Відносини відношення взаємини стосунки – Що таке ВІДНОШЕННЯ 1 , ВЗАЄМИНИ , СТОСУНОК , ВІДНОСНО 1 , ЩОДО , СТОСОВНО , ВІДНОСНІСТЬ , ОТНОШЕНИЕ 1 , ОТНОСИТЕЛЬНО , СТАВЛЕННЯ 1 , СТАВИТИСЯ 1 , ПРО 1 , З ПРИВОДУ , СТОСУНКИ , ЗВ’ЯЗКИ , У ВСІХ ВІДНОШЕННЯХ , ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ , ВСІМА СТОРОНАМИ — «Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича — Словники

Відносини, стосунки, взаємини, відношення, ставлення

Російське слово «отношение» («отношения») має декілька українських відповідників. Через це часом трапляється плутанина – мовці обирають не те слово, що потрібно.

Тож пропонуємо розставити всі крапки над «і» у цьому питанні й більше не помилятися.

 

 

Відносини (рос. отношения) – переважно суспільні зв’язки; зв’язки між країнами, організаціями тощо: економічні, ринкові, політичні, суспільні, міжнародні, дипломатичні, сімейні, правові відносини.

Взаємини (рос. отношения) – особисті зв’язки між людьми: особисті, родинні, взаємини між чоловіком і жінкою, взаємини між дітьми.

Стосунки (рос. отношения) – зв’язки між людьми, рідше – зв’язки між абстрактними поняттями, державами, різними організаціями: особисті, позашлюбні, стосунки з колегами, з’ясовувати стосунки; міждержавні стосунки.

Відносини, стосунки, взаємини

Ставлення (рос. отношение) – характер поводження з ким-, чим-небудь: зневажливе ставлення до старших, уважне ставлення до пацієнтів, недбале ставлення до роботи.

Відношення (рос. отношения) – взаємозв’язки між предметами, явищами. Це слово вживається передусім у фізичних, хімічних, математичних термінах: синтаксичне відношення, арифметичне відношення, відношення поверхонь, золоте відношення.

Взаємовідносини і взаємостосунки – росіянізми (від рос. взаимоотношения), які в українській мові вживати не варто.

Ставлення, відношення

Ось додаткові приклади перекладу:

Благожелательное отношение к кому – ласка, прихильність до кого.

Непочтительное отношение – неповага до кого; непошана.

Несправедливое отношение – кривда кому.

Враждебные отношения – ворожі стосунки, ворожнеча.

Иметь к чему отношение – стосуватися до чого.

Высказывать свое отношение к чему-либо –

висловлювати свій погляд на що.

В отношении кого, чего – щодо кого, щодо чого.

В этом отношении – з цього погляду.

Во всех отношениях – з усякого (з кожного) погляду, як не глянь, як не подивись, з усiх бокiв.

 

Смакуймо українську!

Що таке ВІДНОСИНИ , СТОСУНКИ , ВЗАЄМИНИ , ВІДНОШЕННЯ - Літературне слововживання - Словники

Літературне слововживання

ВІДНОСИНИ , СТОСУНКИ , ВЗАЄМИНИ , ВІДНОШЕННЯ
        ВІДНОСИНИ – СТОСУНКИ – ВЗАЄМИНИ – ВІДНОШЕННЯ
        Відносини, -син, мн. Вживається щодо людей, суспільства, колективу тощо. Виступає як складова частина багатьох суспільно-економічних термінологічних сполук зі словами: аграрні, вартісні, васальні, виробничі, господарські, громадські, дипломатичні, договірні, економічні, естетичні, земельні, кредитні, майнові, матріархальні, міждержавні, міжнародні, міжнаціональні, моральні, патріархальні, політичні, правові, промислові, ринкові, родинні, сімейні, суспільні, суспільно-виробничі, суспільно-економічні, товарні, товарно-грошові, торговельні.


        Стосунки, -ів, мн. Те саме, що відносини, а також особисті зв’язки між людьми: міждержавні стосунки, позастатутні стосунки в армії, стосунки з дружиною, стосунки з людьми, стосунки сина з батьком, з’ясування стосунків.
        Взаємини, -мин, мн. Взаємні стосунки між кимсь, чимсь; рідше – взаємозв’язок між предметами, явищами.
        Відношення, р. мн. -ень. Взаємозв’язок між предметами, явищами. У термінологічних сполученнях вживається зі словами: арифметичне, білкове, вартісне, геометричне, кормове, мінове, відсоткове, процентне, синтаксичне (але не Все це має пряме відношення до чого; правильно Все це прямо стосується чого. Пор. стосуватися).

Ви можете поставити посилання на це слово:
ВІДНОСИНИ , СТОСУНКИ , ВЗАЄМИНИ , ВІДНОШЕННЯ
матиме такий вигляд: ВІДНОСИНИ , СТОСУНКИ , ВЗАЄМИНИ , ВІДНОШЕННЯ

Що таке ВІДНОСИНИ , СТОСУНКИ , ВЗАЄМИНИ , ВІДНОШЕННЯ

матиме такий вигляд: Що таке ВІДНОСИНИ , СТОСУНКИ , ВЗАЄМИНИ , ВІДНОШЕННЯ

BBC Ukrainian - Блог професора Пономарева

Маю багато запитань щодо синонімічного гнізда "взаємини, відносини, відношення, ставлення, стосунки".
Синоніми, як відомо, - це слова, близькі значенням. Якщо слова не просто близькі, а тотожні щодо значення, то вони звуться не синонімами, а дублетами. Оскільки дублети семантично нічим не відрізняються один від одного, то якесь із них стає рідко вживаним, а то і зовсім виходить з ужитку. Наприклад, у парах морфологічних дублетів "емоційний - емоціональний", "офіційний - офіціальний" другі компоненти тепер майже не використовуємо. У вжитку лишилися тільки "емоційний", "офіційний".
Із синонімів гнізда "взаємини, відносини, відношення, ставлення, стосунки" жоден не вийшов з ужитку, бо вони відрізняються значенням і вживанням.
Проте не всі мовці використовують їх правильно. Однією з причин сплутування є те, що в російській мові нашій групі слів відповідає тільки одне - "отношение" ("отношения"). Необізнані з тонкощами української мови люди не можуть розрізнити семантичних відтінків українських слів. У сучасній літературній мові вживаємо так: слово "взаємини" має тільки множину і позначає зв'язки між людьми. Наприклад, "Племінник не дуже любив свого дядька, але мусив підтримувати тісні родинні взаємини" (Оксана Іваненко).

Близьке до нього слово "стосунки". Але воно використовується на позначення зв'язків не лише між людьми, а і між абстрактними поняттями, між державами, між різними організаціями. Наприклад: "Приятельські стосунки пов'язували Миколу Лисенка та Петра Чайковського" (Максим Рильський). "У постійних стосунках з Київською Руссю у 12 столітті перебувало Закавказзя". (З підручника).
Це слово має також і однину. Наприклад: "До цього скандалу я не маю жодного стосунку". "Відносини" - слово, вживане тільки в множині. Як правило, його використовують у суспільно-політичному значенні. Кажемо: "Інститут міжнародних відносин", "економічні відносини", "суспільні відносини" тощо.
"Відношення" має й однину, й множину і позначає взаємозв'язок між явищами. Воно здебільшого вживане в термінології: "відношення поверхонь", "відсоткове відношення", "синтаксичне відношення".
Слово "ставлення" має лише однину і означає характер поводження з кимось, з чимось. Наприклад: "Я його любив, коли когось цікавить моє ставлення до нього" (Михайло Коцюбинський). Або "Дітей треба навчати шанобливого ставлення до надбань світової культури".

Соціальні стосунки — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки — різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.

Соціальні стосунки виникають:

Соціальні стосунки - це важлива форма вияву соціальних тривалих, сталих, системних, оновлюваних, різноманітних за змістом зв'язків. Вони є стосунками схожості й відмінності, рівності й нерівності, панування і підлеглості між окремими людьми та їх групами.

Види соціальних стосунків[ред. | ред. код]

Відокремлюють різноманітні види соціальних стосунків:

 • за обсягом владних повноважень: зв'язки по горизонталі, зв'язки по вертикалі;
 • за ступенем регламентування: формальні (офіційно оформлені), неформальні;
 • за способом спілкування індивідів: безособові або опосередковані, міжособові або безпосередні;
 • за суб'єктами діяльності: міжорганізаційні, внутрішньоорганізаційні;
 • за рівнем справедливості: справедливі, несправедливі.

Основою відмінностей між соціальними стосунками є мотиви і потреби, головними з яких є первинні та вторинні потреби (влада, повага) кожної людини.

Основою соціальних стосунків є соціальні зв'язки, які об'єднують індивідів, групи та інші елементи суспільства у функціональне ціле. Ядром їх є стосунки рівності та нерівності, позаяк розкривають взаємини між людьми, які перебувають на різних соціальних позиціях. Йдеться про складну діалектику рівності й нерівності між людьми у межах соціальної структури суспільства. Оскільки стосунки абсолютної рівності неможливі, провідними виступають стосунки соціальної нерівності.

Характер соціальної нерівності[ред. | ред. код]

Характер соціальної нерівності у системі соціальних відносин визначають:

 • відмінності між людьми закладені природою, притаманні їм від народження: етнічна належність, статеві й вікові особливості, фізичні можливості, інтелектуальні здібності та ін.;
 • відмінності між людьми, що виникають у зв'язку з професійними ролями;
 • відмінності між людьми, що зумовлені володінням (власністю, товарами, привілеями та ін.).

Стосунки нерівності у певних ситуаціях перетворюються на стосунки соціальної рівності (коли йдеться про справедливе стимулювання рівноцінної праці).

Що таке ВІДНОСИТИСЯ , СТАВИТИСЯ , СТОСУВАТИСЯ , ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ , ВІДНОШЕННЯ , ВЗАЄМИНИ , СТОСУНКИ , ВІДНОСИНИ , СТАВЛЕННЯ , СТАВЛЕННЯ ДО , СТАВЛЕННЯ З БОКУ - Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») - Словники

ВІДНОСИТИСЯ , СТАВИТИСЯ , СТОСУВАТИСЯ , ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ , ВІДНОШЕННЯ , ВЗАЄМИНИ , СТОСУНКИ , ВІДНОСИНИ , СТАВЛЕННЯ , СТАВЛЕННЯ ДО , СТАВЛЕННЯ З БОКУ
1. Чи можна замінювати одного одним іменники взаємини, стосунки, відносини, ставлення?
Ці слова деякими значеннями об’єднуються в один синонімічний ряд, але не завжди взаємозамінні. Лексеми взаємини, стосунки передають зміст “контакти, зв’язки між людьми” і слушні тоді, коли йдеться про неофіційну сферу. Родинні, братні, особисті стосунки, ми в найкращих стосунках, добросусідські взаємини. Використання в цьому розумінні слова взаємовідношення є неправомірним, оскільки воно виражає взаємозв’язки тільки між предметами, явищами.
У ХІХ – на початку ХХ сторіччя іменник відносини позначав не тільки взаємність у стосунках між людьми, а й ставлення особи (чи осіб) до когось. “Зрештою ми одне одному не заважаємо і тримаємося у гречних відносинах” (Леся Українка), “Мої відносини до панни Анелі тривожать мене” (Михайло Коцюбинський).
У сучасній літературній мові цей іменник у значенні “ставлення” не виступає. Нині він вживається щодо людей, суспільства, колективу тощо. Виступає як складова частина багатьох суспільно-економічних термінологічних сполучень зі словами: аграрні, вартісні, васальні, виробничі, господарські, громадські, дипломатичні, договірні, земельні, кредитні, майнові, міждержавні, міжнародні, міжнаціональні, патріархальні, товарно-грошові, торговельні і т. ін.
У діловому стилі спостерігається тенденція до застосування іменника зносини на окреслення офіційних стосунків між країнами. Це, очевидно, пояснюється впливом російського деловые сношения. Іменник відносини має у своєму значенні відповідне “офіційне” забарвлення і замінювати його рідковживаним зносини недоречно. Коли мають на увазі спілкування, поводження з кимсь, висловлення думки про когось або щось, слід користуватися іменником ставлення. Ставлення керівників до підлеглих, ставлення батьків до дітей, ставлення до друзів, ставлення до життя. Вживання в цьому значенні слова відношення – ненормативне. Відповідно й дієслово буде ставитися, а не відноситися, яке так уподобали ті, хто не гаразд знає українську мову.
У книжній мові поширений канцелярський штамп ставлення з боку когось. Зворот з боку зайвий, приміром, у такому вислові: ставлення з боку керівників до... Ту саму думку можна передати економніше, простіше словосполученням ставлення керівників до...
2. Відношення
Відношення – взаємозв’язок між предметами, явищами, величинами; аспект, погляд. Відношення мислення до буття. У термінологічних сполученнях уживається в математиці (арифметичне відношення), в лінгвістиці (граматичні відношення), в архітектурі (золоте відношення – співвідношення розмірів частин будівлі). Виступає також зі словами: білкове, вартісне, геометричне, кормове, мінове, відсоткове (процентне) тощо. Відношення – то і діловий лист до установи або офіційної особи. “Може, тобі якесь відношення написати” – співчутливо спитав Сагайдак” (Василь Кучер). Цей іменник може бути синонімом лексем стосунок, причетність. “... Почалась якась складна гра з новими, несподіваними учасниками, які до хімії не мають ніякого відношення” (Юрій Шовкопляс). Тут замість відношення можна поставити стосунок або причетність.
Порушенням лексичної та стилістичної норм є прийменникові звороти по відношенню до... у відношенні до... “Оця ваша незрозуміла настороженість по відношенню до мене” (Андрій Головко). Їх доцільно замінювати словами щодо, до, стосовно.
Російські блоки “отношение к делу”, “хорошее отношение к людям”, “во всех отношениях” у нас часто тільки калькують; кажуть: “я з ним у добрих відношеннях”, “твоє відношення до справи” і т. ін., де іменник відношення не на своєму місці. Слід вживати ставлення: “добре ставлення до людей”, “твоє ставлення до справи”. Однак це ще не свідчить про високу мовну культуру. Треба добирати синоніми до цих комунікативних формул. Так, замість штучного “у всіх відношеннях” можна сказати: “з будь-якого (кожного, усякого) погляду”, “з усіх боків”, “як не глянь”, “як не подивися”, “всебічно”. Замість ненормативного “поверхове відношення до справи” краще вживати “поверхове ставлення” або “поверхово (недбало) ставитися до справи”.
3. Відноситися – ставитися – стосуватися
Перше з дієслів має кілька значень. Насамперед – “переміщатися”. “Пил відноситься вітром у море” (Олександр Сизоненко). У розумінні “перебувати в певній відповідності, співвідношенні з чимось” теж уживається відноситися. Зокрема в математиці воно виражає зв’язок між членами пропорції. Наприклад: “А так відноситься до В, як С до Д”. У лінгвістиці: “Крім головних і другорядних членів, у реченні можуть бути слова, які відносяться до нього в цілому або до якоїсь його частини” (з підручника).
Найчастіша помилка, коли це дієслово використовують у значенні “ставитися”. “Студенти сумлінно відносяться (треба: ставляться) до своїх обов’язків”, “Петро з погордою відноситься (треба: ставиться) до друзів”.
Стосунок до когось або чогось може передаватися словом стосуватися. “Наказ директора стосується всіх” (а не відноситься до всіх). Коли йдеться про байдужість особи до якоїсь обставини чи дії іншої особи, іноді – про демонстративну незацікавленість, удаються до форми не обходить. “Мене ся справа не обходить зовсім...” (Іван Франко). Якщо мовиться про належність до певного кола, групи, категорії людей, до якогось класифікаційного розряду, періоду і т. ін., слід ставити лексему належить (часом – припадає). “Пшениця належить до родини злакових”, “Ця подія припадає на початок ХХ сторіччя”.

Вільні відносини - Відносини - Корисні поради на всі випадки життя, відповіді на питання та відгуки

Відносини між чоловіком і жінкою — річ непроста. Вони вимагають багатьох зусиль і терпіння. Іноді супроводжуються конфліктами, сварками, скандалами і образами. І це з-за одноманітності? Варто починати вільні стосунки?

Зміст

Як з'являються вільні стосунки?
Знайомства для вільних взаємин — гарний спосіб розважитися
Вільні стосунки в шлюбі
Кому підійде така модель
Вільні відносини: плюси і мінуси
Вільні відносини: психологія

Як з'являються вільні стосунки?

Як відомо, духовний зв'язок між чоловіком і жінкою починається солодкими і трепетними моментами. Вони проявляються у випадкових торканнях, ніжних і пристрасних поцілунках, спільне проведення часу, обіймах, усмішках і навіть у мовчанні. У перший час відносин не хочеться розлучатися з улюбленими людиною ні на секунду. Він ідеальний, і крім нього нікого немає.

згодом вся ця романтика і трепет зменшуються або зовсім зникають. В деяких парах приємні слова змінюються криками, дитяча щирість переходить у брехня і образи. Між чоловіком і жінкою виникають скандали, конфлікти, істерики. Що ж робити? Невже любов у відносинах дійсно живе три роки? Або ще менше?

В якості виходу з ситуації багато дівчата і молоді люди вирішують перейти на інший рівень. Вільні стосунки — це домовленість, обопільна згода, рішення чоловіки і жінки будувати відносини без яких-небудь зобов'язань. Якщо одна сторона згодна, а друга   ні, це називається зовсім по-іншому.

Нерідко молоді люди починають зі вільних відносин. Вони говорять про те, що не хочуть нічого серйозного, не бажають зобов'язань, прихильностей, почуттів і розбитих сердець. Відмінний спосіб всього цього уникнути — вільні стосунки. Багато хто задається питанням: чи можуть перейти в любов такі взаємини? Відповідь — так. І так відбувається досить часто. З'являється емоційна прихильність, почуття і небажання ділити кохану людину з кимось іншим. Якщо це взаємно, щасливий фінал забезпечений.

Знайомства для вільних взаємин — гарний спосіб розважитися

Тут немає ревнощів, образи, невдоволення, скандалів і конфліктів. Ніхто нікому нічого не повинен. Багатьох саме це і приваблює. Таким чином, можна вберегти свої нерви і психіку, зберегти здоров'я і хороший життєвий настрій.

Кожен партнер робить, що хоче. Він не повинен думати про те, як це вплине на когось ще. Вільні відносини та їх характер визначаються індивідуально кожною парою. Вони залежать від бажань і переваг партнерів. Їх суть полягає у вільному вираженні флірту, кокетливого спілкування та інтимних стосунків з іншими людьми.

останнім часом така форма стала популярною серед активних молодих пар. Вони вважають, що залишаються вірними один одному. Адже емоційно вони прив'язані, і в духовному плані нічого не порушують.

Інтимна близькість може відбуватися зі старим знайомим, з новим знайомим або навіть колишнім коханим. Все це варто обговорити. Адже навіть вільні відносини мають свої правила.

Молоді люди, які обирають вільні відносини, впевнені, що вони не призведуть до розриву, а навпаки, зміцнять союз. З'являться нові емоції та враження, нові знайомства, зустрічі і розваги. Це урізноманітнює рутину. Можливо навіть, допоможе зрозуміти, наскільки важливий, і змусить цінувати його.

Що це означає для людей? Думки щодо вільних відносин досить різні. Одні вважають, що таким чином люди намагаються приховати зради і уникнути розлучення. Інші думають, що люди переходять до таких відносин з-за егоїзму і зручності. Треті схильні вважати, що це зовсім не зрада або вираз байдужості. Це повага до вибору коханої людини і його особистості.

Як кажуть, заборонений плід солодкий. Якщо заборон не буде, можливо, не буде і спокуси? Або ж він просто не буде вважатися зрадою і зрадою?

Вільні стосунки в шлюбі

Сімейні пари дуже рідко практикують такі експерименти. Багато деталей варто обговорити ще на початку відносин, щоб потім не страждати від розлучення. Безліч сімейних проблем пов'язано з дозволенностями і заборонами, зі свободою, територією і кордонами особистості.

У людей, які відчувають щастя, почувають себе спокійно у вільних відносинах, психологія визначає стабільність та структуру, здатну підтримувати встановлені правила, домовленості, витримувати тиск з боку оточуючих.

У чому особливості вільних стосунків з чоловіком чи дружиною? Шлюб — специфічне поняття. Якщо він полягає у вільних відносинах, люди начебто і разом, і начебто і немає. Кожен з них живе своїм життям, може мати інтимний зв'язок з іншими статевими партнерами.

Але в той же час вони зв'язані узами. Чимось це нагадує друзів або знайомих, які бачаться, коли виходить, і намагаються надолужити упущене. Таке введення в шлюб може врятувати сім'ю. Подружжя відчують ковток свіжого повітря, згадають молодість і зможуть зрозуміти, що повинні дорожити один одним.

Але є і друга сторона медалі. Це може знищити шлюб. Важливо знати, як зрозуміти чоловіка і жінку, і чи варто взагалі заводити розмову про свободу і кордонах. До цього потрібно гарненько підготуватися.

Кому підійде така модель

Вільні відносини влаштовують людей, які в житті керуються розумом, а не почуттями. Вони не хочуть терпіти скандали, випробувати ревнощі, чути погані слова і вигуки на свою адресу. Але другий партнер може страждати від цього. Адже багато людей цінують і емоційну і фізичну близькість, не беручи зрад. Багато залежить від дітей, якщо вони є. Адже батьки перш за все повинні думати не про задоволення своїх потреб, а про життя і майбутнє синів і дочок.

Чоловік і дружина повинні самостійно вирішити, чи підходять їм вільні стосунки чи ні. Не всі дозволять собі у відкриту змінювати дружину. І не всі наважаться про це розповісти. Над будь-якими відносинами потрібно працювати. Відгуки пар говорять про те, що надмірна свобода — не завжди найкращий вихід з важкої ситуації.

Вільні відносини: плюси і мінуси

Така форма взаємовідносин має свої переваги і недоліки. Чим хороші вільні стосунки? Вони залучають різноманітністю статевого життя, відчуттям свободи і безмежності, відсутністю заборон, сварок, брехні і ревнощів, підтримкою стандарту. Тут є відкритість, рівність, дружба і щирість, і немає таємниць, обманів і образ.

Але вони мають безліч недоліків. Свободу отримує і хлопець, і дівчина. А значить, не тільки у вас з'явилася можливість фліртувати, кокетувати, зустрічатися і спати з іншими людьми, а і у вашого улюбленого людини.

Ви будете про це знати, можливо, навіть в деяких подробицях. І не зможете висловити невдоволення. Краще сім разів подумайте, перш ніж вступити в такі відносини.

Що означає почати з хлопцем новий, зовсім інший рівень? Ризик втратити дорогу людину дуже високий. Партнер має відмінну можливість порівняти вас з кимось іншим. Рано чи пізно він може прийти до висновку про те, що йому буде краще без вас. Деякі думають про це, але варто спробувати, і все може змінитися.

Іноді люди повертаються до моногамії. Але не всі зможуть забути про «зрадах». Довіра може зникнути, може зникнути і бажання — сексуальне або емоційне.

Крім того, нікуди не поділося суспільство. Поруч постійно будуть друзі, знайомі, родичі, які будуть вас зневажати та намагатися нав'язати свою точку зору, переконати вас.

Після початку вільних відносин у одного з партнерів можуть з'явитися високі вимоги, які він не зможе одержати від другої половинки. Незадоволеність може стати причиною розриву.

У чому плюс, відомо багатьом. Але не всі замислюються, до чого призводять такі відносини. Важливо враховувати особливості обох сторін медалі.

Вільні відносини: психологія

Вільні відносини між чоловіком і жінкою можуть подарувати приємні почуття, дати можливість насолодитися моментом, скуштувати життя. Але вони підходять не кожному. Не всі можуть стримувати біль, образу і ревнощі. Не кожна людина зможе поступитися другу половинку комусь іншому і у важкий момент залишитися без підтримки і уваги.

Людині дуже складно приховувати почуття, особливо по відношенню до близької людини. Якщо вам здається, що це гра і удавання, або те, що це заподіює біль, краще відразу відмовитися і навіть не пробувати. Якщо кохана людина вас зрозуміє і підтримає — з вами той, хто вам потрібен.

Взаємини, стосунки й відносини – в чому полягає різниця

MENU
 • Головна
 • Політика
 • Суспільство
 • Економіка
 • Надзвичайні події
 • Світ
 • Культура
 • Знання
  » »
  • Наука
  • Історія
  • Освіта
 • Tech
  » »
  • Авто
  • IT
 • Здоров'я
 • Спорт
 • Фото
 • Відео
 • Блоги
 • Огляд блогосфери
 • Огляд блогожаб
 • Блогострічка »
  • Політика
  • Економіка
  • Надзвичайні події
  • Суспільство
  • Журналісти
  • Здоров'я і Сім'я
  • Культура і шоу-біз
  • Події, туризм
  • Історія
  • Технології
  • Відео
  • Кулінарія
 • Досьє
 • Блогожаби
 • Фото
 • Відео
 • Знайти
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 • Бій за майбутнє України: 29 січня – День пам’яті полеглих у ...

 • Коронавирус-убийца: мертвые улицы и "ад" для заболевших в Ки...

 • В Афганистане сбили ракетой вертолет с украинцами: первые по...

 • Счет жертв коронавируса пошел на тысячи: появились новые стр...

 • 101 річниця Злуки: Україна відзначає День Соборності

 • Був збитий двома ракетами. Іран оприлюднив звіт розслідуванн...