Православный праздник 28 августа: Религиозные праздники 28 августа — РИА Новости, 27.08.2018

28 августа 2020 — Православный Церковный календарь

О, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, Влады́чице, вы́шшая А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри Честне́йшая, а́нгельское вели́кое удивле́ние, проро́ческая высо́кая про́поведь, апо́стольская пресла́вная похвало́, святи́телей изря́дное украше́ние, му́чеников кре́пкое утвержде́ние, и́ноков спаси́тельное наставле́ние, по́стников неизнемога́ющее воздержа́ние, де́вствующих чистото́ и сла́во, ма́терей ти́хое весе́лие, младе́нцев му́дросте и наказа́ние, вдови́ц и си́рых Корми́тельнице, наги́х одея́ние, боля́щих здра́вие, пле́нников избавле́ние, по мо́рю пла́вающих тишино́, обурева́емых небу́рное приста́нище, блужда́ющих нетру́дная Наста́внице, путеше́ствующих ле́гкое прохожде́ние, тружда́ющихся благо́е поко́ище, в беда́х су́щих ско́рая Засту́пнице, оби́димых Покро́ве и прибе́жище, ненаде́ющихся наде́яние, тре́бующих Помо́щнице, печа́льных при́сное утеше́ние, ненави́димых любо́вное смире́ние, гре́шников спасе́ние и к Богу присвое́ние, правове́рных всех тве́рдое огражде́ние, непобеди́мое поможе́ние и заступле́ние! Тобо́ю нам, Влады́чице, Неви́димый ви́дим бысть, и Тебе́ мольбу́ прино́сим, Госпоже́, гре́шнии раби́ Твои́: О Преми́лостивая и Пречу́дная Све́та у́мнаго Цари́це, ро́ждшая Царя́ Христа́, Бога на́шего, Живода́вца всех, от небе́сных сла́вимая и от земны́х хва́лимая, а́нгельский у́ме, светоза́рная звездо́, святы́х Пресвяте́йшая, Влады́чице всех тва́рей, Боголе́пная Деви́це, Нескве́рная Неве́сто, пала́то Ду́ха Пресвята́го, о́гненный Престо́ле Неви́димаго Царя́, небе́сный киво́те, носи́ло Сло́ва Бо́жия, огнеобра́зная колесни́це, поко́ище Жива́го Бо́га, неизрече́нное составле́ние пло́ти Христо́вы, гнездо́ Орла́ Небе́снаго, Го́рлице Богогла́сная, Голу́бице кро́ткая, ти́хая и незло́бивая, Ма́ти чадолюби́вая, ми́лостей бе́здно, разверга́ющая ту́чу гне́ва Бо́жия, неизмери́мая глубино́, неизрече́нная та́йно, несве́домое чу́до, не рук отворе́нная Це́ркве Еди́наго Царя́ всех век, благоуха́нное кади́ло, честна́я багряни́це, Боготка́нная порфи́ро, душе́вный раю́, живоно́снаго са́да о́трасле, цве́те прекра́сный, процве́тший нам небе́сное весе́лие, гро́зде спасе́ния на́шего, ча́ше Царя́ Небе́снаго, в не́йже раствори́ся от Ду́ха Свята́го вино́ неисчерпа́емыя благода́ти, Хода́таице зако́на, зача́ло и́стинныя ве́ры Христо́вы непоколеби́мый сто́лпе, мечу́ я́рости Бо́жия на богопроти́вных, бесо́в устраше́ние, во бра́нех побежде́ние, христиа́н всех нело́жная Храни́тельнице и мира всего́ изве́стное спасе́ние!
О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Влады́чице, Богоро́дице, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и яви́ ми́лость Твою́ на люде́й Твои́х, моли́ Сы́на Своего́ изба́витися нам от вся́каго зла и сохрани́ оби́тель на́шу и вся́ку оби́тель, и град, и страну́ ве́рных, и лю́ди, благоче́стно прибега́ющия и призыва́ющия и́мя Твое́ свято́е, от вся́кия напа́сти, губи́тельства, гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от вся́кия боле́зни и вся́каго обстоя́ния, да ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни вся́ким пра́ведным гне́вом Бо́жиим ума́лятся раби́ Твои́. Но соблюда́й и спаса́й ми́лостию Свое́ю, Госпоже́, за ны моля́щися, и поле́зное благорастворе́ние возду́ха во вре́мени пло́днаго приноше́ния нам да́руй. Облегчи́, возста́ви и поми́луй, Преми́лостивая Влады́чице, Богоро́дице препе́тая, во вся́кой беде́ и нужде́ су́щия. Помяни́ рабы́ Твоя́ и не пре́зри слез и воздыха́ния на́шего, и обнови́ нас бла́гостию Своея́ ми́лости, да со благодаре́нием утеша́емся, обре́тше Тя Помо́щницу. Умилосе́рдися, Госпоже́ Пречи́стая, на немощны́я лю́ди Твоя́, Наде́ждо на́ша. Разсе́янныя собери́, заблу́дшия на путь пра́вый наста́ви, отпа́дшия от благочести́выя оте́ческия ве́ры па́ки возврати́, ста́рость поддержи́, ю́ныя вразуми́, младе́нцы воспита́й и просла́ви сла́вящия Тя, изря́днее же — Це́рковь Сы́на Твоего́ соблюди́ и сохрани́ в долготу́ дний.
О, Ми́лостивая и Преми́лостивая Цари́це Небесе́ и земли́, Богоро́дице Присноде́во! Хода́тайством Твои́м поми́луй страну́ на́шу и во́инство ея́ и вся правосла́вныя христиа́ны, сохраня́ющи их под кро́вом ми́лости Твоея́, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́ и моли́ из Тебе́ воплощша́гося без се́мене Христа́, Бо́га на́шего, да препоя́шет ны свы́ше си́лою на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Спаси́ же и поми́луй, Госпоже́, Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего (имярек), Святе́йшего Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны и весь при́чет церко́вный, и весь мона́шеский чин, и вся́ правове́рныя лю́ди, поклоня́ющияся и моля́щияся пред честно́ю Твое́ю ико́ною. При́зри на всех нас призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ о́чи серде́чныя ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ о нас умоли́, преста́вльшияся во благоче́стии от жития́ сего́ рабы́ Твоя́ в ве́чней жи́зни со А́нгелы и Арха́нгелы и со все́ми святы́ми причти́, да одесну́ю Сы́на Твоего́ Бо́га предста́нут, и моли́твою Твое́ю сподо́би вся правосла́вныя христиа́ны со Христо́м жи́ти и ра́дости а́нгельския в Небе́сных селе́ниих наслажда́тися. Ты бо еси́, Госпоже́, сла́ва Небе́сных и упова́ние земны́х, Ты на́ша Наде́жда и Засту́пница всех притека́ющих к Тебе́ и Твоея́ святы́я по́мощи прося́щих. Ты Моле́бница на́ша те́плая к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему. Твоя́ Ма́терняя моли́тва мно́го мо́жет на умоле́ние Влады́ки, и Твои́м предста́тельством ко Престо́лу благода́ти Пресвяты́х и Животворя́щих Его́ Тайн приступа́ти дерза́ем, а́ще и недосто́йнии. Те́мже всечестны́й о́браз Твой и руко́ю Твое́ю держи́маго Вседержи́теля ви́дяще на ико́не, ра́дуемся, гре́шнии, со умиле́нием припа́дающе, и любо́вию сей целу́ем, ча́юще, Госпоже́, Твои́ми святы́ми Богоприя́тными моли́твами дойти́ Небе́сныя безконе́чныя жи́зни и непосты́дно ста́ти в день су́дный одесну́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, сла́вяще Его́ ку́пно со Безнача́льным Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м, Животворя́щим и Единосу́щным Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы — Общество

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Московского кремля, сообщила пресс-служба патриарха.

«28 августа 2019 года, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Начало богослужения в 10:00», — говорится в сообщении.

В канун праздника, 27 августа, патриарх провел Всенощное бдение в Храме Христа Спасителя.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы посвящен событиям, связанным со смертью — успением — девы Марии. Он завершает Успенский пост, начавшийся 14 августа, и по строгости накладываемых на верующих ограничений сравним с Великим постом. Он принадлежит к двунадесятым праздникам, то есть к двенадцати важнейшим после Пасхи праздникам православия, и является непереходящим — каждый год он приходится на 28 августа.

Конец земной жизни Богоматери

Обстоятельства последних лет и дней жизни девы Марии не описаны в Евангелиях, и известны Церкви из Священного Предания (произведений святых отцов и учителей Церкви, канонов, житий святых и других источников вероучения, не относящихся к Священному Писанию), легенд и апокрифов.

«Об Успении Богородицы мы знаем из двух латинских трактатов V века и из послания Псевдо-Дионисия Ареопагита. Церковь верует, что эти источники сохраняют основу того Предания, которое жило в ранней Церкви», — сообщил в канун праздника в своем Telegram-канале Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь в Москве.

Православные верят, что после распятия Христа Богородица поселилась недалеко от Елеонской горы в доме Иоанна Богослова. За три дня до смерти Богородице явился архангел Гавриил и сообщил о скором окончании ее земной жизни, вручив ей в знак этого пальмовую ветвь. После этого в Иерусалиме стали собираться верующие, в город вернулись апостолы, которые окружали деву Марию в последние часы ее земной жизни. Принять ее душу, согласно Преданию, явился сам Господь.

После Успения апостолы положили источавшее благоухание тело Богоматери в гроб и оставили в пещере, завалив вход в нее камнем. Гробница была устроена в Гефсимании, где находился Гроб Господень и были погребены родители Богородицы и ее муж Иосиф. На третий день после погребений апостол Фома, которого не было на погребении, вошел в пещеру с апостолами, чтобы проститься с девой Марией, но в пещере они увидели лишь пустой гроб и плащаницу. В тот же день она явилась ученикам Христа в сиянии и окружении ангелов, обратившись к ним: «Радуйтесь! — ибо я с вами во все дни».

Успение и три спаса

На Успенский пост приходятся три праздника в честь Иисуса Христа, которые на Руси принято называть спасами. Первый — Медовый — приходится на начало поста 14 августа, он получил свое название от обычая освящать воду и мед после литургии в этот день. На этот день приходятся праздники, установленные в честь знамений от икон, явленных князю Андрею Боголюбскому во время сражений с волжскими булгарами и императору Византии Мануилу Комнину — с турецкими войсками. Кроме того, на этот же день приходится и праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста, установленный в Константинополе в IX веке, когда в городе для отвращения болезней поклонялись Животворящему Кресту.

Во время второго, или Яблочного спаса — праздника Преображения Господня 19 августа — освящают виноград, который в России заменяют яблоки. Третий — праздник в честь перенесения Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь (29 августа), который празднуется на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы. Его называют Ореховым из-за того, что в это время года начинался сбор урожая орехов. В этот день освящали и зерна нового урожая, что дало празднику еще одно название — Хлебный спас.

Ореховый спас в 2019 году москвичи смогут отметить в парке «Покровское-Стрешнево» 29 августа, где в 11:00 начнется фольклорный праздник «Ореховый Спас», сообщается на сайте мэра Москвы.

История праздника в христианстве

Почитание Богородицы в богослужении и празднование связанных с ее жизнью праздников началось после Эфесского собора 431 года. Историки церкви считают, что праздник Успения появился только в VI веке при византийском императоре Маврикии (годы правления — 582-602), а до того в Константинополе отмечался как поместный. В Риме же праздник Dormitio Beatae Virginis был установлен при папе Сергии I (687-701).

28 августа 2020 — Православный календарь: церковный праздник, пост, молитвы на день

ТРОПАРЬ В ПЯТНИЦУ, св. Кресту, глас 1

развернуть текст

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство. Перевод: Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Даруй победы над врагами православным христианам, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.

КОНДАК В ПЯТНИЦУ, св. Кресту, глас 4

развернуть текст

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству,/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду. Перевод: Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая им победы над врагами, – да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы.

Тропарь Пресвятой Богородице в день Успения Ее, глас 1

развернуть текст

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́,// и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша.

Перевод: При рождении Христа Ты девство сохранила и по смерти мира не оставила, Богородица: к жизни Ты перешла, как Матерь Жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши.

Кондак Пресвятой Богородице в день Успения Ее, глас 2

развернуть текст

В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста:/ я́коже бо Живота́ Ма́терь/ к животу́ преста́ви// во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

Перевод: В молитвах неусыпающую Богородицу и в ходатайствах надежду непоколебимую гроб и смертность не удержали. Ибо Ее как Матерь Жизни к жизни перенес Вселившийся в Ее чрево вечно девственное.

Величание Пресвятой Богородице в день Успения Ее

развернуть текст

Велича́ем Тя, Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, и всесла́вное сла́вим Успе́ние Твое́.

Молитва Пресвятой Богородице в день Успения Ее

развернуть текст

О, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, Влады́чице, вы́шшая А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри Честне́йшая, а́нгельское вели́кое удивле́ние, проро́ческая высо́кая про́поведь, апо́стольская пресла́вная похвало́, святи́телей изря́дное украше́ние, му́чеников кре́пкое утвержде́ние, и́ноков спаси́тельное наставле́ние, по́стников неизнемога́ющее воздержа́ние, де́вствующих чистото́ и сла́во, ма́терей ти́хое весе́лие, младе́нцев му́дросте и наказа́ние, вдови́ц и си́рых Корми́тельнице, наги́х одея́ние, боля́щих здра́вие, пле́нников избавле́ние, по мо́рю пла́вающих тишино́, обурева́емых небу́рное приста́нище, блужда́ющих нетру́дная Наста́внице, путеше́ствующих ле́гкое прохожде́ние, тружда́ющихся благо́е поко́ище, в беда́х су́щих ско́рая Засту́пнице, оби́димых Покро́ве и прибе́жище, ненаде́ющихся наде́яние, тре́бующих Помо́щнице, печа́льных при́сное утеше́ние, ненави́димых любо́вное смире́ние, гре́шников спасе́ние и к Богу присвое́ние, правове́рных всех тве́рдое огражде́ние, непобеди́мое поможе́ние и заступле́ние! Тобо́ю нам, Влады́чице, Неви́димый ви́дим бысть, и Тебе́ мольбу́ прино́сим, Госпоже́, гре́шнии раби́ Твои́: О Преми́лостивая и Пречу́дная Све́та у́мнаго Цари́це, ро́ждшая Царя́ Христа́, Бога на́шего, Живода́вца всех, от небе́сных сла́вимая и от земны́х хва́лимая, а́нгельский у́ме, светоза́рная звездо́, святы́х Пресвяте́йшая, Влады́чице всех тва́рей, Боголе́пная Деви́це, Нескве́рная Неве́сто, пала́то Ду́ха Пресвята́го, о́гненный Престо́ле Неви́димаго Царя́, небе́сный киво́те, носи́ло Сло́ва Бо́жия, огнеобра́зная колесни́це, поко́ище Жива́го Бо́га, неизрече́нное составле́ние пло́ти Христо́вы, гнездо́ Орла́ Небе́снаго, Го́рлице Богогла́сная, Голу́бице кро́ткая, ти́хая и незло́бивая, Ма́ти чадолюби́вая, ми́лостей бе́здно, разверга́ющая ту́чу гне́ва Бо́жия, неизмери́мая глубино́, неизрече́нная та́йно, несве́домое чу́до, не рук отворе́нная Це́ркве Еди́наго Царя́ всех век, благоуха́нное кади́ло, честна́я багряни́це, Боготка́нная порфи́ро, душе́вный раю́, живоно́снаго са́да о́трасле, цве́те прекра́сный, процве́тший нам небе́сное весе́лие, гро́зде спасе́ния на́шего, ча́ше Царя́ Небе́снаго, в не́йже раствори́ся от Ду́ха Свята́го вино́ неисчерпа́емыя благода́ти, Хода́таице зако́на, зача́ло и́стинныя ве́ры Христо́вы непоколеби́мый сто́лпе, мечу́ я́рости Бо́жия на богопроти́вных, бесо́в устраше́ние, во бра́нех побежде́ние, христиа́н всех нело́жная Храни́тельнице и мира всего́ изве́стное спасе́ние!

О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Влады́чице, Богоро́дице, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и яви́ ми́лость Твою́ на люде́й Твои́х, моли́ Сы́на Своего́ изба́витися нам от вся́каго зла и сохрани́ оби́тель на́шу и вся́ку оби́тель, и град, и страну́ ве́рных, и лю́ди, благоче́стно прибега́ющия и призыва́ющия и́мя Твое́ свято́е, от вся́кия напа́сти, губи́тельства, гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от вся́кия боле́зни и вся́каго обстоя́ния, да ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни вся́ким пра́ведным гне́вом Бо́жиим ума́лятся раби́ Твои́. Но соблюда́й и спаса́й ми́лостию Свое́ю, Госпоже́, за ны моля́щися, и поле́зное благорастворе́ние возду́ха во вре́мени пло́днаго приноше́ния нам да́руй. Облегчи́, возста́ви и поми́луй, Преми́лостивая Влады́чице, Богоро́дице препе́тая, во вся́кой беде́ и нужде́ су́щия. Помяни́ рабы́ Твоя́ и не пре́зри слез и воздыха́ния на́шего, и обнови́ нас бла́гостию Своея́ ми́лости, да со благодаре́нием утеша́емся, обре́тше Тя Помо́щницу. Умилосе́рдися, Госпоже́ Пречи́стая, на немощны́я лю́ди Твоя́, Наде́ждо на́ша. Разсе́янныя собери́, заблу́дшия на путь пра́вый наста́ви, отпа́дшия от благочести́выя оте́ческия ве́ры па́ки возврати́, ста́рость поддержи́, ю́ныя вразуми́, младе́нцы воспита́й и просла́ви сла́вящия Тя, изря́днее же — Це́рковь Сы́на Твоего́ соблюди́ и сохрани́ в долготу́ дний.
О, Ми́лостивая и Преми́лостивая Цари́це Небесе́ и земли́, Богоро́дице Присноде́во! Хода́тайством Твои́м поми́луй страну́ на́шу и во́инство ея́ и вся правосла́вныя христиа́ны, сохраня́ющи их под кро́вом ми́лости Твоея́, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́ и моли́ из Тебе́ воплощша́гося без се́мене Христа́, Бо́га на́шего, да препоя́шет ны свы́ше си́лою на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Спаси́ же и поми́луй, Госпоже́, Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего (имярек), Святе́йшего Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны и весь при́чет церко́вный, и весь мона́шеский чин, и вся́ правове́рныя лю́ди, поклоня́ющияся и моля́щияся пред честно́ю Твое́ю ико́ною. При́зри на всех нас призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ о́чи серде́чныя ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ о нас умоли́, преста́вльшияся во благоче́стии от жития́ сего́ рабы́ Твоя́ в ве́чней жи́зни со А́нгелы и Арха́нгелы и со все́ми святы́ми причти́, да одесну́ю Сы́на Твоего́ Бо́га предста́нут, и моли́твою Твое́ю сподо́би вся правосла́вныя христиа́ны со Христо́м жи́ти и ра́дости а́нгельския в Небе́сных селе́ниих наслажда́тися. Ты бо еси́, Госпоже́, сла́ва Небе́сных и упова́ние земны́х, Ты на́ша Наде́жда и Засту́пница всех притека́ющих к Тебе́ и Твоея́ святы́я по́мощи прося́щих. Ты Моле́бница на́ша те́плая к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему. Твоя́ Ма́терняя моли́тва мно́го мо́жет на умоле́ние Влады́ки, и Твои́м предста́тельством ко Престо́лу благода́ти Пресвяты́х и Животворя́щих Его́ Тайн приступа́ти дерза́ем, а́ще и недосто́йнии. Те́мже всечестны́й о́браз Твой и руко́ю Твое́ю держи́маго Вседержи́теля ви́дяще на ико́не, ра́дуемся, гре́шнии, со умиле́нием припа́дающе, и любо́вию сей целу́ем, ча́юще, Госпоже́, Твои́ми святы́ми Богоприя́тными моли́твами дойти́ Небе́сныя безконе́чныя жи́зни и непосты́дно ста́ти в день су́дный одесну́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, сла́вяще Его́ ку́пно со Безнача́льным Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м, Животворя́щим и Единосу́щным Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «София – Премудрость Божия», глас 1

развернуть текст

Преве́чная Прему́дросте, Христе́ Бо́же наш!/ Боже́ственным смотре́нием Свои́м преклони́вый Небеса́,/ благоволи́л еси́ всели́тися во утро́бу Чи́стыя Отрокови́цы,/ средосте́ние вражды́ разруши́в,/ освяти́л еси́ естество́ на́ше/ и Ца́рствие Твое́ нам отве́рзл еси́;/ сего́ ра́ди Тебе́, Творца́ на́шего и Изба́вителя,/ и ро́ждшую Тя,/ спасе́ния на́шего та́йне послужи́вшую Де́ву Чи́стую,// правосла́вно велича́ем.

Перевод: Предвечная Премудрость, Христос Бог наш! Божественным промыслом Своим преклонивший Небеса, Ты изволил поселиться в утробе Чистой Девы, разрушив преграду вражды, Ты освятил нашу природу и открыл нам Царство Твое, потому Тебя, Творца нашего и Спасителя и родившую Тебя, послужившую тайной спасения нашего, Деву Чистую, православно прославляем.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «София – Премудрость Божия», глас 4

развернуть текст

Притеце́м, правосла́внии лю́дие,/ к прему́дрости Бо́жии/ и ви́дим чудотво́рную ико́ну Пречи́стыя Богома́тере,/ Ю́же имену́ем по явле́нию Софи́ю, Прему́дрость Бо́жию,/ зане́ храм бысть одушевле́н Единоро́днаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия./ Сия́ у́бо светолу́чно сия́ет в пречестне́м хра́ме Свое́м/ и сердца́ на́ша весели́т, приходя́щих с ве́рою/ и взира́ющих со стра́хом и благогове́нием на пречи́стую сию́ ико́ну,/ помышля́юще в сердца́х на́ших,/ я́ко вои́стинну Прему́дрости Бо́жии е́сть се́ление/ и та́инства Его́ смотре́ние,/ на упова́ние бо ве́рным/ воображе́ние огнезра́чное Ея́ зрим/ и покланя́емся, я́ко и́стинному и пренепоро́чному Ея́ де́вству/ в рождестве́ и по рождестве́ па́ки;/ от Нея́же изы́де Огнь Боже́ственный,/ попаля́я тле́нныя стра́сти/ и просвеща́я ду́ши на́ша и чи́сты сотворя́я,/ И́мже и ве́ки сотвори́ Оте́ц,/ Той же и Му́дрость, Сло́во и Си́ла нарече́тся,/ сия́ние сла́вы и О́браз О́тчи Ипоста́си./ И па́ки у́бо мо́лим/ и, припа́дающе, лобыза́ем пречестну́ю ико́ну Прему́дрости Бо́жия Ма́тере/ и велегла́сно вопие́м:/ о Милосе́рдая Влады́чице,/ спаси́ рабы́ Своя́ от наси́лия диа́воля,/ от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни,/ я́ко Ты еси́ всех благи́х Пода́тельница и Покрови́тельница// притека́ющим к Тебе́ с ве́рою и прося́щим ве́лия ми́лости.

Перевод: Обратимся, православные люди, к премудрости Божией и увидим чудотворную икону Пречистой Богоматери, которую называем по явлению Софией, Премудростью Божией, потому что Она была одушевленным храмом Единородного Сына и Слова Божия. Пречистая икона эта, испуская лучи, сияет в почитаемом храме Твоем и сердца наши радует, приходящих с верой и взирающих на нее со страхом и благоговением, размышляющих в сердцах наших, что Ты есть воистину селение Премудрости Божией и замысел Таинства Его, ибо мы, верующие, с надеждой взираем на Ее пламенный образ и поклоняемся Ее истинному и непорочному девству — в рождестве и после рождества. От Нее же изошел Огонь Божественный, опаляющий тленные страсти и просвещающий души наши и очищающий их, Тот через Которого и сотворен Отцом мир (Евр.1:2), Он же зовется и Мудростью, и Словом, и Силой, сиянием Славы и образом ипостаси Отца. И снова мы молимся и, преклоняя колена, прикладываемся к почтенной иконе Премудрости Божией Матери и громко взываем: «О милосердная Владычица, спаси рабов Своих от насилия диавольского, от нападения врагов и междоусобной войны, так как Ты Подательница всех благ и Покровительница приходящих к Тебе с верой и просящих великой милости».

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «София – Премудрость Божия»

развернуть текст

Непостижи́мая и Всепе́тая Прему́дросте Бо́жия, Софи́е Преимени́тая, де́вственных ду́ше, си́речь Единоро́дный Сы́не, Сло́ве Бо́жий, приими́ моле́бное сие́ пе́ние от недосто́йных и скве́рных уст на́ших. А́ще и пи́сана суть: не красна́ песнь во усте́х гре́шничих, оба́че же разбо́йник еди́нем сло́вом спасе́ся, мыта́рь воздыха́нием оправда́ся и ханане́ина дщерь ма́терним проше́нием исцели́ся, поне́же Ты, Го́споди, Благ и Человеколюби́в, гряду́щаго в мир просвеща́еши, и грехи́ гре́шником отпуща́еши, и ра́зумом неразу́мных наполня́еши, и бу́ияго умудря́еши, и жа́ждущия благи́х слове́с ду́ши уче́нием Твои́м, я́ко самаряны́ню водо́ю живо́ю, напая́еши, блудника́ целому́дренна устроя́еши, разбо́йнику рай отверза́еши, зане́ Ты еси́ всех благи́х Пода́тель, и Вразуми́тель, и животу́ Храни́тель, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву и хвалу́, честь и благодаре́ние и славословле́ние возсыла́ем и поклоне́ние твори́м со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, и со Пресвято́ю и Пренепоро́чною Твое́ю Ма́терию, Влады́чицею на́шею Богоро́дицею и Присноде́вою Мари́ею, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «София – Премудрость Божия», глас 4

развернуть текст

Ве́лия и неизрече́нная Прему́дрости Бо́жии си́ла/ смотре́ния плотска́го та́инства!/ Софи́е Преимени́тая,/ де́вственных душе́ и неизглаго́ланнаго де́вства чистото́,/ смире́нныя му́дрости и́стино,/ поко́ище Свята́го Ду́ха,/ пречестны́й хра́ме непостижи́мыя сла́вы Его́,/ огнезра́чный престо́ле Христа́ Бо́га на́шего,/ в Тя бо всели́ся неизрече́нно Сло́во Бо́жие, и плоть бысть,/ Неви́димый яви́ся,/ и неприкоснове́нный из Тебе́ изы́де,/ и с челове́ки поживе́, врага́ иско́ннаго уловля́я/ и челове́ки от кля́твы дре́вния свобожда́я,/ возводя́ па́ки, отню́дуже испадо́хом./ Мо́лимтися, Влады́чице,/ отягче́нныя ны во гресе́х лю́тых поми́ловати/ и спасти́ ду́ши на́ша,/ и, я́ко человеколюби́вая и милосе́рдая Цари́ца,/ Ма́ти Прему́дрости Бо́жия Сло́ва,/ при́зри на ны, гре́шныя лю́ди Твоя́,/ и умилосе́рдися, заступи́ от напа́стей и скорбе́й лю́тых/ и гра́ды на́ша невреди́мы сохрани́,// иде́же ны́не и́мя Твое́ пресвято́е боголе́пно сла́вится.

Перевод: Великая и неизреченная сила Премудрости Божией — замысел таинства воплощения! София Знаменитая, девственной души и неизреченного девства чистота, смиренной мудрости истина, почивание Святого Духа, почитаемый храм непостижимой славы Его, пламенный престол Христа Бога нашего, ибо в Тебя неизреченно поселилось Слово Божие и стало плотью, явился Невидимый и из Тебя изошел неприкосновенный, и прожил с людьми, врага извечного уловляя и людей от древнего проклятия освобождая, снова возводя туда, откуда пали. Молимся, Владычица, нас, обремененных жестокими грехами, помиловать и спасти души наши и, как человеколюбивая и милосердная Царица, Мать Премудрости Слова Божия, обрати внимание на нас, грешных людей Твоих, и умилосердись, защити нас от напастей и тяжких скорбей, и города наши сохрани невредимыми, где сейчас имя Твое пресвятое Богоугодно прославляется.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Успение» Киево-Печерской, глас 4

развернуть текст

Днесь све́тло торжеству́ет Пече́рская оби́тель,/ и ра́дуется явле́нием о́браза Богома́тере/ безме́рный лик Пече́рских отце́в,/ с ни́миже и мы непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся, Благода́тная, Пече́рская похвало́.

Перевод: Сегодня светло торжествует Печерская обитель и радуется явлению образа Богоматери бесчисленное собрание Печерских отцов, с ними же и мы непрестанно взываем: «Радуйся, Благодатная, слава Печерская».

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Успение» Киево-Печерской, глас 3

развернуть текст

Де́ва днесь неви́димо предстои́т в це́ркви/ и с ли́ки Пече́рских отце́в мо́лится о нас,/ благогове́йно велича́ющих Ея́ безме́рную ми́лость к ро́ду на́шему,/ я́вльшуюся в чу́дном о́бразе Ея́,// оби́тель Пече́рскую украша́ющем.

Перевод: Дева сегодня невидимо предстоит в церкви и с собранием Печерских отцов молится о нас, благоговейно прославляющих Ее безмерную милость к народу нашему, явившуюся в чудесном образе Ее, украшающем Печерскую обитель.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Успение» Киево-Печерской

развернуть текст

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Де́во Богоро́дице, на́ша Пече́рския похвало́ и украше́ние, покро́ве и заступле́ние, и́стинная Влады́чице избра́ннаго уде́ла Твоего́; приими́ на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, убо́гое моле́ние с ве́рою и любо́вию принося́щих пред чу́дным о́бразом Твои́м; да посети́ши ми́лостивно грехо́вное житие́ на́ше, просвеща́юще его́ све́том покая́ния, осени́ на́с, обремене́нных скорбьми́ мно́гими, Твое́ю небе́сною ра́достию, и сподо́би на́с при́сно сла́вити Тя́ в ми́ре и благоче́стии во оби́тели Пече́рстей, и зде́ без поро́ка преше́дше пу́ть жития́ на́шего, по́мощию Твое́ю дости́гнем ве́чнаго весе́лия во све́тлостех святы́х и Богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия и все́х преподо́бных Пече́рских, и еди́ными усты́ и се́рдцы воспое́м Тя́ и Предве́чнаго Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Всеблаги́м, Животворя́щим и Единосу́щным Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Мариупольской»

развернуть текст

О, Пресвята́я Госпоже́, Цари́це небесе́ и земли́, Преблагослове́нная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего! С ве́рою и любо́вию моли́твенно прибега́ем мы́ недосто́йнии к Тебе́, Пречи́стая Засту́пнице на́ша. Ты́ еси́ Покрови́тельнице гра́да на́шего Мариу́поля и всея́ Приазо́вския земли́ благослове́ние. Тво́й бо о́браз святы́й, чуде́сно явле́нный не́когда в ка́менных гора́х Кры́мских, изба́ви лю́ди гре́ческия от стра́шных бе́дствий зми́я вели́каго, пожиравшаго скоты́ и вся́ о́крест живу́щия – изба́ви и на́с от вредоно́сных ко́зней диа́вольских, от вра́г ви́димых и неви́димых, от напа́стей, скорбе́й и боле́зней и вся́каго зла́. Ты́ еси́ Путеводи́тельнице блага́я, пу́ть спасе́ния ве́рным указу́ющая. Тво́й бо о́браз святы́й принесе́ся от го́р Кры́мских во основа́ние гра́да на́шего Мариу́поля святи́телем Игна́тием, и я́ко свети́льник пресве́тлый просвети́ ве́рою правосла́вною вся́ живу́щия в не́м. Ты́ еси́ вои́стину Богоро́дице всепе́тая, я́ко вся́ Тебе́ возмо́жна су́ть и ели́ка а́ще восхо́щеши, вла́сть и́маши вся́ соверши́ти. Никто́же бо притека́яй к Тебе́, пред о́бразом си́м моля́щеся посра́млен отхо́дит, но про́сит благода́ти и прие́млет ми́лость по благо́му изволе́нию во спасе́ние ду́ш и теле́с.
О, Всеми́лостивая, Ма́ти, Мариу́польское Похвало́ и на́ше Заступле́ние! Тебе́ еди́ной от Всевы́шняго даде́ся вла́сть во все́м заступа́ти и спаса́ти на́с: Ты́ еси́ ве́рное и ско́рое врачевство́ грехо́вных страсте́й на́ших. От Тебя́ Госпо́дь вся́ко сло́во проше́ния прие́млет, тебе́ вси́ а́нгели и арха́нгели и вся́ нача́ла смире́нно слу́жат, и я́ко Цари́цу Небе́сную вси́ восхваля́ют. Ты́ отве́рзла еси́ ве́рным две́ри Ца́рствия Небе́снаго,– отве́рзи и на́м, чрез на́ше и́скреннее покая́ние две́ри спасе́ния ду́ш на́ших. Яви́ на́м бога́тую по́мощь Твою́ и благопоспеши́ во вся́ком де́ле бла́зе: от вся́каго же начина́ния грехо́внаго и помышле́ния лука́ваго отврати́ на́с, озари́ на́ш у́м све́том и́стиннаго богопозна́ния, согре́й се́рдце на́ша любо́вию Христо́вою и пода́ждь на́м, Всеблага́я, вся́ поле́зная ко спасе́нию. Не преста́й моли́тися о на́с, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и покланя́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́. Да Твои́м предста́тельством соблюда́еми и покро́вом Твои́м осеня́еми, просла́вим Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, со Безнача́льным Отце́м и Пресвяты́м и благи́м и животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Какой сегодня праздник 28 августа 2019: церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы отмечают в России Какой сегодня праздник 28 августа 2019: церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы отмечают в РоссииКакой сегодня праздник 28 августа 2019: церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы отмечают в России

Сегодня, 28 августа 2019, также празднуют Обжинки и другие события.

Какой сегодня праздник 28 августа 2019: церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы 

28 августа 2019 года отмечается один из 12 главных православных праздников — Успение Пресвятой Богородицы.

Полное церковное название праздника – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери. Слово «успение» символизирует не смерть обычного человека, а вознесение духа и тела к Богу.

После вознесения Иисуса Христа на Небеса Пресвятая Мария осталась на попечении апостола Иоанна. Когда Царь Ирод начал гонение христиан, Богородица с Иоанном поселилась в Эфесе. Там она ежедневно молилась и просила Господа поскорее взять ее к себе. В один день к ней явился Архангел Гавриил и известил, что по истечении трех дней ее земная жизнь закончится.

Дева Мария перед кончиной пожелала увидеть всех апостолов, которые проповедовали христианство по разным городам. Ее желание исполнилось. Апостолы собрались у ложа Богородицы, на котором она смиренно приняла смерть. Гроб с телом Божией Матери был захоронен в пещере. Апостолы еще три дня оставались у ее подножия и молились. Апостол Фома опоздал к погребению. Ему разрешили отворить вход в гроб и поклониться святым останкам. В пещере тела не оказалось. Апостолы убедились в телесном вознесении Богоматери на небо.

Успение Пресвятой Богородицы отмечается в Православной Церкви с особой торжественностью. Праздник имеет 1 день предпразднства и 8 дней попразднства. Священнослужители облачаются в одежду голубого цвета.

В канун праздника в центр храма выносится Плащаница, на которой изображен лик Богоматери. Затем совершается всенощное бдение, во время которого поются стихиры и каноны, читаются паремии, исполняется тропарь Успению Богоматери. На 2-й или 3-й день праздника во многих кафедральных и приходских храмах совершается Чин погребения Богоматери. Во время утрени на великом славословии священнослужители выходят к расположенной в центре храма Плащанице Пресвятой Богородицы и кадят ее. Затем они обносят ее вокруг храма. После этого священнослужители помазывают прихожан освященным маслом (елеем).

Успению Пресвятой Богородицы предшествует строгий Успенский пост, а 28 августа прихожане разговляются.

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2019 года

 • В Успение Пресвятой Богородицы нельзя надевать новую или неудобную обувь, иначе весь год будет ощущаться дискомфорт.
 • Нельзя ругаться матом, обижать ближних, отказывать в помощи нуждающимся, грубить и быть в плохом настроении.
 • На Руси люди сопоставляли Божью Матерь с Матерью-Землей. В этот праздник запрещалось ходить босиком и втыкать в почву острые предметы. Эти действия обижали землю и влекли неурожай.

Приметы на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2019

 • Дождливая погода на Успение Пресвятой Богородицы предвещает сухую осень.
 • Если праздник совпадет с «бабьим летом», то зима будет морозной и малоснежной.
 • Девушка, которая до Успения не найдет парня, до весны будет незамужней.
 • Завершить начатые ранее дела или помочь другу в этот праздник – хорошая примета.
 • Если на Успение Пресвятой Богородицы натереть или ранить ногу, то впереди ожидаются жизненные трудности и неудачи.

Обжинки

Обжинки – это народный праздник завершения жатвы, который отмечается 28 августа 2019 года. По церковному календарю в этот день справляют Успение Пресвятой Богородицы.

После вознесения Иисуса возле его матери, Девы Марии, остался один апостол Иоанн. Он забрал ее в свой дом на Сионе. Богородица все время проводила в молитвах, прося поскорее соединить ее с сыном. Бог услышал мольбу и отправил к ней Архангела Гавриила с посланием, что через три дня исполнится ее мечта.

Перед концом земного пути Мария изъявила лишь одно желание – проститься с учениками Иисуса. Святой Дух помог перенестись им из разных мест и предстать у ложа пречистой девы.

Спустя три дня после похорон Марии прибыл апостол Фома, которого в пути удержало особое устроение Божие. Он так сильно горевал, что остальные братья решили открыть вход в пещеру, где была могила, и дать ему проститься. Вскрыв гроб, они не нашли в нем тела. Там были лишь погребальные одежды, источавшие благоухание. Апостолы возрадовались данному явлению. Не смертью, а успением называется произошедшее именно потому, что тело Богородицы стало нетленным и вместе с духом ее перенеслось на небеса.

Кто празднует именины 28 августа 2019? 

 Василий, Александр, Федор, Максим, Мария, Макар и Марк, а также такие интересные имена как Сусанна, Неофит, Гай, Донат и Евпл.

Что произошло 28 августа 2019 в истории? 

 • 1850 – в немецком городе Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера – Лоэнгрин.
 • 1920 – по решению Советского правительства началась Всероссийская статическая перепись населения.
 • 1941 – президиум Верховного Совета СССР издал указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья».
 • 1941 – начался Таллиннский переход.
 • 1974 – совет министров СССР утвердил новое Положение о паспортной системе.
 • 2004 – в Москве патриарх Московский и всея Руси Алексей II получил от папы римского Иоанна Павла II Казанскую икону Божьей Матери.

Кто родился 28 августа 2019 из знаменитостей?

 • Иоганн Вольфганг Гете 1749 – немецкий поэт.
 • Екатерина Мекленбург-Стрелицкая 1827 – русская великая княгиня.
 • Владимир Шухов 1853 – советский инженер.
 • Джордж Хойт-Уипл 1878 – американский врач.
 • Юрий Трифонов 1925 – советский писатель.
 • Аркадий Стругацкий 1925 – советский писатель.
 • Владимир Ивашов 1939 – советский актер.
 • Наталья Гундарева 1948 – российская актриса.

Какой праздник 28 августа 2020 года

28 августа отмечают День вишневых слоек

28 августа отмечают День вишневых слоек © 

28 августа отмечают День вишневых слоек 241-й день года, 35-я неделя года

28 августа отмечают День вишневых слоек До Нового 2021 года осталось: 125 дней

28 августа отмечают День вишневых слоек День недели: пятница

28 августа отмечают День вишневых слоек в прошлом году (2019): среда

28 августа отмечают День вишневых слоек в следующем году (2021): суббота

28 августа отмечают День вишневых слоек в России — рабочий день

28 августа отмечают День вишневых слоек в Украине — рабочий день

28 августа отмечают День вишневых слоек в Беларуси — рабочий день

28 августа 2020 года в России, Украине и в мире отмечают 14 самых разных праздников. Этот день богат на разные исторические события, 28 августа родилось много известных людей.

Праздники 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

Праздник Успения (кончины) Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии значится одним из двенадцати (двунадесятых) главных праздников Православной церкви. Он предваряется строгим Успенским постом и празднуется Православной Церковью по новому стилю — 28 августа. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

ФАКТ О ПРАЗДНИКЕ:

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских. Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как воспевает Святая Церковь: «Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы». Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми было повито пречистое и благоухающее тело.

День котлет в Костроме

День котлет в Костроме – уникальный гастрономический праздник, который отмечают 28 августа с 2007 г. Изначально производители полуфабрикатов задумывали его как рекламную акцию, но горожане и туристы пришли в такой восторг, что в 2011 г. он получил статус народного.

День объявления Черногории королевством
День объявления Черногории королевством

День объявления Черногории королевством

Ежегодно 28 августа в Черногории отмечается важная памятная дата — День объявления страны королевством.

ФАКТ О ПРАЗДНИКЕ:

Следуя общеевропейской традиции, а также укрепляя свою власть в стране, 28 августа 1910 года, на 50-летие своего царствования Никола I провозгласил княжество Черногория королевством. Благодаря этому он стал первым королем этой страны после многовекового перерыва. Отныне монарх именовал себя Никола I, король Черногории и Брды, господарь Зеты, Приморья и Скадарского озера. В этот день Никола I был награжден болгарским орденом Святых Кирилла и Мефодия и румынским орденом Кароля I.

Обжинки (Спожинки)
Обжинки (Спожинки)

Обжинки (Спожинки) © redday.ru

К концу августа на всей славянской земле заканчивается жатва, уборка и переработка урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур, а также заготовка семян на будущий сезон. Отсюда и название праздника — Спожинки (дожинки, обжимки). Последний сноп жнут молча, чтобы не беспокоить дух поля, который переселяется в него.

ФАКТ О ПРАЗДНИКЕ:

Это радостное и важное для земледельцев событие широко отмечалось нашими древними предками по всей Европе. Славянские народности сначала отмечали Зажинки (начало сбора урожая, День первого снопа). Более пышно отмечали Спожинки (дожинки) — день окончания жатвы, праздник последнего снопа, который раньше выпадал на середину августа, на Успение Пресвятой Богородицы (по старому стилю — это было 15 августа).

Успение

Полное название праздника — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. И в православной, и в католической церкви он посвящен дате кончины Божией Матери.

ФАКТ О ПРАЗДНИКЕ:

Праздник Успения начали отмечать еще во времена раннего христианства. К 6 веку этот день уже праздновался повсеместно. Первой задокументированной датой, когда это праздник был официально установлен, считается 582 год. В православии Успение относится к числу двунадесятых праздников — то есть двенадцати наиболее важных (после Пасхи) праздников. Ему предшествует двухнедельный Успенский пост — самый строгий после Великого поста.

День авиации Украины
День авиации Украины

День авиации Украины

Профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта — День авиации (укр. День авіації) — празднуется на Украине в последнюю субботу августа.

ФАКТ О ПРАЗДНИКЕ:

Воздушное движение Украины охватывает 5 районов полетной информации общей площадью почти 730 тысяч квадратных километров. На Украине создана объединенная гражданско-военная система организации воздушного движения.

Международная ночь летучих мышей

В последние полные выходные августа в мире отмечается один из самых необычных природоохранных праздников – Ночь летучих мышей (International Bat Night). Главная его цель – привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, перед которыми многие люди испытывают неоправданный суеверный страх, считая их вампирами.

День дальнобойщика в России
День дальнобойщика в России

День дальнобойщика в России

Свой профессиональный праздник, не имеющий официального статуса, они отмечают ежегодно каждую последнюю субботу августа. Праздник так и называется: День дальнобойщика. Кстати, некоторые крупные топливные компании поддержали инициативу и присоединились к празднованию этого дня.

ФАКТ О ПРАЗДНИКЕ:

Как и раньше шофер-дальнобойщик – это ответственный человек, профессионал высочайшего класса, управляющий огромным грузовым автомобилем, ответственный за сохранность груза и его своевременную доставку к месту назначения. Он оказывается ответственным и за безопасность движения на дороге, так как в его руках находится машина, которая может представлять реальную опасность для других автомобилей своими габаритами, весом и мощностью.

День надутых губ
День запрокидывания головы
День красного вина (National Red Wine Day) в США
День мечты (Dream Day) в США
День дедушек и бабушек в Мексике
Битва томатов (La Tomatina) в Испании
Битва томатов (La Tomatina) в Испании

Битва томатов (La Tomatina) в Испании © travreport.com

Ла Томатина (исп. La Tomatina) — ежегодный праздник, проходящий в последнюю неделю августа в испанском городе Буньоль, автономное сообщество Валенсия. Десятки тысяч участников приезжают из разных стран для участия в битве, «оружием» в которой служат помидоры.

День вишневых слоек (National Cherry Turnovers Day) в США
День железнодорожника в Литве
День авиации в Польше

Именины 28 августа

В этот день именины празднуют: Левкий

Что происходило 28 августа

1739

в ходе русско-турецкой войны турецкая армия терпит поражение в битве под Ставучанами (следствием сражения стала капитуляция Хотина).

1883

в Британской империи запрещено рабство (система при которой один человек является полной собственностью другого).

1910

Черногория добилась полной независимости от Турции.

1936

открылась знаменитая итальянская гоночная трасса «Монца»одна из самых быстрых в «Формула-1».

1938

завершился крупный шахматный турнир в британском Ноттингеме: участие приняли все сильнейшие шахматисты мира (Э. Ласкер, Х.-Р. Капабланка, А. Алехин, М. Эйве), что самое интересное победу разделили Капабланка и молодой шахматист Михаил Ботвинник.

1946

США при поддержке Великобритании заблокировали вступление в ООН Монголии и Албании (таким образом на Западе боролись с распространением «коммунистической угрозы»).

1986

«Королева рок-н-ролла», известная певица Тина Тёрнер удостоилась звезды на Аллее славы в Голливуде.

1988

страшная трагедия во время авиашоу на военной базе ВВС США Рамштайн (разбились три самолета итальянской пилотажной группы, семьдесят человек, включая троих пилотов, погибли, от 300 до 400 человек получили серьёзные ранения).

1999

в Куала-Лумпуре (Малайзия) открылся необычный комплекс сооруженийдве башни-близнецы по 452 метра каждая (на то время это было самрое высокое сооружение в мире).

2003

из-за аварии в системе трансформаторов, в Лондоне произошло широкомасштабное отключение электроэнергии.

Кто родился 28 августа

Андрей Платонов

Андрей Платонов

(28 августа 1899 — 5 января 1951)

советский писатель и драматург

Джордж Хойт Уипл

Джордж Хойт Уипл

(28 августа 1878 — 1 февраля 1976)

американский врач, профессор, Нобелевский лауреат

Владимир Шухов

Владимир Шухов

(28 августа 1853 — 2 февраля 1939)

советский инженер, изобретатель, ученый, почетный академик

Иоганн Вольфганг Гете

Иоганн Вольфганг Гете

(28 августа 1749 — 22 марта 1832)

немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель

Владимир Ивашов

Владимир Ивашов

(28 августа 1939 — 23 марта 1995)

советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

Юрий Трифонов

Юрий Трифонов

(28 августа 1925 — 28 марта 1981)

советский писатель, киносценарист

Екатерина Мекленбург-Стрелицкая

Екатерина Мекленбург-Стрелицкая

(28 августа 1827 — 12 мая 1894)

русская великая княгиня, внучка Павла I

Наталья Гундарева

Наталья Гундарева

(28 августа 1948 — 15 мая 2005)

советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

Аркадий Стругацкий

Аркадий Стругацкий

(28 августа 1925 — 12 октября 1991)

советский писатель-фантаст, переводчик

Кто умер 28 августа

Григорий Пушкин

Григорий Пушкин

(26 мая 1835 — 28 августа 1905)

русский офицер, младший сын великого поэта А.С. Пушкина

Анатолий Лядов

Анатолий Лядов

(11 мая 1855 — 28 августа 1914)

русский композитор, дирижер и педагог

Джон Хьюстон

Джон Хьюстон

(5 августа 1906 — 28 августа 1987)

американский режиссер, сценарист и актер

Юрий Саульский

Юрий Саульский

(23 октября 1928 — 28 августа 2003)

советский композитор, автор песен, Народный артист РСФСР

Павел Рыбалко

Павел Рыбалко

(4 ноября 1894 — 28 августа 1948)

советский военачальник, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза

Константин Симонов

Константин Симонов

(28 ноября 1915 — 28 августа 1979)

советский писатель и поэт

Православный календарь на 2020 год

Ниже расположен церковный православный календарь на каждый месяц 2020 года.

Как работать с календарём:

 • При наведении курсора на дату отображается информация о праздниках и событиях этого дня.
 • При нажатии на дату Вы перейдёте на отдельную страницу с информацией о праздниках и событиях в этот день.
 • Если Вы хотите просмотреть развёрнутую информацию о церковных датах праздниках месяца — перейдите по ссылке «Подробно на…».

 

Цветовые условные обозначения:

 • Жирным красным шрифтом в календаре выделены Великие и двунадесятые праздники.
 • Жирным синим шрифтом выделены дни поминовения усопших.
 • Серым фоном обозначены постные дни.

Также читайте: Календарь постов на 2020 год

Январь

В январе 2020 года православные верующие отмечают целых три великих праздника:

 • Рождество (7 января)
 • Обрезание господне (14 января)
 • Крещение (19 января)

Начинается год с Рождественского (Филиппова) поста, последняя седмица которого продлится с 1 по 6 января. После него наступает череда праздничных непостных дней (Рождество, Обрезание Господне, Святки с 8 до 17 января) вплоть до крещенского сочельника (это строгий однодневный пост). В сочельник верующие подготавливаются к Крещению, после появления на небе первой звезды можно разговеться крещенским сочивом. 19 января — Крещение Господне.

Февраль

Знаменательная для верующих дата февраля — Сретение. Отмечается 15 февраля (непереходящая дата), на сороковой день после Рождества. Праздник посвящён встрече («сретение» и означает «встреча») младенца Иисуса Богоприимцем Симеоном. Мир ждал спасителя, его появление было предречено. Старец Симеон получил эту честь — встретить Спасителя.

Ещё одно немаловажное событие февраля — Вселенская родительская суббота (22 февраля). Это второй в году день поминовения усопших. Первый в 2020 году день поминовения — 9 февраля (поминают пострадавших и погибших в годину гонений за веру)

Постных дней в феврале всего четыре. Это однодневные посты 5, 7, 19 и 21 февраля.

Март

На протяжении всего марта православных верующих ожидает Великий пост, 1-5 его седмицы. Этот месяц знаменателен сразу тремя днями поминовения — Родительские субботы 14, 21 и 28 марта.

Апрель

Апрель богат на церковные праздники. В этом месяце православные ждут Великую Пасху, которая в 2020 году выпадает на 19 апреля. И ещё три знаменательных дня — Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, Вербное воскресенье 12 апреля, Радоница 28 апреля (день поминовения усопших).

В апреле продолжается Великий пост. С 1 по 12 апреля — пятая и шестая его седмицы, с 13 апреля и до Пасхи самый строгий пост — Страстная седмица.

Май

Подробно на май

28 мая 2020 года — Вознесение Господне. Этот двунадесятый праздник посвящён вознесению Спасителя на небеса. День переходящий, празднуется всегда в четверг.

9 мая — день поминовения усопших воинов.

Июнь

Подробно на июнь

7 июня 2020 — день Троицы. Это переходящий праздник, отмечается всегда в воскресенье, на 50-й день после Пасхи.

Троице предшествует Троицкая родительская суббота, которая в этом году выпадает на 6 июня. В этот день поминают усопших и своих родителей.

15 июня начинается Петров пост, который продлится 27 дней (или четыре седмицы)

Июль

Подробно на июль

События православного календаря в июле 2020 года:

 • 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи. Житие Крестителя >>>
 • 8 июля отмечается не так давно обретенный светский праздник «День семьи, любви и верности». А приурочен он к христианскому малому славословному празднику — дню памяти супругов Петра и Февронии.
 • 12 июля — День апостолов Петра и Павла.
 • 18 июля хоть и не отмечено графическим образом в нашем календаре, но многие верующие почитают эту дату как День обретения мощей чудотворца Сергия Радонежского.

С 1 по 11 июля — Петров пост.

Август

Подробно на август

Краткий православный календарь на август 2020:

 • 2 августа — день памяти Пророка Илии, более известный в народе как Ильин день.
 • 14 августа — Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, Медовый спас.
 • 19 августа — Преображение господне.
 • 28 августа — Праздник Успения Пресвятой Богородицы, день памяти Икон Божией Матери.

Сентябрь

Праздники 28 августа (2020/2021), Исторические события, Знаменитые дни рождения

Исторические события 28 августа

 • 475: Римский император Юлий Непос бежит из столицы Равенны.
 • 489: Король остготов — Теодорих — победить Одоацера в битве при Изонцо.
 • 632: Умирает дочь исламского пророка Мухаммеда.
 • 1189: Крестоносцы начинают атаку на Акра.
 • 1789: Энцелад — луна Сатурна — обнаружена Уильямом Гершелем.
 • 1810: Британский военно-морской флот сдается французам во время битвы за Большой Порт.
 • 1833: Закон об отмене рабства 1833 года отменяет рабство по всей Британской империи.
 • 1845: опубликован первый выпуск журнала «Scientific American «.
 • 1861: Войска Союза начинают атаку на мыс Хаттерас, штат Северная Каролина, во время битвы при входных батареях у Хаттераса.
 • 1862: Вторая битва при Булл-Ране — также известная как Второй Манассас — начинается в этот день.
 • 1914: Во время битвы при Гелиголандском сражении Королевский флот побеждает немецкий флот.
 • 1914: Немецкие войска захватывают бельгийский город Намюр.
 • 1916: Германия объявляет войну Румынии во время Первой мировой войны.
 • 1916: Италия объявляет войну Германии во время Первой мировой войны.
 • 1931: Советский Союз и Франция подписывают договор о ненападении ,
 • 1964: Начало гонок в Филадельфии.
 • 1968: Во время съезда Демократической партии в Чикаго полиция подавляет беспорядки.
 • 1990: Ирак заявляет, что страна Кувейт является ее самой новой провинцией.

Знаменитые дни рождения 28 августа

 • Американский певец и автор песен Джордж Меррилл родился в 1957 .
 • Американский актер и режиссер Дэниэл Стерн родился в 1957 .
 • Американский фигурист Скотт Гамильтон родился в 1958 .
 • Американский актер, режиссер и сценарист Брайан Томпсон родился в 1959 .
 • Американская актриса Дженнифер Кулидж родилась в 1961 .
 • Румынская народная певица и автор песен Мария Георгиу родилась в 1963 .
 • Канадская певица и автор песен Шания Твен родилась в 1965 .
 • Американский комик и актер Джек Блэк родился в 1969 .
 • Канадский актер и режиссер Джейсон Пристли родился в 1969 .
 • Канадско-американский игрок НХЛ Пьер Туржон родился в 1969 .

Популярные предстоящие праздники вас могут заинтересовать

.
Августовские праздники в 2020/2021 — Национальные, Общественные, Религиозные, Необычные
, 1 августа Праздник
Сб, 1 августа Ламмы Кристиан
Сб, 1 августа День подруги
сб, 1 августа день освобождения многократный [Показать] государственный праздник
суббота, 1 августа ид-уль-адха день 2 Филиппины обычные местные праздники
Праздник Ид-аль-Адха Несколько [Показать] Несколько типов
Сб, 1 августа Праздник Ид аль-Адха Несколько [Показать] Государственный праздник
Сб , 1 августа День Колорадо США (Колорадо) Местное наблюдение
Сб, 1 августа Дня жертвоприношения 2 Египет Национальный праздник
сб, 1 августа Празднование Санто-Доминго Начало Никарагуа Соблюдение
Сб, 1 августа -й армии -й день -й армии -го дня -й армии -й день армии -й день армии
сб, 1 августа День провинции Гуальдалканал Соломоновы острова местный праздник
сб, 1 августа Id el Kabir дополнительный праздник Нигерия 0 1 900 03 900 12 Национальной дружбы монах — День Провинции Улава 1000000 4 — — 000000 6 9000 4 —
государственный праздник государственный праздник Праздник Ид аль-Адха Марокко Праздничный день
Сб, 1 августа День родителей Демократическая республика Конго Государственный праздник
Сб, 1 августа День Швейцарии Швейцария Национальный праздник 9000 5
сб, 1 августа день независимости Бенин государственный праздник
сб, 1 августа йоркширский день Великобритания странный
юг Гонконг, 1 августа День странный
сб, 1 августа Национальный пирог с малиновым кремом День странный
сб, 1 августа Национальная девочка Странно
Сб, 1 августа День информирования доноров о национальных меньшинствах Странно
сб, 1 августа Уважение к Дню родителей Суббота 9000 000 1 000 000 СБ National Disc Golf Day Странно
сб, 1 августа национальный день ямайского пирожка странный
сб, 1 августа национальный горчичный день странный
Странно
Солнце, 2 августа День Республики Македония, республика Национальный праздник
Солнце, 2 августа Богоматерь Лос-Анджелес Обсерватория Коста-Рика
Солнце, 2 августа Праздник Ид-аль-Адха Несколько [Показать] Несколько типов
Солнце, 2 августа Праздник Ид-Аль-Адха Несколько [Показать] Несколько Типы
Солнце, 2 августа День жертвоприношения 3 Египет Национальный праздник
Солнце, 2 августа Ид аль-Адха Многократный [Показать] Государственный праздник
Солнце, 2 августа Национальный день книжки-раскраски Странный
Солнце, август 2 Национальный день сэндвича с мороженым Странный
Солнце, 2 августа День американской семьи Странный
Солнце, 2 августа День Странно
Солнце, 2 августа Национальный день сестер Странно
Солнце, 2 августа День сестер Странно
День Кадоомента Барбадос Государственный праздник
Пн, 3 августа Праздник понедельник Британские Виргинские острова Государственный праздник
Пн, 3 августа День эмансипации Несколько [Шоу] Государственный праздник
Пн, 3 августа Ракша Бандхан Индусский праздник
Пн, 3 августа Национальный день защиты детей Тувалу Государственный праздник
Пн, 3 августа Праздник Ид-Аль-Адха Несколько [Показать] Национальный праздник 9
понедельник, 3 августа праздничный день Ид-аль-Адха многократный [Показать] национальный праздник
понедельник, 3 августа праздничный день в Новом Южном Уэльсе Австралия (Новый Южный Уэльс) Государственный праздник
понедельник, 3 августа Северная территория День пикника Австралия (Нор Территория Территории) Государственный праздник
Пн, 3 августа День жертвоприношения 4 Египет Национальный праздник
Пн, 3 августа Ид аль-Адха 9 Бахрейн 9 Праздник
Пн, 3 августа День наследия в Альберте Канада Местные праздники
Пн, 3 августа Гражданский / Провинциальный день Канада (Nt, On, Pe, Sk) Обычные местные праздники
Пн, 3 августа День Терри Фокса Канада (Манитоба) Обычные местные праздники
Пн, 3 августа День Нью-Брансуика Канада (Нью-Брансуик) Местные праздники
Пн, 3 августа День Британской Колумбии Канада (Британская Колумбия) Общие местные праздники
Пн, 3 августа День Натала Канада (Новая Шотландия) Общие местные праздники
Пн, 3 августа День мучеников Праздник Гвинеи-Бисау
понедельник, 3 августа день молодежи Кирибати государственный праздник
понедельник 3 августа день флага Венесуэла празднование
Соломоновы Острова Местный праздник
Пн, 3 августа Август Праздник Ирландия Национальный праздник
Пн, 3 августа День фермеров Замбия Отпуск
Пн, 3 августа Отпуск Icel и Национальный праздник
Пн, 3 августа День свободы Экваториальная Гвинея Национальный праздник
Пн, 3 августа Летний выходной день Объединенные королевства (Шотландия) Местные праздники
понедельник, 3 августа день независимости Нигерии Нигер государственный праздник
понедельник 3 августа национальный день грузии странный
понедельник День Арбуза Странный
Пн, 3 августа Национальный День Орехов Странный
Вт, 4 августа Празднования Сальвадор Сальвадор Праздник
Вт, 4 августа Фест ival Вторник Британские Виргинские острова Государственный праздник
Вт, 4 августа День Конституции Острова Кука Государственный праздник
Вт, 4 августа День рождения береговой охраны Соединенные Штаты Соединенные Штаты Соблюдение
Вторник, 4 августа Ид аль-Адха Бахрейн Государственный праздник
Вт, 4 августа День Культуры Сент-Китс и Невис Наблюдение День Национальной гвардии Венесуэла Соблюдение
Вторник, 4 августа Матис Словенска День Словакия Соблюдение
День Чип Странно
Вт, А август 4 День Национальной Береговой Охраны Странно
Вт, 4 августа День Национальной Ночи Странно
Ср, 5 августа Празднования Сан-Сола Сальвадор Национальный праздник
Ср, 5 августа Фестиваль Среда Британские Виргинские острова Государственный праздник
Ср, 5 августа День благодарения Родины 900 Хорватия Национальный праздник Ср, 5 августа Королевская регата Святого Иоанна (День регаты) Канада (Ньюфаундленд и Лабрадор) Местный праздник
Ср, 5 августа День Девы Африки Испания (Сеута) ) Местный праздник
Ср, 5 августа Национальная Ун День одежды Странно
Ср, 5 августа День национальной работы как собака Странно
Ср, 5 августа Национальный день устриц
Чт, 6 августа Празднования Сан-Сальвадора Сальвадор Национальный праздник
Чт, 6 августа День независимости Несколько [Показать] Несколько тысяч
Национальный день корневого пива Странный
чт, 6 августа Национальный день свежего дыхания странный
чт, 6 августа Национальный день Странно
Пт, 7 августа День Пурпурного Сердца Странно
Пт, 7 августа Битва при Бояке Колумбия Национальный праздник
Пт, 7 августа День независимости Государственный праздник
7 августа 9000 4 Государственный праздник 9 0012 коренных народов мира 9 90 003 государственный праздник 10 августа 90 004 странный National S’mores Day День Странный 9001 2
Международный день пива Странный
Пт, 7 августа Национальный маяк День Странный
Пт, 7 августа Национальная малина странный
сб, 8 августа Ид аль-Гадир Иран национальный праздник
сб, 8 августа
сб, 8 августа День крестьян Танзания
Сб, 8 августа Фестиваль мира Германия (Бавария) Местный праздник
Сб, 8 августа Международный день кошек Странный
8 августа Национальный день КБР странный
сб, 8 августа Национальный день счастья происходит странный
сб, 8 августа Национальный день заморожен странный
сб, 8 августа национальный тайный поднос с цуккини на крыльце соседа странный
сб, 8 августа день Сб, 8 августа Национальный день боулинга Странно
сб, 8 августа день продажи национального гаража странно
солнце, 9 августа день туркменской дыни Туркменистан соблюдение
день солнце, август Международный
Солнце, 9 августа День коренных народов Суринам Государственный праздник
Солнце, 9 августа День отца Бразилия
Солнце, 9 августа Национальный день Сингапур Национальный праздник
Солнце, 9 августа5 День Кантабрии Испания (Кантабрия) Местный праздник
Солнце, август Национальный женский день Южная Африка 900 05 Государственный праздник
Солнце, 9 августа Национальный день рисового пудинга Странный
Солнце, 9 августа Национальный день Вип Август странный
Национальный день любителей книг Странный
Солнце, 9 августа Национальный дух 45-го дня Странный
понедельник, 10 августа День Weird
Пн, 10 августа Джанмаштами США Праздник индуизма
Пн, 10 августа День Победы США Праздник
США Пн, 10 августа День независимости Эквадор Национальный праздник
Пн, 10 августа Последний день празднования Санто-Доминго Никарагуа Соблюдение
Пн, 10 августа Lotu Самоа Государственный праздник
Монастырь Первый день) Гренада Государственный праздник
Пн, 10 августа Карнавал (Второй день) Гренада Государственный праздник
Пн, 10 августа Национальный день Сингапур Национальный праздник
понедельник, 10 августа Национальный женский день отмечается Южная Африка государственный праздник
понедельник, 10 августа день героев Зимбабве государственный праздник
Национальный день S’mores
понедельник, 10 августа национальный день Shapewear странный
понедельник, 10 августа национальный день Коннектикута странный
Странно
Вт, 11 августа День сына и дочери Странно
Вт, 11 августа ] Праздник индуизма
Вт, 11 августа День горы Япония Национальный праздник
Вт, 11 августа День независимости Чад Государственный праздник
T000 День Сил обороны Зимбабве Государственный праздник
T уэ, 11 августа Национальный день сына и дочери Странный
Вт, 11 августа Национальный день шутки Президента Странный
Национальный август Странный
Ср, 12 августа Средний день ребенка
Ср, 12 августа Международный день молодежи Международный , 12 августа Королевское национальное сельскохозяйственное шоу День Квинсленда Австралия (Квинсленд) Государственный праздник
Ср, 12 августа Национальный день Жульена Фриса Странный
Ср, 12 августа Ср Национальный День Винила Рекорд Странно
чт, 13 августа день левши странный
чт, 13 августа день независимости центральноафриканская республика государственный праздник
130004 130005 130004 августа День женщин и семьи Тунис Соблюдение
чт, 13 августа Национальный день просекко странный
чт, 13 августа
Чт, 13 августа Obon Буддистский
Пт, 14 августа Фолклендские дни Фолклендские острова Соблюдение
-летия 140004-летия 14 августа 2005 года Эд-Дахаб Марокко Национальный праздник
Пт, 14 августа День Успения Святой Престол (Ватикан) Национальный праздник
Пт, 14 августа Национальный день VJ Странный
Пт 14 августа Национальный День Кремля Странно
Сб, 15 августа Успение Марии Кристиан
Сб, 15 августа Многополюсное шоу несколько типов
сб, 15 августа Успение Девы Марии Кипр национальный праздник
сб, 15 августа день матери Коста-Рика национальный праздник
Сб, 15 августа Успение Пресвятой Богородицы Греция Паб Праздник
Сб, 15 августа Основание Старого Панама-Сити Панама Местные праздники
Сб, 15 августа День освобождения Южная Корея Праздник
Национальный праздник
15 августа — — — 17 августа 000 Вт, 18 августа P0004 День 19 Чт, 20 августа
Национальный день Лихтенштейна Национальный праздник Лихтенштейна Национальный праздник
Суб, 15 августа Наводнение Египет Соблюдение
Асс Италия Национальный праздник
сб, 15 августа Успенский день многократный [Показать] несколько типов
сб, 15 августа праздник Успения Ливан
сб, 15 августа 900 05 Основание Асунсьона Парагвай Национальный праздник
Сб, 15 августа День провинции Малайта Соломоновы Острова Местный праздник
Сб, 15 августа День Святой Марии Национальный праздник
Сб, 15 августа Праздник Успения Марии Мальта Национальный праздник
Сб, 15 августа Праздник Успения Марии Литва Национальный праздник
сб, 15 августа День Конституции Экваториальная Гвинея Национальный праздник
Сб, 15 августа День Успения Пресвятой Богородицы Святой Престол (Ватикан) Национальный праздник
сб, 15 августа День независимости Конго Государственный праздник
сб, 15 августа Национальный день кожевников странный
сб, 15 августа национальный день релаксации
сб, 15 августа национальный пирог безе лимонного странный
сб, 15 августа всемирный день медоносной пчелы странный
воскресенье 160004 Солнце, август День Доминиканская Республика Национальный праздник
Солнце, 16 августа День битвы при Беннингтоне США (Вермонт) Государственный праздник
Солнце, 16 августа День независимости 000 Габон Государственный праздник
Солнце, 16 августа 900 05 Национальный день рома Необычный
Солнце, 16 августа Национальный день Шутка странный
Солнце, 16 августа Национальный день американских горок Странно
Солнце, 16 августа Национальный День ВДВ Странно
Солнце, 16 августа Парси Новый год Индия Ограниченный отпуск
день Сан-Мартин Аргентина национальный праздник
понедельник, 17 августа день битвы при Беннингтоне, отмеченный США (Вермонт) государственный праздник
понедельник, 17 августа Успение Марии Колумбия Национальный праздник
Пн, 17 августа 900 05 День Открытия Канада (Юкон) Местный праздник
Пн, 17 августа День флага Боливия Соблюдение
Пн, 17 августа 2005 года словенцы в Инкорпорации в Прекмур День Словения Соблюдение
Пн, 17 августа День независимости Габон Государственный праздник
Пн, 17 августа Национальный некоммерческий день Национальный день Массачусетса Странно
Пн, 17 августа Национальный Я ЛЮБЛЮ День моих ног! странный
понедельник, 17 августа Национальный день комиссионных магазинов странный
понедельник, 17 августа день благодарения Black Cat национальный день фахита странный
вт, 18 августа национальный каталог почтовых заказов День странный
вт, 18 августа Странный
Ср, 19 августа Всемирный день гуманитарной помощи Международный
Ср, 19 августа Наследная принцесса Метте День Марита Флаг
Ср, 19 августа День независимости (Национальный день) Афганец stan Государственный праздник
Ср., 19 августа Национальный день авиации Странно
Ср, 19 августа День Конституции Ангилья Ср. Государственный праздник
Международный день лука Странный
Ср, 19 августа Национальный день мягкого мороженого Странный
Чт, 20 августа Мухаррам / исламский Новый год Несколько [Показать] Несколько типов
Чт, 20 августа Мухаррам / Новый год Несколько [Показать] Несколько типов
Чт, 20 августа Несколько тысяч Несколько типов
Чт, 20 августа Амон Джадид Филип сосны мусульманские, обычные местные праздники
чт, 20 августа мухаррам (мусульманский новый год) саудовская аравия соблюдение
чт, 20 августа исламский новый год нескольких типов
чт, 20 августа день восстановления независимости эстония национальный праздник
чт, 20 августа аль-хиджра (исламский новый год) местный местный местный местный
чт, 20 августа Венгрия Национальный день Венгрия Национальный праздник
Четверг, 20 августа Годовщина революции короля и народа Марокко Национальный праздник
Хиджра Новый год Марокко N Национальный праздник
Чт, 20 августа Национальный день радио Странный
Чт, 20 августа Национальный день шоколадного пекана Странный 210005
Евангелие День (Kosrae) Микронезия Местный отпуск
пт, 21 августа Бениньо Акино день Филиппины Специальный Нерабочий праздник
пт, 21 августа Ganesh Chaturthi США Hindu Holiday
Пт, 21 августа День государственности на Гавайях США (Гавайи) Государственный праздник
Пт, 21 августа Государства старшего возраста США Соблюдение
Пт, 21 августа Золотой Кубок Па Канада (Остров Принца Эдуарда) Местный праздник
Пт, 21 августа День молодежи Марокко Национальный праздник
Пт, 21 августа Национальный бразильский день Странно
Пт, 21 августа Национальный день Спумони Странно
Пт, 21 августа Национальный день пожилых людей Странно 220005
Ganesh Chaturthi Несколько [Показать] индуистский праздник
сб, 22 августа национальный день Бао странный
сб, 22 августа День Никогда не был Weird
Сб, 22 августа Национальный день зубной феи 9000

2 августа — Веселые каникулы

timeanddate.com Menutimeanddate.com

Поиск ×

Сайт / Статьи

Город / Страна

 • BackMy account
  • Мое местоположение
  • Мои подразделения
  • Мои события
  • Мои часы мира
  • Моя конфиденциальность
  • Платные услуги
  • Вход
  • Регистрация
 • BackHome
  • Информационный бюллетень
  • О нас
  • Карта сайта
  • Учетная запись / настройки
  • Темы статьи
 • BackWorld Clock
  • Main World Clock
  • Extended Мировое время
  • Персональные мировые часы
  • Мировое время Поиск
  • Время Статьи
 • Зоны обратного времени
  • Преобразователь часового пояса
  • Планировщик международных встреч
  • Время событий Диктор
  • Карта часовых поясов
  • Сокращения часовых поясов
  • Время Zone News
  • Летнее время Тим e
  • Время меняется по всему миру
  • Разница во времени
  • Статьи о часовых поясах
 • BackCalendar
  • Информация о календаре
  • Календарь 2020
  • Календарь 2021
  • Ежемесячный календарь
  • Печатный календарь (PDF)
  • Добавить свой календарь событий
  • Calendar Creator
  • Расширенный календарь Creator
  • Праздники по всему миру
  • В этот день в истории
  • Календарь Статьи
 • BackWeather
  • Во всем мире
  • Местная погода
  • Прогноз на 2 недели
  • Часовой график
  • Прошедшая неделя
  • Климат
 • BackSun & Moon
  • Калькулятор Солнца
  • Калькулятор Луны
  • Фазы Луны
  • Времена года
  • Затмений
  • Ночное небо
  • Карта дня и ночи
  • Карта Лунного Света Карта мира
  • Метеор Души
  • Статьи по астрономии
 • BackTimers
  • Секундомер
  • Таймер
  • Обратный отсчет до любой даты
  • Обратный отсчет до Нового года
 • Обратный калькулятор
  • Калькулятор даты до даты (продолжительность)
  • Дата до даты (исключая праздники)
  • Калькулятор даты (сложение / вычитание)
  • Дата работы (исключая праздничные дни)
  • Международные телефонные коды
  • Калькулятор расстояния
  • Расстояние Указатель
  • Калькулятор времени в пути
  • Калькулятор дня недели
  • Калькулятор номера недели
 • BackApps & API
  • iOS Приложения
  • Приложения Android
  • Приложение Windows
  • Бесплатные часы
  • Бесплатный отсчет
  • API для разработчиков
 • BackFree Fun
  • Бесплатные часы для вашего сайта
  • Бесплатные обратные отсчеты для вашего сайта
  • Word Clock
  • Fun Holidays
  • Альтернативный возрастной калькулятор или
  • Date Pattern Calculator
  • Забавные факты Статьи
Календари Календарь 2020 Календарь 2021 Ежемесячный календарь.

Календарь 2020

timeanddate.com Menutimeanddate.com

Поиск ×

Сайт / Статьи

Город / Страна

 • BackMy account
  • Мое местоположение
  • Мои подразделения
  • Мои события
  • Часы моего мира
  • Моя конфиденциальность
  • Платные Услуги
  • Вход
  • Регистрация
 • BackHome
  • Информационный бюллетень
  • О нас
  • Карта сайта
  • Учетная запись / настройки
  • Темы статьи
 • Часы BackWorld
  • Главные часы мира
  • Расширенные часы мира
  • Персональные мировые часы
  • Мировое время Поиск
  • Часовые пояса
 • Зоны обратного времени
  • Преобразователь часовых поясов
  • Международный планировщик встреч
  • Извещатель времени событий
  • Карта часовых поясов
  • Сокращения часовых поясов
  • Новости часовых поясов
  • Летнее время
  • 9 0010 Время меняется по всему миру
  • Разница во времени
  • Статьи о часовых поясах
 • BackCalendar
  • Информация о календаре
  • Календарь 2020
  • Календарь 2021
  • Ежемесячный календарь
  • Печатный календарь (PDF)
  • Добавить свой календарь событий
  • Calendar Creator
  • Расширенный календарь Creator
  • Праздники во всем мире
  • В этот день в истории
  • Календарь Статей
 • BackWeather
  • Во всем мире
  • Местная погода
  • Двухнедельный прогноз
  • Часовой график
  • В прошлом Неделя
  • Климат
 • BackSun & Moon
  • Калькулятор Солнца
  • Калькулятор Луны
  • Фазы Луны
  • Сезоны
  • Затмения
  • Ночное небо
  • Карта дня и ночи
  • Карта мира лунного света
  • Метеоритные дожди
  • Астрономические Статьи
  • 90 028
  • BackTimers
   • Секундомер
   • Таймер
   • Обратный отсчет до любой даты
   • Обратный отсчет до Нового года
  • Обратный калькулятор
   • Калькулятор даты до даты (продолжительность)
   • Дата до даты (исключая праздничные дни)
   • Дата Калькулятор ( добавить / вычесть)
   • бизнес-дата (исключая праздничные дни)
   • международные телефонные коды
   • калькулятор расстояния
   • указатель расстояния
   • калькулятор времени в пути
   • калькулятор дня недели
   • калькулятор номера недели
  • BackApps & API
   • приложения для iOS
   • Android-приложений
   • Windows App
   • Free Clock
   • Free Countdown
   • API для разработчиков
  • BackFree Fun
   • Free Clock для вашего сайта
   • Free Countdown для вашего сайта
   • Word Clock
   • Fun Holidays
   • Калькулятор альтернативного возраста
   • Date Pattern Calculator
   • Забавные факты Статьи
  .

  Leave a Reply

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *