту плесени и микробов, и их будет трудно чистить.Если вы предпочитаете использовать сушилку, используйте ее только для сушки предметов для кормления вашего ребенка. Каждые несколько дней (или, по крайней мере, ежедневно, если вашему ребенку меньше 3 месяцев, он родился преждевременно или у него ослабленная иммунная система) обязательно мойте его, продезинфицируйте и дайте ему полностью высохнуть, чтобы уменьшить загрязнение.

Нужно ли чистить контейнеры для детских смесей?

Никакие исследования не показали, что младенцы заболели из-за загрязнения на внешней стороне контейнера для детской смеси.Кроме того, сухая детская смесь с меньшей вероятностью станет загрязненной. Избегайте использования жидких чистящих средств для контейнеров с детской смесью, чтобы предотвратить загрязнение порошковой смеси внутри контейнера.

Если вы хотите очистить контейнер для смеси, используйте дезинфицирующую салфетку или бумажное полотенце, распыленное дезинфицирующим средством, чтобы очистить внешнюю часть контейнера и крышки перед тем, как открыть ее в первый раз. Не погружайте емкость в воду и не ставьте ее под проточную воду. Подождите, пока поверхности полностью высохнут, прежде чем открывать емкость.Не очищайте контейнер для детской смеси изнутри.

Нужно ли мыть ложки для детской смеси?

Когда порошкообразная смесь остается сухой, вероятность ее загрязнения снижается. Чтобы жидкости не попали в порошкообразную смесь, не чистите лопатку для смеси, если она не загрязнилась. Если мерная ложка упала на пол или была загрязнена иным образом, очистите ее так же тщательно, как бутылочки вашего ребенка, и дайте ей полностью высохнуть на воздухе, прежде чем помещать ее в контейнер для смеси.

Могу ли я использовать блендер, венчик или ложку для смешивания смеси?

Самый безопасный метод смешивания смеси — это встряхивание или перемешивание смеси и воды в бутылочке для кормления. Блендеры бывает трудно чистить, а блендеры, используемые для приготовления детской смеси, были связаны с болезнями среди младенцев. Венчики и ложки легче чистить, но они все равно могут увеличить риск попадания микробов в молоко вашего ребенка.

Архивов чистых городов — ACOG

26 мая 2021 г. | «Чистые города»

Награды «Чистые города» — признание регионального лидерства в области альтернативных видов топлива. ОКЛАХОМА-СИТИ — Ассоциация правительств Центральной Оклахомы (ACOG) Зак Д.Премия Тейлора-младшего за видение чистых городов отмечает достижения заинтересованных сторон Коалиции чистых городов Центральной Оклахомы в …

7 мая 2021 г. | Качество воздуха, чистые города, окружающая среда

Здоровый воздух — важен для всех Неделя осведомленности о качестве воздуха Даниэль Кастанеда, стажер по чистым городам ACOG Ассоциация правительств Центральной Оклахомы (ACOG) вместе с другими лидерами по качеству воздуха в штате и стране рады отметить качество воздуха …

18 дек.2020 г. | Чистые города, окружающая среда, НОВОСТИ, Региональные новости

КОАЛИЦИЯ ЧИСТЫХ ГОРОДОВ И ACOG ВЫИГРАЛИ БОЛЬШОЙ НА ПРАЗДНИКЕ КРАСИВЫЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ACOG и Эрик Поллард, координатор ACOG по качеству воздуха и чистым городам, были недавно признаны победителями в номинации некоммерческих организаций Больше …

17 дек.2020 г. | Чистые города, окружающая среда

Кооператив «Плодородная земля» начинает мелкомасштабное производство биодизельного топлива для автопарка Брук Савой Центральная округа Оклахома Университет чистых городов Развитие рабочей силы Интерн Фертильная земля, местный кооператив, принадлежащий рабочим, предоставляет услуги компостирования и переработки…

07 окт.2020 г. | Качество воздуха, чистые города, окружающая среда, транспорт

DRIVE ELECTRIC POKER RUN Водители электромобилей в Центральной Оклахоме едут ВСЕ ВСЕГО 3 октября Ассоциация правительств Центральной Оклахомы (ACOG) отметила Национальную неделю электропривода 2020 года покерной гонкой, посвященной электромобилям (EV). Водители электромобилей со всего штата …

30 сент.2020 г. | Чистые города, НОВОСТИ

Центр чистых городов Оклахомы признал лидерство в области альтернативных видов топлива Прецизионная установка и датчик, Город Эдмонд выиграл награду Vision Awards Ассоциация правительств Центральной Оклахомы (ACOG) Зак Д.Награда Тейлора-младшего за видение чистых городов отмечает …

Уход за кожной раной

Обзор темы

Кожные раны, в том числе от укусов животных или людей, нуждаются в тщательной очистке, чтобы снизить риск инфекции и рубцевания, а также ускорить заживление.

Вы можете сделать это самостоятельно при незначительных ранах. Вам придется остановить кровотечение, промыть рану и, возможно, перевязать рану.

Остановить кровотечение

Перед тем, как промыть рану, попробуйте остановить кровотечение.

 • Наденьте медицинские перчатки, если таковые имеются, прежде чем прикладывать прямое давление к ране. Если перчаток нет, положите что-нибудь между руками и раной. Вы можете использовать несколько слоев чистой ткани, полиэтиленовых пакетов или самого чистого доступного материала. Применяйте прямое давление голыми руками только в крайнем случае.
 • Удерживайте прямое давление на рану, если возможно, и приподнимите травмированный участок.
 • Снимите или разрежьте одежду вокруг раны.Удалите украшения из общей области раны, чтобы в случае опухоли украшения не повлияли на кровоток.
 • Применяйте постоянное прямое давление в течение полных 15 минут. Используйте часы — 15 минут могут показаться долгим сроком. Не поддавайтесь желанию заглянуть через несколько минут, чтобы увидеть, остановилось ли кровотечение. Если кровь просачивается через ткань, нанесите еще одну, не поднимая первую. Если в ране есть какой-то предмет, надавите на него, а не прямо на него.
 • Если умеренное или сильное кровотечение не замедлилось и не прекратилось, продолжайте оказывать прямое давление, обращаясь за помощью.Не используйте жгут для остановки кровотечения. Сделайте все возможное, чтобы рана оставалась чистой и не травмировала ее.
 • Легкое кровотечение обычно останавливается само по себе или переходит в жидкую или тонкую струйку через 15 минут надавливания. Он может сочиться или просачиваться до 45 минут.

Очистите рану

Если вы не , а , идете к врачу немедленно, промойте рану не менее 5-10 минут. Если возможно, позвольте пострадавшему очистить свою рану.

 • Хорошо вымойте руки водой с мылом, если возможно.
 • Если возможно, перед очисткой раны наденьте медицинские перчатки.
 • Удалите с раны крупные куски грязи или другого мусора с помощью чистого пинцета. Не вдавливайте пинцет глубоко в рану.
 • Промойте рану под проточной водой из-под крана (чем больше, тем лучше), чтобы удалить с нее всю грязь, мусор и бактерии.
  • Осторожно потрите мочалкой.(Если рана очень грязная, может потребоваться умеренная очистка.) Жесткая очистка может привести к большему повреждению тканей и увеличению вероятности заражения. Обработка раны, вероятно, причинит боль и может усилить кровотечение, но необходимо тщательно очистить рану.
  • Если у вас в кухонной раковине есть распылитель воды, попробуйте промыть рану с помощью распылителя. Обычно таким образом удаляется большая часть грязи и других предметов из раны. Избегайте попадания брызг из раны в глаза.
  • Большие, мелкие, грязные раны легче промыть в душе.
  • Если в ране осталась грязь или другой мусор, повторите очистку.

Перевяжите рану

Рассмотрите возможность перевязки раны, если вам нужно защитить ее от загрязнения или раздражения. Тщательно выбирайте повязку. Доступно множество продуктов. Перед покупкой или использованием повязки обязательно внимательно прочтите этикетку и следуйте инструкциям на этикетке при наложении повязки.

 • Убедитесь, что вы тщательно промыли рану.
 • Вы можете покрыть рану тонким слоем вазелина, такого как вазелин, и антипригарной повязкой.
 • Нанесите еще вазелин и при необходимости замените повязку.
 • При необходимости используйте липкую ленту, называемую бинтом-бабочкой, чтобы скрепить края раны. Вы можете сделать их дома или купить уже готовые. Всегда накладывайте бинт-бабочку поперек разреза, а не вдоль, чтобы края скреплялись.
 • Следите за признаками инфекции. Если под повязкой развивается инфекция, возможно, вам потребуется обратиться к врачу.
 • Снимите повязку и оставьте ее, если вы уверены, что рана не станет раздраженной или грязной.

Большие, глубокие или очень грязные раны

Вам может потребоваться обратиться к врачу при большой, глубокой или очень грязной ране. Вам также может потребоваться обратиться к врачу, если рана слишком болезненна для очистки или вы не можете удалить грязь, мусор или посторонний предмет.Врач также узнает, нужны ли вам антибиотики или наложения швов.

Большинство ран, требующих наложения швов, следует обрабатывать в течение 6-8 часов после травмы, чтобы снизить риск инфицирования. Очень грязные раны нельзя зашивать, чтобы избежать риска инфицирования.

Если вы собираетесь немедленно обратиться к врачу, рану можно очистить и обработать в медицинском учреждении.

Когда наложить швы

Быстрый тест, чтобы определить, нужны ли вам швы, — это остановить кровотечение, хорошо промыть рану и затем сжать края раны вместе.Если края раны сходятся и она выглядит лучше, возможно, вам стоит наложить швы. Если могут потребоваться швы, не используйте антисептик до тех пор, пока врач не осмотрит рану.

 • Большинство разрезов, требующих лечения, необходимо зашить, сшить скобами или закрыть кожным клеем в течение 6-8 часов после травмы. Некоторые порезы, требующие лечения, можно закрыть в течение 24 часов после травмы. Чем дольше порез остается открытым, тем выше риск заражения.Иногда рана с высоким риском инфицирования зашивается только через 24 часа. Или он может быть вообще не зашит, поэтому сначала можно провести соответствующую очистку, чтобы предотвратить заражение.
 • Порез чистым предметом, например, чистым кухонным ножом, можно зашить через 12–24 часа после травмы, в зависимости от места пореза.
 • Рана на лице может быть обработана, чтобы уменьшить рубцевание.

Снятие повязки

Удаление ленты или повязки может повредить заживающую кожу или вызвать разрыв тонкой кожи.Если повязка не загрязнена, не меняйте ее слишком часто. Чтобы удалить, возьмитесь за кожу одной рукой и осторожно потяните ленту или повязку к ране.

Если лента, удерживающая повязку, прилипла к коже или волосам на коже, используйте средство для удаления клея с повязки, прежде чем пытаться снять ленту. Вы можете купить средство для удаления клея в магазине, где продаются бинты. Прочтите и следуйте инструкциям на этикетке.

Если повязка прилипла к ране, смочите повязку физиологическим раствором, пока он не ослабнет, а затем аккуратно снимите повязку с кожи.

Восстановление повреждений, вызванных водой, и очистка воздуховодов

Будь то план гидроизоляции подвала и герметизации пространства для ползания, чтобы избавить вашу конструкцию от вредной влаги подвала и влаги в подвальном помещении, или тщательная очистка воздуховодов и очистка вентиляционных отверстий сушилки, а также все услуги по контролю влажности между ними, AdvantaClean из Оклахома-Сити всегда рядом. чтобы служить вам, вашей семье и вашим коллегам прямо сейчас! Для наиболее здорового образа жизни дома и на работе — помните, он не будет чистым, если не используется AdvantaClean!

Каждому дому и бизнесу необходим контроль влажности мирового класса, и это произойдет не просто по желанию.Вы должны проявлять инициативу, решая проблемы с влажностью в подвале, в подвале и другими проблемами, связанными с контролем влажности, от чердака до подвала. Позвольте нам показать вам, как решение для герметизации пространства или гидроизоляции подвала может устранить риск возникновения черной плесени, затопления и повреждения вашей собственности водой. Эти жизненно важные услуги в конечном итоге окупятся за счет минимизации затрат на удаление воды и восстановление повреждений, нанесенных водой. Вместо того, чтобы реагировать на наводнение или очистку канализации, почему бы не взять меры по снижению влажности в свои руки сегодня, позвонив в AdvantaClean из Оклахома-Сити?

Ущерб, нанесенный водой, — это то, чего мы все хотим избежать, но когда это случается, вам нужны лучшие бригады по удалению воды и очистке от наводнений, чтобы оценить ситуацию и немедленно приступить к работе по восстановлению повреждений, нанесенных водой.Это то, что вы получите, когда свяжетесь с нами — мы решим любую ситуацию с наводнением, даже самую неприятную очистку канализации.

Вы не можете найти лучшего поставщика услуг, чем AdvantaClean из Оклахома-Сити, чтобы получить самые комплексные услуги по очистке воздуховодов и вентиляционных отверстий сушилки, доступные сегодня. Мы убираем из ваших воздуховодов всю грязь, перхоть, пыль и ворсинки — каждый фут вентиляционной системы от чердака через основные этажи до подвала. Мы не срезаем углы, как некоторые из наших конкурентов: мы гордимся хорошо выполненной работой с первого раза.Подарите себе и своим близким более чистый и здоровый воздух уже сегодня. Позвоните нам сейчас!

AdvantaClean из Оклахома-Сити находится в собственности и под управлением местных жителей. Свяжитесь с нами прямо сейчас, и позвольте нашим сертифицированным специалистам по снижению влажности работать для вашего дома и бизнеса уже сегодня!

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *