З чого складаються фізичні тіла: З чого складаються всі фізичні тіла? – Фізичне тіло — Вікіпедія

З чого складаються всі фізичні тіла?

Атоми є основними будівельними блоками за все, що нас оточує, – від рослин і тварин до зірок і планет. Молекула – це два або більше атомів, з’єднаних разом.

Що таке атоми і молекули?

Все речовина у Всесвіті складається з атомів. Атом – дрібна частка хімічного елемента, яка зберігає його властивості. Величина атома становить менше десяти мільярдних метра в діаметрі. Точка в кінці цього речення містить мільярди атомів.

Пустий простір

Майже вся маса атома зосереджена в його ядрі, яке в порівнянні з величиною самого атома дуже мало. Якщо атом збільшити до розміру футбольного поля, ядро ​​його буде не паче не річкового зерна.

Ядро

Ядро – найщільніша частина атома і, як правило, містить рівні кількості дрібніших частинок, які називаються протонами і нейтронами. Електрони – ще більш дрібні частинки, які рухаються по орбітах навколо ядра в різних напрямках зі швидкістю снігу.

Атом зсередини

Ядро кожного атома складається з частинок, які називаються протонами і нейтронами (атом водню є винятком, так як не містить нейтронів). Інші частинки, що називаються електронами, рухаються навколо ядра, здійснюючи мільярди оборотів в мільйонну частку секунди.

Хімічні сполуки

Речовини, які складаються з молекул, утворених атомами одного типу, називаються хімічними елементами. Коли молекули утворюються шляхом з’єднання атомів різного типу, речовини, що складаються з них, називаються хімічними сполуками. Молекула води – з’єднання, що складається з одного атома кисню і двох атомів водню.

Тверді, рідкі, газоподібні

Вода – рідина, вона текуча. Це означає, що її молекули можуть переміщатися в напрямку діючої зовнішньої сили. Молекули в твердих речовинах, наприклад в дереві, щільно з’єднані один з одним і можуть здійснювати лише невеликі коливальні рухи. Молекули газу вільно рухаються в просторі, заповнюючи весь обсяг.

« Чим знаменита Африка? Для чого потрібна атомна енергія? »

Що таке фізичне тіло?

Предметом вивчення багатьох розділів фізики є поведінка фізичних тіл, їх властивості та особливості взаємодії один з одним.

Однак, перш ніж приступати до їх вивчення, необхідно визначити, що таке фізичне тіло і якими характеристиками воно володіє.

Фізичне тіло: визначення

У фізиці, кажучи про фізичне тіло, мають на увазі певний матеріальний об’єкт, який володіє:

 • формою;
 • визначеною зовнішньою межею, яка відділяє його від інших тіл і зовнішнього середовища;
 • а також відповідним цій формі обсягом і масою.

Крім перерахованих вище базових характеристик, фізичне тіло може володіти рядом інших властивостей:

 • щільністю;
 • прозорістю;
 • твердістю/пружністю і т. д.

Всі предмети, які нас оточують, є фізичними тілами.

Чашка, письмовий стіл, м’яч, книга, вантажівка – всі вони, з точки зору фізики, є фізичними тілами.

Фізики розрізняють прості тіла, які володіють простою геометричною формою, і складні, які представляють собою скріплені між собою комбінації простих тіл.

Таке уявлення необхідно для спрощення розрахунків, особливо у випадках, коли внутрішній стан фізичного тіла не грає великої ролі в досліджуваному процесі.

Наприклад, тіло людини можна розглядати як сукупність куль і циліндрів.

Властивості фізичних тіл

Крім форми, обсягу і маси, фізичні тіла характеризуються рядом інших властивостей, які можуть мати важливе значення для різних ситуацій. Так, однакові за обсягом тіла нерідко розрізняються по масі і, відповідно, по щільності. Крім того, в ряді випадків важливі й інші характеристики тіл:

 • твердість;
 • крихкість;
 • пружність;
 • магнітні властивості;
 • прозорість;
 • теплопровідність;
 • однорідність;
 • електропровідність і т. д.

Багато в чому ці властивості залежать від матеріалів, з яких складаються фізичні тіла.

Так, кулі, виготовлені з гуми, бетону, вовни, скла і сталі, матимуть абсолютно різні набори фізичних властивостей. Однак їх властивості будуть мати значення лише в тому випадку, коли досліджуються взаємодії тіл один з одним – наприклад, необхідно з’ясувати ступінь деформації тих чи інших тіл при зіткненні.

Абсолютно тверде тіло, матеріальна точка та інші абстракції

У деяких розділах фізики тіла розглядаються не в сукупності притаманних їм властивостей, а як якісь абстракції, яким присвоюються ідеальні характеристики. Так в механіці всі тіла представлені як матеріальні точки, без урахування їх маси та інших фізичних властивостей.

Ця дисципліна вивчає рух матеріальних точок без урахування їх реальних розмірів і маси, оскільки для вирішення ряду завдань ці величини не важливі. Якщо ви розраховуєте середню швидкість поїзда на певному інтервалі шляху, вам зовсім не потрібно знати, скільки в поїзді вагонів.

Нерідко фізики для виконання будь-яких розрахунків використовують поняття абсолютно твердого тіла.

Воно ніколи не піддається деформації, його центр маси не зміщується, що дозволяє без зайвого ускладнення моделювати ряд процесів. Для вирішення термодинамічних задач зручно буває використовувати абсолютно чорне тіло – абстрактний предмет, який поглинає все випромінювання, яке падає на його поверхню.

При цьому саме тіло може випромінювати електромагнітні хвилі, якщо того вимагає поставлене завдання. У випадках, коли форма фізичного тіла не має значення, мається на увазі, що воно має форму кулі.

Фізичне тіло і фізичне явище

Фізика, як наука, виникла через необхідність виявлення законів поведінки фізичних тіл і механізмів утворення природних явищ. Фактично, всі зміни в нашому середовищі проживання, не пов’язані з діяльністю людини, є природними явищами. Більшість з них корисні людям, але зустрічаються і небезпечні, і навіть катастрофічні природні явища.

Людям необхідно досліджувати властивості і поведінку фізичних тіл, які приймають в них участь, щоб навчитися передбачати несприятливі явища, попереджати їх або зменшувати завдавану ними шкоду. Так, згубну дію морських хвиль давно навчилися знижувати шляхом будівництва хвилеломів – бетонних виступів, які заходять в море на десятки метрів і розбивають єдиний фронт хвилі.

Руйнівний ефект землетрусів долається будівництвом сейсмостійких будівель особливої ​​конструкції.

Щоб зменшити пошкодження при контакті автомобіля з твердими об’єктами, несучим конструкціям його кузова надається особлива форма. Все це стало можливим завдяки вивченню характеристик фізичних тіл.

« Кінематика, динаміка і статика в фізиці: пояснення Що таке колір з точки зору фізики? »

§4. Речовини, матеріали | 7 клас

 Поміркуй! Чому тіл більше ніж речовин?

Вивчаючи природознавство, ви називали речовиною те, з чого складається тіло. Озирнімося довкола. Ми самі й усе, що є навколо нас, жива і нежива природа, складається з речовин. Нині відомо понад 20 мільйонів різних речовин, але список їх постійно доповнюється. Багато речовин існує в природі, наприклад, торф, газ, вода, кисень, крейда, вапняк. Ще більше речовин, наприклад, кераміка, скло, бензин, пластмаси, створюють штучно. Пригадаймо з курсу природознавства, у чому полягає відмінність між речовиною і тілом.


 Тіла – предмети, що нас оточують, які відрізняються між собою за формою і розмірами, мають масу й об’єм (наприклад, книжка, зошит, олівець, ґумка, пробірка, м’ячик).

Речовина – алюміній, тіло – алюмінієві баночки

Поміркуймо над запитанням: чи є тілом м’ячик, намальований на папері? Звичайно, ні, адже він має форму, розміри, але не має маси.

Як ви вже знаєте, тіл існує дуже багато і вони відрізняються між собою. Але спільною ознакою всіх тіл є те, що вони складаються з речовин.

Речовина – це те, з чого складається фізичне тіло, усе, що має масу.

Так, світлові промені не мають маси, а тому не відносяться до тіл.

Вам добре відомі такі тіла як сніжинка, крига, крапля роси утворюються з однієї речовини – води.

Рис. 21. Тіла, утворені з води

Із речовин срібла утворюють такі тіла, як каблучки, сережки, ложки, ланцюжки.

Рис. 22. Тіла, виготовлені із срібла

Зі скла можуть бути виготовлені склянки, келихи, колби, пробірки тощо.

Рис. 23. Тіла, виготовлені зі скла

Матеріали

Речовини, які використовують для виготовлення предметів, обладнання, а також у будівництві та інших галузях прийнято називати матеріалом.

Рис. 24. Різні тіла: цегляні підпори мосту, керамічна ваза, пластмасові вироби

Матеріал – речовина з якої виготовляють фізичні тіла.

Термін «матеріал» має практичний характер.

Для виробництва фізичних тіл використовують найрізноманітніші матеріали: деревину, глину, метали, пластмаси, ґуму, кераміку і скло. Майже всі матеріали, що використовуються людьми, мають природне походження і тому називають природними. Природні матеріали можна піддати обробці, з’єднувати з іншими речовинами та одержувати із них штучні чи синтетичні матеріали. Деревина, яку ми одержуємо з дерев – природний матеріал. Її можна використовувати у чистому вигляді чи після додаткової переробки у вигляді картону та паперу. Скло – це синтетичний матеріал, який одержують шляхом змішування піску, соди, вапняку та іншої сировини при високій температурі.

Для виготовлення того чи іншого тіла потрібен матеріал, який має всі необхідні для цього властивості. Наприклад, стіни будинку повинні бути зроблені з твердого і міцного матеріалу, одяг – з легкого, теплого, чи навпаки, такого що зберігає прохолоду. Усі матеріали мають певний набір властивостей. Для одних характерні міцність і твердість, для інших – пластичність, м’якість. Наприклад, глина – високо пластичний матеріал. У вологому вигляді вона м’яка і пластична. Але після обпалювання в спеціальній печі глина перетворюється на тверду кераміку. А з додаванням інших матеріалів, вона набуває нових властивостей. Пластичними бувають метали при високій температурі, в такому стані з них виготовляють дріт. Такі матеріали, яким можна надати будь-якої форми, називаються

пластичними. Матеріали, які після розтягування набувають первісної форми, називаються еластичними, наприклад ґума. Іноді доводиться комбінувати кілька матеріалів з різними властивостями, щоб домогтися потрібного результату. У такому разі їх змішують чи накладають один на один. Наприклад, вікно цокольного поверху має бути прозорим, як звичайне скло і водночас мати міцніть сталі. У цьому разі між двома спеціальними шарами скла прокладають металеву сітку (рис. 25.). Таке скло має високу прозорість і є надміцним.
 

Рис. 25. Цокольне скло.

Часто назви матеріалу і речовини, з якого складається фізичне тіло, збігаються, оскільки речовина, з якої виготовляють тіло, є матеріалом. Різні тіла можуть бути виготовлені з одного і того ж матеріалу. Так, алюмінієва ложка, алюмінієвий дріт, алюмінієва фольга виготовлена з одного матеріалу – алюмінію і тієї ж речовини – алюмінію. Іноді назви речовини і матеріалу не збігаються. Наприклад, лижі, стіл, крісло складаються з одного й того ж матеріалу – деревини, а основна речовина, що утворює деревину – це клітковина, або целюлоза.

Подібні тіла можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Так, наприклад, для виготовлення труб однакової форми застосовують метал, скло або пластик.

Рис. 26. Труби виготовлені з різних матеріалів

 Фізичні тіла можуть складатися з однієї речовини (скляний посуд – зі скла) або кількох речовин (для виготовлення настінного годинника використовують скло, метал, пластик або деревину). Тому тіл існує більше ніж речовин.

 Підсумок

 • Тіла – це предмети, що нас оточують.
 • Тіла складаються з речовин.
 • Фізичні тіла відрізняються між собою за формою, розміром, мають масу, об’єм.
 • Речовина – те, із чого складається фізичне тіло. Невід’ємною ознакою речовини є її маса.
 • Матеріалом називають речовину, з якої виготовляють тіла.
 1. Дайте визначення «речовина», «матеріал», «тіло».
 2.  Чим відрізняються поняття «речовина» і «тіло»? Наведіть приклади. Чому тіл більше, ніж речовин?
Завдання для самоконтролю

Фронтальна робота

 Усно

5. Наведіть приклади до таблиці за зразком:

Тіло Матеріал Речовина
парта деревина целюлоза
залізний цвях залізо залізо

6. У наведеному переліку вкажіть назви тіл: вапно, залізний шуруп, термометр, лід, срібло, срібна ложка, пенал, деревина, пляшка з мінеральною водою, мінеральна вода, бензин.

7. У запропонованому переліку назвіть окремо назви тіл і речовин: м’яч, золото, мідь, кусочок крейди, вапно, ґумова трубка, ґума.

Письмово

8. Хімічний диктант. З нижче поданого переліку випишіть окремо номери, під якими значаться речовини і тіла:

 1. цегла
 2. пробірка
 3. крейда
 4. залізо
 5. ложка
 6. торф
 7. колба
 8. мідна спіраль
 9. кисень
 10. пластмаса
 11. пластмасова ручка
 12. скло
 13. нафта
 14. скляна паличка
 15. водяна пара
 16. цинк
 17. цинкове відро
 18. термометр
 19. ртуть
 20. алюміній
 21. алюмінієвий чайник

I

9. Назвіть тіла, які виготовляють з речовини:
а) золото; б) деревини; в) алюмінію; г) пластмаси.

10. Вкажіть тіла, що складаються з однієї і тієї ж речовини: а) колба; б) сніжинка; в) алюмінієва кулька; г) краплина води; ґ) крижина.

II

11. Наведіть приклади двох різних тіл, які складаються з однієї речовини, і однакових тіл, які складаються з різних речовин.

12. Випишіть назви речовин з наведеного переліку: перо, шматок крейди, мідь, мідний дріт, залізо, ліжко, скло, склянка, зошит, олівець, графіт, цукор, лійка, вода, льодяна бурулька, пластмаса, бензин.

III

13. Наведіть приклади речовин, що застосовуються у медицині.

 Цифри і факти

 •  З однієї тони макулатури можна виготовити 750 кг паперу або 25 тисяч шкільних зошитів.
 • 20 тонн макулатури зберігають від вирубування гектар лісу.

 Допитливим

В авіаційній і космічній промисловості, в газових турбінах, в установках для хімічної переробки вугілля, де висока температура, використовують композиційні матеріали. Це матеріали, що складаються із пластичної основи (матриці) та наповнювача. Серед композитів виділяють кераміко-металічні матеріали (кермети), норпласти, (наповнені органічні полімери). Як матрицю використовують метали і сплави, полімери, кераміку. Своєю міцністю композити значно перевищують традиційні матеріали.

Домашній експеримент

Хроматографія на папері

Змішайте по краплі синього і червоного чорнил (може бути суміш фарб розчинних у воді, які не взаємодіють між собою). Візьміть листок фільтрувального паперу, нанесіть маленьку краплину суміші в центр паперу, тоді в центр цієї краплі накрапайте води. На фільтрувальному папері почне утворюватися кольорова хроматограма.

Конспект "Фізичні тіла. Матеріали. Речовини та їх фізичні властивості"

Чепела М. П.

КОНСПЕКТ

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини та їх фізичні властивості.

Речовина - це те, з чого складається фізичне тіло.

Фізичне тіло - це те, що має певну масу та об’єм.

Речовини, або їх суміші, що використовуються для виготовлення фізичних тіл, предметів ужиткового та виробничого характеру, називають матеріалами.

За якими ознаками можна охарактеризувати фізичні властивості речовин?

 1. колір

 2. блиск

 3. смак

 4. запах

 5. густина

 6. температури кипіння та плавлення

 7. тепло- й електропровідність

 8. неелектропровідність

 9. твердість

 10. крихкість

 11. пластичність

Можна провести разом з учнями хімічний лабораторний Дослід №1

Вам видано речовини: Натрій хлорид (кухонна сіль)

цукор - пісок

воду

олію

крейду

Розгляньте їх, та опишіть їхні фізичні властивості кожної, наприклад за таким планом:

 1. наявність кольору, блиску запаху;

 2. розчинна або нерозчинна у воді;

 3. прозорість;

кухонна сіль

цукор-пісок

воду

олію

крейду

...

...

...

...

1.

2.

3.

Завдання 2.

Порівняйте, чим подібні між собою:

а) сірка та крейда;

б) кухонна сіль і цукор;

Відповіді:

 1. Відсутній блиск.

 2. Не розчиняються у воді

 3. Нетеплопровідні

 4. Неелектропровідні

Кухонна сіль і цукор

 1. Білого кольору

 2. Розчиняються у воді

 3. Мають кристалічну будову

 4. Нетеплопровідні

 5. Неелектропровідні

Завдання 3.

Будь ласка, виявіть властивості, за якими відрізняються:

а) вода й олія;

б) порошки сірки і заліза;

Відповіді:

 1. Колір

 2. Смак

 3. Запах

 4. Олія не може розчинятися у воді, а сама вода- і є розчинник.

Порошок заліза і сірки

 1. Колір

 2. Густина

 3. Залізо може притягуватися магнітом, а сірка - не може.

 4. Залізо - теплопровідне, сірка - ні

 5. Залізо - електропровідне, сірка - ні

Завдання 4. За якими властивостями можна розпізнати:

а) оцет;

б) олію:

Відповіді:

Оцет можна розпізнати за різким запахом

Олію можна розпізнати за кольором, і також за запахом.

Повторимо головне:

Речовина - це те, що характеризується відповідною їй масою, властивостями і також, займає певний об’єм.

Під час виявлення речовиною фізичних властивостей її будова не змінюється.

Властивості речовин досліджують за допомогою спостереження, аналізу, синтезу, хімічного експерименту.

Знання властивостей речовин і вміння їх досліджувати мають практичне значення, зокрема під час їх добування та застосування.

Енергетичні тіла людини | Саморозвиток Інфо

Інтегральне тіло людини, як багатовимірної істоти, в езотериці прийнято поділяти на шість тонких і одне фізичне тіло. Тонкими тілами називаються, в порядку збільшення частотності енергій, що є їх складовими. Отже, тонкі тіла – це ефірне, астральне, ментальне, казуальне, будхіальне та атманічне.
 
Фізичне тіло виступає в ролі тільки остаточної їх проекції на матеріальний світ. Люди здатні візуально спостерігати на фізичному плані не більше двох тіл: ефірне і фізичне. Але вплив інших на формування моделі поведінки і самоідентифікацію людського "Я" заперечувати складно.

Розглянемо всі складові інтегрального людського тіла:

Фізичне тіло

Воно найбільш низькочастотне і складається здебільшого з матерії фізичного світу. Біохімічні процеси, що протікають у фізичному тілі, формують перше енергетичне кільце, яке забезпечує життєздатність ефірного, астрального і, частково, ментального тонких тіл. Фізичне тіло - це свого роду матеріальний носій, енергетичне джерело і простір для реалізації намірів більш високочастотних тіл.

Ефірне тіло

Перше тонке тіло - це ефірне, або енергетичне, тіло людини. Це тіло є точною копією фізичного тіла. Воно повторює його силует, виходячи за його межі на 3-5 см.

Це тонке тіло має таку ж структуру, що й фізичне тіло, містячи в собі його органи й частини. Воно складається з особливого виду матерії, називаної ефіром. Ефір займає проміжне положення між щільною матерією, з якої складається наш світ, і ще тоншими, ніж ефірна, видами матерії. У східній традиції ефірне тіло навіть не відноситься до тонких тіл, а вважається різновидом нашого щільного фізичного тіла.

В принципі, будь-яка людина при бажанні може побачити блакитнуватий серпанок ефірного тіла навколо своїх пальців, якщо буде дивитися на них розосередженим поглядом на білому тлі. Крім того, сфотографувати ефірне тіло дозволяє відомий ефект Кірліана. Колір ефірного тіла, як його сприймають екстрасенси, змінюється від світло-блакитного до сірого. У чутливої людини воно має блакитнуватий відтінок, в атлетично складеної, фізично міцної людини в ефірному тілі переважають сірі тони.

Ефірне тіло утворює так звану енергетичну матрицю людського тіла, якій відповідають органи нашого фізичного тіла. Люди з високочутливим зором бачать всі органи людського тіла,що складаються ніби з мерехтливого сірого світла. Перекручування, що виникають в енергетичному тілі людини, приводять спочатку до розладу й запалення, а потім і до переродження органів нашого фізичного тіла (тобто хвороби). Більшість екстрасенсів відчувають руками перекручування саме енергетичного тіла й вносять у нього виправлення. У випадку правильного впливу слідом за виправленням енергетичного тіла відбувається зцілення фізичного органа. У цьому ж тілі існують різні енергетичні потоки, у тому числі ті самі «чудесні меридіани», на які впливають лікарі при акупунктурі й акупрессурі.

Оскільки ефірне тіло повністю повторює фізичне, його іноді називають ефірним двійником людини. Ефірне тіло людини має масу близько 3-7 г. Це було встановлено американськими дослідниками в ході експериментів, коли людина вмирала, лежачи на дуже чутливих вагах (безумовно, на це була отримана згода з боку цієї людини). У ході цього незвичайного експерименту було встановлено, що після смерті маса тіла людини зменшується саме на ці самі 3-7 г. Після смерті людини всі тонкі тіла залишають наше фізичне тіло. Але масу має тільки ефірне тіло, інші тіла зовсім безтілесні.

Ефірне тіло - це тіло наших вчинків. Важливо, щоб це тіло було чистим, тому що інформація про вчинки людини після смерті протягом 3-х днів скидається в каузальне (кармічне) тіло. За допомогою ефірного тіла до кожної клітіни доносяться всі думки, почуття, бажання і прагнення людини, знаходячі своє відображення в її чинках. Воно є провідником потоків життєвої енергії, що підтримує життя фізічного тіла.

Астральне тіло

Наступне, астральне тіло (або тіло емоцій), складається з ще тоншої матерії, ніж ефірне. Це тіло на 5-10 см виходить за межі фізичного тіла. Воно не має такої чіткої форми, як ефірне, і являє собою безупинно переливчасті кольорові згустки енергії. У неемоційної людини це тіло досить рівномірне й виряджене. У дуже емоційної людини ці різнобарвні згустки більше густі й щільні. Причому спалахи негативних емоцій проявляються, як згустки енергій важких і темних кольорів- червоного, бордово-червоного, коричневого, сірого, черного іт.д.

Якщо людина емоційна, але відхідлива, то згустки негативних енергій в емоційному тілі порівняно швидко розсмоктуються. А от якщо людина має затяжні негативні емоції, наприклад постійну образу на людей або життя або постійну агресивність стосовно життя або інших людей (комуністів, демократів, євреїв, начальника, колишнього чоловіка і т.п.), те такі емоції створюють довгострокові згустки негативної емоційної енергії. Ці згустки надалі впливають на наше здоров'я. По кольорам астрального тіла ясновидці легко визначають, які емоції властиві даній людині.

Ментальне тіло

Третє тонке тіло людини одержало назву ментального тіла. Це тіло думок і знань людини. Воно дуже розвинене у вчених, дослідників і людей, що захоплюються якоюсь областю знань (історія, архітектура, ботаніка іт.п.). І слабко виявлено в людей, зайнятих фізичною працею.

Ментальне тіло виходить за межі фізичного на 10-20 см і в цілому повторює його контури. Воно складається із ще більш тонкої енергії — енергії ментального плану, має яскраво-жовтий колір, що виходить із голови людини й поширюється на все тіло. Коли людина напружено думає, ментальне тіло розширюється істає більше яскравішим.

У ментальному тілі також є згустки енергій, що відбивають наші переконання і стійкі думки. Ці згустки одержали назву мислеформ. Мислеформи можуть складатися з енергії тільки ментального тіла, -мякщо наші переконання не супроводжуються емоціями. А якщо переконання з'єднані з емоціями, те мислеформа утворена енергіями ментального й емоційного планів. Відповідно, якщо в нас сидить стійке негативне переконання (наприклад, із приводу нашого уряду або ближніх родичів) і воно супроводжується зовсім неласкавими емоціями, то відповідна мислеформа забарвлена брудними кольорами емоційного тіла.

Мислеформа може бути розмитою, якщо наші знання або переконання нечіткі або неточні. І навпаки, вона зовсім чітко обкреслена, якщо наші переконання стійкі й завершені.

Виникнення хвороби

Як все гарне, так і все погане в нашому житті - це наслідок нашого способу мислення, що впливає на те, що з нами відбувається. Виникаюча проблема взаємодії із зовнішнім світом вибудовує певні мислеформи. Негативні переживання утворюють згустки негативної енергії у ментальному тілі людини. У більшості випадків до таких думок додаються негативні емоції. Вони утворюють перекручування в астральному тілі. Після чого ці зміни переносяться на ефірне (життєве) тіло.

Філософія сприйняття людини тільки як фізичного тіла приводить до однобокості мислення всієї сучасної медицини. Видалити хворий орган, почистити, відрізати, вирівняти, виправити - от основні методи лікування.

Якби людина була тільки тілом, це було б вірно, але людина є одночасно й поле, причому поле є важливішимза тіло. Ми навчилися хірургічним шляхом рятувати людей від короткозорості, поставили методику на потік. А хто аналізував результати цієї "перемоги"? Причиною короткозорості є перекручування польових структур у районі голови, що викликається почуттям ненависті, що формує в полі людини стійкі структури. Ці структури нікуди не зникають при операції очей і переміщаються на інші органи тіла.

Без виходу на причину ефективно боротися з хворобою не можна.

Перші чотири тіла - фізичне, ефірне, астральне, ментальне - людина поділяє з усім тваринним світом. Наступна трійка - каузальне, будхіальне і атманічне тіла.

Каузальне або кармічне тіло зберігає результати життєвого досвіду всіх попередніх втілень кожного конкретного індивідуума. Воно - сховище розумових і моральних якостей, це саме той матеріал, з яким "працює" карма. Наш життєвий досвід всіляко служить зміцненню та розвитку (або, навпаки, деградації) каузального тіла. „На роду написано” – це саме тут. Саме воно зберігає наш "багаж", який ми винесемо в результаті цього втілення.

Будхіальне або інтуїтивне тіло - тіло надсвідомісті, інтуїції, божественного прозріння. Так звані осяяння відбуваються, коли людина входить в резонанс з інформаційним полем Всесвіту і отримує доступ до інформації безпосередньо, без роздумів, спотворень, коливань.В інтуїтивному тілі ховається феномен пророцтв, і ясновидіння. Саме в це тіло людина входить в змінених станах свідомості.

Атманічне ж тіло - частка Абсолюту в кожному з нас, де зашифрована місія - те, для чого ми створені. Це тіло ніким до кінця не описане, тому що воно Божественне и являє собою чистий Дух, або іскру Божу. Це та Частина нашого Я, яка є частиною Творця в нас самих і якісно дорівнює Богу.

У світлі уявлень східної медицини біологічний організм є компонентом Космосу, тому існує тісна взаємодія фізічного поля Всесвіту і біополя людини. Сукупність всіх полів утворюють ауру людини.

Урок "Фізичні тела. Матеріали. Речовини. Фізичні властивості речовин"

Тема 1.Початкові хімічні поняття – 7 клас

Урок 5.

Тема: Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Фізичні властивості речовин.

Мета:

 • поглибити знання учнів про речовини, навчити розрізняти  поняття «речовина», «матеріал», «фізичне тіло»; показати , що кожна речовина має свої специфічні властивості і визначати речовини  за їхніми властивостями;
 • розвивати  вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати;  формувати вміння переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію.
 • Виховувати пізнавальний інтерес до предмету.

Формувати групи компетентностей: компетентності у галузі природничих наук, здатність спілкуватися рідною та іноземною мовою, інформаційно-комунікаційну, навчання впродовж життя, соціальну, культурну.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: скляний лабораторний посуд: колби (конічні, плоскодонні, кругло донні), склянка, скляна паличка; мірні циліндри – скляні і пластмасові; кульки з пластмаси та пінопласту; мідний купорос, вода, спирт, соль, мідь, кислота оцтова, цукор, залізо.

Хід уроку

І.Організаційний момент.

ІІ. Аналіз практичної роботи.

ІІІ. Актуалізація опорних знань .

З курсу природознавства ви знаєте , що всі предмети, що оточують нас називають фізичними тілами.

Фізичні тіла – це предмети, які нас оточують та мають масу,об'єм, форму.

1.Наведіть приклади фізичних тіл.

2. Чим відрізняються глобус та планета Земля?

3. Наведіть приклади природних фізичних тіл.

4. Фізичні тіла з чого виготовлені? (речовини)

3.Що таке речовина? (Речовина – те з чого складаються фізичні тіла.)

 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

     1. Тіло. Матеріал. Речовина   Бесіда  Протягом усього життя людина стикається з речовинами. До складу атмосфери входять, крім кисню, азот, водяна пара і деякі інші гази.  З повітрям ми вдихаємо кисень, видихаємо вуглекислий газ. У побуті використовуємо воду. З їжею вживаємо крохмаль, який міститься у крупах, картоплі, для поліпшення смакових якостей харчових продуктів додаємо до них сіль,оцет або цукор. Щоб приготувати їжу користуємося  природним газом.

? А які ви знаєте речовини?

Назвіть їх (лимонна кислота, залізо, мідь, ртуть, скло).

Людина використовує не тільки ті речовини, які знаходяться в природі, а й створює багато штучних речовин.

? Як ви думаєте, для чого це роблять?

(Очевидно потрібні речовини з особливими властивостями , а таких в природі немає). Наприклад, для побудови літаків потрібен легкий і міцний матеріал, цим вимогам відповідає штучно створений метал – дюралюміній.

? Які ви знаєте штучно створені речовини? (Скло, гума, пластмаса, капрон, каучук, поліетилен).

Як ви вважаєте, чи з усіх речовин можна виготовити предмети?Чи можна щось зробити з води, крохмалю, оцту?

Речовини

Природні

Штучні

?Наведіть приклади

?Наведіть приклади

Матеріал – те, з чого зроблені фізичні тіла. 

Матеріал – це речовина або суміш речовин, які використовує людина для виготовлення предметів.

Вправа «Перекладач»

?Перекладіть українською (російською) мовою:

 physical body → material → substance

тіло → матеріал → речовина

Тело→  материал → вещество

Приклади : Цвях – залізо- залізо

Зошит  – папір - целюлоза

Фундамент будинка – бетон – цемент, пісок, вода

Вправа «Сортування»

?Розподіліть по стовпчиках назви тіл, речовин, матеріалів.

Тіло

Речовина

Матеріал

 

 

 

Олівець( фізичне тіло), залізо (матеріал),спирт (речовина), пробірка (фізичне тіло), вода (речовина), крейда (речовина), скло (матеріал), азот (речовина), питна сода( речовина ), стілець (фізичне тіло), цвях (фізичне тіло), шматок крейди( фізичне тіло ) свічка фізичне тіло, алюміній (матеріал),магніт (фізичне тіло), керамічний посуд (фізичне тіло), мідь (матеріал), ртуть (речовина), кухонна сіль (речовина), вуглекислий газ (речовина).

2. Різноманітність тіл та речовин

Учитель демонструє скляний лабораторний посуд: пробірку, колбу, паличку, лійку, хімічний стакан, мірний циліндр.

?1. Назвіть запропонований лабораторний посуд.

2. Чим схожі ці предмети? (матеріалом, речовинами)

3. У чому відмінності запропонованого посуду. (розмір, форма, призначення)

Учитель демонструє 3 кульки: металеву, пластмасову та з пінопласту.

?1. Чим вони схожі? (формою)

2. Чим відрізняються? (матеріалом, речовинами, розміром, масою, об’ємом)

Учитель демонструє 2 мірних циліндри.

?1. Чим вони схожі? (формою, призначенням)

2. Чим відрізняються? (матеріалом, речовинами, розміром, масою, об’ємом)

Зробіть висновок:

З однієї речовини виробляють різні предмети.

Предмети одного і того ж призначення можна виготовляти з різних матеріалів.

Фізичні тіла можуть бути схожими або відрізнятися формою, розміром, матеріалом.

3. Агрегатний  стан речовини  Всі предмети які ви бачили виготовлені з твердих речовин. Але речовини можуть перебувати у трьох агрегатних станах – твердому, рідкому й газоподібному.

Наприклад , речовини які входять в склад повітря (кисень, азот, вуглекислий газ) перебувають у газоподібному стані, вода,олія, оцет – у рідкому. За різних умов одна і та сама речовина може бути у різних агрегатних станах. Можливо, ви знаєте таку речовину ? (Вода).

Робота з підручником ст.38, мал.. 34 «Будова речовини в різних агрегатних станах»; ст.. 39, мал.. 35 «Назви переходів між агрегатними станами речовин»

Бесіда

?1. 1 ряд - характеристика речовин в твердому стані; 2 ряд - характеристика речовин в рідкому стані; 3 ряд – характеристика речовин в газоподібному стані.

2. Яку назву має процес переходу з рідкого до твердого стану; з газоподібного до рідкого?

3. Який процес називають плавлення; випаровування?

Проте не кожній речовині притаманні всі три агрегатні стани. Йод і нафталін внаслідок довгого зберігання на повітрі переходять в газоподібний стан, минувши рідинну фазу. Цукор буває лише у твердому і рідкому станах,газоподібного стану для нього не існує.

4. Властивості речовин

 Речовин є дуже багато , в даний час відомо понад 50 млн. речовин, з яких 70% природного походження. Кожного року їх кількість постійно зростає , вчені відкривають близько 200 тис. нових речовин. Для того щоб безпечно користуватися ними , використовувати їх з максимальною користю, не шкодити довкіллю, треба знати властивості речовин.

 Властивості речовини  —  це  ознаки,  за  якими  речовина  відрізняється  від  іншої  або  подібна  до  неї.

?Назвіть признаки, які відносяться до фізичних властивостей.

Частину цих властивостей можна визначити спостереженням. А деякі -  за допомого вимірювальних приладів. (Додаток 1, стор. 170-171)

 

 

IV. Закріплення матеріалу

Виконання лабораторного досліду. (інструкція на ст.. 39-40)  

 Інструктаж з БЖД

Лабораторний дослід 1.

Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

 

Основні

ознаки

Приклад (усно)

1 вариант

2 варіант

 

вода

Мідний купорос

спирт, сіль, кисень

Кислота оцтова, залізо, азот

1.

Агрегатний стан

 

 

 

 

2.

Блиск

 

 

 

 

3.

Колір

 

 

 

 

4.

Запах

 

 

 

 

5.

Електропроводність

 

 

 

 

6.

Теплопровідність

 

 

 

 

7.

Твердість*

 

 

 

 

8.

Розчинність у воді

 

 

 

 

9.

Густина  г/см3

 

 

 

 

10.

Температура кипіння

 

 

 

 

11.

Температура плавлення

 

 

 

 

 

ІV. Рефлексія

Вправа «Незакінчене речення»

Сьогодні на уроці для мене вже було знайомим…

Сьогодні на уроці я узнав нове…..

Про тіла та речовини я  хочу ще дізнатися…..

V. Домашнє завдання - §4, № 8 (стор. 42), виконати онлайн-тест

 

 

 

 

ГДЗ/сторінка 10/ВІДПОВІДІ робочий зошит "Хімія 7 клас" Савчин М М /нова програма, 2015/ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут...

Домашнє завдання (фронтальне). Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми.

Виконайте завдання, розташовані в порядку зростання складності.

1. Сформулюйте визначення: а) речовини; б) молекули; в) атома.

а) Речовина — те, з чого складається фізичне тіло. Характеризується відповідною їй масою, властивостями й займає певний об'єм.

б) Молекули — найдрібніші частинки речовини, що зберігають її властивості.

в) Атом — електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра та негативно

заряджених електронів, що рухаються навколо нього.

2. Напишіть не менше ніж три речовини, що використовують як матеріали.

Скло, пластмаса, целюлоза, залізо, поліетилен, пісок, гума, капрон, каучук, графіт, алюміній.

3. Напишіть назви не менше ніж п'ятьох фізичних тіл, що виготовлені з одного й того ж матеріалу

 

Матеріал Фізичні тіла
пластмаса

штатив для пробірок,

шпатель,

транспортир,

пенал для окулярів,

ручка,

лінійка,

мірний циліндр,

лійка,

відро

скло

колба,

склянка,

пляшка,

лійка,

мірний циліндр,

вітрина,

пробірка

папір

зошит,

коробка,

папка,

конверт,

альбом,

книжка,

аркуш паперу

деревина

шафа,

стіл,

стілець,

лінійка,

карніз,

штатив для пробірок,

двері

ящик,

ложка

4. Вставте пропущені слова у виразі.

1) Фізичні тіла характеризуються певною масою й об'ємом.

2) Речовини, з яких складаються фізичні тіла ма­ють певну масу, властивості та займають певний об'єм у просторі.

5. Оберіть самостійно одне з оточуючих вас фізичних тіл та здійсніть усі можли­ві вимірювання й обчислення, враховуючи його розташування в просторі:

а) назва тіла дерев'яна шафа-пенал ;

б) довжина а 40 см;

в) ширина b 40 см;

г) висота h 2 м 10 см ;

ґ) об'єм 0,336 м3 (обчислюється за формулою V=a•b•h=40•40•210 = 336000 cм3)

6. Установіть відповідність між: а) речовинами та фізичними тілами; б) матеріа­лом та фізичним тілом:

а)  

A. Скло.  1. Кулон.
Б. Мідь.  2. Скріпка.
B. Залізо. 3. Пробірка.
Г. Золото.     4. Скульптура.
  5. Перстень.
  6. Ваза.
  7. Монета.
  8. Шуруп.                           
A. 3, 6
Б. 4, 7
B. 2, 8
Г.  1, 5

б)  

 A. Целюлоза. 1. Бляха.
 Б. Нейлон.  2. Кульчики.
 B. Срібло.  3. Книжка.
 Г. Алюміній. 4. Тканина.
  5. Лавка.
  6. Ланцюжок.
  7. Шнур.
  8. Тарілка.     
A. 3, 5
Б. 4, 7
B. 2, 6
Г. 1, 8

 Інші завдання дивись тут...

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *