Визначення життя: Неприпустима назва — Вікіпедія

Конституція України — Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.

Україна є унітарною державою.

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова.

Цензура заборонена.

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Державний Гімн України — національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Столицею України є місто Київ.

Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості № 1 Харківської міської ради»

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Раді вітати Вас на сайті Центру дитячої та юнацької творчості № 1!

Профілактика захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19


ЦДЮТ № 1 є дійсним членом Міжнародної асоціації позашкільної освіти, Асоціації позашкільних навчальних закладів України та колективним членом Європейської асоціації закладів, які займаються вільним часом дітей та молоді (EAICY)

Девіз ЦДЮТ №1: Прийняти дитину такою, якою вона є, зрозуміти та розвинути її!


Всі заходи ЦДЮТ № 1 проводить під гаслом:

«Творча дитина! Щаслива родина! Квітуча країна!»

Центр дитячої та юнацької творчості — дерево життя, створене руками педагогів та учнів, це сила і мудрість, молодість і зрілість, це життя і розвиток, це єдина сім’я учнів, педагогів та батьків, це храм мистецтв, де панують дух творчості, співдружності, співпрацювання, взаємопорозуміння, гармонії.

ЦДЮТ № 1 м. Харкова — багатопрофільний заклад позашкільної освіти, який здійснює свою діяльність у навчальній і соціально-культурній сферах. Роль і значення позашкільної роботи ЦДЮТ полягає у всебічному розвитку особистості та сприяє вихованню не тільки духовності і моральності, задоволенню різних інтересів, а і стимулює розвиток творчої обдарованості і індивідуальності, залучає дитину до загальнолюдської культури.

У нашому закладі працює 200 гуртків, в яких навчається 3293 вихованці. З дітьми працює 69 досвідчених педагогів.

ЦДЮТ № 1 — комплексний заклад позашкільної освіти, у якому функціонує 3 відділи, які охоплюють 8 напрямків позашкільної освіти: художньо-естетичний, декоративно-прикладний, туристсько-краєзнавчий, фізкультурно-спортивний, еколого-натуралістичний, науково-технічний, гуманітарний, соціально-реабілітаційний, дослідницько-експериментальний.

Вся робота ЦДЮТ будується з урахуванням інтересів учнів і спрямована на розвиток вільної, всебічно розвиненої гармонійної особистості.

Колектив ЦДЮТ № 1 працює над тим, щоб у позаурочний час виховувати і навчати дітей, формувати їх естетичні смаки, світоглядні орієнтири, які стануть підставою життєвого вибору, розвивати пізнавальну діяльність, створювати умови для самореалізації молоді.

Адміністрація закладу працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Гуртки працюють щодня, крім неділі, за розкладом з 10.00 до 21.00.

Наша адреса: 61204, м. Харків, пр. Перемоги, 64-А, тел. 725-85-73, 725-85-71

Схема проїзду

Проїзд:

до ст. м. «Перемога» або до зупинки «Шкільна» тролейбусом № 2, трамваєм № 20

ЦДЮТ № 1 – територія щасливих людей м. Харків (2019)

Фільм про ЦДЮТ № 1 м. Харків (2014)

Екологічний секс: усе, що треба про це знати

 • Гаррієт Оррел
 • BBC World Service

Автор фото, Getty Images

Коли ми думаємо про різні способи екологічного життя, секс зазвичай стоїть не на першому місці.

Але мірою того, як уряди зобов’язуються боротися зі змінами клімату, люди також прагнуть жити екологічніше — включно зі статевим життям.

Останніми роками зростає вебпошук екологічних продуктів, таких як веганські презервативи, виготовлені лише з натурального каучуку, чи безвідходні методи контрацепції, наприклад метод природної фертильності.

Що таке екологічний секс?

«Термін екологічний секс не має універсального визначення, — пояснює докторка Аденіке Акімсемолу, екологиня з Нігерії. — Але є кілька підходів».

«Для одних бути екологічним у сексуальному плані означає вибирати лубриканти, іграшки, простирадла й презервативи, які мають менший вплив на планету. Для інших — це зменшення шкоди від виробництва порно для працівників і довкілля».

«Обидва ці напрями важливі і мають право на існування», — додає вона.

Автор фото, Courtesy of Dr Adenike Akinsemolu

Підпис до фото,

Докторка Аденіке Акімсемолу закликає до екологічного способу життя

Більшість презервативів виготовляють із синтетичного латексу. Вони містять добавки й хімікати, які запобігають біологічному розкладанню, тому їх не можна переробляти.

За оцінками Фонду ООН у сфері народонаселення, щороку виробляють близько 10 мільярдів чоловічих латексних презервативів. Більшість утилізують на звалищах.

Презервативи з ягнячої шкіри, які використовували від часів Стародавнього Риму, є єдиним варіантом, який повністю розкладається. Але оскільки вони виготовлені з кишківника вівці, то не захищають від статевих хвороб через пористість мембрани.

Багато лубрикантів виготовляють на основі нафти, тому вони містять викопне паливо. Через це росте виробництво продуктів на водній основі або органіці.

Але з цими екологічними продуктами слід бути обережними. Вони можуть пошкодити презервативи, тож із більшістю моделей їх не можна використовувати.

Водночас дедалі популярнішими стають саморобні варіанти.

Докторка Тесса Коммерс, відома як @AskDoctorT на TikTok, має більше мільйона підписників, які дивляться її відео про сексуальне здоров’я, а її найпопулярніше відео — це рецепт домашнього лубриканту з кукурудзяного крохмалю й води (майже 8 мільйонів переглядів).

«Лубриканти на водній основі, органічні й веганські презервативи — гарний вибір, щоб весело провести час і вести екологічне статеве життя», — каже докторка Акінсемолу.

Втім, перш ніж приймати будь-які рішення щодо контрацепції, радимо проконсультуватися з лікарем або фахівцем із планування сім’ї.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Більшість презервативів не розкладаються

Секс-іграшки — ще одна сфера, яка залежить від пластику. Проте можна використовувати вироби зі сталі чи скла.

Купівля акумуляторних іграшок також допомагає зменшити кількість відходів. А ще на ринку є навіть гаджети, що працюють на сонячній енергії!

Такі компанії, як LoveHoney, також допомагають переробляти старі та зламані іграшки, які не підлягають типовій переробці.

Як іще можна зменшити кількість відходів?

Крім того, є менш очевидні речі, які допомагають зменшити кількість відходів.

Купівля екологічно виготовленої білизни та одягу, відмова від сексу під душем, використання меншої кількості гарячої води, вимкнення світла та вибір багаторазових мочалок — усе це дозволить зменшити наш вплив на планету.

Як і з більшістю речей, які ми купуємо, часто до відходів потрапляє пакування.

Лорен Сінгер, підприємиця і блогерка з Нью-Йорка, яка закликає до безвідходного життя, каже, що саме в цій сфері більшість компаній можуть змінити ситуацію.

Презервативи, лубриканти та протизаплідні таблетки — це продукти, пакування від яких потрапляє на сміттєзвалища. Внутрішньоматкові спіралі й імпланти — це довгострокові засоби контрацепції, які створюють менше відходів, але мають свої ризики.

Лорен живе майже повністю без відходів і з 2012 року збирає все, що не змогла переробити, в банку.

Автор фото, Lauren Singer

Підпис до фото,

Лорен Сінгер живе практично без відходів

«Це лише питання часу, коли компанії винайдуть способи бути екологічнішими у цій сфері, — каже вона. — Як людина, яка рішуче проти використання пластику, я шукаю пакування, яке можна переробити».

У баночці Лорен ви не знайдете презервативів, а оскільки вони є єдиною ефективною контрацепцією проти статевих хвороб, вона просить усіх своїх сексуальних партнерів пройти тестування.

«Тепер у мене є постійний партнер, але якщо вам не зручно просити людину перевіритися перед сексом, то, мабуть, не варто спати з нею взагалі», — каже вона.

«Найекологічніше, що ми можемо зробити — це бути відкритими для спілкування про своє сексуальне здоров’я», — додає Лорен.

Але варто пам’ятати, що рішення щодо сексу та контрацепції є особистими й унікальними для кожної людини, і безпека завжди має бути пріоритетом.

Чи може безпечний секс справді бути екологічним?

«Перше, що я кажу під час цих розмов — що немає нічого більш неекологічного, ніж небажана вагітність або статева інфекція», — каже Лорен.

«Ми маємо розглянути, які відходи варто виробляти, а які ні. Люди не повинні відмовлятися від презервативів або протизаплідних засобів через відходи — захистити вас і вашого партнера важливіше».

Докторка Акінсемолу погоджується.

«Безпечний секс, чи то з використанням екологічних продуктів, чи ні, є найбільш екологічним для людей і планети в довгостроковій перспективі», — каже вона.

Водночас вона зазначає, що ми все ж маємо прагнути виробляти в побуті якомога менше відходів.

Автор фото, Kate Hall

Підпис до фото,

Кейт Голл каже, що пріоритетом у сексі повинні бути особиста безпека і здоров’я

Кейт Голл, еко-інфлюенсерка і прихильниця екологічного сексу з Нової Зеландії, рекомендує людям «жити без відходів, якщо це корисно для їхнього тіла та здоров’я».

«Коли ми говоримо про екологічний секс, ми також говоримо про життя і смерть», — каже вона.

У 2019 році Кейт написала блог про екологічний секс, а недавно оновила його, побачивши прогрес екологічних продуктів для сексу за останні два роки.

«Мені подобається розмовляти про це, і все так сильно змінилося відтоді, як я вперше про це написала», — каже вона.

Автор фото, Isaac Gumbrell

«Багато людей у моїй екологічній бульбашці на 100% безвідходні, й інколи ставлять фактор довкілля вище свого здоров’я. Треба робити те, що можеш, і що тобі комфортно», — додає вона.

«Також є багато людей, які кажуть, що відходи від багаторічного використання презервативів — це не те саме, що відходи від народженої дитини, і я думаю, що ці розмови дуже токсичні. Ви ставите під сумнів філософію людського існування, і це не корисно для батьків, які вже мають дітей».

Як на клімат впливає розмноження

У дослідженні 2017 року, опублікованому в журналі Environmental Research Letters, визначили кількість викидів вуглецю, яку можна заощадити, уникаючи різних речей.

Життя без автомобіля заощаджує 2,4 тонни еквіваленту CO2 (тCO2e) на рік.

Уникнення авіаперельотів дозволяє заощадити 1,6 тонни за один зворотний трансатлантичний рейс, а дотримання рослинної дієти — 0,8 тонни на рік.

Автор фото, Getty Images

Водночас відсутність дитини в розвинених країнах заощаджує 58,6 тонни на рік.

Вуглецевий слід у менш розвинених країнах набагато нижчий, а дитина в Малаві, за оцінками, виробляє не більше 0,1 тонни.

У звіті Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (IPCC) ідеться, що людство перебуває у «надзвичайній ситуації» через підвищення температури, екстремальні погодні явища та підвищення рівня моря.

IPCC також оприлюднила прогнози щодо того, як може виглядати планета для майбутніх поколінь, і від цього перспективи дітонародження для деяких людей виглядають похмуро.

Впливові особи також публічно обговорювали свої думки з цього приводу. Зокрема принц Гаррі у 2019 році сказав Vogue, що він і Меган вирішили мати «максимум» двох дітей, посилаючись на довкілля як ключовий фактор у цьому рішенні.

Так само конгресменка США Александрія Окасіо-Кортес сказала на Всесвітньому саміті мерів C40 у 2019 році, що вона — «жінка, чиї мрії про материнство тепер мають гіркий присмак через те, що я знаю про майбутнє наших дітей».

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Александрія Окасіо-Кортес на саміті в Копенгагені у 2019 році

Рівень народжуваності вже десятиліттями скорочується в багатьох країнах — і цю тенденцію не можна пояснити лише зміною клімату.

У статті, опублікованій минулого року в Lancet, передбачали, що чисельність населення у світі сягне піку в 9,7 мільярда людей у 2064 році. А населення 23 країн, зокрема Японії, Таїланду та Іспанії, до кінця століття може скоротитися вдвічі.

Перенаселення сприяє глобальному потеплінню, однак, за даними британської благодійної організації Population Matters, менша кількість людей сама по собі не вирішить кліматичної кризи.

Тож чи повинні ми мати дітей?

Свіже опитування британських вчених показало, що три чверті з 10 000 опитаних молодих людей погодилися з тим, що «майбутнє лякає». А 41% респондентів «вагаються, чи мати дітей», називаючи причиною зміну клімату.

Це дослідження стало найбільшим щодо кліматичної тривоги та охопило Австралію, Бразилію, Фінляндію, Францію, Індію, Нігерію, Філіппіни, Португалію, Британію та США.

Танмай Шінде живе в Мумбаї в Індії та вирішив, що не матиме дітей заради охорони довкілля, тим більше, що IPCC передбачила, що його рідне місто вже в 2050 році може бути затоплене через підвищення рівня моря.

«Застереження вчених про приреченість цієї планети змусили мене задуматися: яке майбутнє ми створюємо для майбутніх поколінь», — каже він.

«Я прийняв рішення не плодити потомство після багатьох років вивчення інформації про кліматичну кризу та руйнування довкілля, враховуючи невизначене майбутнє цієї планети», — каже він.

Його родині було важко зрозуміти це рішення, хоча він визнає, що як чоловік може мати більше привілеїв, ніж мають індійські жінки в цьому плані.

«Сім’ї в Індії дуже традиційні та мають культуру дотримання вікових звичаїв, — каже він. — Наявність дітей вважається однією з найважливіших речей у житті після шлюбу, й існує дуже сильний суспільний тиск, щоб продовжувати цю культуру».

Автор фото, Tunmay Shinde

Підпис до фото,

Тунмай Шінде вирішив не мати дітей

Чи передумає він?

«Безпека планети та екологічний спосіб життя — це передумови для народження дітей, тому не думаю, що їх матиму, якщо не буде серйозних змін для скорочення викидів вуглекислого газу та припинення глобального потепління».

Зосередитися на тому, що справді має значення

У загальному масштабі окремі люди можуть зробити свій внесок, але постають більш масштабні та нагальні проблеми, які стоять перед всім людством.

Професорка Кімберлі Ніколас, доцентка кафедри сталої науки в Лундському університеті в Швеції, була співавторкою дослідження, яке припускає, що діти в розвинених країнах світу мають величезний негативний вплив на викиди вуглецю.

Однак вона не виступає за те, щоб відмовитися від розмноження взагалі.

Автор фото, Simon Charles Florian Rose

Підпис до фото,

Професорка Кімберлі Ніколас

«Моя роль — не схвалювати чи ставити під сумнів особистий вибір людей», — каже вона. — Це право людини вільно вирішувати, чи хоче вона мати дитину. Я працюю над тим, щоб у світі, де вже є діти, була безпечна планета та суспільство».

Дослідження професорки Ніколас зосереджено на зменшенні викидів вуглецю, і вона закликає людей відмовлятися від літаків, автомобілів і м’яса.

«Відходи, що утворюються в результаті перельоту між Лондоном і Нью-Йорком, еквівалентні приблизно 10 000 одноразових пластикових пляшок — приблизно 27 років щоденного використання», — каже вона.

«Я пропоную приділяти більше уваги перегляду звичок щодо подорожей, а не бідкатися щодо пакування і відходів від контрацепції, — радить вчена. — Ми повинні зосередити наші зусилля на тому, що справді має значення».

Як людина, яка провела третину свого життя, живучи без відходів, Лорен не визначилася з питанням дітей.

«Я думала про усиновлення, що, на мою думку, було б чудово, але щодо фактичного фізичного процесу народження дитини — я не впевнена», — каже вона.

«Іноді це дуже страшно як для довкілля, так і для мого особистого тіла, але водночас моє тіло буквально запрограмовано хотіти дітей», — додає вона.

«Коли я приймаю будь-яке рішення, яке може бути неекологічним, я запитую — чи буде воно позитивним загалом? Чи матиме користь для планети в цілому?»

«Чи можу я наділити цінністю цю дитину, яка буде жити довше за мене і продовжуватиме намагатися створити кращий світ?»

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

Пожертвуй органом — врятуй життя ближньому. Що відбувається із системою трансплантології в Україні

Реформа трансплантології стартувала в Україні ще з кінця 2019 року. Тоді Рада ухвалила новий закон, який запустив розвиток цієї галузі. Як зазначали в МОЗ, це мало стати частиною медичної реформи, яка відбувається в Україні. Що змінилося за останні роки, як зараз працює трансплантологія в Україні та які прогалини ще потрібно заповнити? VoxCheck розібрався в цих питаннях за допомогою Василя Стрілки, генерального директора Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України.

Як працює трансплантологія в інших країнах?

Іспанія

Іспанію вважають країною «золотого стандарту» за обсягами трансплантацій. У 2019 році загальна кількість донорів там становила майже 50 осіб на мільйон населення, і це один із найвищих показників у світі. В Іспанії діє так звана презумпція згоди, тобто у разі раптової смерті людина автоматично стає донором, крім випадків, коли особа за життя висловилася проти цього. 

Хоча формально все залежить від рішення донора, на практиці лікарі зазвичай спілкуються з родичами померлого і запитують дозволу сім’ї на те, щоб забрати органи. А оскільки рівень обізнаності про донорство в цій країні високий, частка відмов там украй низька — від 10 до 15%. 

Систему трансплантології в Іспанії централізувала та націоналізувала держава, створивши Національну організацію з трансплантації (Organización Nacional de Trasplantes) — ОNТ. ОNТ підпорядковується іспанському Міністерству охорони здоров’я і відповідає за координацію процесу трансплантації: визначає донорів та взаємодіє з ними, проводить переговори з родичами донорів та займається організацією всіх процедур, що стосуються пересадки органів. 

Крім цього, в Іспанії готують трансплант-координаторів — спеціально навчених медиків, завдання яких знаходити потенційних донорів та проводити бесіди з їхніми родичами. ONT організовує навчання для медпрацівників: з 1991 року її курси пройшли понад 20 тис. лікарів.

США

Інша система діє у США, а саме презумпція незгоди. Це означає, що людина за життя має дати свою згоду на використання органів після смерті. Якщо особа такої згоди не надала, лікарі зможуть використати її органи після смерті для трансплантації, лише якщо отримають письмову згоду близьких родичів загиблого.

У країні заохочують людей віддавати свої органи на трансплантацію після смерті, пояснюючи, що це може врятувати життя ближнім. Тож у США значна частина людей погоджується на посмертну трансплантацію: 90% американців підтримують донорство, а 60% підписують заяву на пожертвування своїх органів після смерті. З 1994 року організації «Пожертвуй життя Америці» (Donate Life America) вдалося заохотити 165 млн американців зареєструватися як потенційні донори. У США кожного запитують, чи згоден він або вона стати посмертним донором під час оформлення водійських прав. Зареєструватися на донорство можна онлайн. 

Список очікування та список потенційних донорів веде Об’єднана мережа спільного використання органів (UNOS). Це неприбуткова організація, яка співпрацює із волонтерськими організаціями. UNOS таким чином координує процеси трансплантології на національному рівні. У США також діють 57 місцевих служб донорства — OPO (Organ procurement organizations). Вони відповідальні за доставку вилучених органів до трансплантаційних центрів та реципієнтів. Крім цього, OPO сприяють донорству органів у регіонах, де вони знаходяться. Наприклад, спонсорують семінари з трансплантації та долучаються до місцевих заходів у сфері охорони здоров’я. 

Білорусь

Сусід України, Білорусь, посідає перше місце за кількістю операцій з пересадки органів серед країн СНД. Там роблять 50 трансплантацій на 1 млн жителів. Окрім того, Білорусь входить до першої десятки країн у світі за обсягами донорства, випереджаючи Канаду, Велику Британію та деякі країни ЄС. 

У Білорусі, як і в Іспанії, діє презумпція згоди на посмертне донорство. Якщо людина не хоче бути посмертним донором, вона має заздалегідь написати заяву, яку вносять до Єдиного реєстру трансплантації. Це гарантує людині «недоторканність тіла».

Центри трансплантації є в усіх обласних містах республіки. Білоруські фахівці переважно спеціалізуються на пересадці нирок. Також успішно трансплантують печінку, серце й легені.

Серед основних переваг трансплантації органів у Білорусі — практика й багаторічний досвід лікарів, використання сучасних методик, новітнє обладнання в клініках з пересадки органів, значно нижча вартість пересадки органів порівняно з європейськими клініками. У листі очікування реципієнти знаходяться близько трьох місяців, у той час як в інших країнах цей період може становити до двох років. 

А як у нас?

В Україні трансплантацію можна робити ще з 1999-го року. Як і у США, в Україні наразі діє презумпція незгоди на трансплантацію органів.  Багато років у парламенті вели дискусії про запровадження презумпції згоди. Проте, як зазначив Василь Стрілка, вид презумпції не відіграє ключової ролі в розвитку трансплантології та кількості донорів у країні. 

Довгий час в Україні операції з пересадки органів були скоріше винятком, ніж усталеною практикою. Одна з основних причин — відсутність у нас практики констатації смерті мозку. Лікарі мають вчасно зафіксувати момент, коли мозок уже мертвий. Далі проводять обстеження, чи немає певних протипоказань та чи придатні органи для пересадки. І тільки після цього починаються перемовини з рідними загиблих щодо їхньої згоди на пожертву органів. 

Більше про те, як працює трансплантація в Україні, дивіться в нашому відео.

Що змінив новий закон?

Аби покращити ситуацію з вітчизняною трансплантологією, наприкінці 2019 року Рада ухвалила новий закон «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». Головна його зміна стосувалася статті 143 Кримінального кодексу. Редакція цієї статті від 2001 року передбачала кримінальну відповідальність у разі порушення порядку трансплантації. При цьому чіткого визначення порядку трансплантації не існувало. Як наслідок, будь-якого лікаря, який займався пересадкою органів, можна було так чи інакше притягнути до кримінальної відповідальності. За словами Василя Стрілки, такі випадки дійсно траплялися, і це демотивувало лікарів займатися трансплантацією та рятувати людям життя. Закон же конкретизував статтю Кримінального кодексу: тепер кримінальна відповідальність виникає тоді, коли умисно порушується порядок застосування трансплантації, і це призводить до важких наслідків для потерпілого. 

Інша зміна, яку приніс новий закон, — поява інклюзивності. Тепер трансплантацію можуть здійснювати в будь-якій лікарні, де є ліцензія та необхідне обладнання. До цього, окрім ліцензії, лікарні потрібно було також входити до визначеного Кабміном переліку  закладів, які мали право займатися пересадкою органів. Також новий закон прибрав із процесу трансплантації надлишкову бюрократизованість та деталізацію.

Хто може стати донором, та як донор і реципієнт знаходять один одного?

Письмову згоду чи незгоду на трансплантацію своїх органів за життя або після смерті може надати будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років.

Особа може подати необмежену кількість заяв. Після подання нової заяви дія попередньої автоматично анулюється. Отже, рішення бути чи не бути донором людина може змінювати протягом усього життя.

Трансплантологічна діяльність базується на Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів і тканин (ЄДІСТ). У цій системі містяться реєстри потенційних донорів за видами потреб. Серед них є реєстр донорів, які надали згоду на посмертну  пересадку своїх органів, реєстр живих донорів, реєстр реципієнтів тощо. Так за допомогою ЄДІСТ реципієнт може знайти необхідний йому орган. Це також допомагає зберігати прозорість системи в цілому. 

ЄДІСТ запрацювала в Україні з 1 січня 2021 року. Надати згоду на посмертне донорство прижиттєво можна двома способами. Перший — трансплант-координатору, який має доступ до ЄДІСТ. Трансплант-координатори мають бути у приймальних відділеннях опорних лікарень. 

Другий спосіб — самостійно через додаток «Дія». З квітня 2021 року у застосунку почав функціонувати Кабінет громадянина. Незабаром там можна буде залишити свою заяву на посмертне донорство, засвідчивши її кваліфікованим електронним підписом. 

На чому зараз тримається українська трансплантологія?

На думку Василя Стрілки, система ЄДІСТ ефективно виконує дві свої основні функції: вона співставляє пари донор-реципієнт та створює лист очікування. Утім, ЄДІСТ — це лише інформаційна система. Для розвитку трансплантології в Україні необхідна також правильно побудована інфраструктура, а це набагато складніше. Інфраструктура включає центри трансплантації, лікарів-трансплантологів, відділи реанімації, наявність відповідних ліків у лікарнях. Багато залежить від того, як у лікарнях діагностують смерть мозку, здійснюють лабораторний супровід, а також як швидко спеціальні бригади доставляють вилучені органи до центрів трансплантації. 

Наразі в Україні працює 34 центри трансплантації, яким уряд гарантує оплату за такі процедури. Ліцензованих закладів більше: понад 40 лікарень відповідають базовим вимогам та можуть пересаджувати органи. У 2021 році видатки з держбюджету на трансплантологію становлять 502 млн. Як зазначив Василь Стрілка, зараз цих коштів вистачає. 

Із фахівцями трохи складніше. Хоча в глобальному розрізі лікарів-трансплантологів в Україні вистачає, трансплантологія, як і будь-яка хірургія, потребує досвіду. Тобто чим більше лікар робить операцій, тим кращі його результати. Оскільки в Україні трансплантація фактично стартує лише зараз, у нас бракує фахівців із досвідом. Поки це одне із «вузьких» місць вітчизняної трансплантології. 

Вирішенням цієї проблеми може стати створення умов для імміграції іноземних фахівців, зокрема з Білорусі. Наприклад, в Україну вже переїхали близько 2 тис. білоруських спеціалістів з IT-індустрії. Це посилить нашу ІТ-галузь. Проте якщо в ІТ достатньо приватної ініціативи, у сфері трансплантології лідерство має бути за державою.

Труднощів із логістикою в Україні наразі немає: для трансплантології зараз залучають навіть літаки та гелікоптери. Так, МОЗ запускає спільний проєкт із Нацполіцією, у якому спеціальні бригади зможуть забирати на гелікоптерах органи та передавати їх реципієнтам. За необхідності до перевезення тяжкохворих пацієнтів та донорських органів залучають МВС та ДСНС. 

Над чим іще потрібно працювати?

Як зазначає Василь Стрілка, серед нових напрямків розвитку, які потрібно запустити в Україні, трансплантація легень. Першу таку операцію планують зробити вже у 2021 році. Трансплантація легень дуже складна, й існують великі ризики летальних випадків, адже пацієнти, які потребують «нових» легень, уже перебувають у дуже важкому стані. 

Діагностика смерті мозку має стати усталеною практикою в Україні. Також лікарні та МОЗ продовжать впроваджувати протоколи лікування, які включають трансплантацію. Це потрібно, щоб досягти  уніфікованої та гарантованої якості послуг із трансплантації. Необхідно також впровадити пакет Програми медгарантій «Медпослуги з посттрансплантаційного супроводу». Спеціально навчений лікар має вести людину з пересадженим органом, робити регулярні обстеження, визначати ліки, які такому пацієнту слід приймати. Це допоможе збільшити час, протягом якого трансплантований орган буде функціональним. 

P.S. Раніше українців, які потребували трансплантації, відправляли до Індії чи Білорусі. Проте зрозуміло, що в кожній країні власні громадяни йдуть у черзі попереду іноземців. Тому Україна розвиватиме власну трансплантацію. Це допоможе зберегти життя наших громадян.

Визначення тривалості життя плодової мушки за споживання лофанту та перцю чілі; аналіз результатів (у рамках Проєкту з виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки «Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя») код ДК 021:2015-77400000-4 «Зоологічні послуги»

Порушення порядку визначення предмета закупівлі

Порушення законодавства в частині неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі

Неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі

Тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону

Порушення законодавства в частині складання форм документів у сфері публічних закупівель

Не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону

Порушення законодавства в частині не відміни замовником закупівлі

Укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі

Внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законом

Інші порушення законодавства у сфері закупівель

Несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації

Розмір забезпечення тендерної пропозиції, встановлений у тендерній документації, перевищує межі, визначені законом

Ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом

Порушення строків розгляду тендерної пропозиції

Придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог закону

Застосування конкурентного діалогу або торгів з обмеженою участю, або переговорної процедури закупівлі на умовах, не передбачених законом

Відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених законом або не у відповідності до вимог закону (безпідставне відхилення)

Внесення недостовірних персональних даних до електронної системи закупівель та неоновлення у разі їх зміни

Порушення строків оприлюднення тендерної документації

Невиконання рішення Антимонопольного комітету України як органу оскарження за результатами розгляду скарг суб’єктів оскарження, подання яких передбачено законом

Укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законом

Визначення тривалості життя плодової мушки обох статей за споживання 2,4-динітрофенолу (2,4-ДНФ); приготування реактивів; аналіз результатів (у рамках Проєкту з виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки «Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя») код ДК 021:2015-90740000-6 «Послуги, пов’язані з проблемою забруднення токсичними речовинами».

Порушення порядку визначення предмета закупівлі

Порушення законодавства в частині неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі

Неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі

Тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону

Порушення законодавства в частині складання форм документів у сфері публічних закупівель

Не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону

Порушення законодавства в частині не відміни замовником закупівлі

Укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі

Внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законом

Інші порушення законодавства у сфері закупівель

Несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації

Розмір забезпечення тендерної пропозиції, встановлений у тендерній документації, перевищує межі, визначені законом

Ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом

Порушення строків розгляду тендерної пропозиції

Придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог закону

Застосування конкурентного діалогу або торгів з обмеженою участю, або переговорної процедури закупівлі на умовах, не передбачених законом

Відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених законом або не у відповідності до вимог закону (безпідставне відхилення)

Внесення недостовірних персональних даних до електронної системи закупівель та неоновлення у разі їх зміни

Порушення строків оприлюднення тендерної документації

Невиконання рішення Антимонопольного комітету України як органу оскарження за результатами розгляду скарг суб’єктів оскарження, подання яких передбачено законом

Укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законом

на найпоширеніші запитання відповів фахівець Юрій Бісюк

24 жовтня 2019 року у рамках формату МОЗ України “Запитай у лікаря” на питання пацієнтів відповідав лікар-алерголог, доктор медичних наук, професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та  алергології НМАПО імені П.Л.Шупика — Юрій Бісюк.

Публікуємо відповіді експерта на питання слухачів :

 

Що таке алергія і які її основні симптоми?

Алергія — це імунна реакція організму на алерген. 

Її основні симптоми: чхання, свербіж шкіри, сльозотеча, почервоніння, закладеність носу та кашель. До прикладу, бронхіальна астма, яка викликана алергією, часто проявляє себе у вигляді задишки, відчуття стиснення в грудній клітці та кашлем.  Закладеність носа зранку може бути ознакою алергічного риніту, який найчастіше, провокують пилові кліщі, тощо.

Пацієнти часто плутають алергію з іншими захворюваннями, тому для точного діагностування лікарі. Крім звичних аналізів почали використовувати спеціальні опитувальники, які націлені на більш детальну діагностику проблеми. На сьогодні методів діагностики алергії безліч. Якщо у вас з’явився хоча б один із перерахованих симптомів, і він триває більше двох тижнів, це може бути свідченням алергії. Вам потрібно негайно звернутися до свого сімейного лікаря, який направить Вас до профільного фахівця.

 

З чим пов’язане різке збільшення людей, які хворіють на алергію?

Люди стали хворіти алергією більше через урбанізований спосіб життя. Суспільство обирає майже стерильне місце для житла, купує антибіотики та споживає в їжу гіпоалергенні продукти. Це ізолює організм від зовнішнього світу і підвищує ризик виникнення алергічної реакції від будь-чого. Натомість кількість алергіків у селах в Україні нижча за міську статистику.  

Є декілька досліджень, які підтверджують, що сучасний спосіб життя збільшив кількість алергохворих. У США проводили дослідження у поселеннях амішів, які за медичними даними взагалі не мали алергіків у спільноті і з’ясували, що житло цих людей побудоване таким чином, що постійно має контакт з амбарами в яких тримають худобу. Так  вчені з’ясували, що імунна система, яка не контактує з різними бактеріями та вірусами, розвивається ізольовано, а це може викликати алергію.

 

Які алергени є найрозповсюдженішими в Україні?

Алергії, які найчастіше зустрічаються в українців умовно можна поділити на декілька груп:

 • пилок рослин (бур’янні: амброзія, полин).
 • цвітіння дерев (береза, липа).
 • лугові трави (тимофіївка лугова).

Із харчових алергенів перше місце —  молоко, курячі яйця та горіхи. 

Серед фруктів алергенними є персики та яблука. 

Алергія на персики може бути не істиною (первинною), а проявом алергічного орального синдрому. Тобто, при контакті ротової порожнини з фруктом організм реагує на білки персика, через те що їх структура схожа на структуру пилку берези. Таким чином, у пацієнта виявляють ознаки перехресної алергії, тобто істина алергія у хворого не на персик, а на пилок берези.

 

Чи може один вид алергії спровокувати появу іншого?

Так. Якщо в людини є одна алергія то ризик появи іншої — значно вищий. Чому? Тому що імунна система вже готова реагувати на будь-які речовини і починає синтезувати імуноглобуліни. Часто ми бачимо пацієнтів, які мають алергію майже на все. Таке явище в медицині називають полі сенсибілізацією. При такому діагнозі пацієнт має бути особливо обережним і при появі будь-яких симптомів алергії повинен одразу звертатися за допомогою до лікаря.

 

Яка категорія людей ризикує захворіти найпершою?

Діти. Якщо у обох батьків є алергія, то у дитини ризик захворіти алергією складає 70%. Якщо лише один із батьків хворіє на цю недугу, то до 40%. Якщо ніхто в сім’ї не мав подібної проблеми, то ризик все ж залишається до 20%.

У своїх наукових дослідженнях я займався виявленням генів, які провокують розвиток алергічних хвороб.

До прикладу на розвиток атипового дерматиту впливають гени філарину. Білок, який присутній в клітинах шкіри при таких генетичних аномаліях структурно не повноцінний, тому порушується шкірний бар’єр і алергени пенетрують в шкіру, викликаючи атипічний  дерматит. Я думаю, що через років 10-15 вже будуть створені генетичні програми, які будуть дозволяти спрогнозувати ризик розвитку захворювань, в тому числі і алергічних.

 

Чим небезпечна алергія та які можливі ускладнення?

Якщо пацієнт звернувся до лікаря і отримав відповідне лікування, то небезпеки  немає. Проте є категорія алергічних захворювань — анафілаксія — які можуть призвести до анафілактичного шоку. Такий стан є загрозливим для життя людини, адже під час нього раптово падає артеріальний тиск, що може призвести до зупинки серця. У такому випадку перша допомога — це адреналін. Тому пацієнти, які хоча б раз у своєму житті переносили анафілактичний шок, повинні завжди носити з собою автоінжектори з адреналіном. Це перша і єдина допомога, яка зможе врятувати життя. Ознаками анафілактичного шоку можуть бути: бліда шкіра, втрата свідомості через низький тиск, підвищена пітливість та кропивниця (пухирці на поверхні шкіри). Саме кропивниця є першим дзвіночком, який свідчить, що в організмі відбувається якась алергічна реакція. Тому, при появі будь-якого з цих симптомів потрібно терміново звернутися до лікаря.

Пацієнти часто займаються самолікуванням і вводять собі антигістамінні чи гормональні препарати — це помилка, вони не допомагають. При важких алергічних реакція найкраще допомагає адреналін.

 

Чим відрізняється застуда від алергії?

Симптоми алергії та застуди дійсно схожі. Втім, тут важливу роль відіграє час. Зазвичай прояви застуди не довготривалі і, як правило, вони проходять через 10-14 днів. Натомість симптоми алергії можуть тривати і два, і три, і чотири тижні. Більше того, важливим показником для діагностування алергії є температура. При вірусних або бактеріальних захворюваннях, зазвичай, вона піднімається вище за 37.5 градусів, натомість при алергії її показники рідко піднімаються вище 37.

 

Які є методи діагностування алергії і коли найкраще робити алергопроби?

Діагностувати алергію можна в будь-який час. Лікар повинен зібрати скарги і анамнез, потім призначити аналізи. Лабораторний показник (аналіз) не означає, що в пацієнта вже є хвороба. Можливо, в нього специфічні імуноглобуліни, які згодом можуть перерости в алергію. Для діагностування алергії потрібно зробити шкірні плік-тести. Результат плік-тесту отримують за 15 хв. Тест можна робити на руці або на спині.

Протипоказаннями для проведення тестів є: 

 • захворювання в період загострення, наприклад алергічна астма
 • прийом антигістамінних препаратів. Для об’єктивних результатів потрібно перестати приймати препарати на 7-10 днів
 • гормони — перерва прийому 2 тижні

 

Чи потрібно притримуватись особливої дієти при алергії?

Якщо ваша алергія викликана певними продуктами харчування, то саме їх необхідно виключити з раціону. Складніше, коли алергія, наприклад, на пилок рослин — амброзію, полин і соняшник. Із ними може бути перехрест на багато харчових продуктів, серед яких можуть бути яблука, персики, кавун, ківі, горіхи. Перехрест спровокований тим, що навіть коли сезон цвітіння амброзії закінчується, залишається велика концентрація алергенів у повітрі, які провокують появу специфічних імуноглобулінів в організмі хворого та призводять до реакції на продукти харчування. Молекулярна діагностика здатна визначити перехрест та виключити продукти, які мають перехрест з істиною алергією.

 

Як лікується алергія?

Єдиним способом лікування є алергічноспецифічна імунотерапія. Процедура включає прийом алергенів, які і провокують алергію. Імунна система через деякий перестає реагувати на цей алерген і не синтезує імуноглобулін. Цей метод лікування хвороби дає 80% результат. Формою лікування можуть бути підшкірні ін’єкції або собвінувальний спрей у відповідній дозі. Протигістамінні та гормональні препарати працюють лише із симптомами, натомість цей вид терапії корегує механізми в організмі. Імунотерапія довготривала і потребує не менше року. У дітей  6-7 років алергія може зникнути через кілька років. Доведено, що 70% дітей з алергією не мали її у старшому віці. Тому в цьому випадку варто почекати з лікуванням.

 

Чому з’являється алергія на синтетичні тканини?

Алергічні прояви, що з’являються від контакту з синтетичними тканинами, називають алергічний контактний дерматит. Він виникає через те, що хімічні сполуки, які втираються в шкіру, з’єднуються з білками і викликають алергічну реакцію. Для підтвердження діагнозу проводяться патч-тести. Це пластирі, які мають віконце, на яке капають хімічні сполуки. Це 30 основних хімічних сполук, які найчастіше призводять до розвитку алергічного контактного дерматиту.

 

Чи можна тримати тварину, якщо в тебе на неї алергія?

Можна, якщо правильно лікуватись. Але, звичайно, краще ізолювати алерген.

 

Як убезпечити себе людям із бронхіальною астмою при смозі?

Зранку, до 11.00 години, краще не виходити на вулицю, якщо є така можливість. Треба промивати обличчя, ніс, ротову порожнину, закривати вікна. Якщо у вікнах є щілини їх потрібно затулити вологою тканиною. Треба посилити лікування та зробити спецдослідження вашої  астми, щоб контролювати проблему. А також звернутися до лікаря, якщо ви відчуваєте, що вам стало важче дихати.

 

Як вберегти себе від алергічних реакцій на ліки?

Потрібно завжди попереджати лікарів, яку групу препаратів ви приймали, який препарат, хто вводив, у якому місці було введення. Якщо препарат, на який у вас була реакція, не має аналогів, лікарі можуть вводити ліки за  спеціальними схемами. Міжнародні протоколи дозволяють ввести препарат за допомогою десенсабілізації, тобто дуже маленькими частинами протягом дня. Це дозволяє ввести всю дозу препарату та уникнути алергічної реакції в пацієнта.

Для діагностики реакцій існує  покрокова схема:

1 шкірні прик-тести

2. внутрішкірні тести (підшкірні тести)

 

Що таке холодова алергія?

Це називається холодова кропив’янка. Часто виникає у пацієнтів на вулиці.  Для діагностування холодової алергії потрібно прикласти кубик льоду до відкритої ділянки тіла та потримати 15 хв та подивитись на реакцію. Інколи холодову алергію плутають з набряком пальців при холоді. Це може бути ознакою якогось аутоімунного захворювання, тому для діагностики варто звернутися до лікаря.

 

Які овочі, фрукти та ягоди найбільш алергенні? 

На першому місці в Україні — молоко і яйця. Серед овочів —  диня. Фрукти: персик, яблуко. Полуниця, незважаючи на поширену думку, не такий поширений алерген, і на неї алергію мають лише 1-2%.

 

Які є міфи про алергію?
 • Найкраще робити алергопроби восени, бо це час, коли найменше антигенів. Це неправда. Алергопроби можна робити будь-коли. 
 • Люди думають, що алергія не лікується. Насправді, лікування є і я про нього розповів. 
 • Мед допомагає позбавитись від цього недугу. Ні, навпаки це досить алергічний продукт. 

 

Мнение | Два известных писателя об искусстве пересмотра своей жизни

[ИГРАЕТ МУЗЫКА]

Эзра Кляйн

Я Эзра Кляйн, и это «Шоу Эзры Кляйна».

Эй, это Эзра. Пока я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, мы передаем шоу звездной команде приглашенных хозяев. На этой неделе у руля встает Тресси Макмиллан Коттом. Тресси — профессор-исследователь в школе I-School Университета Калифорнии в Чапел-Хилл. Она пишет статьи для New York Times Opinion.У нее отличный информационный бюллетень, на который стоит подписаться. Она автор финалиста Национальной книжной премии «Толстые: и другие эссе». И она одна из самых интересных и забавных в общении с людьми, с которыми я когда-либо участвовал в сериале. Так что я очень рад услышать, что она делает с микрофоном. Наслаждаться.

tressie mcmillan cottom

Мне нравится разговаривать с великими художниками, которые помогли мне понять мир, особенно с теми, кто борется с теми же проблемами, которые беспокоят всех нас, и которые не боятся излить себя на страницу в процессе.Кизе Лаймон — самый бескомпромиссный художник, которого я имел удовольствие знать. Кизе является автором сборника эссе «Как медленно убивать себя и других в Америке» и отмеченных наградами мемуаров «Пулеметчик». Его документальная литература затрагивает расу, пол, спорт, популярную культуру, политику литературных публикаций и, прежде всего, его отношения с его родным штатом Миссисипи.

Его произведения выражают радикальную надежду на то, что Миссисипи и, соответственно, Америка могут измениться к лучшему.Да, проза Кизе изобилует остроумием, сопротивлением и революцией. Но он также кипит мудростью, уязвимостью, сочувствием и даже любовью. В отличие от американских писателей-иконоборцев, таких как Хемингуэй и Фолкнер, Кизе Лаймон не боится любить эту страницу, чтобы мы все могли ее увидеть. Его стиль мужественного искусства требует убежденности и очень четкого представления о том, кто вы есть.

В 2020 году Киз совершила то, что шокировало издательский мир. Он выкупил права на свои первые две книги примерно в 10 раз дороже, чем он изначально заплатил за их написание.Оглядываясь назад на «Как медленно убивать себя и других в Америке» и его роман «Долгое деление», Киз понял, что есть части книг, которые он хотел бы изменить. Поэтому он вложил деньги в собственное искусство, что с одной стороны могло показаться удивительным. Но это не так уж удивительно, если рассматривать подход Кизе ко всей своей жизни как акт пересмотра.

Когда я решил взять интервью у Кизе для шоу, я хотел узнать больше о том, как он думает об акту ревизии — о себе, своем ремесле и своем голосе в мире, где привратник часто требует от художников из числа меньшинств пересмотреть свою идентичность против своей будет, чтобы они были удобочитаемы для обычных читателей.Но в конечном итоге мы обсуждаем гораздо больше. Было действительно приятно видеть Кизе в шоу.

В сложные времена, которые бывают всегда, независимо от того, когда вы живете в свой исторический момент, у нас бывают сложные времена, я обращаю внимание на людей, чьи голоса приносят мне ясность, а не только на то, что происходит в мир, как бы это ни было важно, но ясность в том, как я должен думать или чувствовать, испытывать то, что происходит в мире. И Кизе, ты всегда один из моих любимых людей в мире, с которым можно вместе думать, чувствовать и эмоции.Поэтому я хочу поговорить с вами в сложные времена. Как дела?

kiese laymon

Я в порядке. Я рада поговорить с вами в сложные времена. Знаешь, я тебя все время читаю. И это помогает мне иногда делать вещи менее сложными, иногда в хорошем смысле усложнять их. Так что я просто счастлив быть здесь с вами.

tressie mcmillan cottom

Я хочу поговорить о ремесле и писательстве, прежде чем мы перейдем к более широким обсуждениям, которые мы там и сделаем.Но вы также один из моих любимых писателей. И я думаю, что мы не часто говорим с чернокожими писателями, в частности, о том, как они работают, потому что наша работа всегда имеет такой неотложный политический и социальный контекст. Но наша работа срочна, потому что мы хорошо в ней работаем, не так ли? Мы хорошо пишем. Так как я и хотел —

kiese laymon

Надеюсь на это.

tressie mcmillan cottom

Давайте начнем — я знаю, верно? Давайте начнем с этого — на протяжении всей вашей работы вы много говорите, как в своих выступлениях, так и в своих книгах, в своих эссе, о том, что писательство сделало для вас как человека.И я хочу начать с двух частей: это то, что вам нужно от написания, когда вы начинали, и то, что вам нужно от написания сейчас, как вы знаете, когда вы созреете в своем процессе. Итак, когда вы начинаете, что решило для вас письмо? Зачем писать, а не так, я не знаю, вы играли в баскетбол или футболист, ну, знаете, звезду хип-хопа, каким хотел быть каждый черный мальчик на Юге?

Да, но вы остановились на письме и зашли довольно далеко. Как будто это сработало для вас.Так что же решало письмо для вас в молодости?

kiese laymon

Письмо было единственным делом в моей жизни в молодости, и это единственное, что в моей взрослой жизни, что я не люблю бояться напортачить. Вы знаете, баскетбол , Я мог играть. Но я боялся промахнуться. Я боялся делать плохие передачи. Знаете, я был тем человеком, который всегда говорил «мне плохо», даже если бы это было не так. Я вроде как в своей жизни тоже.

Но когда дело доходит до письма — отчасти потому, что я был очень расстроен тем, как нас учили писать, но когда дело доходит до этого письма, я думаю, что, как и вы, я хочу пойти туда и не хочу уйти. просто страница, но я хочу оставить жанр другим.Это моя цель. А это значит, что вы будете много терпеть неудач. Но это похоже на единственное в моей жизни то, что когда я терплю поражение, я, конечно, очень серьезно отношусь к этому, но я просто возвращаюсь к этому и пытаюсь снова. В любой другой части моей жизни, во всем, в личной, во всем интеллектуальном, я в ужасе. Я напуганный толстый черный мальчик.

Но когда я попадаю на эту страницу, мне становится страшно, но такой страх как бы всегда чем-то встречается. И часто этот страх встречает меня, когда я пытаюсь использовать набор языков, которых я раньше не видел.Я просто думаю, что могу писать, потому что не боюсь потерпеть неудачу в этой среде. Я попробую все. Я напишу что угодно. И это не значит — это не значит, что вы собираетесь это увидеть, но это значит, что я попробую все на этой странице.

tressie mcmillan cottom

Я говорил вам это много раз. Я буду продолжать это говорить. Я прочитал «Пулеметчик» и разозлился. Я был зол на то, насколько ты уязвим и могущественен. Я был зол на то, что ты заставлял меня думать и чувствовать одновременно.Потому что, как и многие интеллектуалы, я предпочитаю делать одно или другое. И даже тогда, только на моих условиях. И как вы просто продолжали настаивать на том, чтобы мы сделали и то, и другое. И затем вы написали это голосом, который был неоспорим, что я считаю последним актом творения, когда я могу спорить с вами, но я не могу отказать вам.

kiese laymon

Да, да.

tressie mcmillan cottom

Я хотел бы, чтобы вы сделали немного для нашей аудитории.Не могли бы вы почитать немного из «Heavy»? И я хочу отметить, что «ты» в этом отрывке, адресе от второго лица, — твоя мама. Это твоя мама. Книга адресована ей.

kiese laymon

Да, я почитаю немного из «Heavy». В этом отрывке я пишу о Ренате, одной из учениц моей матери. А Ренате в то время было лет 22 или около того. Мне было от 8 до 10. И Рената приставала ко мне несколько месяцев, так что.

«С тех пор, как мы были достаточно взрослыми, чтобы проводить ночь или день в доме нашего друга, мы все играли в эту игру под названием« прячься и пойди за ней ».Одному приходилось считать до 35, а другим приходилось прятаться, как правило, в темном чулане или коридоре. Мы играли с мальчиками и девочками. Но в темноте коридоров и туалетов люди иногда касались друг друга так, как никогда не касались друг друга при включенном свете. Я слишком боялся прикоснуться к кому-либо, но не слишком боялся, чтобы меня трогали. Моему телу было все равно, мальчик или девочка касался меня. Мое тело было благодарно за нежное прикосновение, откуда бы оно ни исходило.

Примерно в то же время тела девочек и девочек, пинетки девочек и прикосновения девочек заставили меня почувствовать себя не просто особенной, а сексуальнее и красивее, чем прикосновения мальчиков и пинетки мальчиков.Я не знал почему, и я не знал, как использовать слова, чтобы объяснить это. Я не знала, кто бы послушал, как я объясню такую ​​страшную вещь, если бы подумал, что нашел слова. Я продолжал думать, что ты должен был быть тем, с кем я все это говорил, с тех пор, как ты научил меня читать и писать. Но сексуальность, тело, хорошее самочувствие, боль, нежные прикосновения и пинетки — это то, о чем мы никогда не говорили.

Мое тело рассказывало разные истории о тебе и Ренате, хотя ее прикосновение было грубым, а твое — нежным.Когда кто-то из вас прикоснулся ко мне, все это было похоже на любовь, пока этого не произошло. Тогда мне захотелось умереть. Хотя я понятия не имел, что происходило в головах и телах Лейлы и Дуги, когда они разговаривали в комнатах Дэрила, мне было интересно, чувствовали ли они когда-нибудь любовь, когда были там с большими мальчиками. Я знал, что буду ».

tressie mcmillan cottom

Видите ли, именно из-за этого мне просто захотелось притянуть вас к себе и оттолкнуть вас всех одновременно, да, да.

kiese laymon

Почему вы хотите оттолкнуть меня?

tressie mcmillan cottom

Знаете почему? Я думаю, что одна из моих проблем как писателя состоит в том, чтобы чувствовать себя комфортно с уязвимостью, которую вы так смело делаете.И поэтому вы подталкиваете меня к этому, даже когда я не был уверен, что готов к этому. Так же, как и то, как вы сидите в амбивалентности некоторых из тех чувств хотения, честно говоря, хотения, желания, которым мы не всегда уделяем много внимания в современном черном писательстве. Мне кажется, что в исторической литературе нам удобнее, если оглянуться на чернокожих писателей в контексте истории. Но в современной работе мы должны — мы не должны ничего хотеть.

kiese laymon

Справа, справа.

tressie mcmillan cottom

И да, так что я думаю, что это комфорт с желанием. Как ты считаешь, что желание так заметно на странице? Я знаю, что вы говорили о том, чтобы не бояться. Но вам нужно хотя бы немного побороться с собой.

kiese laymon

Да, да, я хочу внести ясность. Это отличное — я хочу — отличное место для меня, чтобы кое-что прояснить. Боюсь на этой странице. Но я пытаюсь справиться с этим страхом, понимаете? Как часто бывает, если бы мы были вместе, а я не люблю летать на самолетах, верно? А ты был такой же, Йоу, Киз.Я спрашиваю, как дела, Тресси?

И я нахожусь в Северной Каролине. Хочешь прилететь в Нью-Йорк? Я могу сказать: да, пойдем, потому что я думаю, это то, что вы хотите услышать. Ты знаешь, о чем я говорю? Но, черт возьми, как только мы подъедем к этому аэропорту, у меня не будет своего ксанакса; У меня нет своего — я собираюсь — вы знаете, что я собираюсь начать. Я ведь не собираюсь лететь на этом самолете? Я просто тебе скажу. Я тот чувак, который будет типа: да, давай, бах, бах.

Но когда дело доходит до страницы, я просто чувствую себя одним, потому что я был писателем художественной литературы, и дело в том, что обучение имеет значение, верно? Как будто меня учили смотреть не на себя, а на других персонажей и ставить под сомнение их амбивалентность, как взвешивать колебания эмоциональности, на которых мы все сидим.И я думаю, что для некоторых из нас труднее всего применить к себе некоторые из вещей, которые мы могли бы сделать вымышленно или вымышленно. И самое сложное — так что писать было страшно. Знаешь что? Когда эти мальчики приставали и изнасиловали моих друзей, не только злились, но и боялись, я действительно чувствовал, черт возьми, почему они не выбрали меня? А потом я предположил, что меня выбрали не из-за того, что я толстый, вспотевший и все такое прочее. Так что писать это было сложно.Но это единственное место в моей жизни, где я собираюсь это написать, понимаете, о чем я?

И я не собираюсь думать, что это тоже ответ. Через два года я могу его переписать. Но как только я сяду в него, я помещу его на страницу, и он будет смотреть на меня и видеть, читает ли он меня. А потом я просто продолжу идти, если смогу. Но я думаю, что это действительно важный момент. Я наталкиваюсь на страх в каждом параграфе, который пишу, особенно когда пишу эссе. Но иногда нужно просто встретить этот страх лицом к лицу, а иногда нужно убегать от него.

tressie mcmillan cottom

И все. Видеть, как вы решаете не убегать от этого на странице, я думаю, зовет читателя, который делает вашу работу такой резонансной еще долгое время после того, как вы закончите читать. Вы говорите о том, о чем я хочу много поговорить с вами сегодня.

kiese laymon

ОК.

tressie mcmillan cottom

Вы сказали, послушайте, я собираюсь написать, верно? Я напишу это.Это единственное место, где я собираюсь это сделать. Вы сказали, я могу вернуться и переписать позже. Но я собираюсь это написать. Я собираюсь поговорить с вами о пересмотре, Ки, не только о процессе пересмотра нашего текста, но и о том, что такое пересмотр как этика. Потому что, когда я возвращаюсь и перечитываю всю вашу работу, вы никогда не боялись сказать, что это не последняя моя попытка сделать это, хотя я делюсь ею.

Я могу вернуться и могу это изменить; Я могу переделать это. Потому что я изменился и теперь вижу это по-другому.Я по-другому думаю о мотивах персонажа. Я думаю о том, что это эссе сделало в мире, и хочу его пересмотреть. Зачем что-то пересматривать, когда оно уже готово? Как писатели, мы этим не занимаемся.

kiese laymon

То есть, есть ряд причин. Первая причина в том, что мы любим друг друга, понимаете? И когда я выкладываю книгу, как к лучшему, так и к худшему, у меня есть вся критика капитализма и рынка, которую мы хотим, но эта книга конкурирует, среди прочего, с книгой Тресси — Тресси.И я просто недостаточно хорош, чтобы соревноваться с Тресси.

tressie mcmillan cottom

Ах, хватит.

kiese laymon

Нет, фам, я честно. Если вы позволите мне написать один, ну знаете, первый черновик, второй черновик, мне буквально нужно сделать 20, 25 черновиков не просто для соревнований, а потому, что, как будто я никогда не совсем уверен, что я думаю об идее. Вот почему я не люблю Twitter так сильно, как Facebook. Вы знаете, как будто я удалю все, что пишу в Твиттере, не потому, что мне страшно, а потому, что я передумал через 10 минут.

Вы знаете, и у них нет той функции, где вы можете изменить это, как это делает Facebook. Так что для меня это просто, во-первых, я недостаточно хорош для этого. И, во-вторых, как часть того, что я пытаюсь делать, Тресси, и я вижу это во многих ваших работах, я знаю, в конце концов, что моя художественная практика должна быть сведена к какому-то противостоянию худший из американизмов.

И один из худших американизмов — это как если бы ты это сделал, это хорошо. И двое, особенно для цисгендерных мужчин, цисгендерных гетеросексуалов, как и все, что я делаю, привело меня сюда, так что я не должен сожалеть ни о чем, что сделал.Знаете, это опасно для артиста. Но для человека это катастрофа. Я хочу пересмотреть предложения, потому что знаю, что они всегда могут быть лучше. У меня есть представление о видении. У меня в голове есть видение предложения или отрывков из предложений.

И я хочу продолжать, пока не выйду за рамки этого. Но я также хочу дать себе свободу в будущем быть похожим, знаете, что, Киз, на ту линию, которую вы считали самой плохой линией в мире, которую вы сегодня смущаетесь.

И я думаю, что рынок как бы побуждает нас думать, что, ох, если книга опубликована или — что на самом деле часто означает, что какая-то группа белых людей думает, что она может получить за это немного денег, то это сделано. Знаете, например, если вы заканчиваете школу, а это часто означает, что какая-то группа белых людей думает, что вы достигли того, чего вам нужно достичь, чтобы пройти через сцену, вы ее окончили. Я просто не доверяю людям, которые часто говорят нам, когда что-то сделано. Так что я никогда не закончу.Вот и все.

tressie mcmillan cottom

Это кажется мне не просто творческой практикой, о которой вы говорите, а о том, каким человеком хотят быть.

kiese laymon

О, это учили. Знаете, у меня был тренер, который сказал: «Вы играете в игру так, как живете». А это мой тренер по баскетболу в колледже. И я действительно в это не верю. Но когда я пишу, я считаю, что живу лучше, если играю в писательскую игру более честно.Я живу лучше. Я лучше отношусь к себе. Я лучше отношусь к людям, которых люблю.

Я отношусь к миру лучше, если хочу — ну, знаете, как если бы я почтительно отношусь к искусству и пытаюсь сделать его более красивым каждый раз, когда вхожу в него. Например, когда я не читаю и не пишу много, мне просто ужасно быть рядом, понимаете? И теперь я это знаю.

tressie mcmillan cottom

Да, мы разделяем это, мы разделяем это. Есть такое старое клише, что написание — это пересмотр.Вы не пишете, если не исправляете. И я хочу прочесть цитату из эссе, которое вы недавно написали для Vox, частично о пересмотре. Итак, это ответ на разговор, который вы ведете со своим другом детства Рэем Ганном. Кстати, я люблю Рэя. Не знаю, Рэй, я просто люблю его за то, что ты о нем пишешь.

kiese laymon

Он любит тебя. Он любит тебя.

tressie mcmillan cottom

Мне правда нравится. Я подумал, о, я знаю Рэя, я понял Рэя.И это то, что ты говоришь, Киз, он сказал: «Я думал, он говорил о пересмотре, слово, которое, по мнению наших профессоров и учителей старших классов, заставило нас свести все наше Черное риторическое изобилие к скудным абсолютам задницы. В моей собственной небрежной работе над страницей и вне ее я начал понимать пересмотр как динамическую практику пересмотра, основанную на этическом переосмыслении ингредиентов, масштабов и основной аудитории своего первоначального видения.

Ревизия требует дачи показаний.Свидетельствование и свидетельство требовали серьезных попыток запоминания и воображения. Если пересмотр не был Богом, то пересмотр был всем, что каждый бог когда-либо просил у верующих ». Я люблю это. Вы повысили ревизию. Вы возвели пересмотр в веру, и это было, да.

kiese laymon

Ага.

tressie mcmillan cottom

Я имею в виду, это просто, да, это меня поразило.

kiese laymon

Я думал, что библейские люди сойдут с ума.

tressie mcmillan cottom

Правда?

kiese laymon

Я думал, что мои библейские люди собираются рассердиться, но как бы там ни было.

tressie mcmillan cottom

Но они катались с вами, они катались с вами?

kiese laymon

Да, потому что это звучит — знаете, если вы можете сделать что-то похожим на библейское, я думаю, ваши библейские люди будут такими, ну, хорошо, хорошо, понимаете?

тресси макмиллан коттом

Ну да, потому что они думают, что вы читали Библию.И это все, что им нужно.

kiese laymon

Именно так.

tressie mcmillan cottom

Это все, чего хотят библейские люди, чтобы вы читали Библию.

kiese laymon

Вот и все.

tressie mcmillan cottom

Итак, мы рассмотрим эту жизненно важную часть ревизии позже. Но сначала я хочу поговорить немного подробнее об этом типе ревизии. Потому что это лежит в основе того, почему вы вернули свои права на книгу, о чем я хочу поговорить, о чем спрашивает рынок, особенно о черных писателях.Итак, когда вы говорите о пересмотре, который уменьшает нашу черную риторику, что вы имеете в виду? А когда это с тобой сделали?

kiese laymon

Эй, я возвращаюсь во второй класс, третий класс, четвертый класс. Я был ребенком, который использовал «быть» в глаголе действия, вы знаете, сидеть, идти, быть — и я происходил от матери, которая говорила: «Не делай этого, верно? Но я все еще делал это в школе. И никто мне так и не сказал, почему бы этого не сделать. И никто никогда не говорил мне, что в этом есть какая-то ценность.

Я говорю о втором, третьем, четвертом, пятикласснике или что-то в этом роде, когда кто-то скажет, как вы знаете, они отняли у них дом. Для меня это звучит — я имею в виду, на слух, как будто они забрали у них дом. Один из них — их повторение. Для меня это звучит лучше, чем если бы я сказал, что они отняли у них свой дом. И поэтому я не хотел, чтобы мои учителя говорили мне, что правильно, а что нет. Но мои учителя никогда не видели ценности в правильном образе жизни, который мы приносили в школу.

И многое из этого правильного пути было проинформировано реальными разговорами о хип-хопе, которые, если вспомнить, были проинформированы блюзом. Так что я просто предположил, что, как и наши — мои учителя со второго, четвертого, пятого классов, вплоть до аспирантуры, просто отрицали этику блюза. И когда вы отрицаете этику блюза у чернокожих в Миссисипи, вы отрицаете этих чернокожих.

Итак, вы знаете, это может пройти до того момента, когда я сейчас издаю книги. И я могу сказать, что такому-то пришлось пойти и переключиться.И, допустим, у меня есть редактор, который вроде «ну, мне нужно, чтобы вы объяснили остальным читателям, что такое переключатель». Что ж, я не собираюсь разрушать эту иллюзию, чтобы описать переключатель. Потому что люди, которые находятся в первом ряду моей аудитории, понимают, что такое переключатель.

И они понимают, что когда я … если я сломаю это, чтобы описать, что такое переключатель, они поймут, что они не читают то, что адресовано специально им. Вы понимаете, о чем я говорю? Так что для меня это было просто вопросом — я имею в виду, что это глубже, чем это, но на одном уровне, я думаю, часто учителя / редакторы не просто не знают, откуда происходит наше изобилие, но не знают, как его ценить. в любом случае и просто сказать, нет, это неправильно.Я не такой ученик.

Как будто мне нужно, чтобы ты объяснил мне больше, чем это неправильно. Например, я хочу, чтобы вы сказали мне, что в этом есть какая-то ценность, но пока мы хотим увидеть, как вы пытаетесь общаться с помощью этого слова, в отличие от неправильного использования слова «они», которому нет места в школе. Хорошо, ну, ты говоришь мне, что большой части меня и моей семьи нет места в этой школе. И я просто думаю, что нам нужно прояснить это. И это именно то, что они говорили, понимаете?

tressie mcmillan cottom

То есть.И это душераздирающая часть того, что вам необходимо, чтобы совершить такое смелое сражение со страхом, о котором вы говорили ранее на этой странице. Я не думаю, что мы черпаем храбрость из слов других людей. Мы черпаем мужество в словах, полученных от наших людей. И если вы уберете это, действительно трудно быть храбрым. Я даже не могу говорить, как я. Как ты должен быть храбрым на странице?

kiese laymon

И есть коллективный разум. Когда мы заходим в эти здания, мы знаем, что есть способ, которым мы должны разговаривать, отличный от того, как мы можем общаться дома.Но в какой-то момент мне понадобится, чтобы вы, учитель, рассказали мне и показали, что вы цените то, как я общаюсь и говорю, и что вы дома. И если вы этого не сделаете, я обидюсь на это. И в своем негодовании, вооружившись библиотекой, которую дала мне мама, я попытаюсь написать книги, которые могут заменить книги, которые вы кладете в эти классы, потому что я знаю, что эти ученики хотят знать, что есть разные способы быть в разных домах тоже. Ты знаешь, о чем я говорю? Так что большая часть моего страха возникает из-за ненависти к тому, как меня учили, не только как стандартный язык, но они учили нас о нас самым унизительным, дряхлым ужасным способом.И, вы знаете, некоторые из нас, когда у нас появилась эта ручка, мы как бы хотели отменить часть этой работы. И я думаю, что это вроде того, что я делаю, среди прочего, пытаюсь свести на нет эту работу, понимаете?

tressie mcmillan cottom

И у вас это очень хорошо получается. Поэтому мне, как успешному писателю, интересно, исходят ли сейчас только от вас ожидания от процесса редактирования? Или у вас все еще есть редакторы — для меня это, кстати, всегда копировальный редактор. Теперь я подписываю все свои контракты, что за мной остается последнее слово в отношении того, кто меня редактирует.

kiese laymon

Woo.

tressie mcmillan cottom

Потому что у меня нет — у меня их не будет — да, нет — я не делаю этого. Я больше не делаю этого, когда редакторы белых копий присылают мне текст. Получаете ли вы это на этом уровне успеха, когда ясно, что вы владеете своим голосом, что ясно, как собрать аудиторию и поговорить с ней в разных регистрах? Но вы все еще получаете отказ от такой душераздирающей доработки, которую вам нужно сделать?

kiese laymon

Да, это отличный вопрос, Тресси.Потому что мне действительно нравится совместная часть написания, то есть редактирование. Как я люблю — как будто я это выложу. Тебе поручено прочитать мои материалы и как бы рассказать мне, что, по твоему мнению, может быть лучше. А потом мне поручают вернуться и подумать, ну, может, мы сможем — вы понимаете, о чем я? Как будто я люблю эту часть.

Но то, о чем мы говорим недостаточно, — это то, что в этом так называемом пробуждении, если мы задумаемся о том, как оно связано с публикацией, я думаю, что мы, наконец, видим много-много людей, которые похожи на нас. получая возможности, которые они должны были получить всегда.Я надеюсь, что они получат три, четыре, пять и шесть возможностей, как и некоторые другие люди, верно? Но с другой стороны, я думаю, нам нужно поговорить о редакторах, которые долгое время просто не редактировали людей, которые не являются белыми, и не обязательно обладают навыками для редактирования людей, которые не являются белыми.

Так что иногда мне кажется, что побочный ущерб — это писатель, иногда — подопытный кролик. И теперь я писатель, которому нравится, я могу, как и вы, могу публиковать все, что захочу. Но это не мешает редакторам обращаться ко мне с такими очень сложными предложениями.И действительно, они просто просят меня поставить свою подпись на их поле. И я думаю, я не собираюсь подписывать свое имя, чтобы мне понравился этот аргумент, во-первых, потому что я не согласен с ним. И, во-вторых, потому что, даже если бы я согласился с этим, я бы не стал так расставлять акценты. И иногда мне кажется, что мы можем выбраться на каменистую дорогу. Но я не говорю «да» редакторам, которые дают мне три страницы, а затем говорят: это то, что я хочу, чтобы вы сказали. Но такое случается часто, фам. Как будто я не знаю, чувствуешь ли ты меня. Знаете, похоже, что вы гораздо больше отвечаете за свою карьеру.Но вот что я говорю. Как и я — я могу делать все это дерьмо на странице, чувак, но —

tressie mcmillan cottom

Если это так, значит, PR работает.

kiese laymon

Ах да.

tressie mcmillan cottom

Потому что письмо — очень уязвимая позиция. Вы всегда думаете, что другой возможности не будет.

kiese laymon

Верно.

tressie mcmillan cottom

Я не знаю ни одного писателя, который чувствует себя в безопасности, что люди всегда захотят услышать от вас. Так что я думаю, что эта уязвимость встроена в отрасль.

kiese laymon

Да.

tressie mcmillan cottom

И это то, что дает редакторам и издателям своего рода преимущество, верно? Так что нет, я абсолютно понимаю те похожие темы. Как вы знаете, было бы здорово, если бы мы могли получить книгу Тресси о пробуждении.И я хочу удачи. Но да, я думаю, что это продолжает происходить, поэтому я думаю, что вы отвергаете идею о том, что все, что вы публикуете, — это вечная работа, это действительно мощный способ, особенно —

kiese laymon

It является.

tressie mcmillan cottom

— Я думаю, что для меньшинства, цветных и чернокожих писателей это следует рассматривать как постоянный процесс пересмотра.

kiese laymon

Мы должны.Я имею в виду, и я понимаю все причины, по которым мы думаем, по понятным причинам, что если мы исчезнем, мы можем больше не появиться, верно? Например, если мы вернемся к анналам и просто позаботимся о себе и какое-то время не будем редактировать, я понимаю людей, которые, как, лет, мне потребовалась целая вечность, чтобы добраться сюда. Мне 55. Я не собираюсь, но в то же время, вы все, работа, которую мы создаем, — это наша работа. Как будто наши люди не были привезены в эту страну в качестве рабочей силы / технологии для нас, пусть эти люди сообщают нам, когда наша работа сделана.Может быть, это сделано раньше, чем ты подумаешь. Но я часто думаю, что этого не происходит. И я просто считаю, что мы обязаны постоянно пересматривать, когда рынок говорит нам не делать этого.

[ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ]

tressie mcmillan cottom

Хорошо, мне нравится думать, что вас и меня как писателей объединяет то, что мы очень много работаем, чтобы быть самими собой на странице.

kiese laymon

Ага.

tressie mcmillan cottom

И в своей этике пересмотра вы снова и снова показываете нам, насколько трудна эта работа, как трудно вернуться и что-то изменить, чтобы сделать ее более отражающей то, кем вы являетесь. вы взрослеете.И вы сделали это блестяще и впечатляюще с «Как медленно убивать себя и других в Америке». Итак, вы выкупили права на эту книгу. И ты отредактировал, по сути, весь текст, Киз.

Вы начали новую версию с эссе, которое по-своему описывает процесс пересмотра, верно? Пересматривая Америку, пересматривая свое отношение к Америке. Так послушайте, зачем, зачем это делать? Зачем пересматривать так много в этой книге? Зачем так показывать нам свои работы? И имеет ли значение, что вы сделали это прямо сейчас?

kiese laymon

Ву, да, я думаю, прямо сейчас причина в том, что я просто не был уверен, что собираюсь сделать это.И —

tressie mcmillan cottom

Вы имеете в виду сделать это из —

kiese laymon

— когда я говорю, сделайте это —

tressie mcmillan cottom

Yeah.

kiese laymon

— вне Covid. Вы знаете, я не знаю —

tressie mcmillan cottom

О, хорошо.

kiese laymon

— например, мы не говорили об этом прямо, но например, когда — например, я был в книжном туре, когда он попал или когда они сказали, что ударил.И, знаете, умирающие люди, которых я знал ближе всего, были как партнеры моих хороших друзей, мои ученики и мой двоюродный брат. Вроде те были первыми людьми. А потом я подумал: о, знаете, это то дерьмо с фатализмом, которое есть у многих из нас. Я думаю, не только моя бабушка закончила — потому что я думала, что моя бабушка была сделана, верно, немедленно.

И я думаю, хорошо, у меня может быть две или три недели. И я подумал, эй, если я уйду и позволю своим первым двум книгам остаться в руках кого-то, кто, как мне кажется, не уважал мой талант, я ничего не стою.И поэтому одной из причин, побудивших меня вернуть эти права, было то, что я не думал, что останусь живым. И я знал, что книги проживут дольше меня. И независимо от того, переживу ли я Covid или нет, книги все равно будут в этом мире дольше меня.

И я просто хотел, чтобы они были в этом мире, знаете, со стилем, формой и содержанием, за которым я действительно мог бы отстать, понимаете? «Как медленно убивать себя и других в Америке» — интересная редакция, потому что я не знаю, что сделал эту книгу лучше.Но там были только некоторые эссе, я не мог стоять в стороне. Как будто я не мог поддержать эссе Канье, не мог поддержать косяк Майкла Джексона. И я хотел их убрать. И я написал кое-что новое об Outkast, о пандемии. Я просто хотел вставить это туда, изменить последовательность, вы знаете, как бы сказать это наоборот.

И, что более важно, я хотел, чтобы мои права были моими правами. Вы знаете, мы продали около 40 000 копий. Я почти не зарабатывал на этом деньги. Так что я просто подумал, что это неправильное длинное деление, проданное примерно за 3 или 4 000 долларов.Так что я просто хотел вернуть свои книги. Пришлось их продать — выкупить за 50 000 долларов. Но в конце концов, как будто я просто хотел быть честным, потому что я не думал — я не думал, что у меня это получится. Я не думал, что у меня это получится.

tressie mcmillan cottom

Вы почувствовали присутствие смерти, что сейчас в Covid?

kiese laymon

Да, потому что я — я имею в виду, это то, о чем я думаю, это то, что я всегда считаю интересным, когда люди говорят об афропессимизме.Потому что я думаю, что если мы поговорим о том, что это — не о том, что нас учили, это слово означает, но, как состояние, когда мы полностью пессимистичны и фаталистичны, как черный человек, я не думаю, что нам нужно много вокруг нас, чтобы ободрить нас. быть как, черт возьми, они идут, это идет. И, знаете, я вырос, вы знаете, я вырос в Миссисипи. Так что, как самый черный штат, самый бедный штат в союзе, я большой черный мальчик. Как я этого не делал, я просто предполагал, что это дерьмо достанется нам. Я имею в виду, я помню, как моя семья была такой, когда это доходило до наших легких — вот как мы говорили об этом.Когда это доходит до наших легких, мы должны бла-бла-бла. Итак, предполагалось, что, во-первых, моей бабушки, моей мамы может не быть, что бы я ни делал, сколько бы денег я ни заработал. А потом я подумал, что не знаю, как у меня это получится. Так что, по крайней мере, позволь мне выпустить это искусство так, как я хотел. Это тоже очень эгоистично. Но это то, что я чувствовал.

tressie mcmillan cottom

Не знаю, считаю ли это эгоистичным. Но, да, я думаю, что не все одинаково чувствовали необходимость срочности, поэтому я хотел продолжить это.Потому что Ковид тоже был очень важен для меня. То есть, это так забавно, я так же об этом говорила. Мы оба южане, знаете ли, из Миссисипи, вы из Миссисипи, а я из Северной Каролины. Мы оба родом из черных южных традиций. И, может быть, именно это и выходило из меня. Но я также продолжал говорить о своих легких. Это просто как, ну, ну, вот и легкие.

kiese laymon

Легкие.

tressie mcmillan cottom

Итак, вы говорили о том, что это часть контекста, говоря, в основном, если это конец, если я смотрю на значимый конец для людей, которых я люблю, и, возможно, для себя, потому что Это то, что Ковид чувствовал действительно актуальным и актуальным, на этом фоне, ты думаешь, мой художник должен был остаться стоять.И вы хотели получить самую последнюю редакцию не только книги, потому что вы говорите, что не уверены, что сделали ее лучше. Вы просто сделали его более настоящим, как будто это я сейчас? Это была цель?

kiese laymon

Ну, я думаю, в этом-то и дело, если честно. Знаете, как иногда я думаю, да, как будто цель состоит в том, чтобы сделать что-то обязательно лучше. Но я думаю, что иногда создание чего-то более цельного не обязательно делает его лучше в художественном отношении.Тебе известно? Это похоже на то, как иногда вы спрашиваете людей, кто их любимые ведущие, и они дают вам пятерку лучших или что-то еще.

Но тогда вы бы подумали: «Хорошо, но скажите мне, кто лучшие ведущие?» Итак, с этим, как будто я пытался сделать это более честным для меня, вы понимаете, о чем я говорю? Но когда я представляю, как читатели читают это, я не ожидал того же. Но дело даже не в том, что он попал в то же самое. Это было примерно пять лет спустя, позвольте мне оглянуться на эти эссе, которые дали мне возможность поговорить с Тресси.

Как эта коллекция эссе дала мне возможность для людей в этом мире увидеть, что я делаю с искусством и что мой дом делает с искусством. Но я просто хотел вернуться и рассказать это задом наперед и на самом деле сделать это немного сложнее, чем произведение искусства. Я просто действительно хотел вернуть искусство от людей, которые, как я думал, не заботятся о моих интересах. Так что, если мы умрем, я хотел, чтобы это искусство распространялось вместе с моей семьей, и, знаете, что бы из этого ни вышло, я хотел, чтобы оно досталось моей семье, а не обязательно тому, кто, как я думал, на самом деле не испытывает никакой любви или доверия. для меня.

tressie mcmillan cottom

Одна из вещей, которая помогает или кажется частью вашего процесса проверки, — это то, что вы упомянули о том, что вам нравится совместная часть написания. И вы говорите — вы говорили о редактировании. Но вы также взываете к многоголосому характеру творчества черных. На протяжении всей вашей работы вы будете приводить других людей в качестве голоса. Это может быть более распространено в художественной литературе, но вы даже делаете это в своих эссе —

kiese laymon

Да.

tressie mcmillan cottom

— что мне нравится. Итак, у вас есть, вы знаете, вы пригласите свою маму в качестве голоса. И вы будете относиться к обмену мнениями с матерью и к обмену мнениями друг с другом как к тексту и как часть аргументации. Вы делаете это с другими писателями.

kiese laymon

Ага.

tressie mcmillan cottom

Итак, как будто вы говорите — это совместная работа похожих писем с другими чернокожими писателями-мужчинами в одном из ваших эссе.Вы делаете это, когда приводите Рэя Ганна и ваших друзей. И вы делаете это взад и вперед. Я видел, как вы это делали с текстовыми сообщениями, а теперь слышу, как вы подталкиваете своих учеников к этому. Так что вы явно делаете это и для себя. Как будто вы даже будете показывать свои текстовые сообщения в виде эссе. И вы так относитесь к этому. Это сообщество людей чувствует ответственность перед людьми, чьи голоса вы привносите в текст? И что-то вроде того, когда вы пишете что-то вроде эссе, выбор, чтобы вы высказали свое мнение, действительно непросто.

kiese laymon

Да, это сложно. Но, знаете, опять же, я иногда думаю, что когда люди просят меня написать что-то, например, если бы вы попросили меня написать что-нибудь для вашей публикации, я думаю, когда я был намного моложе писателя, я бы сказал, чувак, что я должен сказать? И я думаю, что теперь, как писатель постарше, мне нравится, что я могу сказать, что может разрушить жанр? И одна из вещей, которая, как мне кажется, к лучшему или худшему, разрушает жанр эссе, — это когда вы вводите диалогические голоса чернокожих, чтобы они служили цитатами, без цитирования, «экспертами».

Вы знаете, я никогда не говорил об этом прямо, но я знаю, что моя мама — эксперт в том, в чем, черт возьми, она эксперт. И я знаю, что мой мальчик Рэй Ганн, я знаю, что Латон, знаете, я знаю людей. Я знаю [НЕРАЗБОРЧИВО] Крамп. Но вопрос в том, как вы позволяете им иметь гибкость и подвижность, как их настоящий характер, и как прямолинейность цитаты, не цитирования, «опыт». И во-первых, вам просто нужно — репортаж — это просто вы должны задать вопрос, вы должны задать этим людям вопросы, сесть и выслушать ответы.

Но тогда я просто думаю, что вы должны подумать, хорошо, что произойдет, если я включу голос Рэя Ганна в статью о Шовене и о том, что происходит в Миннесоте. Моя бабушка, как будто я брала интервью у бабушки, наверное, от 2000 до 3000 часов. Поскольку я всегда в своих мыслях, я думаю о том, чтобы заняться другим проектом. Поэтому моей бабушке не разрешалось читать и писать публично.

И затем они использовали ее способность читать и писать, чтобы не позволить ей голосовать, хотя она вышла за рамки, чтобы научиться читать и писать.Так что вы не можете сказать мне, чтобы я не помещал этого человека, который дал мне жизнь и дал мне подобное художественное и этическое видение, вы не можете сказать мне, чтобы я не помещал ее в какое-то эссе, особенно эссе, которое, по вашему мнению, она не принадлежит.

Вот почему, когда вы попросили меня написать об Outkast, ну знаете, Oxford American, я собирался рассказать об инновациях моей бабушки. Если вы понимаете, о чем я? Вы просите меня написать о Черных церквях, или вы просите меня написать о баскетболе три на три, я также привязываю это к этому, вы знаете, эту женщину, которая выросла в 1929 году, которая раньше играла в баскетбол на этом, например , сосна.Так что это каким-то образом, вы можете видеть, что он продолжает писать о своей бабушке или своей семье. Но в глубине души это похоже на то, что вы все пытались стереть мою бабушку и мою семью с лица Земли. Так что я попытаюсь вовлечь этих людей в какое-нибудь, надеюсь, величественное искусное творение. В основном это то, чем я занимаюсь.

Эти люди значат для меня весь мир. Эти люди причинили мне боль так, как никто другой не может. Они любят меня так, как никто другой. Они знают о моих родинках.Они все знают.

И когда я рос, меня всегда отговаривали вкладывать их в вещи, которые я сдавал в школу. Так что, когда у меня появится возможность писать, я скажу: нет, я собираюсь вкладывать своих людей во все, что пишу.

tressie mcmillan cottom

Мм-хмм.

kiese laymon

И тебе придется сказать мне, что это нехорошо. Но я сделаю это.

tressie mcmillan cottom

Когда вы редактируете свой текст, это звучит — вы также пересматриваете канон, который сделал ваши тексты такими необходимыми, верно? Например, назначьте мне что-нибудь, но я знаю, что в том, что вы мне назначаете, это никогда не входило.И поэтому вы всегда придерживаетесь только канона, ага.

kiese laymon

И вы нас знаете. Вы знаете, мы обманщики. Ты знаешь, о чем я говорю? Типа, да, я написал книгу под названием «Длинное деление». И есть два персонажа по имени Сити. И, знаете, эта книга делает многое. Одна из вещей, которые я делаю, — это как будто я буквально отвечаю своей матери, которая заставила меня прочитать «Повесть о двух городах» восемь раз, прежде чем я успел что-нибудь сделать. Ну, я говорю: «Хорошо, мама, ну, я собираюсь создать свою собственную« Повесть о двух городах », и она будет называться« Длинный дивизион ».

Так вот, мне не нужно делать это явным для кого-либо еще на Земле, кроме меня и моей мамы. Ты знаешь о чем я говорю? Но иногда я просто думаю, что именно в таких вещах связано искусство. Я не люблю просто реактивно писать против нормативного цис-белого дерьма. Но я пытаюсь утвердительно вписать себя и те части себя, которые мне даже не нравятся, в то, что люди собираются читать завтра. Это уж точно. Я определенно пытаюсь это сделать.

tressie mcmillan cottom

Вы недавно говорили о пересмотре как этике.И я хотел, чтобы вы принимали решение о том, что вы решите пересмотреть и когда. Итак, вы говорите о том, что в сборнике эссе вытаскивали, как будто редакция фактически была редактированием. Вы вытащили два эссе — одно о Канье Уэсте. А какой второй вытащили?

kiese laymon

Одна была про Майкла Джексона, Тупака и Берни Мак.

tressie mcmillan cottom

Почему это? Почему вы вытащили именно эти эссе?

kiese laymon

Я имею в виду, эссе Канье, одно, которое я использую — основа того эссе Канье, в котором рассказывалось об отношениях моей бабушки с ее мужем, который умер примерно через полтора года, может быть, два года назад, я использую это для этой новой книги.Но, во-вторых, то, что я написал о Канье, я просто не мог больше отстать. Вы знаете, как будто вся статья должна была быть о том, как Канье становится художником, который случается только раз в жизни.

И, как и многие другие наши художники, он просто неправильно понимает пол. И я тоже. И мой дед тоже. Это вроде того, что было сделано в эссе. Но, знаете, тогда этот чувак наделал кучу дерьма, которого я не видела.

И я сказал: «Я не могу, мне нужно написать намного больше о Канье, или мне нужно убрать Канье из этого эссе и просто сосредоточиться на отношениях моей бабушки с ее мужем, что намного интереснее, чем Канье, да? Так что я убрал это по этой причине.

Дело Майкла Джексона, я имею в виду, настоящий разговор. Это было как будто я опубликовал то эссе. И многие люди, которых я люблю, нам нравится это эссе, но вы не говорили с Майклом Джексоном, якобы совершающим сексуальное насилие и причинение вреда молодым людям. Вы этого не делали. И знаете, почему я этого не сделал? Потому что у меня не было ни навыков, ни воли для этого.

И я был, хорошо, позвольте мне вынести это эссе, потому что я хочу сделать с ним что-нибудь еще. Это было похоже на два эссе, которые мне действительно нужно было вынести.Потому что с этической точки зрения я больше не мог стоять за ними. Я просто не мог. Я не мог быть таким, я верю в это. Я больше в это не верю.

tressie mcmillan cottom

Что делал Канье, когда ты думал, хорошо, слушай, либо у меня есть — это материал Дональда Трампа?

kiese laymon

Нет, это не так —

tressie mcmillan cottom

Или это просто его погружение в нечто вроде этого публичного выступления, да?

kiese laymon

Я имею в виду, Дональд Трамп, к тому времени, когда появляются вещи о Дональде Трампе, как будто я … мои отношения с Канье прошли через шесть различных фаз.Но как будто это был настоящий разговор, это было тогда, когда вышел Йизус. Когда вышла My Dark Twisted Fantasy, Канье раскритиковали за то, что он явно гипермизогинур, гипер. И он услышал критику. Я знаю людей, которые его знают, и он слышал критику. А потом он удвоил эту критику в адрес Йизуса.

И тогда я подумал: «Хорошо, хорошо, знакомый, как будто это не тот человек, о котором вы думали, а я думал, что это человек, который, получив образование, он получает образование и, по-своему, постепенно приходит к выводу. способы превратить это образование в свое искусство.Нет, Канье слышал, что люди думали, что он женоненавистник, а Канье удвоил женоненавистничество. Вот что случилось.

tressie mcmillan cottom

Кстати, в вашей этике ревизии мне нравится то, что вы проявляете ее в повседневной жизни. Итак, вы подумали, послушайте, я постараюсь пересмотреть сборник эссе, который оказался очень успешным, не только потому, что аргументы не работают, а это другое — или что была фактическая ошибка, но это не кто Я живу в этот момент и хочу, чтобы произведение искусства представляло для меня.Но я также, в рамках этого искусства, вы говорите о вещах, от которых лично отказываетесь, когда вы пересматриваете свое отношение к вещам, которые вы любите, и к миру. Могу я заставить вас прочитать ту, которая действительно бросилась мне в глаза?

kiese laymon

Ага.

tressie mcmillan cottom

Это из Миссисипи. Вы вернулись в Миссисипи, очень успешно. Вы живете подобной параллельной жизни в Оксфорде, штат Миссисипи, как писатель, одаренный Джоном Гришемом, и живете в этом месте, куда вы никогда бы не ступили, когда росли в другой части Миссисипи.И мне здесь нравится, как вы — вы хотите заниматься тем, кем были, но вы должны признать, что теперь вы другой человек, и то, как это проявляется в этом. Вы можете прочитать это для нас?

kiese laymon

«Я проезжаю мимо двух огромных памятников Конфедерации в Оксфорде. Их обоих охраняют черные офицеры. Я хочу спросить братьев, не являются ли они униженными, охраняя памятники в память о нашем разрушении. Когда они начинают отвечать или звонить по радио в поисках подкрепления, я хочу сказать: «Ой, секундочку, братья».Затем я хочу взорвать первый куплет «Fuck the Police». Я представляю, как братья припарковались в тени вооруженных памятников, стучат по своим крейсерам, и все мы читаем «Fuck the Police», пока не прибудет подкрепление.

Когда прибывают белые офицеры, я представляю, как на них нападает весь бужий черный профессор, объясняя, что белые миссисипцы цепляются за Конфедерацию не потому, что они проиграли Гражданскую войну, а потому, что они обманули в сфальсифицированной битве против черных миссисипцев. Их памятники — это памятники нашим страданиям от рук людей, которым никогда не приходилось платить, играть, жить или сражаться честно.

Но они это уже знают. Каждый житель Миссисипи, признают он это или нет, знает это. Чего они не знают, так это того, что «К черту полицию» был одним из наших памятников, одним из самых запоминающихся памятников. И каждый член NWA имел корни с Юга. Я так сильно хотел сыграть в нее, когда наблюдал, как горит полицейский участок в Миннеаполисе, и когда Трамп натравил свою Национальную гвардию на мирных протестующих, чтобы сделать фотографию, которой позавидовал бы Вельзевул.

Я хочу прямо сейчас поставить «К черту полицию».Существование песни является доказательством того, что даже если бы мы не могли принести столько материальных страданий белым людям, сколько они сделали нам, мы могли бы увековечить память и направить дух тех, кого избили, убили противные мошенники. Больше всего мама беспокоится о том, что эти мошенники подстрелят меня с неба. Она права. Однажды я не встану с земли. Мама знает, что в моих снах мы летим пуленепробиваемыми и часто терпим крах.

В своих настоящих снах я бегаю, как Ахмауд. Я стреляю в среднечастотные перемычки, как Джордж.Я лечу, как Бреонна. Я читаю каждую лирику под «Fuck the Police» в Монте-Карло, переполненном ими до краев, а Миньон, Тим, Генри и Дэвид ищут новые способы любить друг друга.

Я мечтаю сделать с белыми людьми и их полицией то же, что они делают с нами. И больше, чем фантазировать, я помню и получаю удовольствие от публичных рэпов, которые бабушка никогда не могла шептать за пределами своего дома. Но есть способ отметить наши поражения и победы, не унижая гомосексуалистов и, как следствие, морально унижая тех из нас, кто не гомосексуален.Тех, кого мы стремимся унизить, мы в конечном итоге стремимся уничтожить.

И этот первый куплет «К черту полицию» не совсем точно увековечивает или увековечивает жизнь квир-народа. Мне пришлось прекратить читать рэп два десятилетия назад. Мне пришлось перестать его слушать в 2015 году. Как бы абсурдно это ни звучало, единственное, что было труднее, чем отказаться от «Fuck to Police», — это отказаться от лжи людям, которых я якобы любил, отказаться от беспорядочного питания и отказаться от азартных игр. Странный антагонизм, как транс-антагонизм, как анти-чернота, — это зависимость, которую можно сломать только честным расчетом, последовательной практикой и радушием радикальных настроений.

Как и большинство жителей штата Миссисипи, я наркоман. Как и большинство американцев, я трус. Я машу черным офицерам, охраняющим памятники Конфедерации. Они машут в ответ. На заднем плане звучит песня Адии Виктории «And Then You Die». И я еду домой. Блядь. Блядь.»

Вы говорили с Адией на днях,

tressie mcmillan cottom

Я говорила. Да, на днях я разговаривал с Адией. Говорю с ней снова очень скоро. Адия Виктория — красивая современная блюз-женщина, как я ее называю.Мне нравится мысль о том, что блюзовых женщин все еще делают молодыми, и это одна из причин, почему я люблю Адию Викторию, у нее есть замечательный альбом «Southern Gothic», который, как мне кажется, является предметом разговора с этим современником. однако южная готика, которую, я думаю, вы там запечатлели, является сложностью того, что мы все воспроизводим этот повседневный материал. Как будто об этом легко говорить — может быть, нелегко, но легче говорить об отказе от полиции, чем проехать мимо полиции и не вежливо поздороваться, особенно когда ты стоишь в центре Оксфорда, штат Миссисипи.

kiese laymon

Да, и вы знаете, как тяжело придется работать. Вы знаете, как тяжело работать — это не оправдание. Это просто взгляд на то, что мы на самом деле, некоторые из нас действительно чувствуем, понимаете?

tressie mcmillan cottom

Это что-то, эта ревизия вас самих, говоря, что я люблю это искусство, как я люблю NWA. Или для меня, как говорилось, мне пришлось отказаться от одной из моих любимых песен Salt-N-Pepa, потому что я понял, что в ней есть что-то, что я просто не мог найти во взрослой жизни.

kiese laymon

Какой?

tressie mcmillan cottom

Ну, у них есть — они использовали уничижительное слово для интеллекта в «Какой мужчина, какой мужчина, какой могущественный хороший человек». И я просто не могу больше этого сказать.

kiese laymon

Да, да, да.

tressie mcmillan cottom

Я больше не могу этого сказать, правда? Хотя мы знаем, что это искусство было создано в ответ на то, что это особый тип этики чернокожих феминисток, согласно которой чернокожие женщины желательны и имеют возможность выбора партнеров.Но они построили это на уничижительных и оскорбительных словах, с которыми я не могу жить.

Точно так же у вас есть эта вещь с песней NWA, которая, да, она служила определенной цели для нас, но делала это таким образом, чтобы поставить под угрозу нашу любовь к более широкому сообществу. И у вас есть возможность сделать эту доработку в режиме реального времени и поговорить с нами о том, как это выглядит и ощущается, как вы думаете, вы стали лучше, став взрослым, большим взрослым, официальным взрослым, Вы научились лучше держать себя в руках, как в этом отрывке?

kiese laymon

Я буду с вами честен, да.Сложно сказать —

Хорошо, хорошо.

tressie mcmillan cottom

— на это так сложно сказать «да». Я просто не думаю, что вы просите кого-либо на Земле сделать что-то, чего вы не хотите делать. Итак, у меня — вы знаете, вы говорили о Канье. Я получил миллион критических замечаний в адрес Канье. Вы говорите об этом человеке Дональде Трампе и всех людях, создавших Дональда Трампа.

Я получил миллиард критических замечаний в адрес этих людей. Но в конце концов, я знаю, что мне нужно иметь возможность отказаться от того, что я не хочу отдавать.Типа, я люблю трахать полицию, фам. Обожаю память —

Ох уж память. Я так отчетливо это помню в первый раз — впервые увидел видео, услышал песню. У меня тоже были изображения, я видел видео.

kiese laymon

Да.

tressie mcmillan cottom

поразила меня.

kiese laymon

Сразил мой разум.

tressie mcmillan cottom

Это был момент.

kiese laymon

Это было, и, знаете, вот где я просто думаю о словах, мы должны помнить, что слова есть слово. И у них есть истории, но они тоже живы. И так как будто я крестился в NWA. И, да, я могу быть похож на все изнасилования — потому что они буквально читали рэп об изнасиловании — все убийства, которые там были. Но, черт возьми, ты можешь сказать все это, если хочешь.

Но для меня, когда я прошу этих белых людей избавиться от худшего из Миссисипи, худшего из этой нации, худшего из белых, да, но тогда я также должен быть готов избавиться от себя иногда о вещах, которые похожи на полностью эйблистов, на абсолютно странных и транс-антагонистов.И как эта песня, песня, которая заставила меня почувствовать, что я могу ходить с поднятой головой, также песня, которая как бы пропитана этим. Как будто я не пытаюсь сделать что-то подобное — доказать кому-нибудь, что я лучше, чем кто-либо, не трахаясь с этой песней.

Но как будто мне не нужно трахаться с этой песней, потому что мне не нужен дополнительный стимул, чтобы поверить идеям этой песни. И у меня есть много стимулов верить идеям этой песни. Это я. Ты знаешь, о чем я говорю? Это не для кого-то другого.Это потому, что я уже стал антагонистом к гомосексуалистам. Я уже транс-антагонист. Я уже настроен против черных. Я уже женоненавистник.

Если я знаю, что определенные вещи будут побуждать меня к большему, мне нужно, как взрослому человеку, создающему искусство, сказать, что я должен избавиться от этого искусства. И я думаю, что это то, что мы все как люди в этом мире должны делать, если хотим переехать в более честное и нежное место. Я не могу контролировать мир, но я могу контролировать то, что я делаю, понимаете?

tressie mcmillan cottom

Это кажется мне действительно хорошим ответом на аргумент, что мы всегда должны рассматривать искусство в его историческом контексте, вы знаете, эту идею о том, что нельзя судить об искусстве по современным стандартам и этике.И вы говорите, что нет, вы — не только можете, но и как художник, вам лучше, верно, это императив для искусства делать то, что вы хотите, чтобы оно делало в этом мире. Знаешь, чего я больше всего боюсь, Кизе?

kiese laymon

Что это?

tressie mcmillan cottom

Создавать что-то и распространять это в мире, думая, что это сделает то, о чем я забочусь, лучше, и люди находят в этом что-то, что послужит точным контраргументом.Я постоянно переживаю, когда что-то отпускаю. Я провожу безумные часы в два, три, четыре часа ночи. пытаюсь найти все, чтобы кто-то мог неверно истолковать мои намерения, чтобы противодействовать тому, что я задумал. И я думаю о вашей этике исправления, когда вы говорите, что все начинается с вас, как художника, вы как создателя, как, знаете, как реакцию на это, когда вы берете на себя ответственность. Я должен нести ответственность за это не меньше, чем за людей, которых боюсь.

kiese laymon

А создавать пышное искусство сложно, потому что — как вы уже говорили о вторичной характеристике.Например, если я приведу второстепенного персонажа, у которого есть представление о прогрессе, которого нет у меня, ну, например, моя мать. Моя мама до сих пор верит, что даже пост «Heavy» похож на то, что у нас нет зеркал заднего вида. Не говори со мной о прошлом. Мама говорит, что я не хочу ничего слышать о прошлом, верно?

tressie mcmillan cottom

Ага.

kiese laymon

Итак, когда я помещаю это в книгу, а затем вижу, что это цитируется в Instagram, нам не нужно оглядываться в прошлое.Прошлое — мне нравится, но, черт возьми, вы цитируете кого-то, о чем книга на самом деле спорит. Но они этого не видят. По словам Кизе, они будут такими, чтобы не оглядываться в прошлое. Если вы понимаете, о чем я? Так что я просто думаю, что это … я чувствую вас точно так же, но я также чувствую, что как только вы приведете других персонажей, которые начнут говорить вещи, с которыми многие люди могут согласиться, они дадут вам это дерьмо, даже если вы » ты пытаешься сказать обратное.

tressie mcmillan cottom

В мгновение ока, потому что нам трудно отделить искусство от художника, я думаю, особенно когда художник отличается от нас в некоторой критической идентичности.Нам трудно отрывать женщин от работы. Нам трудно разлучать черных людей с их работой и так далее.

Вы знаете, что еще, я думаю, у вас действительно хорошо получается, что вы действительно критически оцениваете то, как места и ваше местоположение в этих местах действительно влияют на вас. И поэтому я хочу поговорить о том, как эти места пересмотрели вас как человека, как человека мыслящего и творческого человека. Так что Миссисипи всегда является фоном вашей жизни.

kiese laymon

Ага.

tressie mcmillan cottom

Все, что вы пишете, начинается с, слушайте, я из этого места и этой истории. Но вы также переехали … вы закончили Оберлин. Вы поступаете в Университет Индианы на степень магистра иностранных дел. Вы попадаете в Вассар. Вы вернетесь в Миссисипи. А теперь вы начинаете в другом новом месте. Вы собираетесь в Техас, и я просто должен сказать, что Техас кажется большим. Не знаю почему. Я чувствую, что переезжаете в другую страну, когда переезжаете в Техас.Как эти места повлияли на вас и изменили ваше мышление?

kiese laymon

Woo. Что ж, это отличный вопрос. Но я постараюсь быть кратким, потому что могу говорить об этом слишком долго. Знаете, моей маме было 19, когда я родился, моему отцу 20. А я родился в кампусе Университета штата Джексон. Так же, как Миссисипи сформировала меня и Форреста, где жила моя бабушка, это сельская община, куриное поселение, 45 миль — как будто я вырос в этом учреждении.Они ходят в аспирантуру в Висконсине, я хожу с ними туда, хожу туда и обратно с моей бабушкой.

Я в школе. Я хожу в старшую школу, я хожу в другую среднюю школу, хожу в другую среднюю школу. Я никогда не был в школе. Как никогда — я родился в школе. Когда я закончил аспирантуру, я пошел прямо к Вассару. Я учился в университете Миссисипи, и в январе я должен поступить в Райс.

tressie mcmillan cottom

Ожидаете ли вы культуры Техаса — чего вы от нее ждете?

kiese laymon

Я как бы пытаюсь сейчас избежать этого вопроса о Техасе, fam, потому что, как будто я из Миссисипи, понимаете? И очень страшно переехать в такое место, как Миссисипи, где есть одна клиника для абортов и, знаете, вот-вот откроется дело Доббса.Они пытаются это вытащить. А потом переезжайте в такое место, как Техас, когда уедете из Миссисипи, как мы уехали в Иллинойс. Мы уехали в Милуоки, понимаете, о чем я? Мы уехали в Индианаполис. Мы уехали в Атланту. Я не совсем уверен в том, что значит покинуть Миссисипи, когда он находится в таком состоянии, чтобы отправиться в другое место, которое пытается превзойти Миссисипи, понимаете?

tressie mcmillan cottom

О, да, да.

kiese laymon

Не знаю.Но это то, к чему я должен идти, так что посмотрим.

tressie mcmillan cottom

Мы проверим вас. Мы тебя проверим.

kiese laymon

Да, мне это понадобится.

tressie mcmillan cottom

Мне кажется, что хотя у вас есть … у вас есть теория нравственной практики и творческая практика, которые вы берете с собой, которые, я думаю, должны быть благом для как вы подумаете об этом месте.Я, возможно, больше беспокоюсь о том, как вы измените Техас, чем о том, как Техас изменит вас. Думаю, это моя надежда.

kiese laymon

Смотрите, мне 47 лет, сем. Как будто я больше не хочу менять Техас. Мол, пожалуйста, не дай мне пойти туда, пытаясь изменить Техас. Поскольку я чувствую себя Техасом, я чувствую, что собираюсь попробовать — я попытаюсь почувствовать это, прежде чем я попытаюсь это изменить.

tressie mcmillan cottom

Хорошо, хорошо.

kiese laymon

Позвольте мне сказать это, да.

tressie mcmillan cottom

Хорошо. Так что я думаю, что американский проект, поскольку он все еще находится в стадии реализации, во многом является проектом об отказе этой страны от пересмотра, верно? Не будет пересматривать свою историю, не пересматривать свое настоящее, не пересматривать свои повествования о будущем. И это привязанность не только к статус-кво, но и к тому, чтобы любить основополагающие мифы о том, какой должна быть эта нация.

Итак, во многих отношениях борьба за такие вещи, как памятники Конфедерации, о которых вы пишете, или борьба за критическую расовую теорию связаны с отказом этой нации пересмотреть свою историю о себе.Но вы постоянно пересматриваете себя. Вы постоянно моделируете это. И поэтому мне просто хотелось бы услышать, как вы рассказываете о том, что вы узнали благодаря такой пожизненной практике пересмотра себя в мире и как месте, где пересмотр не ценится как этика. Как мы можем ценить пересмотр в стране, вся история которой заключается в сопротивлении пересмотру?

Я думаю, что людям важно знать, что пересмотр может быть трудным, но, несомненно, того стоит. Так что, хотя время от времени это может быть мучительно болезненно, оно имеет некоторую всеобъемлющую ценность.Что это на ваш взгляд?

kiese laymon

Я думаю, что всех нас объединяет то, что очень трудно оглянуться назад на то, что мы сделали, на что мы не хотим смотреть — на очень элементарном уровне. Я думаю, что многие из нас даже не хотят оценивать то, что мы сделали, если мы потенциально сделали что-то вредное. Так что мы не можем даже говорить о пересмотре, если вы не говорите о видении. Как и оценка — это видение.

Итак, самое важное, что я узнал, — это то, что времена в моей жизни, когда я был так уверен, что я сделал отношения, работу, произведение искусства, этично и нежно, как те времена вам нужно больше стремиться оглянуться назад и увидеть, какой вред был нанесен, если вообще? Какие там тайные радости? Но для меня, как акт исправления на странице, так привязан к акту жизни нашей.

И самое сложное — это оценка. Я просто хочу сказать, как видение, как смотреть на то, кто и что вы сделали. И затем, если вы посмотрите на это с какой-либо строгостью или ясностью, я думаю, что один из них может быть типа: « Хорошо, вот что мне нужно сделать по-другому. Я думаю, что мы, американцы, сопротивляемся жесткому видению. Мы сопротивляемся жесткой оценке.

Таким образом, доработка кажется закрытой. И то, что большинство людей хочет от доработки, — это реклама. Так ты станешь лучше.Это будет — нет, то, что такое пересмотр, похоже на обязательство постоянно оценивать будущую работу. Так что еще не все. Вы никогда не закончили.

Но я даже не думаю, что мы сможем этого добиться, потому что большинство из нас боится того, что мы видим, когда оглядываемся назад. И я тоже. Но я знаю, что единственный способ, которым мы можем расти взад и вперед, — это честно оценивать ингредиенты, которые мы вкладываем в жизнь. И это то, что я стараюсь делать со своей работой.

tressie mcmillan cottom

Итак, наш последний вопрос к вам, Киз, — это то, о чем редактор сказал вам, что я хотел бы узнать ваше мнение на этом этапе вашей карьеры, поскольку вы собираетесь сделать еще один важный шаг , поскольку вы почувствовали уверенность в своей способности размышлять о процессе пересмотра себя и своей роли в мире как художника.

И это редактор постоянно твердил вам, вы знаете, вы могли бы быть настоящим черным писателем. Если бы вы сделали это, если бы вы сделали это, вы могли бы стать настоящим черным писателем. Что для вас сегодня значит быть настоящим черным писателем? Это что-нибудь значит?

kiese laymon

Я имею в виду, это будет звучать так, как будто я полон себя, но быть Кизе Лаймоном в некотором роде означает, что вы настоящий темнокожий писатель. Если вы понимаете, о чем я? Как будто я принимаю себя сейчас. А я много чего.И я ужасен во многих вещах. И я во многих вещах фальшивый. Но я настоящий черный писатель, дружище. И я так благодарен, что могу прожить достаточно долго, чтобы сказать тебе это.

Потому что я знаю, что это значит. Я всегда буду вкладываться в пересмотр. Я буду всегда, всегда вкладываться в голоса наших людей, которым никогда не было места. И я всегда буду вкладываться в странности. И для меня это то, что значит быть настоящим чернокожим писателем. И это то, что я пытаюсь сделать.

tressie mcmillan cottom

Вы делаете это блестяще. И ты проливаешь свет на остальных из нас, чтобы они могли выбирать, как мы хотим быть странными в этом мире. Так что спасибо тебе за это, Киз. Хорошо, брат мой, мы всегда заканчиваем серию — я говорю, да? Но временно это шоу Тресси. И, как и Эзра, мы всегда заканчиваем шоу рекомендациями трех книг. Что у вас есть для нас?

kiese laymon

Итак, книги, которые я бы порекомендовал на этой неделе, — это новая книга Имани Перри «От юга до Америки.«Чувак, это то, чего я просто ждал на самом деле всю свою жизнь. Это то, что нам нужно. Еще одна книга — «Shoutin ‘in the Fire: An American Epistle» Данте Стюарта, невероятная молодая книга этого молодого, младшего брата, который воображает себя проповедником, но который также нашел Бога через, как и многие наши черные интеллектуальные герои, которые часто подталкивали Христианство в стороне. Замечательное чтение. И Колин Каперник только что выпустил свою первую книгу «Отмена смертной казни для народа», которая представляет собой сборник очерков об отмене смертной казни и полицейской деятельности под редакцией Каперника.И это просто невероятная книга. Это похоже на то, что многие люди говорят, что удивлены, насколько это невероятно. Но это. Это феноменальная книга. Вот те три, которые я предлагаю.

tressie mcmillan cottom

Замечательные рекомендации. Спасибо, Кизе. Спасибо.

Эзра Кляйн

«Шоу Эзры Кляйна» — это работа New York Times Opinion. Ее продюсируют Джефф Гелд, Роже Карма и Энни Галвин, факт проверена Мишель Харрис, оригинальная музыка — Исааком Джонсом, а микширование — Джеффом Гелдом.

Воспоминаний о жизни, работающих над Final Fantasy IX, доступно с PlayStation Now — PlayStation.Blog

Всем привет, меня зовут Кадзухико Аоки, я был дизайнером событий Final Fantasy IX. Я отвечал за оживление персонажей игры, а также за различные сценарии, с которыми столкнулись игроки.

В честь выхода Final Fantasy IX на PlayStation Now я подумал, что поделюсь некоторыми личными воспоминаниями о разработке игры.

Проиграть видео

Начиная с

Я был назначен в команду Final Fantasy IX с самого начала. Раньше я работал над Final Fantasy III, IV и VII, так что я не был новичком в работе над сериалом, но на этот раз одно, в частности, должно было измениться: игра должна была быть сделана на Гавайях.

Это был большой шаг для меня — например, я подумал, какой будет среда разработки там.

Однако я не сразу начал работать над Final Fantasy IX.Прямо перед тем, как должна была начаться разработка, Хиронобу Сакагути, директор игры (и первоначальный создатель серии Final Fantasy!), Спросил меня: «Как насчет того, чтобы сделать Chocobo’s Dungeon 2?»

В результате я взял с собой разработчиков этой игры на Гавайи, и мы также сделали там Chocobo’s Dungeon 2. Возможно, некоторые из вас играли в нее на оригинальной PlayStation!

Когда игра была завершена, я присоединился к команде Final Fantasy IX, и мы вместе начали работать над игрой.

Оглядываясь назад, двигаясь вперед

С самого начала г-н Сакагути сказал, что он хочет, чтобы Final Fantasy IX вернула наши корни. Действие Final Fantasy VII и VIII происходило в мирах, вдохновленных научной фантастикой, и мы хотели вернуться к стилю фэнтези, установленному в более ранних играх Final Fantasy.

Однако это вызвало у нас несколько проблем. Например, мы накопили большой опыт в изображении более высоких персонажей в двух предыдущих играх, но для того, чтобы наилучшим образом поддержать фантастическую атмосферу Final Fantasy IX, нам потребовалось более стилизованное оформление.

Это означало, что мы не могли полагаться на методы, которые мы изучили — нам пришлось начинать заново с нуля!

Персонажи, управляющие своей судьбой

Было важно получить правильный дизайн, потому что персонажи действительно являются сердцем Final Fantasy IX. Люди, которые играли в эту игру, очень привязаны к таким, как Зидан, Виви, Даггер и Штайнер.

Это приятно слышать, потому что я очень много работал над их созданием.Одна из тем Final Fantasy IX заключается в том, что в мире не существует бессмертия. То, как вы живете, не зависит от судьбы — она ​​определяется в тот момент, когда вы принимаете собственное решение о том, как вы собираетесь жить.

Мы хотели изобразить персонажей, которые всегда жили в соответствии с тем образом жизни, который они выбрали для себя, даже в свои последние минуты. Создавая у каждого из них свои уникальные прелести, мы думали, что люди погрузятся в мир игры.

Конечно, я, возможно, думал обо всем этом в начале проекта, но после начала разработки все, что я могу вспомнить, это беспокоиться о множестве разных вещей — например, необходимость сделать определенную часть более понятной или добавить дополнительные эпизоды. .

Тем не менее, я считаю, что мы преуспели в нашей первоначальной цели — я думаю, что люди смогли понять персонажей и то, как они жили своей жизнью.

Сроки и лимиты данных

Возможно, самые большие проблемы, с которыми мы столкнулись при создании Final Fantasy IX, были связаны с ограничениями данных.Работая над оригинальной PlayStation, мы были ограничены тем, сколько информации мы могли уместить на CD-ROM, и даже с четырьмя дисками мы были на пределе этого хранилища.

Ближе к концу разработки мы вычисляли данные на каждом из дисков каждый божий день. Если мы в конечном итоге превысим объем хранилища, мы будем мучительно думать, как изменить способ разделения истории по дискам.

Это означало, что мы должны были сделать некоторые сокращения. Например, в какой-то момент истории группа разделяется, чтобы захватить четыре святыни.Изначально мы планировали заставить игрока использовать каждую группу персонажей для сражения, но из-за ограничений данных в итоге мы включили только битву Зидана и Квина.

Проблема усугублялась тем, что у нас было на три месяца меньше, чем планировалось изначально, чтобы сделать мастером игры. Окончательная полировка была невероятно сложной!

Удовлетворяющая сцена

Несмотря на все трудности, я горжусь завершенной игрой. Иногда меня спрашивают, какая моя любимая сцена, и, как ни странно, это титры.

Мое определение веселой игры — это когда чем ближе вы подходите к финалу, тем сильнее вы чувствуете, что еще не хотите, чтобы он заканчивался — вы все равно хотите продолжать играть в этом мире! Затем, как только начинается финал, вы все в восторге от финала истории, а после того, как берутся финальные титры, вы просто ошеломлены, переполняясь чувством достижения.

Когда я играл в Final Fantasy IX, чтобы проверить это, я сам испытал это чувство, когда дошел до финала — я почувствовал, что достиг того, что мне нужно было сделать.

Воспоминания о жизни

У меня много теплых воспоминаний о работе над Final Fantasy IX, особенно о том, что я мог работать под ярким гавайским солнцем.

Когда я начал там жить, я видел, как люди смотрят на море и небо с непринужденным выражением лица, и мне казалось, что само время движется в более расслабленном темпе. Раньше я так много носился — это была хорошая возможность перестать думать о том, какая жизнь сделает меня счастливым.

Кроме того, я рад, что игра так сильно повлияла на жизнь своих поклонников. Сразу после выхода игры я получил письмо от игрока, который переживал чрезвычайно трудное время в своей жизни, но игра в Final Fantasy IX помогла ему пройти через это. Зная, что вся наша тяжелая работа помогла кому-то преодолеть такую ​​проблему… я впервые почувствовал, что рад создавать игры.

Даже сегодня фанаты продолжают вдохновлять меня.Например, я все еще время от времени смотрю видео Let’s Play на YouTube. Реакция людей, когда они играют, по-прежнему учат меня тому, что я использую в своей текущей работе по развитию (кстати, имя моей учетной записи — Кадзухико Аой … но я никогда ничего не говорю).

Заключительные мысли

Наша работа над Final Fantasy IX закончилась давно, но я считаю, что ее неизменная популярность — это все благодаря фанатам. Фактически, я сейчас думаю о них как о «создателях».

Любой, кто отвечает на Final Fantasy IX, когда его просят порекомендовать игру, любой, кто чувствует себя счастливым, когда слышит, как люди говорят, что им нравятся определенные части игры… эти фанаты, как и мы, продолжают создавать игру.

Если вы впервые играете в Final Fantasy IX на PlayStation Now и находите это увлекательным, то я буду рад, если вы присоединитесь к нам и продолжите создавать Final Fantasy IX в будущем.

Изменяющая жизнь магия уборки: японское искусство избавления от беспорядка и организации: 0710308291511: Мари Кондо: Книги

«Мисс. Кондо излагает свой аккуратный манифест, как своего рода дзен-няня, как поучительная, так и анимистическая ». The New York Times

«Буквальный практический опыт, и я рекомендую его всем, кто борется с материальным избытком жизни в привилегированном обществе.(Спасибо мисс Кондо, я целую свои старые носки на прощание.) . . Чтобы показать вам, насколько серьезно я уважаю г-жу Кондо: если я когда-нибудь сделаю татуировку, она скажет: «Искра радости!» — Джейми Ли Кертис, Time

«Эта книга соответствует своему title: это изменит вашу жизнь ». —B.J. Новак, Люди

«Эта книга — культ. Совершенно разумный, пугающий культ, который работает, не убивает людей (бонус), но кардинально меняет вашу жизнь.В этом случае — к лучшему ». BuzzFeed

«Самая организованная женщина в мире». PureWow

«Ода японского эксперта по расхламлению проста и понятна». Vogue

«Ее голос. . . то суровая и очарованная, как крестная фея для носков ». The Wall Street Journal

«Читая это, вы видите блестящую ментальную свободу от непрочитанного / необработанного / неношеного, угрызений совести покупателя, нервного взгляда на списки недвижимости.Жизнь подавлена, побеждена ». The Atlantic

«Приветствую новую королеву, убирающую беспорядок, Мари Кондо, чей беспорядочный бестселлер вызвал увлечение уборкой в ​​домах по всему миру. . . одна правильная уборка — это все, что вам нужно на всю оставшуюся жизнь ». Good Housekeeping (UK)

«Как могла эта карманная книга, которая уже была продана тиражом более 2 миллионов экземпляров и прочно заняла первое место в списке бестселлеров New York Times , дать такое большое обещание? Вот краткий ответ: потому что это законно.. . . Метод Кондо действительно может изменить вашу жизнь — если вы позволите ему ». —Сегодня

«Кондо предлагает вам спросить себя, каждый ли предмет, который у вас есть, достигает цели. Это толкает вас вперед или удерживает в прошлом? » USA Today

«Краткое практическое руководство по наведению порядка в вашем доме». Financial Times

«[Этого] достаточно, чтобы поприветствовать Кондо за то, что она признала что-то довольно глубокое: этот беспорядок часто связан с несчастьем, и что правильная уборка может быть своего рода психотерапией для дома, как ну как и для людей в нем.. . Его сила в простоте ». The London Times

Соответствующее жизненное событие (QLE) — HealthCare.gov Глоссарий

Подпишитесь, чтобы получать по электронной почте (или текст) обновления с важными напоминаниями о сроках, полезными советами и другой информацией о вашей медицинской страховке.

Выберите свой штат Выберите stateAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict из ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingAmerican SamoaGuamNorthern Марианские IslandsPuerto RicoVirgin острова получить обновления электронной почты Получать обновления текстовых сообщений (необязательно)

Чтобы отменить, отправьте текст СТОП. Чтобы получить помощь, отправьте текст HELP. Частота сообщений варьируется, но вы можете получать до одного сообщения в неделю во время открытой регистрации. Могут применяться тарифы на передачу сообщений и данных.

Теперь, когда вы зарегистрировались, мы отправим вам напоминания о сроках, а также советы о том, как зарегистрироваться, оставаться в ней и получать максимальную пользу от своей медицинской страховки.

Концертов вспоминают ужас смертельного фестиваля Astroworld

Примерно 12 часов Диана Амира сидела и ждала, чтобы убедиться, что у нее будет лучшее место для наблюдения, когда Трэвис Скотт выйдет на сцену аншлагового музыкального фестиваля Astroworld в пятницу вечером в Хьюстоне.

Но примерно за полтора часа до начала представления, когда все встали в ожидании представления, 19-летняя Амира поняла, что толпа была настолько плотной, что она едва могла дышать.

По оценкам Амиры, через 30 секунд после того, как Скотт начал свое выступление, она потеряла сознание.Она сказала, что без людей вокруг нее, которые помогали бы ей оставаться в вертикальном положении, она была бы среди тех, кто умер.

«Когда появился Трэвис Скотт, я сказал себе, что это момент, к которому я готовился, мне просто нужно дышать», — сказала Амира. «Но … моя грудная клетка была так сдавлена, что я не мог расширить свои легкие, чтобы перевести дыхание».

Через два дня после того, как восемь человек погибли и десятки получили ранения на концерте, те, кто слышал крики тех, кто был раздавлен толпой, кто был свидетелем того, как топтали тела, и те, кто думали, что они тоже могут умереть в волне человеческие тела пошатнулись от пережитого.NBC News поговорили с пятью людьми, посетившими шоу Astroworld, и все они сказали, что опасаются за свою безопасность, поскольку толпа сжимается.

«Эти последние два дня мое сердце бешено колотилось, я продолжаю осознавать, насколько плох был весь этот фестиваль на самом деле и насколько мне повезло», — сказал 19-летний Кристиан Бустос, который сказал, что он и его друг перебрались на задний двор. толпа на раннем этапе, понимая, насколько напряженной становится ситуация.

Около 50 000 человек собрались на фестивале в парке NRG, сказал начальник пожарной охраны Хьюстона Самуэль Пенья.

«Это вызвало некоторую панику и стало причиной некоторых травм. Люди начали выпадать, терять сознание, и это создало дополнительную панику», — сказал он в субботу, добавив, что причины смерти восьми жертв еще не известны, но что они будут определены.

Двое из восьми погибших были подростками. Двадцать пять человек были доставлены в близлежащие больницы. Пятеро были моложе 18 лет, в том числе 10-летний ребенок в критическом состоянии.

Более 300 человек также прошли курс лечения в пятницу в местном полевом госпитале, заявили официальные лица.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, который не назвал их по имени, сказал в субботу, что одной из жертв было 14 лет, одной 16, двум 21 год, двум 23 года и одному 27 лет, и что возраст одного человека не был определенный. К воскресенью местные новостные агентства начали идентифицировать погибших; официальные лица еще не подтвердили эти личности.

Скотт сказал в видео, опубликованном в его истории в Instagram: «Честно говоря, я просто опустошен. Я никогда не мог себе представить, чтобы что-то подобное происходило просто так ».

Скотт опубликовал письменное заявление в социальных сетях, в котором выразил соболезнования семьям погибших.

«Я хочу разослать молитвы тем, кто пропал прошлой ночью», — сказал он в видео. «Мы на самом деле сейчас работаем, чтобы идентифицировать их семьи, чтобы помочь им в это трудное время».

Многие участники поделились своим опытом в социальных сетях, где посетители концертов сочувствуют пережитому испытанию. В TikTok видеоролики о хаосе собрали десятки миллионов просмотров. К полудню воскресенья у хэштега «#Astroworld» было более 1 миллиарда просмотров.

На видео с концерта, опубликованном в TikTok Амирой, которая написала в подписи, что она смирилась с тем, что она умрет, было больше пяти.5 миллионов просмотров.

Тре Пиксли, который опубликовал видео о хаосе, которое было просмотрено более 5,2 миллиона раз, сказал, что он был раздавлен, как если бы он был в тисках.

Вокруг него кричали люди — некоторые теряли сознание от напора толпы.

Затем он упал на землю.

«Прежде чем я узнал об этом, я упал вместе с группой других людей, — сказал 22-летний Пиксли. — Мы застряли в криках о помощи … В тот момент я испугался за свою жизнь».

Пиксли сказал, что он пробыл на земле две песни, прежде чем он смог встать с помощью незнакомцев, которые, по его словам, рисковали своей жизнью, чтобы поднять его.В конце концов, ему удалось сбежать из толпы и пробраться в безопасное место. Но это испытание все еще повторяется в его голове.

Скайлер Мэдисон, 29 лет, которая смотрела шоу из центра толпы, сказала, что она пыталась уйти во время выступления Скотта, но масса людей продолжала толкать ее взад и вперед, пока она не поняла, что ей придется переждать время. продолжительность шоу.

«Это был буквально водоворот толпы», — сказала она.

В какой-то момент, по словам Мэдисон, люди были так плотно упакованы, что ее ноги были оторваны от земли.Она узнала о смерти только после того, как покинула мероприятие, и на ее телефон хлынул поток сообщений. Она сказала, что, поскольку она оказалась в ловушке в толпе, не имея возможности убежать или обратиться за помощью, она беспокоилась о том, что ее могут убить.

«Не имея возможности дышать, и тебя раздавливают до смерти, ты начинаешь думать об этих вещах, например:« Я выживу? »- сказала она.

Сообщения об исках появились поздно вечером в воскресенье. Тем временем скорбящие начали собираться возле парка NRG, чтобы возложить цветы и свечи к импровизированному мемориалу.

Некоторые из присутствовавших в зале сказали в воскресенье, что они разочарованы реакцией Скотта на происходящее и что им жаль, что он не увидел хаоса и не остановил шоу.

«Трэвис Скотт сам на сцене мог бы сделать больше, чтобы убедиться, что его фанаты в порядке», — сказал Пиксли, добавив, что ему хотелось бы, чтобы у Скотта было больше сотрудников службы безопасности перед сценой или он приостановил выступление на 10 до 15 минут на устранение всплеска.

Пиксли и Амира сказали, что, по их мнению, они и другие выбрались живыми только потому, что незнакомцы рисковали своей жизнью, чтобы доставить их в безопасное место.

Связанные

Амира вспомнила, как видела женщину на земле лицом вниз за 30 минут до того, как Скотт вышел на сцену. Люди вокруг женщины, которая не двигалась, в конце концов смогли поднять ее и вывести из толпы.

«Мы все кричим, и я рыдаю, потому что это мог быть я. … Мы должны были забрать ее и вывезти. И все это время я рыдаю, потому что начинаю принимать тот факт, что могу умереть, — сказала Амира.

Тогда она этого не осознавала, но вскоре Амира выйдет из толпы так же, как женщина, которой она помогла выбраться.Когда Амира потеряла сознание, по ее словам, мужчина позади нее начал перелезать через нее, чтобы лучше увидеть шоу. По ее словам, когда она пришла в себя, она молилась о том, чтобы пережить это испытание.

«Я никогда не слышала, чтобы я так кричала — слезы текли по моему лицу, умоляя Бога позволить мне жить и помочь мне дышать», — сказала она.

Именно тогда двое незнакомцев, которые, по ее словам, помогали ей оставаться в вертикальном положении и следить за тем, чтобы она дышала, вошли.

«Думаю, они подобрали меня, потому что следующее, что я помню, это крауд-серфинг из толпы. ,» она сказала.«Я благодарил Бога, потому что, если бы не они, я был бы мертв прямо сейчас. Я бы не выбрался из этого ».

Беспорядочная жизнь Эллиотта Фрая, временного лидера Atlanta Falcons — Блог Atlanta Falcons

ЦВЕТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ, Джорджия — К середине каждой недели Эллиот Фрай обычно имеет представление о своих планах на выходные . Он либо будет дома, безработный, либо будет на межштатной автомагистрали 26, начав свой путь из Чарльстона, Южная Каролина, в Джорджию, готовясь к работе на выходных.

Ну, ожидание того, что, возможно, только в экстренной ситуации действительно сработает.

Это жизнь Фрая, кикера, имя которого упоминалось в результате сделки, совершенной Atlanta Falcons 14 раз в этом сезоне. Это был постоянный цикл приема на работу и увольнения, который обычно приносили на борт в пятницу или субботу только для того, чтобы отпустить его в понедельник или вторник.

И однажды в этом сезоне, когда он узнал, что будет тренироваться с «Лос-Анджелес Чарджерс» во вторник, после победы «Атланты» над Майами, в воскресенье вечером.Эта работа может сбивать с толку некоторых и оставаться незамеченной большинством фанатов НФЛ.

• Как выглядит Denver D без Миллера
• Больно более опасно при беге
• Жизнь Эллиотта Фрая — взлеты и падения
• Дельфины заслуживают празднования победы
• Итоги 9-й недели НФЛ

Но в мире COVID-19 то, что происходило с Фраем почти еженедельно в этом сезоне, было страховкой. Большую часть недель в этом сезоне «Соколы» подписывают Фрая в тренировочную команду в качестве экстренного варианта на случай, если один из их специалистов получит травму или у него будет положительный результат теста на COVID-19.Если все пойдет хорошо для Атланты, Фрай уедет в следующий понедельник или вторник, чтобы на следующей неделе сделать это снова.

«Это выглядит, наверное, немного сумасшедшим снаружи и все такое», — сказал Фрай ESPN. «Но мне нравится быть с командой».

Его движения на самом деле не самые лучшие в лиге — бывший лайнмен атакующей команды Baltimore Ravens Андре Смит совершил 16 сделок в 2021 году, согласно статистике и информации ESPN, но Фрай приближается.

Это идеально? Нет.Но когда вы играете позицию, где существует всего 32 рабочих места, любая работа, чтобы оставаться в поле зрения, — это хорошая работа. В некотором смысле это позволило Фраю оставаться в ритме. Независимо от того, работает ли он в «Соколах» в определенные выходные или нет, он будет тренироваться во вторник и четверг в тренажерном зале Чарльстона, а затем будет тренироваться, иногда в «Цитадели» со своими специалистами.

Это способ оставаться в обычном темпе недели НФЛ, как если бы он был в тренировочной команде или в составе из 53 человек на постоянной основе.

«Вам просто нужно спланировать игру и представить, что вы играете в воскресенье», — сказал Фрай.«На всякий случай, если это произойдет, так что если это произойдет, вы готовы».

Координатор специальных команд Falcons Маркис Уильямс и главный тренер Артур Смит высоко оценили то, как Фрай справился с ситуацией. Они сказали, что он всегда был готов и подготовился на случай, если неожиданное случится с кикером Янгхоу Ку или игроком Дастином Колквиттом в конце недели.

Это часть более крупного плана, который «Соколы» использовали в течение всего года в качестве непредвиденного обстоятельства.

«На самом деле это неплохой концерт», — сказал Смит.«Ему платят за неделю, он работает как два дня и остается готовым. Он профессионал. Мы очень верим в него ».

Не то чтобы им приходилось его использовать. Когда Смит и Уильямс впервые приехали сюда, Фрай был в команде по фьючерсному контракту. Атланта подстригла его в мае. Затем, когда наступила первая неделя сезона, «Соколы» вернули его. И снова на следующей неделе. А затем три раза в октябре — включая всю неделю, когда Атланта была в Лондоне.

Он идет, куда бы ни пошла команда, готовится с ними, и Соколы надеются, что он все время будет в поту.

«Нам не гарантируют, Эллиоту не гарантируют, они не гарантируют, что будет происходить в будущем», — сказал агент Фрая, Кайл Стронгин. «Это просто какая-то еженедельная ситуация, которая довольно подвижна, и Эллиот остается наготове и остается гибким, и вам просто нужно быть готовым, и это мантра».

Но обе стороны были прозрачны на протяжении всего процесса. Атланта еженедельно поддерживала отношения с Фраем. Если у Фрая была тренировка — как он делал с Зарядными устройствами — Фрай и Стронгин сообщили об этом Соколам.Это стало своего рода возможностью, даже несмотря на то, что он фактически не участвовал в игре в этом сезоне.

Фрай сначала должен был объяснить друзьям и семье, что происходит, и признал, что было «странно» видеть, как он подпрыгивает на проводе транзакции. Но он это понимает. Для него это был путь, от вступления в недолговечный Альянс американского футбола с Орландо Аполлосом до времени с Медведями, Воронами, Пантерами и Буканьерами до того, как он нашел своего рода дом в Атланте.

Он перешел от работы по финансовому планированию в качестве подработки во время своих дней в AAF из Южной Каролины к тому, чтобы отказаться от нее в поисках своей мечты о НФЛ, когда он получил свой первый выстрел в НФЛ с Медведями. Пробиться в лигу в качестве кикера сложно.

И это поддерживает его свежесть, дает ему деньги и сохраняет его имя в ротации ударов ногами НФЛ, так почему бы и нет.

«Я шучу над этим со своими друзьями и семьей, просто меня увольняют каждую неделю», — сказал Фрай. «Всегда есть оборотная сторона того, что меня наняли пять раз за последние шесть недель.Думаю, стакан наполовину пуст, наполовину полон.

«Очевидно, это ненормальный год, но это просто жизнь кикера свободного агента».

«Живи своей жизнью, как Илон Маск»: финансовые консультанты взвешивают продажи акций на конец года

Когда на выходных Илон Маск опросил своих подписчиков в Твиттере о том, стоит ли ему продавать свои акции Tesla, это могло показаться типичным чудаком для предпринимателя-миллиардера.

Но финансовые специалисты сказали, что твит Маска, возможно, был вызван желанием использовать разумную налоговую стратегию на конец года.И они отмечают, что инвесторам может быть разумно последовать за Tesla. TSLA, г. -11,99% Генеральный директор в определенном отношении является лидером и внимательно изучит их портфели до 31 декабря.

Или, как сказал Ричард Остин, финансовый советник компании Integrated Partners из Массачусетса: «Живите своей жизнью, как Илон Маск» — даже если у вас нет богатства на уровне Маска.

В своем твите Маск затронул вопрос о том, что нереализованный прирост капитала является «средством уклонения от уплаты налогов» — то, что обсуждалось в рамках инициатив по налоговой реформе, — и предложил продать 10% своих акций Tesla.Из 3,5 миллионов ответивших подписчиков 58% заявили, что ему действительно стоит продавать.

Как уже отмечали финансовые эксперты, Маск фактически находится в ситуации, когда у него почти нет выбора , кроме для продажи: у него есть опционы на акции — почти на 23 миллиона акций, срок действия которых истекает в августе 2022 года. намерение продать «огромный блок» в четвертом квартале этого года. CNBC отметила, что опционы Маска принесут прибыль в размере почти 28 миллиардов долларов (на основе закрытия рынка в пятницу) и что налоговый счет при продаже может составить около 15 миллиардов долларов.

Маск может реализовать все свои опционы на акции в этом году. Или он может сделать это в следующем году. Но некоторые финансовые профессионалы считают, что его стратегия может заключаться в разделении продажи на два года для целей налогообложения. В конечном итоге Маск вряд ли сэкономит на своих общих налоговых потерях — он находится в группе с самым высоким доходом, поэтому ему придется заплатить государству полную стоимость фрахта, несмотря ни на что, с течением времени. Но, разделив продажу между 2021 и 2022 годами, он сможет удержать часть этих миллиардов немного дольше для любых целей, которые он может иметь в виду.

Другими словами, речь идет о взвешивании альтернативных издержек, — сказал Гарри Киркпатрик, специалист по финансовому планированию из Facet Wealth, фирмы виртуального финансового планирования. «Во что он мог взять эти деньги и вложить их?» — сказал Киркпатрик.

В то же время, не продавая все сразу, Маск может избежать резкого падения курса акций Tesla, считают финансовые профессионалы. Как правило, любая крупная продажа — или потенциальная продажа — руководителем компании может отрицательно сказаться на цене акций.На самом деле акции Tesla уже упали более чем на 10% с закрытия пятницы.

Учитывая этот возможный сценарий мышления Маска, инвесторы должны учитывать важные выводы, когда речь идет об их собственных активах, говорят финансовые профессионалы.

Во-первых, для инвесторов, у которых есть опционы на акции, по словам Остина, всегда следует помнить о налоговых последствиях с точки зрения того, когда их использовать. Он объяснил, что инвесторы с более низкими налоговыми категориями могут непреднамеренно перейти к более высоким, если они начнут использовать все сразу, поэтому поэтапный подход может сработать для их налоговых преимуществ.

Но в остальном профессионалы говорят, что инвесторы всегда должны внимательно следить за своими портфелями до конца года. В частности, они могут захотеть продать акции, которые упали, чтобы компенсировать любую прибыль, полученную в прошлом году.

Верно, иногда трудно расстаться с давно удерживаемыми запасами, особенно если есть надежда на улучшение ситуации. Но профессионалы говорят, что инвесторы всегда могут рассмотреть возможность выкупа этих акций позже, имея в виду «правило промывной продажи» IRS, которое требует определенного периода ожидания.

Инвесторы также могут рассмотреть возможность покупки в промежуточный период чего-то еще, что соответствует аналогичной инвестиционной цели. «Если вы продаете Intel, вы можете купить индекс полупроводников», — сказал Кларк Кендалл, президент Kendall Capital, фирмы из Мэриленда.

В более широком смысле, владение акциями действительно сопряжено с множеством налоговых вопросов и проблем, говорят профессионалы. И это могло быть тем, что движет мыслями Илона Маска в конце года.

«В конечном итоге то, что он делает, — это микрокосм того, что должны делать все инвесторы.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *